Ana səhifə

Besedna umetnost Umetniška besedila


Yüklə 37.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü37.5 Kb.
Besedna umetnost
1. Umetniška besedila:

-Značilnosti: -večpomenskost

-estetskost (vplivajo na naše doživljanje, odzivanje, skušajo nas pritegniti. Poleg vsebine, pomembna tudi oblika)

-neodvisnost od časa in prostora

-izmišljenost (fiktivnost)

-umetniškost (vsakič drugače)

-nima praktičnega pomena (večinoma)
2. Neumetniška besedila:

-Namen: -praktični

-obveščevalni

-strokovni, znanstveni


-Besedila: -časopisni članki

-razprave

-poučni spisi/besedila
3. Polliterarna ali polumetniška besedila:

-Namen: enak neumetniškemu besedilu

-Oblikovanost: enaka umetniškemu besedilu

-Besedila: esej, razmišljanjaKRITERIJ LOČEVANJA PO OBLIKI:

-vezana in nevezana beseda

-pri poeziji: -ločimo verze (ritmična enota)

-ritem (gibanje poudarjenih in nepoudarjenih zlogov), metrične

sheme – odstopanja
KRITERIJ ZGRADBE:

-Zunanja zgradba: -poglavja

-kitice (stihi, verzi)

-dejanja


-spevi (epi)
-Notranja zgradba: -zgodba

-čas


-kraj

-pripovedovalec

-osebe

Literarne vrste: -epika

-lirika


-dramatika
LITERARNE ZVRSTI:

-dramatika: -komedija

-tragedija


-lirika: -sonet

-gazela


-glosa

-podoknice

-oda

-žalostinka-hvalnica
-epika: -proza: -pripovedka

-povest


-pravljica

-novela


-basen

-črtica


-poezija: -pripovedna pesem

-ep


-balada

-romanca


Epika: pripoveduje o dogodkih, osebah, krajih

Lirika: izpoveduje čustva, občutke

Dramatika: prikazuje dejanja, odnose med ljudmi

SLOG:

a.) slogovno zaznamovane besede: -pomanjševalnice

-slabšalnice

-vulgarizmi

-slengizmi

-žargonizmi

-arhaizmi ali starinske besede


b.) retorične figure: BESEDNE FIGURE (tropi):

-okrasni pridevek

-primera ali komporacija

-metafore (prenesen pomen besede)

-poosebitev ali personofikacija

-metonimija ali preimenovanje

-sinestezija ali soobčutje

-sinekdota (berem Prešerna, Slovenec že mori Slovenca)


STAVČNE FIGURE:

-ponavljanje

-pretiravanje

-retorično vprašanje

-vzklik


-refren

-apostrofa ali nagovor

-mnogovezje

-brezvezje

-nasprotje

-stopnjevanje

-inverzija ali zamenjan besedni red
GLASOVNE FIGURE:

-rima


-asonanca (ujemanje samoglasnikov)

-aliteracija (ujemanje soglasnikov na začetku besede – pišem

pismo prijatelju…….

Trivialna književnost: lažje za branje

Klasična književnost: prvokategorična književnost

O bralcu literature je rečeno, da si bralec prebuja domišljijo, čustva, čute, etiko. Bralec književnost vrednoti, kadar dokazuje, katere lastnosti je zaznal, katere pogrešal, oziroma katere so ga prepričale o umetniški vrednosti dela.Vsebina besedne vsebine

  1. Motivi so snovna podlaga za temo. To so lahko osebe, situacije, čustva, …

  2. Tema je abstraktna raven sporočanja motivov (o čem govori?)

  3. Ideja je ubesedena tema v povedi (lirski subjekt je navdušen nad pojavnostjo trenutka, občuduje hitro minevanje trenutka)


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət