Ana səhifə

Bij gelegenheid van Victoria's begrafenis


Yüklə 4 Mb.
səhifə8/31
tarix27.06.2016
ölçüsü4 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31

Thora leende my An Uncrowned ^ueen,de vrouw van George I van Engeland,die haar 35 jaar lang opgesloten hield,omdat zy een liaison had met Graaf Königsmark nota benei George was zelf een vuilpoes,die er twee maitressen op na hield en van wie Macaulay getuigt that he loved nothing but punch and fat women.

Ik lunchte te ll£ en reed te 12 uur naar het Station,vanwaar ik naar Arnhem spoorde,alwaar ik door JW. werd opgewacht,met wie ik in een open rytuig naar de Eusebiusbuitensingel 67 reed,alwaar Caroline my met een bord karnemelk opwachtte. Na het eten zat ik met JW. in de verandah,terwijl het voortdurend lichtte en stortregende, 's Avonds kwam Caroline's vader,die weer veel pijn heeft in het been,daar de wond groot is. Hy slaapt zelden langer dan van ll£ - I-5-.

Ik had my voorgenomen tijdens mijn verblijf in Arnhem Nymegen en Oosterbeek te bezoeken,maar^/het schier elke dag regende,gelukte dat niet. Eerst in 1907,toen ik opnieuw by JW. en Caroline,maar nu in het vroeger door haar ouders bewoonde huis in de Apeldoornse straat 5 logeerde,trof ik beter weer en trachtte ik te Nymegen ons huisje in de Molenstraat terug te vinden,doch te vergeefs,daar het afgebroken en door een beter huis vervangen was. Ook de pomp vóór ons huis was verdwenen. In 1907 bezocht ik ook Papa's graf te Oosterbeek en reed ik met JW. naar Velp,waar de Heer Hoogstraten,schoonzoon van Ds.de Geer,mij mijn oude school toonde.

Met JW. en Caroline maakte ik een grote mooie wandeling in Sons- beek,langs de waterval en de enorme vijvers en onder de reusachtige bomen. De Baron van Heeckeren^wien het toebehoorde,heeft zijn grote vermogen verbrast en het fraaie landgoed aan de gemeente Arnhem voor 8 ton verkocht. Het is 500 bunders groot.

In Arnhem sliep ik beter dan overal elders. Dora schreef dat Dr.Gelpke over haar ogen byzonder tevreden was. Haar porcelein uit Zeist was gedeeltelijk gebroken aangekomen.

Zaterdag 3 Oct.reed ik naar Zypendaal en werd ik ontvangen door Mevrouw Alwina Brantsen,die Hollands spreekt,maar langzaam en grammaticaal en in spraak gelijkt op haar zuster von Bohlen,maar niet in uiterlijk. Zy had haar getrouwde dochter von.der Goltz en de kinderen met de Eng.gouvernante te logeren en op die grond werd aan de lunch Engels gesproken. Na de lunch wees Mevrouw my de familieportretten en vertelde zy my dat haar man een kerk en een school had gebouwd, waar om heen de gemeente Schaersbergen zich gevormd heeft. Daarna reden wy in weerwil van de regen in een open Victoria de gehele plaats door. Het speet my dat ik mijn rytuig niet terug besteld had,want Mevrouw liet my niet terugbrengen,en ik moest dus naar Arnhem terug lopen,waartoe ik byna een uur nodig had.

Maandag 5 Oct. tramde ik naar Velp,waar Louise en Alfred Nepveu my ontvingen en Lou my een pakje brieven van Lore aan Maria overhandigde,allen geschreven na Maria's huwelijk,maar geen enkele van vroeger dagtekening en geen uit Nymegen. Aan de lunch kwam René. Wy babbelden tot over vieren en toen tramde ik naar Arnhem. Het regende by stromen en de tram was zó vol dat ik voorop moest staan. Te 5 uur was het noodweer,storm,bliksem en regen,maar 's avonds werd het heerlijk weer en maakte ik nog een flinke wandeling by volle maan.
De volgende dag bekeek ik het Museum van Oudheden op de Markt, waar veel muntspeciën zijn uit de tijd van Maria van Bourgondië,

Karei van Egmond,Willem van Gulik,Reinout en Philips II en oude wapens. Tane kwam lunchen en 's middags kwam Mevrouw Brantsen met haar gastenboek, waarin ik mijn naam moest tekenen. Caroline's vader en nichtje Roosje (de latere Mevrouw Rijnders) kwamen aan tafel en ik werd onthaald op een glaasje Tokajer.

