Ana səhifə

Belediyeler Yasası


Yüklə 0.88 Mb.
səhifə1/10
tarix24.06.2016
ölçüsü0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Ağustos, 1995 tarihli birleşiminde kabul olunan " Belediyeler Yasası", Anayasanın 94 (1) maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmî Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilân olunur.


Sayı: 51/1995
(33/2001, 2/2003, 9/2006, 40/2007,14/2008, 2/2009, 91/2009; 3/2013, 33/2014 ve 53/2015 sayılı değişiklik yasaları ile değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)
BELEDİYELER YASASI İÇDÜZENİ

Madde 1. Kısa İsim

BİRİNCİ KISIM


Genel Kurallar

Madde 2. Tefsir


Madde 3. Amaç

Madde 4. Kapsam

Madde 5. Belde Halkının Hak ve Yükümlülükleri

Madde 6. Belediye Kurulması

Madde 7. Belediye Olabilme Niteliği ve Referandum

Madde 8. Seçimler ve Tüzel Kişiliğin Kazanılması

Madde 9. Belediye Sınırlarının Saptanması

Madde 10. Belediyelerin Kaldırılması

Madde 11. Belediyelerin Birleştirilmesi

Madde 12. Mahalle Kurulması

Madde 13. Belde İsminin Değiştirilmesi

Madde 14. Belde Sınırlarının DeğiştirilmesiİKİNCİ KISIM


Belediyelerin Görevleri, Yetkileri, Hak ve

Ayrıcalıkları ve Çalışma Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Belediyelerin Görevleri


Madde 15. Belediye Görevlerinde Genel Kural


Madde 16. Belediyelerin Sağlık ve Sosyal Yardımlarla İlgili Görevleri

Madde 17. Belediyelerin İmara İlişkin Görevleri

Madde 18. Belediyelerin Ekonomi ve Çalışma Yaşamına İlişkin Görevleri

Madde 19. Belediyelerin Esenlik ve Güvenlikle İlgili Görevleri

Madde 20. Belediyelerin Eğitim, Kültür ve Turizme İlişkin Görevleri

Madde 21. Belediyelerin Tarıma İlişkin Görevleri

Madde 22. Belediyelerin Ulaşım ile İlgili Görevleri

Madde 23. Belediyelerin Diğer GörevleriİKİNCİ BÖLÜM


Belediyelerin Yetkileri, Hak ve Ayrıcalıkları

Madde 24. Belediyelerin Yetkileri


Madde 25. Rahatsızlıklar ve Rahatsızlıkların Giderilmesi

Madde 26. Mahkemece Rahatsızlığın Önlenmesi

Madde 27. Yasaklama

Madde 28. Rahatsızlığa Son Verme

Madde 29. Rahatsızlığı Yapanın Bilinmemesi

Madde 30. Rahatsızlığın Saptanması

Madde 31. Belediyelerin Hak ve Ayrıcalıkları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Belediyelerin Çalışma Esasları

Madde 32. Hizmetlerin Yürütülmesi


Madde 33. Belediye Dairesi

Madde 34. Belediye ve Personel

Madde 35. Memurların Emeklilik Hakkı

ÜÇÜNCÜ KISIM


Belediyelerin Organları, Görev ve Yetkileri

BİRİNCİ BÖLÜM

Belediyenin Organları

Madde 36. Belediyenin OrganlarıİKİNCİ BÖLÜM


Belediye Meclisi

Madde 37. Belediye Meclisinin Niteliği


Madde 38. Belediye Meclisi Üye Sayısı

Madde 39. Yeni Kurulacak Belediyelerde Seçim

Madde 40. Çalışma Usulü ve Toplantı Yeter Sayısı

Madde 41. Üyelikten Çekilme

Madde 42. Çekilmiş Sayılma

Madde 43. Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 44. Üyelerin Uymak Zorunda Oldukları Hususlar

Madde 45. Üyelerin Birleşime Katılma Ödenekleri ve Yolluklar

Madde 46. Üyelerin İzinleri

Madde 47. Belediye Komisyonları

Madde 48. Belediye Meclisinin Görevleri

Madde 49. Belediye Meclisi Kararlarının İlanı

Madde 50. Belediye Meclisi Kararlarının Onaya Bağlı Olmaması

Madde 51. Meclisce Verilen Kararlar ve Bunlara İtirazÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Belediye Başkanı

Madde 52. Belediye Başkanının Niteliği ve Statüsü


Madde 53. Belediye Başkanının Seçimi

Madde 54. Belediye Başkanlığı ile Birleşmeyen Sıfatlar

Madde 55. Belediye Başkanı Maaşı

Madde 56. Belediye Başkan Aracına İşaret ve Amblem Takılması

Madde 57. Emeklilik Hakkı

Madde 58. Belediye Başkanının Yolluğu ve Diğer Özlük Hakları

Madde 59. Belediye Başkanının İzinleri

Madde 60. Hastalık İzinleri

Madde 61. Belediye Başkanlarının Görev ve Yetkileri

Madde 62. Belediye Başkanının Meclis Üyeleri ile İlişkileri

Madde 63. Başkanlıktan çekilme

Madde 64. Belediye Başkanlığından Düşme

Madde 65. Asbaşkan Seçimi

Madde 66. Asbaşkanın Ödeneği

Madde 67. Başkanlığın Devir ve Teslimi

Madde 68. Başkanlık Seçiminin Dönem Bitmeden YenilenmesiDÖRDÜNCÜ KISIM

Belediye Kolluğu

Madde 69. Kolluğun Niteliği


Madde 70. Kolluğun Kuruluşu

Madde 71. Kolluğun Hiyerarşik Bağlılığı

Madde 72. Kolluk Hizmetlerinin Sürekliliği

Madde 73. Kolluk Hizmetlerinin Bütünlüğü

Madde 74. Belediye Kolluğunun Görevleri

Madde 75. Kolluğun Yetkileri

Madde 76. Belediye Kolluğuna Karşı Gelenler

BEŞİNCİ KISIM

Mali Kurallar

BİRİNCİ BÖLÜM

Gelirlere İlişkin Genel Kurallar

Madde 77. Belediye Gelirleri
İKİNCİ BÖLÜM

Meslek Vergisi

Madde 78. Meslek Vergisi, Yükümlüsü, Oranı ve Miktarı


Madde 79. Bildirim Zorunluğu

Madde 80. Meslek Vergisinin Tarhı, Tahakkuku, Tahsili ve Ödeme TarihiÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Meslek İzni Harcı ve İşyeri Harçları

Madde 81. Meslek İzni Harcı ve Şekli


Madde 82. Açılması İzne Bağlı Olan İşyerleri ve İzin Harcı

Madde 83. İşyeri Bulundurma HarcıDÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Diğer Gelirler

Madde 84. Seyyar Satıcılık


Madde 85. Temizlik ve Aydınlatma Resimleri

Madde 86. Köpek Resmi

Madde 87. Sağlık Harcı

Madde 88. İlan, Reklam ve Levha Resmi

Madde 89. Eğlence Resmi ve Eğlence İzni Harcı

Madde 90. Video Band Harcı

Madde 91. Otel İşletme İzni ve Resimleri

Madde 92. Kesimhane ve Et Taşıma Ücretleri

Madde 93. Alım-Satım Resimleri

Madde 94. Kıymet ve Tartı Ücreti

Madde 95. İçme Suyu ve Su Saati Bağlama Ücretleri

Madde 96. Vidanjör Ücreti

Madde 97. Yapı İzin, Denetleme ve Parselleme Harcı

Madde 98. Yer İşgal Harcı

Madde 99. Kanalizasyon Bağlama ve Kullanım Ücreti

Madde 100. Yol Açılması ve Yola Tecavüz Harcı

Madde 101. Yol Harcamalarına Katılma Payı

Madde 102. Taşınmaz Mal Devrinde Alınacak Harç

Madde 103. Belediye Hizmetlerinden Yararlanma Resmi

Madde 104. Tente, Siper ve Saçaklar

Madde 105. Panayır ve Festival Harçları

Madde 106. Genel Hizmet Ücretleri

Madde 107. Her Türlü Koşullu ve Koşulsuz Yardımlar

Madde 108. Devlet Gelirlerinden PayBEŞİNCİ BÖLÜM


Giderler

Madde 109. Belediyelerin Giderleri
ALTINCI BÖLÜM


Bütçe ve Saymanlık İşleri

Madde 110. Saymanlık İşleri


Madde 111. Plan, Program Yapılması

Madde 112. Bütçe ve Mali Yıl

Madde 113. Bütçenin Hazırlanması

Madde 114. Bütçenin Yapılması, Görüşülmesi ve Kabulü

Madde 115. Bütçede Yer Alması Zorunlu Olan Hususlar ile Yer Alamayacak Hususlar

Madde 116. Bütçenin Onaylanması

Madde 117. Bütçenin Uygulanması

Madde 118. Ek Bütçe ve Aktarmalar

Madde 119. Kesin Hesap

Madde 120. Eski Yıl Bütçesinin Devamı

Madde 121. Ödeme Emri

ALTINCI KISIM


Suç ve Cezalar

BİRİNCİ BÖLÜM

Belediyenin Sabit Para Cezası ve Kapatma

Cezası Verebileceği Suçlar


Madde 122. Sabit Para Cezası Gerektiren Suçlar


Madde 123. Belediyenin Kapatma Cezası Verebileceği Suçlar

İKİNCİ BÖLÜM


Dava Konusu Suç ve Cezalar

Madde 124. Suç ve Cezalar


Madde 125. Kamu Görevlisi Sayılma

YEDİNCİ KISIM


Çeşitli Kurallar

Madde 126. Ücret, Vergi, Resim ve Harçların Ödenmesi İçin Mahkemenin Emir Vermesi

Madde 127. Tahsil Edilen Paranın Belediyeye Ödenmesi

Madde 128. Belediyeler Birliği

Madde 129. Merkezi Yönetimin Destek Hizmetleri

Madde 130. Belediyelerle Merkezi Yönetim Arasındaki İlişkiler

Madde 131. Teftiş ve Denetleme

Madde 132. Devletin Mali Yardımı

Madde 133. Tüzük Yapma Yetkisi

Madde 134. Bakanlar Kurulunun Vergi, Resim ve Harçları Saptarken Dikkate Alacağı İlke ve Ölçüler

Madde 135. Kanalizasyon Şebekesine Bağlanma Zorunluluğu

Madde 136. Belediye Malları ve Belediye Sınırları İçerisindeki Ortak Mallar

Madde 137. Onarılamayacak Derecede Olan Binalar Üzerine Yenisinin Yapılması veya Müşterek Kullanılan Binaların Onarımı

Madde 138. Belediyenin Açacağı İhaleye Katılamayacak Kişiler

Madde 139. Devletin Kredi Temininde Belediyelere Olanak Sağlaması

Madde 140. Emeklilik Fonu

Madde 141. Belediyeler Danışma Kurulu

SEKİZİNCİ KISIM

Geçici Kurallar

Geçici Madde 1. Tüzükler


Geçici Madde 2. 1995 Yılında Devlet Gelirlerinden Belediyelere Verilecek Pay

Geçici Madde 3. İstihdamların Kısıtlanması

Geçici Madde 4. Belediye Başkanının Maaşı

DOKUZUNCU KISIM


Son Kurallar

Madde 142. Yürürlükten Kaldırma


Madde 143. Yürütme Yetkisi

Madde 144. Yürürlüğe Giriş  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət