Ana səhifə

BÀi giảng hóa học vô CƠ Người soạn : ĐẶng kim triếT


Yüklə 0.64 Mb.
səhifə4/4
tarix24.06.2016
ölçüsü0.64 Mb.
1   2   3   4

Tên học phần HÓA VÔ CƠ

 • Mã học phần 2106041060

 • Số tín chỉ 3 (3, 0, 6)

 • Trình độ Cho sinh viên năm thứ 1

 • Phân bố thời gian


   • Lên lớp 45 tiết

   • Thực tập phòng thí nghiệm

   • Thực hành

   • Tự học 60 tiết
  1. Điều kiện tiên quyết


  Học sau học phần 2106041045 (a).
  1. Mục tiêu của học phần


  Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng hiểu và nắm vững được cấu tạo, tính chất của các đơn chất và hợp chất của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn.
  1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

  Nội dung bao gồm các định luật cơ bản của hóa vô cơ, tính chất các đơn chất và hợp chất của các nguyên tô trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  1. Nhiệm vụ của sinh viên

  Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT.


   • Dự lớp: trên 75%

   • Bài tập: trên lớp và ở nhà

   • Khác: theo yêu cầu của giảng viên
  1. Tài liệu học tập


   • Sách, giáo trình chính

  [1]. Nguyễn Đình Soa, Hóa học vô cơ, ĐHQG, tp HCM

   • Sách tham khảo

  [1]. Acmetop- Hóa học Vô cơ tập 1,2- NXB ĐH và THCN 1978.

  [2]. F. Cotton- G. Wilkinson- Hóa học Vô cơ T1,2,3-NXB ĐH và THCN 1984.  [3]. Hoàng Nhâm- Hóa học Vô cơ T1,2,3- NXBGD-1994.

   • Khác
  1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên


   • Dự lớp: trên 75%

   • Thảo luận theo nhóm

   • Tiểu luận:

   • Kiểm tra thường xuyên

   • Thi giữa học phần

   • Thi kết thúc học phần

   • Khác: theo yêu cầu của giảng viên
  1. Thang điểm thi: Theo qui chế tín chỉ

  2. Nội dung chi tiết học phần


  TT
  Nội dung

  Số tiết

  Giờ tín chỉ

  Ghi chú

  Lí thuyết

  Thực hành

  Tự học

  1

  Chương 1: Một số kiến thức mở đầu

  5

  5
  10
  2

  Chương 2: Hiđro và những nguyên tố nhóm I

  5

  5
  10
  3

  Chương 3: Nhóm II trong bảng hệ thống tuần hoàn

  10

  10
  10
  4

  Chương 4: Nhóm III trong bảng hệ thống tuần hoàn

  5

  5
  10
  5

  Chương 5: Nhóm IV trong bảng hệ thống tuần hoàn

  5

  5
  10
  6

  Chương 6: Nhóm V trong bảng hệ thống tuần hoàn

  5

  5
  10
  7

  Chương 7: Nhóm VI trong bảng hệ thống tuần hoàn

  5

  5
  10
  8

  Chương 8: Nhóm VII trong bảng hệ thống tuần hoàn

  5

  5
  10
  9

  Chương 9: Nhóm VIII trong bảng hệ thống tuần hoàn

  10

  10
  10
  Tổng

  45

  45
  90
  Chương 1: Một số kiến thức mở đầu

  1.1 Định luật tuần hòan của Menđêlêep

  1.2 Hệ thống tuần hòan của Menđêlêep

  1.3 Cấu hình electron của các nguyên tố

  1.4 Phân lọai các nguyên tố hóa học

  1.5 Các nguyên tố hóa học và đơn chất  Chương 2: Hiđro và những nguyên tố nhóm I

  2.1 Đặc tính của nguyên tử hidro

  2.1.1 Đơn chất

  2.1.2 Hợp chất chất của hidro

  2.2. Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố IA

  2.2.1 Đơn chất

  2.2.2 Hợp chất

  2.3 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố IB

  2.3.1Đơn chất

  2.3.2 Hợp chất  Chương 3: Nhóm II trong bảng hệ thống tuần hoàn

  3.1 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố IIA

  3.1.1Đơn chất

  3.1.2 Hợp chất

  3.2 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố IIB

  3.2.1Đơn chất

  3.2.2 Hợp chất

  Chương 4: Nhóm III trong bảng hệ thống tuần hoàn

  4.1Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố IIIA

  4.1.1 Đơn chất

  4.1.2 Hợp chất

  4.2 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố IIIB

  4.2.1 Đơn chất

  4.2.2 Hợp chất

  Chương 5: Nhóm IV trong bảng hệ thống tuần hoàn

  5.1 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố IVA

  5.1.2.Đơn chất

  5.1.3 Hợp chất

  5.2 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố IVB

  5.2.1Đơn chất

  5.2.2 Hợp chất

  Chương 6: Nhóm V trong bảng hệ thống tuần hoàn

  6.1 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố VA

  6.1.1Đơn chất

  6.1.2 Hợp chất

  6.2 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố VB

  6.2.1 Đơn chất

  6.2.2 Hợp chất

  Chương 7: Nhóm VI trong bảng hệ thống tuần hoàn

  7.1 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố VA

  7.1.1 Đơn chất

  7.1.2 Hợp chất

  7.2.Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố VB

  7.2.1 Đơn chất

  7.2.2 Hợp chất

  Chương 8: Nhóm VII trong bảng hệ thống tuần hoàn

  8.1 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố VIIA

  8.1.1 Đơn chất

  8.1.2 Hợp chất

  8.2Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố VIIB

  8.2.1 Đơn chất

  8.2.2 Hợp chất

  Chương 9: Nhóm VIII trong bảng hệ thống tuần hoàn

  9.1 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố VIIIA

  9.1.1 Đơn chất

  9.1.2 Hợp chất

  9.2 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố VIIIB

  9.2.1 Đơn chất

  9.2.2 Hợp chất

  1. Phê duyệt  Trưởng đơn vị đào tạo

  (ghi rõ họ tên)  Tổ trưởng bộ môn

  (ghi rõ họ tên)  Tp. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2008
 • 1   2   3   4


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
  rəhbərliyinə müraciət