Donderdag 8 Oct.regende het weer en spoorde ik te 8y naar Driebergen, waar Tane's knecht Hendrik met een rytuig stond. Wy wachtten op Lou Elout,maar die kwam niet. Tane gaf my karnemelk en Lilian rijgde een draad door mijn bruiloftsvers. Mevrouw Carrasco logeerde te Del Sol,een klein vrouwtje met een schep kinderen. Te 12 uur kwam het rytuig en haalden 1'ane en ik Frans Labouchere af,waarna wy naar Aardenburg reden,en vandaar naar het Raadhuis. Ik mocht Thora geleiden, zodat ik in de kring achter Thora zat. Haar zoon Henk van Loon was de chaperon van Adèle Labouchere-van Weede,die daarover weinig gesticht was. Max had het huwelijk moeten inzegenen,maar voelde zich te ziek en op die grond was Em ook niet gekomen. Dr.Cramer uit den Haag,een vriend van Bentinck,sprak naar aanleiding van Jes.55:12,

"Want met blijdschap zult gy voorttrekken en in vrede voortgeleid worden". Aan tafel zat ik heel pleizierig aan het eind van de tafel, waar ook het bruidspaar aanzat. Gasten waren alle zusters,broers en zwagers van Sam en Olga en van het echtpaar,op Mauk en Li,Nella van Eeghen en Ada van Zuylen na,voorts de Bentincks van Schoonheten,de Burgemeester de Geer,Frank zonder Constance,enz.enz. Het rytuig van het Slot bracht my naar het Station en ik reed naar Arnhem terug.

Het had de ganse dag geregend en de volgende dag stormde het.

Mijn erfdeel van Aernout van Lennep (stief-oom) bedroeg ƒ 3171,50, maar daarvan moest ƒ 245,11 successie betaald worden.

Aan de Hoek van Holland leed een Frans schip schipbreuk en kwamen 13 schepelingen om. By de begrafenis sprak Henk in vloeiend Frans de consul en de weduwen toe en later richtte hy in het Hollands het woord tot de Kapitein der Reddingboot die zes schepelingen redde.

Zondag 11 Oct.kwam Frank met Wilfried afscheid nemen. Maandag kwam Gunning afscheid nemen; hy was van plan een cursus over Faust te houden.

Dinsdag 13 Oct. verliet ik Arnhem en spoorde ik naar Karlsruhe terug. In de trein vond ik de heer,met wie Dora en ik het vorige jaar gereisd hadden,en die zich nu bekend maakte als de gouverneur der twee zoons van Graaf Bentinck van Middachten,die tijdelijk zijn bezitting Geildorf in Wurtemberg bewoonde. De Heer Boor vertelde my dat de familie gedurig verhuisde en nu eens in Middachten,te Weldam of in den Haag verblijf hield,en dan weer te Berlijn,Londen of Geildorf en er overal grote weelde heerste en in alle huizen voldoende zilver was. "Als mien Graaf goed op my is,geeft hy my een fyne sigaar," zeide hy my op z'n Haags.

Cornelia wachtte my aan het Station op. Het was zó warm dat wy het raam konden openhouden en nog niet behoefden te stoken.

Op 15 Oct.kregen wy de visite van Gabrielle en Renée Lataste, die wy in Monte Carlo hadden leren kennen. Zy hadden België en ■Nederland doorreisd,waren in den Haag,Leiden,Haarlem,Amsterdam en Arnhem geweest en kwamen nu van Frankfurt. Zy logeerden in Germania. De volgende dag kwamen zy terug met Moeder Lataste,die moeite had de trap op te kruipen. Cornelia was teleurgesteld dat Elise er niet by was,maar Gabrielle vertelde ons dat zy na de dood van Vader Lataste vertrokken was et ensuite elle a mal tourhé. Dora had reeds,in Parijs zijnde en met Elise in een omnibus zittende,vermoed dat zy de verkeerde weg was opgegaan,omdat zy een te opzichtig toilet aanhad en en haar niet wilde groeten. De Parijsche lucht was te luchtig geweest voor het meisje uit het Zuiden van Frankrijk,de dochter van een boer, die Mad.Lataste dringend verzocht had voor haar te zorgen.

Wy haalden allen souvenirs op. Volgens hen was de President Lou- bet niet populair en groette men hem niet. Hy stookte de arbeiders op om te staken,en als zy dit deden,liet hy ze in de steek,zodat in het Zuiden Italianen en in het Hoorden Belgen arbeidden. De belastingen stegen steeds,de visites der buitenlandse Vorsten en de reizen van Loubet naar Petersburg en in Frankrijk verslonden een massa geld. '*•

Dora bezocht met de Latastes het Slot en Moeder L.was tot ont-
zetting van de passanten de gehele Waldstrasse afgekropen onder het gekraai van Gabrielle. Zy waren van plan naar Baden-Baden te gaan en nog een maand te Territet te blijven. Renée was nu 18. Moeder L. begreep niet dat Dora niet trouwde,paree qu'elle est magnifique,met de klemtoon op que,gelijk zy meermalen herhaalde.

Daar Frl.Emilia v.Bunsen my voorstelde om eenmaal in de week by haar te komen en te zamen een der Profeten te bestuderen,nam ik dit aan en kwam ik geregeld Donderdag middag te 4^- en lazen wy Hosea.

Heel vruchtbaar was dit echter niet,want het bestond hierin dat zy een geheel hoofdstuk achtereen afraffelde zonder een enkele uitlegging te vragen. Al spoedig kwam er een conflict,toen ik betwijfelde of de profetiën omtrent de terugkeer der Joden naar Palestina wel letterlijk te verstaan waren,en of niet onder Israël het Israël Gods, de gemeente van Jezus Christus te verstaan ware.

Dora volgde geen der voorschriften van Dr.van Praag op,daar zy geen hematogeen nam,zich niet van meelspijzen onthield en na de maaltijden niet ging liggen,zodat zy gedurig maagpijn had.Zy spoorde op 26 Oct. naar Parijs en reisde met twee Amerik.dames,moeder en dochter, die tot Parijs aldoor babbelden. Dora kwam reeds 4 November terug.

Frank en Constance raadpleegden Prof.Narath voor Eric,die een gezwollen knie en dito elleboog had. Hy schreef dit aan gewrichts- scrofuloze toe. Het kind lag nu te bed met een verband om de knie daar hy die niet mocht buigen,en onbeschrijflijk zoet en geduldig was,zonder ooit te klagen. De ziekte kon lang,ja heel lang duren en goede voeding was het beste geneesmiddel. De nieuwe Holl.Juffrouw was de dochter van een dokter in Middelburg,22 jaar oud,met een alleraardigst gezicht,vrolijk en vriendelijk,groot van taille en zeer in de gunst van Wilfried.

Fanny zond my le Boulonnais,een democratisch blad,dat de brief van de Maire van Boulogne Bilbocq aan Henk opneemt,waarin hy Henk bedankt voor de zorg by het begraven der schipbreukelingen van het schip "Le Président Carnot" en voor zijn toespraak op het kerkhof.

De Courant bevatte ook Henks antwoord. Henk had een kruis en bloemen op het graf laten plaatsen.

Dora en Cornelia zagen Cyrano de Bergerac. Coquelin vervulde die rol. Het was er leeg. Frau von Arnim kwam Dora les in het spinnen geven.

Naar aanleiding van een boek,dat Valborg Isaachsen geb.van Heel over haar leven in ^den geschreven had en wy gelezen hadden,schreef Thora van Loon my dat de schrijfster een dochter is van haar lieve- lingstante van Heel-Egidius,en zeer begaafd en vlug met de pen,maar niet met de mond,en dat haar man een zwaarmoedige saaie irost is, wiens preken haar aan de Klaagliederen deden denken. Op de saaie bruiloft verveelde zy zich en was zy gauw uitgepraat.

Een der zoons van Mevrouw von Bohlen,Gustav,attaché te Peking, kwam in Karlsruhe omdat hy als Luitenant was opgeroepen om de manoeuvres mee te maken. Hy had 16 dagen en nachten in de trein gezeten tussen Peking en Moscou en was vandaar via Petersburg naar Berlijn gereisd. Hy was ook Kamerjonker. Welk een dwaze combinatie ! Diplomaat, militair en kamerjonker.

Von Bodelschwingh moest 's nachts 11 Kilometer met anderen om het hardst over hindernissen rijden en tweemaal over de rivier zwemmen. Hy had er 48 minuten over gereden,anderen 35. Prins Max reed ook mee, maar was gevallen.

Maurice Luden is als President der Rechtbank te Amst. ontslagen en Commandeur der Oranje Nassauorde geworden. Die orde kon hy nu in bed dragen,daar hy sinds lang ziek lag.

Dora woonde een voordracht by over Attila; hy woonde in de buurt van Pesth en men vermoedt dat de Hongaren en Finnen van hem afstammen. Aan tafel zat zijn zoon naast hem maar durfde niet opkijken. Hy was klein als Napoleon en even gevreesd. Theoderik,koning der Gothen,versloeg hem in vereniging met de Romeinen. Geen enkel geschrift hebben de Hunnen achtergelaten.

In Nederland werd een wet aangenomen,waarby 5 tuchtscholen voor onverbeterlijke jeugdige boeven in 't leven werden geroepen.

Zaterdag 14 Nov. woonden Dora,Cornelia en ik de zilveren bruiloft der Stirns te 2 uur by. Dora in een nieuwe japon met de juwelen broche,Cornelia in het wit en ik in frak. Buiten ons was er niemand als Stirns oudste broer,stationschef te Homburg,zijn 69-jarige vrouw en Stirns halve zuster,23 jaar jonger dan hy,met een lief gezicht.
Frau Stirn had een lieve japon aan,cadeau van haar man.De nicht had ' ' / een plank gebrand met de woorden/Dankbar rückwärts,muthig vorwärts, glaübig aufwärts,heel mooi. wy gaven een bloembak en Dora een enorme bloememand vol orchideën. Het menu bestond uit soep,rundvlees met doperwt jes,kreeft,poularde met appelmoes,twee taarten,peren en druiven en vijf soorten van wijn. Een kookvrouw had alles klaar gemaakt. Het dienstmeisje en de naaister dienden en Julius schonk gedurig in, vooral champagne frappé. Stirns broer en ik tèastten,maar de Bruigom zeide dat hy te zenuwachtig was om te antwoorden. Stirns broer was zeer spraakzaam en vertelde heel aardig,o.a.hoe minzaam Keizer Friedrich was,die dikwijls te Homburg kwam,en hoe het eens gebeurde dat de Keizer alleen kwam en terstond beval dat de Sonderzug vertrekken zou,ofschoon zijn gevolg nog niet gekomen was. De Keizer stond in zijn coupé aan het raampje toen de adjudanten en kamerheren binnenstormden,en hy lachte hen braaf uit dat zy te laat kwamen. Hilda had 's ochtends een Frans versje opgezegd,maar de drie zoons hadden niets weten te bedenken. Wy tafelden van 2 tot 5 uur,waarna ik tot 6 uur ging slapen.Toen wilde Julius ons photographeren,maar dit mislukte.

In de nacht van Zondag 15 op Maandag 16 November beviel Constance van een knaapje,dat Frank Karei gedoopt werd. Ook dit kind moesten zy op 13 Juli weer afstaan. Het was een dotje.

Dinsdag 17 Nov. hadden wy Rittmeister en Aga von Bodelschwingh ten eten. Het menu bestond uit soep,ossehaas (Lendenhummel) met andijvie, kip met sla en perziken,room met vruchten en dessert. Hy vertelde my dat de Groothertog een onechte dochter had gehad,die getrouwd was en na haar huwelijk te Baden-Baden ging wonen,wat hun veel verdriet deed.

Fanny schreef dat Henk het goed maakte en veel schik had in zijn huis en tuin en er by de Raad had doorgekregen dat er meer uit- o p0 / gaven op de begroting waren gebracht ter verhoging van de salarissen.

^ 0 Max was nog even beroerd. Henk had met Burdet en een jongen Bijleveld in de Zeereep gejaagd. Faisanten waren er dat jaar weinig. Behalve Klaas v.d.Veld waren er nog anderen weggejaagd en die stroopten allen.

Dora hoorde een voordracht over de vrouw. De spreker zeide dat de Duitse vrouw zich meer moest ausbilden en haalde als voorbeeld aan de Romeinse vrouw,de Hollandse Anna Marie Schuurman,die 14 talen kende en de Franse onder Bodewijk XIV,die er op uit was om diens maitresse te worden.

Mevrouw Cloëtta verzocht my een doos met timmermansgereedschappen voor Henk te kopen en er een vers by te maken, ik liet het gereedschap door mijn timmerman kopen voor M.42,- en verzond de kist.

In Frankrijk werd een wet aangenomen,die aan elke geestelijke orde,erkend of niet erkend,verbood om Middelbaar onderwijs te geven.

Koning Christiaan van Denemarken vierde zijn 40-jarig regeringsjubileum, maar de Tsaar weigerde hem te komen geluk wensen uit kwaadheid dat de Denen zyn mishandeling van de Finnen afkeurden.

^ Dinsdag 24 Nov. reed ik met Dora naar de Adlerstrasse,waar een

ó d O t bazar gehouden werd voor het onderhoud van het Evangelisatiegebouw,

de Stadtmission enz. Aga v.Bodelschwingh,Excellenz von Pfuhl en enkele meisjes verkochten. Het was er vol dames en slechts één heer,de Pfarrer. j)e Groothertogin had lelijke dingen gestuurd. Wy hebben zeep, sigaren,een werkmand,een pressepapier,chocolat gekocht,loten genomen en thee gedronken en later ging er een roep uit dat wy voor een grote som hadden gekocht.

De Nepveus verkochten Ma Retraite voor ƒ 92.000- aan de Heer Honingh,die er een villapark van maakte.

Frank kocht van de Nepveus 12 dessertschaaltjes,omdat hy de overige 30 al uit de boedels Insinger en Beels bezat.

Op Dora's verjaardag hadden wy Thesy von Eynatten en nog drie andere meisjes ten eten. De ene is uit Dillenburg en zeide dat aldaar nog opgravingen gedaan worden. Er was soep,pasteitjes,kalfsvlees, bloemkool en lof,kippen met perziken en sla,en room met vruch- ten. Het lekkerst vonden zy de rauwe sla. Aan het dessert kreeg een der meisjes een flauwte,maar zy bleef zitten en kwam spoedig by.

's Avonds deden zy jeux d'esprit en te 10-^- liet Dora ze allen per rytuig thuisbrengen,want er viel sneeuw en de straten waren doornat.

Prins Carl en Gravin Rhena hadden ons uitgenodigd om Zondag
29 Nov.tegen 3 uur te komen thee drinken. Ik had dus een rytuig by de stalhouder besteld,maar toen het niet kwam haalde Cornelia er een op de Kaisersplatz,en zo kwamen wy een kwartier te laat aan. Een oude,eerwaardige valet de chambre en drie lakeien in livrei geleidden ons langs een prachtige trap naar een enorme zaal,die geheel elec- trisch verlicht was,waar Prins Carl ons ontving en zijn gemalin op een sofa achter een marmeren tafel gezeten was. Nu trof het slecht dat ik het spit in de rug had en vrij krom liep. Ik begon dus met mijn excuses te maken,dat wy een kwartier te laat kwamen en dat ik in zulk een weinig eerbiedige houding binnenkwam. " Oh! ce n'est rien," riep Gravin Rhena my toe," il faut prendre du spiritus Russe pour vous faire frotter." Daarop verzocht zy Dora naast haar op de canapé te komen zitten en wees de Prins my een stoel tegenover de zijne aan.

Sdo

o'Por

Hy droeg nooit een uniform en had ook nu een jasje aan met een rood dasje,die met een speld was bevestigd,waarin drie XXX in diamanten. B Beiden spraken Frans,maar toen de Gravin hoorde dat ik Duits verstond, zeide zy:" C'est heureux,paree que mon mari a beaucoup de peine a s'exprimer en Franqais." Hun zoon had het te druk om binnen te komen.

Hy had het mondeling examen doctoraal afgelegd en werkte nu voor het schriftelijk gedeelte. De Prins vroeg my naar de Koningin en de Koloniën en vertelde my op mijn vragen dat hy in '7ü aan de belegering van Straatsburg en Belfort had deelgenomen en aan het hoofd der ambulance geplaatst was,zodat hy de gewonden per trein naar Karlsruhe, Heidelberg,Mannheim enz,moest laten vervoeren.

Drie lakeien kwamen binnen met thee en petit-beurres. Daar zy, na aan de Gravin en Dora gepresenteerd te hebben,by my kwamen,vroeg ik de Prins of ik hem een kopje wilde inschenken,wat Dora deed lachen. Hy en de Gravin hadden by de Erfgroothertog gegeten en toen had de Erfgroothertogin over Dora gesproken, fiadat wy een uur gebabbeld hadden, stond Gravin Rhena op en deed de Prins ons uitgeleide. Zy wilde een spinmiddag organiseren en nodigde Dora uit om daaraan deel te nemen. Daar zy niet ebenbürtig was,had zy geen hofdame; de Prins had geen kamerheer en slechts één adjudant.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət