Ana səhifə

Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri


Yüklə 348 Kb.
səhifə2/3
tarix25.06.2016
ölçüsü348 Kb.
1   2   3
Qrup 45
45

Mantar (tıxac)

0
Qrup 47
470100

Oduncaqdan və ya digər lifli

0

4706

Sellüloza materiallarından kağız, karton kütlələriQrup 48
4801

Qəzet üçün kağız

5%

1

2

3

4804-4805

Karton

5%

4821

Etiketlər

5%
Qrup 49
4901-4905

Çap olunmuş kitab, qəzet və jurnallar, uşaqlar üçün kitab–şəkillər, rəsm və ya rənglənməsi üçün kitab-dəftərlər, notlar, xəritələr və atlaslar, qlobuslar

0

490700300-

490700990Qiymətli kağızlar

0
Qrup 51
510121000

Karbonizə edilməmiş, yuyulmuş, qırxılmış yun

5%
Qrup 52
520544000

Xətti sıxlığı 12,5 teksdən 19,231 teksə qədər olan birsaplı pambıq iplikləri

5%

520546000

Xətti sıxlığı 10,638 teksdən 12,5 teksə qədər olan birsaplı pambıq iplikləri
520547000

Xətti sıxlığı 8,33 teksdən 10,638 teksə qədər olan birsaplı pambıq iplikləri

5%
Qrup 54
540231

Neylon və ya digər poliamidlərdən sintetik kompleks sapları

0

540233

Poliefir sintetik kompleks sapları

0

540239

Digər sintetik kompleks saplarından yalnız nitron ştapel sapı

0

5403

Yüksəkdavamlı burulmuş və ya burulmamış sintetik kompleks sapları

0
Qrup 59
5902

Yüksəkdavamlı poliamid, poliefir, saplardan toxunmuş kord parçaları

5%

Qrup 68
681410000

Slyuda lövhələri

5%
Qrup 69
6902-6903

Odadavamlı kərpic

5%
Qrup 70
700100

Şüşə sınıqları

0

701911000-

701919900Şüşə plastik civlər

5%

7002

Şar formasında şüşələr

0

701010000

Ampul

0

7010

Butulkalar, bankalar və digər şüşə həcmləri

0

701990300

İzoləedici şüşə plastik civlər

5%
Qrup 71
710210100

Almazlar (çeşidləşdirilməmiş)

0

711510000

Platindən məftil tor və ya reşotka formasında olan katalizatorlar

0

711021000

Palladiy

0
Qrup 72
72

Qara metallar

5%

7201

Çuqun

0

720927100

“Elektrotexniki” polad

0
Qrup 73
1

2

3

73

Qara metallardan məmulat

5%

7302

Dəmir yolu və ya tramvay yolu üçün məmulatlar, relslər

0

730810000

Körpülər və onların seksiyaları

0

730840900

Tikintidə istifadə olunan metal dayaqlar, bərkidici məmulatlar

10%

730890100

Şlyüzlər, şlüz qapıları, doklar və digər dəniz və gəmiçilik konstruksiyaları

0

730900-7315

Rezervuarlar, sisternlər, metal bankalar, izolyasız metal məftillər, troslar, kanatlar, metal parçalar, torlar, zəncirlər

10%

7322

Mərkəzi qızdırıcı sistem üçün radiatorlar

5%

7323

Məişət məmulatları

15%

7324

Qara metallardan sanitar-texniki avadanlıqlar

15%

732410100;

732490100Mülki aviasiya üçün qara metallardan sanitar-texniki avadanlıqlar və onların hissələri

10%
Qrup 74
7401-7407

Mis

0

7412

Mis boruları

0

740811000

Mis məftilləri, en kəsiyi 6 mm-dən yuxarı

5%

741300

Kabel məhsulları

5%
Qrup 75
75

Nikel

0
Qrup 76
7601-7608

760900000Alüminium və alüminium lövhələri, məftilləri

5%
Qrup 78
78

Qurğuşun

5%
Qrup 79
79

Sink

0
Qrup 80
80

Qalay

0
Qrup 81
81

Başqa adi metallar (volfram, molibden, tantal kadmium, titan: sirkoniy, xrom, qermanium) və onlardan hazırlanmış məmulatlar

0
Qrup 83
8309

Adi metallardan probkalar, qapaqlar

0
Qrup 84
8401-8409

Nüvə reaktorları, mərkəzi istilik sistemi qazanları və onların yardımçı avadanlığı, qazogeneratorlar: turbinlər, daxili yanacaq mühərrikləri, onların hissələri

0

840991000-

840999000Mühərriklərin hissələri

0

8410-8412

Hidro və qaz turbinləri, truboreaktiv və hidroreaktiv, pər və hidravlik mühərriklər

0

8413

Maye nasosları

5%

841340000

Beton nasosları

5%

841330100;

841350100-

841370990


Mülki aviasiya üçün hidravlik

və digər nasoslar, mərkəzəqaçma bir və çoxmərtəbəli nasoslar0

1

2

3

841430

Kompressorlar

0

841480100-80710

Turbo və rotorlu həcmli kompressorlar

pressorlar5%

841590100

841581, 841582 və ya 841583 mal mövqelərindəki kondisioner qurğularının hissələri

5%

8417

Qeyri-elektrik sənaye və laboratoriya sobaları, kameraları

0


841810990

Yalnız məişət soyuducuları üçün buxarlandırıcı panel

5%

841911000-

841960000Ətalətsiz su qızdırıcıları və ya istilik su yığıcıları (akkumulyatorları)

5%

841989100-

841990950Soyuducu və qızdırıcı qurğular

0

8420

Kalandrlı və başqa vallı (rolikli) maşınlar

0

842220000-

842240000Butulka və digər qabların yuyulması üçün avadanlıq

5%

842481-842490000

Maye və toz səpələyən mexaniki qurğular, yanğın söndürücülər

0

8425

Qaldırıcı qurğular

5%

842511-

842539910Qaldırıcı tallar və qurğular

0

8426

Gəmi derrik-kranları və digər qaldırıcı kranlar

0

8427

Avtoyükləyicilər və qaldırıcı və yükləmə-boşaltma qurğuları olan digər avtoyükləyicilər

5%

8428

Qaldırıcı və yer dəyişdirici maşınlar və qurğular (məsələn: liftlər, eskalatorlar, konveyerlər, kanat yolları)

0

8429

Buldozerlər, avtoqreyderlər, ekskavatorlar, skreperlər, hamarlayıcı maşınlar

0

8430

Torpağın planlaşdırılması, hamarlaşdırılması, qazılması, faydalı qazıntıların və ya filizlərin götürülməsi, qar təmizlənməsi üçün istifadə olunan maşın və mexanizmlər

0

8431

8425-8430 mal mövqelərində göstərilən avadanlıq hissələri

0

8432-8436

Torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün kənd təsərrüfatı, bağ və ya meşə təsərrüfatı maşınları, kənd təsərrüfatı məhsullarının yığılması və ya döyülməsi, saman və ot yığıcı, bərkidici, yumurta və digər kənd təsərrüfatı məhsulları çeşidləyici maşın və mexanizmləri, quşçuluq, arıçılıq, südçülük avadanlığı

0

8437

Toxum və taxıl bitkilərinin təmizlənməsi üçün maşınlar, un sənayesi, taxıl və ya digər dənli bitkilərin emalı üçün avadanlıqlar

0

8438

Yeyinti sənaye üçün avadanlıqlar

0

8439-8444

Bitki mənşəli materialların liflərindən kütlənin və ya kağız, kartonun istehsalı, kağız, karton məmulatlarının hazırlanması üçün avadanlıq, mətbəə avadanlıqları

0

8445-8449

Toxuculuq, iplik əyirici sənayesi üçün avadanlıq

0

1

2

3

8453-8466

Dəri aşılamaq üçün avadanlıq, metal emalı üçün dəzgahlar

0

8471

Elektron hesablayıcı maşınları

5%

847330100

Elektron bloklar

5%

8474-8475

Mineral qazıntılar üçün avadanlıq

0

8477-8480

Rezin və ya plastmas, tütün istehsalı üçün avadanlıq, xüsusi təyinatlı maşın, mexanizmlər: metal tökmə formaları, modelləri

0

8483

Transmissiya valları, dişli təkərlər, reduksiya mexanizmləri, muftalar və digər mexanizm hissələri

0

8484-8485

Metal aralıq və doldurucuları, gəmi vintləri və onun hissələri

0
Qrup 85
850120

Universal dəyişən daimi cərəyan mühərrikləri (gücü 735 vt-dan yuxarı 150 kvt-a qədər)

0

850131100

Mülki aviasiya üçün daimi cərəyan generatorları

0

850132100

Mülki aviasiya üçün mühərriklər və generatorlar (gücü 750 vt-dan 75 kvt-a qədər)

0

850133-850134;

850151100;

850152100;


Elektrik mühərrikləri (mülki aviasiya üçün)

0

850153

Gücü 75 kvt-dan yuxarı olan elektrik mühərrikləri

0

850211100

Mülki aviasiya üçün gücü 75 kvt-a qədər olan elektrogenerator qurğuları

0

850212-8513

Gücü 75 kvt –dan yuxarı elektrogenerator qurğuları

0

850220100

Mülki aviasiya üçün daxili yanacaq mühərrikləri olan elektrogeneratorlar

0

850239

Turbogeneratorlar, mülki aviasiya üçün digər elektrogeneratorlar

0

850240

Fırlanan elektrik çeviriciləri

0

850300

8501 və ya 8502 mal mövqeləri üçün hissələr

0

8504-8505

Transfarmatorlar, elektrik çeviriciləri, elektromaqnitlər

0

8506

İlkin elementlər

5%

8514

Sənaye və laboratoriyalar üçün elektrik soba və kameralar

0

851410100-

851410900Çörək bişirmə və qənnadı sobaları

10%

851730000;

Telefon və teleqraf rabitəsi üçün komutatorlar, aparıcı tezlikdə xətli rabitə və ya rəqəmli xətli rabitə sistemləri üçün aparatlar 851750100 mal mövqeyi üçün hissələr

5%

851790-

852290910Elektron blokları, hissələri və ləvazimatları

5%

852510

Radiotelefon, radioteleqraf, radioyayım, televiziya verici aparatura

0

852520100

Mülki aviasiya üçün teleqraf və ya telefon radioaparaturası

0

852530

Televiziya kameraları

5%
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət