Ana səhifə

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ağustos 1996 pazartesi Sayı: 22739


Yüklə 60 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü60 Kb.
T.C
RESMİ GAZETE

Kuruluş tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336) 7 Ekim 1920group 174


Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
26 Ağustos 1996

PAZARTESİ
Sayı: 22739


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar

Karar Sayısı:96/8380

4 Nisan 1996 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İki Ülkenin Demiryolu ve Diğer Altyapı Şebekelerinin Bağlantısına İlişkin Protokol”un onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 26/6/1996, 15/7/1996 tarihli ve KFGY-3556,

3893 sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/7/1996 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Prof.Dr.Necmetttin ERBAKAN BaşbakanSüleyman DEMİREL Cumhurbaşkanı

Prof.Dr.T.ÇİLLER DevletBak. ve Başb.Yrd.
İ.SAYGIN Devlet Bakanı
N.K.ZEYBEK Devlet Bakanı
B.AKSOY Devlet Bakanı
A.YILMAZ Devlet Bakanı
Ş.KAZAN Adalet Bakanı
Prof. Dr. M.SAĞLAM Milli Eğitim Bakanı M.DEMİRCİ

Tarım ve Köy. Bak.

F.ADAK Devlet Bakanı
Prof.Dr.S.TEKİR Devlet Bakanı
L.ESENGÜN Devlet Bakanı
G.DAĞDAŞ Devlet Bakanı
Prof.Dr.S.GÜNBEY Devlet Bakanı
T.TAYAN
Milli Savunma Bakanı

C.AYHAN
Bau. ve İsk. Bakanı


N.ÇELİK
Çal.ve Sos. Güv. Bakanı

N.ERCAN Devlet Bakanı


N.KURT Devlet Bakanı
M.S.ENSARIOĞLU Devlet Bakanı
H.U.SÖYLEMEZ Devlet Bakanı
B.ŞEKER Devlet Bakanı
M. AĞAR İçişleri Bakanı
Y. AKTUNA Sağlık Bakanı Y.EREZ

Sanayi ve Tic.Bakanı

Doç.Dr.A.GÜL Devlet Bakanı
M.ALTINSOY Devlet Bakanı
A.C.TUNÇ Devlet Bakanı
T.R.GÜNERİ Devlet Bakanı
Dr.A.DEMİRCAN Devlet Bakanı
Doç.Dr.A.ŞENER Maliye Bakanı
O.BARUTÇU Ulaştırma Bakanı M.R.KUTAN

Enerji ve Tabii Kay.Bakanı
İ.KAHRAMAN Kültür Bakanı

B.YÜCEL Turizm Bakanı

M.H.DAĞLI Orman Bakanı

M.Z.TOKAR Çevre BakanıTürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İki Ülkenin Demiryolu ve Diğer Altyapı Şebekelerinin Bağlantısına İlişkin Protokol

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti,


İki komşu ülke arasında gelişen ticari ilişkilerin önemini kabul ederek,
İki ülke arasında artan ticaret ve ulaştırma faaliyetlerini kolaylaştırmak arzusu ile,
İlgili sektörlerde özel yatırımın geliştirilmesi ve seferberliğine yönelik gereksinimin idraki ile aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
1.Türkiye ve Gürcistan, ülkeler arasında altyapı bağlantılarının geliştirilmesi için işbirliği hususunda mutabık kalmışlardır.
2.Altyapı bağlantı projelerinde öncelik, demiryolu, karayolu ve boru hatlarına verilecektir.
3.Her iki taraf, bu projelerin ekonomik verimlilik sağlayabilecek en uygun hatlar üzerinden gerçekleşmesi hususunda mutabık kalmışlardır.
Taraflar, ayrıca, güzergahların son seçiminden ve çeşitli projelerde işbirliğine karar verilmeden önce teknik çalışma yapılmasını kabul etmişlerdir. Bu itibarla, her iki ülkenin uzmanlarından oluşan çalışma grubu, Türkiye-Gürcistan demiryolu bağlantısı alternatifleri arasında en uygun güzergahın Kars-Ahılkelek-Marabda-Tiflis güzergahı olduğu sonucuna varmıştır.
Bu proje, Kars ve Ahılkelek arasında yeni demiryolu hattının inşaasını ve mevcut Ahılkelek- Marabda demiryolunun rehabilitasyonunu kapsar.
4.Türkiye ve Gürcistan Hükümetleri bu önemli altyapı bağlantılarının gelişimini çabuklaştırmak için özel sermaye yatırımının teşvikini sağlamak ve kolaylaştırmak amacıyla işbirliği yapacaklardır.
5. Altyapı bağlantılarının geliştirilmesi açısından işbirliği konuları ve politikaları için Türkiye ve Gürcistan bir Altyapı Üst Koordinasyon Komisyonu ve her üç proje için de birer çalışma komisyonu kurulması konusunda anlaşmışlardır.
6.İkili Ulaştırma Komisyonu, iki ülke arasında ulaştırma altyapı projelerinin gelişimine yönelik tüm faaliyetleri kapsayan bir işbirliği mekanizması oluşturarak bu altyapıprojelerinin gelişmini kolaylaştıracaktır. Bu faaliyetler, özel yatırımcılara ve projeyi gerçekleştirecek müteahhitlere sağlanacak hakları kapsayabilir.
7.Taraflar, İkili Ulaştırma Komisyonunun, proje gelişiminin ticari bir bazda yürütülmesi amacıyla, gerekli çalışmaları yapması hususunda mutabık kalmışlardır.
8.Her iki taraf, İkili Ulaştırma Komisyonuna; karayolları, demiryolları ve boru hattı düzenlemelerinden sorumlu ilk görevlendirmelerini yapacaklardır.
Bu Protokol Ankara’da 4 Nisan 1996 tarihinde İngilizce asıl, iki kopya olarak imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Gürcistan Hükümeti

Adına AdınaVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət