Ana səhifə

AZƏrbaycan respublikasi ekologiya və TƏBİİ SƏRVƏTLƏr naziRLİYİ


Yüklə 1.96 Mb.
tarix27.06.2016
ölçüsü1.96 Mb.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

EKOLOGİYA və TƏBİİ SƏRVƏTLƏR NAZİRLİYİ


Milli Hidrometeorologiya Departamenti

Quba Regional Hidrometeorologiya Müəssisəsi
Hidrometeorologiya Şöbəsi
Milli Hidrometeorologiya Departamentinin tabeliyində olan stansiya və məntəqələrdə meteroloji müşahidələr.

Hidrometeorologiya şöbəsinin rəisi: Aida Novruzova Yaşar qızı

2011-ci il

1. Müşahidələrin aparılmasının məqsəd və vəzifələri


Yer səthində aparılan meteoroloji müşahidələr atmosferdə gedən fiziki proseslərin yer səthiylə təması nəticəsində baş verən dəyişiklikləri müəyyən etmək məqsədilə həmin proseslərin başlanma və qurtarma vaxtlarını, intensivliyinin xalq təsərrüfatı sahələri üçün təhlükəlilik dərəcələrini müəyyən etmək üçün həyata keçirilir.

Yer səthində aparılan meteoroloji müşahidələr bilavasitə müşahidə məntəqəsində xalq təsərrüfatı sahələrini meteoroloji məlumatlarla təmin etmək, təşkilatları təhlükəli və xüsusi təhlükəli atmosfer hadisələri haqda məlumatlandırmaq, hava məlumatları tərtib edən müəssisələri gözlənilən əlverişsiz hava şəraiti haqda proqnozları tərtib etməkdə istifadə etdikləri meteoroloji məlumatlarla təmin etmək.

Meteoroloji stansiyalarda yer səthində meteoroloji müşahidələr Respublikanın bütün ərazisi üçün eyni vaxtda, Moskva(qış) vaxtı ilə 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 saatlarında aparılır. Atmosfer hadisələrinin intensivliyi və inkişafı üzərində müşahidələr fasiləsiz olaraq aparılır. Ölçü işləri yalnız ETSN-nin Milli Hidrometeorologiya Departamenti tərəfindən təqdim edilən cihazlarla aparılmalıdır. Hər bir cihazın müşahidəyə yararllı olması haqda sənədi(sertifikatı) olmalıdır.

2. Hidrometeoroloji şəbəkənin qurulması üçün əsas tələblər.


Hidrometeoroloji stansiyalar elə yerləşdirilməlidir ki, müxtəlif sahələri meteoroloji məlumatlarla təmin etməklə yanaşı, istənilən müşahidə məntəqəsindən əldə olunan məlumatlar həmin əraziləri dəqiq hidrometeoroloji göstəricilərlə təmin etmək şəraiti yaratsın.

Aparılan müşahidələrin etibarlılığı müşahidənin həm hidrometeoroloji orqanlar tərəfindən yoxlanılmış cihaz və aparatlarla təlimata tam uyğun şəkildə aparılmasından, həm də stansiyanın yerləşdiyi ərazinin əlverişliyindən asılıdır. Stansiyada müşahidə nəticələrinin dərəcələrinə cihaz və aparatlarla eyni metodika ilə, həmçinin stansiyanın yerləşdiyi fiziki-coğrafi və landşaft xüsusiyyətlərini dəyişməz saxlamaqla nail olmaq olar.3. Stansiyada müşahidələrin təşkili və aparılmasının əsas şərtləri.
Müşahidə zamanı müşahidəçi aşağıdakı hallara ciddi riayət etməlidir:


 • müşahidə qaydalarına və müşahidə vaxtlarına ciddi əməl etmək;

 • yalnız öz gördüyünü qeyd etmək;

 • müşahidə vaxtından qabaq müşahidəçi cihaz və aparatlara baxış keçirməlidir. Aşkar olunan çatışmazlıq müşahidə vaxtına kimi aradan qaldırılmalıdır. Əgər cihaz dəyişdirilərsə bu məlumat hökmən MK-1 kitabına qeyd edilməlidir;

 • əgər cihazdakı nasazlıq müşahidə vaxtına kimi aradan qaldırılmazsa və yenisi ilə əvəz etmək mümkün olmazsa, bu zaman həmin xarakteristika digər az dəqiqliyə malik olan cihazlarla təyin edilir;

 • cihaz və avadanlıqlarla ehtiyaylı davranmaq, onların işlək vəziyyətdə olmasına və təmizliyinə diqqət etmək;

 • göstəricilərə uyğun olaraq müşahidələrin nəticələrini yazmaq və işləmək;

 • müşahidəçi öz müşahidə vaxtında ondan əvvəlki müşahidəçinin apardığı müşahidənin nəticələri, tərtib etdiyi kodlaşdırılmış məlumatlar, operativ və həyəcan(ştorm) teleqramlarını və vaxtını yoxlamalıdır.Stansiyada aşağıdakı texniki jurnallar olmalıdır:


 1. Stansiyanın tarix jurnalı – bu jurnalda stansiya haqda əsas məlumatlar, yəni ünvan, stansiyanın açılma tarixi, ərazisinin sxemi, ərazi və stansiyada baş verən dəyişikliklər, bir cihazdan başqa cihaza keçmə ilə bağlı məlumatlar yazılır.

 2. Stansiyanın işi haqda çatışmazlıqlar və səhv jurnalı – bu jurnalda müşahidəçilərin və rəislərin yoxlamaları nəticəsində səhvlərlə yanaşı, Milli Hidrometeorologiya Departamentində aşkarlanan və stansiyaya ünvanlanan səhvlər yazılır.

 3. Təhvil-təslim jurnalı – bu jurnalda növbəni təhvil verərkən aşkarlanan səhvlər öz əksini tapır.Stansiyanın gündəlik işində aşağıdakı köməkçi materiallardan istifadə edilir:


 1. Hidrometeoroloji stansiya və məntəqələr haqqında təlimat – 3-cü buraxılış, 1-ci hissə;

 2. Bulud atlası;

 3. Psixrometrik cədvəl;

 4. Atmosfer təzyiqini dəniz səviyyəsinə gətirmək üçün metodiki göstəriş kitabçası;

 5. Meteoroloji məlumatların kodlaşdırılmasına aid metodiki göstəriş kitabçası;

 6. Təhlükəli və xüsusi təhlükəli atmosfer hadisələri üzərində müşahidələrin aparılma qaydaları haqda təlimat;

 7. Köməkçi cədvəllər toplusu;

 8. Yer səthində və dənizdə aparılan müşahidələrin nəticələrini rabitə vasitəsilə ötürmək üçün MK-01 kodu.Təhlükəli və xüsusi təhlükəli atmosfer hadisələri haqda məlumat verərkən stansiyada olmalıdır:


 1. Təhlükəli meteoroloji hadisənin məlumatından istifadə edən təşkilatın ünvanı, həmin məlumatı teleqram şəklində verilmə qaydası;

 2. Mövcud təlimata uyğun tərtib olunmuş təhlükəli və xüsusi təhlükəli hadisələrin siyahısı;

 3. Təhlükəli və xüsusi təhlükəli meteoroloji hadisələr baş verdiyi halda onların üzərində meteoroloji müşahidələrin aparılması haqda təlimat.


Stansiyada aşağıdakı kitabçalar olmalıdır:


 1. Müşahidə vaxtı müşahidə nəticələrini yazmaq üçün MK-1;

 2. Əlavə müşahidələrin qeyd olunduğu MK-2;

 3. Torpağın temperaturunun qeyd olunduğu MK-3;

 4. Naqillərin buzbağlama göstəricilərinin qeyd olunduğu MK-4;

 5. Qar örtüyü üzərində müşahidələrin qeyd olnuduğu MK-5 kitabçaları.

Stansiya rəisi aşağıdakılara ciddi riayət etməlidir:


 1. Bütün ölçü cihazlarının vaxtlı-vaxtında yoxlanılmasına;

 2. Müşahidənin düzgün aparılmasına və işlənməsinə;

 3. Meteoroloji meydançanın, cihaz və avadanlıqların vəziyyətinə, onlardan düzgün istifadəyə, aşkarlanmış çatışmazlıqların vaxtlı-vaxtında aradan qaldırılmasına;

 4. Stansiyanın tarix jurnalının vaxtlı-vaxtında düzgün doldurulmasına, cihaz və avadanlıqlardakı nasazlıqların yerindəcə aradan qaldırılmasına, bunu etmək mümkün olmadıqda isə Departamentə məlumat verilməsinə.

Müşahidəçi növbəni təhvil verən zaman meteoroloji meydançada və iş otağında olan bütün cihazları və qurğuları işlək vəziyyətdə təhvil verməlidir. Təhvil-təslim müşahidəçilər tərəfindən imzalanmalıdır.Ardı var.......................Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət