Ana səhifə

Avtal för inkoppling av externa nätverk till Lunds universitets nätverk Parter


Yüklə 11.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü11.5 Kb.
Bilaga 2
AVTAL

för inkoppling av externa nätverk till Lunds universitets nätverk

Parter
Detta avtal är tecknat mellan Lunds universitet och _________________________

och reglerar inkoppling av externt nätverk till Lunds universitets nätverk, LUNET.


§ 1 Omfattning
Förutom de grupper som har tillgång till LUNET enligt "Föreskrifter för användning av datornät vid Lunds universitet" får nätägaren även ge tillgång till LUNET för följande användare/grupp av användare ___________________________________

___________________________________________________________________


Genom detta avtal förbinder sig ägaren till det externa nätverket att följa nuvarande föreskrifter samt att även hålla sig uppdaterad med och följa förändringar, kompletteringar och tillägg till detta och till regelverk som refereras i detta.
§ 2 Föreskrifter
Lunds universitets "Föreskrifter för användning av datornät vid Lunds universitet" gäller för all användning av nätverk anslutna till detta (diarienr. I D9 2218/2001).
De avtal som nätägaren tecknar med användare av det inkopplade nätverket skall innehålla uppgifter om namn, adress, telefonummer, epostadress, datum för inkoppling och avstängning, utdelad nätidentifiering och MAC-adress.
Nätägaren skall hos Lunds universitet registrera; namn, adress, telefonnummer och epostadress till två eller flera tekniskt ansvariga samt skall hålla dessa uppgifter uppdaterade.
Lunds universitet förbehåller sig rätten att stänga av nätanslutning till externa nät vid brott mot reglerna om nätägaren eller teknisk personal inte kan nås eller inte själva kan stoppa fortsatt missbruk.
Nätverksansvariga skall verka för att upprätthålla de föreskrifter som gäller för LUNET och SUNET samt svensk lag. Uppdagas brott mot dessa skall det snarast rapporteras till datasäkerhetsansvariga vid Lunds universitet. Även incidenter som riktas mot det lokala nätverket eller mot utrustning inkopplad via det lokala nätverket skall rapporteras.
§ 3 Överlåtelse av avtal
Avtalet kan inte överföras till annan person eller organisation.


§ 4 Hävning
Vid brott mot detta avtal äger Lunds universitet rätt att omedelbart säga upp avtalet och att stänga anslutningen av det externa nätverket till LUNET.
§ 5 Ersättning vid avtalsbrott
Vid brott mot dessa regler förbehåller sig nätägaren och Lunds universitet rätten till att kräva skälig ersättning för nerlagd tid för utredning och arbete i samband med denna.
§ 6 Uppsägning
Lunds universitet äger rätten att med en (1) månads varsel säga upp avtalet och att stänga anslutningen av det externa nätverket till LUNET om nätägaren övergår till annan verksamhet.

Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka vardera parten tagit vars ett.

Ort:_____________ Datum:________ Ort:_____________ Datum:__________

_______________________________ __________________________________

Underskrift_______________________________ __________________________________

Namnförtydligande


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət