Ana səhifə

Avrupa’daki EĞİTİm sistemleri Üzerine özet belgeler macaristan eğitim sisteminin tanımı


Yüklə 86 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü86 Kb.
AVRUPA’DAKİ EĞİTİM SİSTEMLERİ ÜZERİNE ÖZET BELGELER

MACARİSTAN 1. Eğitim sisteminin tanımı

 1. Eğitim nüfusu ve öğretim dili

Macaristan Cumhuriyeti’nin nüfusu 2001 yılında 10,198,000 idi. Nüfusun büyük çoğunluğu (%97’den fazlası) Macardır. (Magyar, resmi dil Macar’cadır. 2001/2002 okul yılında, 0 ila 29 yaş arası kişilerin sayısı 4,036,000 (nüfusun %39.9’u) idi.) Zorunlu eğitim çağındaki çocukların sayısı 1.360.000 idi. Resmi eğitim dili Macar’cadır ancak bir dizi etnik ve ulusal azınlık (örneğin Alman, Romanyalı, Slovenyalı, Sırp ve Hırvat) kendi dillerinin birinci ya da ikinci eğitim dili olarak ilk ve orta düzey eğitimde kullanıldığı azınlık eğitim kurumlarına sahiptirler. Azınlık eğitiminin verilmesi- normal eğitime benzer olarak- idarenin sorumluluğundadır bu da genelde yerel hükümettir.
 1. İdari kontrol ve kamu finansmanlı eğitimin oranı

Yatay olarak, idari sorumluluklar Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklar (öncelikle İstihdam ve Sosyal İlişkiler, Maliye Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı) arasında paylaştırılmıştır. Dikey olarak ise, idari kontrol yerelleştirilmiş ve idare sorumluluğu merkezi (ulusal), yerel (bölgesel) ve kurumsal düzeylerde paylaşılmıştır.


Yerel hükümetler ilkokul öncesi, ilkokul ve ortaöğretim birinci devre öğretimlerini yönetmektedir. Farklı yapılanmalar yalnızca organizasyon ve işleyiş bazında değil bütçeleri konusunda da adil seviyede bir karar alma özerkliğine sahiptirler.
Bir çok öğrenci devlet makamları ve öncelikle yerel hükümetler tarafından idare ve organize edilen ve kamu tarafından finanse edilen okullara gitmektedirler. Eğitim kurumlarının finansmanı sektör açısından tarafsızdır. Kamu ve özel kurumlar aynı kriterlere göre finansman almaktadırlar.


 1. İlkokul öncesi eğitim

Bu eğitim seviyesi okul sisteminin hayati derecede önem arz eden bir parçası addedilmektedir. Bu seviye 3 ila 7 yaş arası çocuklar için hizmet vermektedir. İlkokul öncesi eğitime bu düzeyde (ovoda) katılım sadece son sınıf hariç olmak üzere (5 yaş üstü) zorunlu değildir, katılım bu sınıfta zorunludur. Kamu sektörü kurumları örneğin öğretim programı dışı etkinlikler, yemekler, geziler vb. Dahil olmak üzere kendi temel görevleri dışındaki hizmetler için ücret alabilirler. Şu anda, 3-5 yaş grubu için katılım oranı %86’nın hemen üstündedir. 3-7 yaş arası çocukların ilkokul öncesi eğitime katılım sürelerinin ortalaması 3 yılın biraz üstündedir (3.3) bu da Avrupa’daki en yüksek ortalamadır ve Macaristan halkının bu alandaki eğitim hizmetlerinden ne kadar tatmin olduğunu göstermektedir.
 1. Zorunlu tam zamanlı eğitim
 1. Safhalar
Ovoda (ilkokul öncesi)- bir yıl hazırlık, zorunlu (ISCED)

5-6/7 yaş

Altalanos iskola (ilkokul- tek yapı) (ISCED 1+2)

6/7-14 Yaş( 1. devre:yaş 6-10;2. devre. Yaş 10-14

Gimnazium ( genel ortaöğretim birinci ve ikinci devre) (ISCED 2+3)

10/12/14-18/19 yaş

Szakközepiskola- mesleki ortaöğretim ikinci devre (ISCED 3)

14-18/19/20 yaş (genel olarak: 4 yıl)

Szakiskola 1) (C dersi) – mesleki eğitim okulu (ISCED 3)

14-18 yaş (2+2 yıl)

Szakiskola (2) (A dersi/ B Dersi(3))- yardımcı (ISCED 2)+ mesleki eğitim okulu (ISCED3)

15/16-18/19 (1-2+2 yıl)

Szakiskola (4) (D dersi)- orta öğretim sonrası mesleki ders (ISCED 4)

18-19/20 yaş (1-2 yıl)

18 yaşına kadar eğitim zorunludur. Mesleki eğitime çocukların temel eğitim almak zorunda oldukları 16 yaştan önce başlanamaz.
 1. Kabul kriterleri

Yasa ücretsiz zorunlu eğitim verilmesini gerektirmektedir. Buna rağmen, özel sektör okulları ücret alabilirler. İlkokula kabul edilmek için bir okula hazırlık belgesi gerekmektedir. Okullar kendi bölgelerinde yaşayan tüm uygun çocukları kabul etmek zorundadırlar ancak aileler çocuklarının herhangi bir kuruma kabul edilmesini talep edebilirler. Orta öğretim sonrası okullara kabul okullar tarafından düzenlenen giriş koşullarına ve Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan yönergeye dayanmaktadır.
(c) Okul gününün/ haftasının/ yılının uzunluğu

Geleneksel olarak okul yılı 185 günü kapsamaktadır ve yıl Ağustos sonu / Eylül başından başlayarak gelecek yılın 31 Ağustos tarihine kadar devam etmektedir. 2004 yılı itibariyle sonbahar, kış ve bahar döneminde 3 okul arası (yaklaşık olarak bir haftalık dönem) ve 10-11 haftalık ek bir yaz tatili bulunmaktadır. Her haftanın beş çalışma günü vardır. Her ders genelde 45 dakika sürmektedir. Yasa çeşitli sınıf düzeyleri için azami ders saatini belirlemiştir.
  1. Sınıf boyutu/ öğrencilerin gruplandırılması

2001-2002 okul yılında, öğrenci/öğretmen oranı okul eğitiminin çeşitli düzeylerinde şu şekilde gerçekleşmiştir: 10.6 anaokulu (Ovoda), ilkokul ve ortaöğretim birinci devrelerinde 10.5 (genel okullarda (altanos iskola), 13.3 (genel orta okullarda- gynasium) ve 15.0 mesleki orta okullarda (szakköpiskola) ortalama sınıf boyutu ana okullarda (ovoda) 22.1 iken genel okullarda (altanos iskola) 19.8 idi. Mevzuata göre bir sınıftaki azami öğrenci sayısı sınıf başına 26 (sınıf 1-4), 30(5-8) ve 35 (sınıf 9-13) olabilir. Sınıflar karmadır ve aynı yaştaki öğrencilerden oluşmaktadır. 2003 yılının Eylül ayı itibariyle toplu eğitim tüm kamu eğitim kurumlarında zorunludur ve karma yetenek grupları tüm okullarda kurulmuştur.


(e) Öğretim programının kontrolü ve içeriği
Temel Ulusal Öğretim Programı (1995), Çerçeve Öğretim Programı’nı (2000) ve yerel öğretim programını (kurumsal düzeyde) içeren 3 seviyeli bir yapı ders programlarını geliştirmeleri için öğretmenlere yasal bir çerçeve sunmaktadır. Her disiplinin merkezi bir tanımına dayalı olarak, okullar ve yerel eğitim personeli yerel bir öğretim programı ve her sınıf ve konu için bir ders programı tanımlayabilir ve kabul edebilir. Temel Ulusal Öğretim Programı şu anda gözden geçirilmektedir. Yeniden gözden geçirilmiş Temel Ulusal Öğretim Programı becerilerin ve yeteneklerin geliştirilmesine öncelik verme konusunda özel bir öneme sahip olacaktır. Öğretme metotları seçimi öğretmenler, aileler ve her eğitim kurumundaki paydaşlar tarafından tartışılacaktır. Ders kitaplarının seçimi eğitim personelinin sorumluluğundadır ancak Eğitim Bakanlığı uygun ders kitapları listesini onaylamaktadır.
Öğretim Programı sisteminde geçtiğimiz dönemde meydana gelen değişikliklerin henüz tam olarak uygulanmadığının altını çizmek önemlidir. Şu anda Macaristan’da 3 Öğretim Programı sistemi (farklı eğitim seviyeleri ve türler için paralel bir şekilde) bulunmaktadır: 1978 tarihli eski merkezi Öğretim Programı sistemi (1995 yılına kadar birçok kez değiştirilmiştir), sadece Temel Ulusal Öğretim Programına dayanan sistem ve Çerçeve Öğretim Programı sistemi.


  1. Değerlendirme, ilerleme ve yeterlilikler

Öğrenciler öğretmenleri tarafından okul yılı boyunca (yazılı ve sözlü sınavlarla) değerlendirilmektedir. 1. sınıfta, başarısız olan çocuklar aynı yılı tekrar okumaya zorlanamazlar. 2004 yılının Eylül ayı itibariyle, kamu eğitimine ilişkin yeniden gözden geçirilmiş olan kanun tüm çocukların bireysel bazda ve geleneksel numaralandırmaya dayalı ( 1-5 baremi) notlandırma çerçevesini genişleten yazılı sınavlarla değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bir çocuğun aynı yılı tekrar okumasını zorunlu kılmak her sınıfta mümkündür ancak ilk üç yıl içerisinde bu ancak ailenin rızasıyla gerçekleşir ve sayısal bir notlandırma yapılmaz. Tüm okulların öğretmenlerin, eğitim verenlerin ve ailelerin ortak görüşüne dayanan kapsamlı bir ölçme ve değerlendirme mevzuatı belirlemeleri gerekmektedir.
 1. Zorunlu eğitim sonrası eğitim; ortaöğretim ikinci devre ve ortaöğretim ikinci devre sonrası eğitim
 1. Eğitim türleri

Gimnazium (genel ortaöğretim birinci devre ve ortaöğretim ikinci devre) (ISCED 2+3)

10/12/14-18/19/20 yaş

Szakközepiskola- mesleki ortaöğretim ikinci devre (ISCED 3)

14-18/19/20 yaş (genellikle: 4 yıl)

Szakiskola (5) (C dersi)- mesleki eğitim okulu (ISCED 3)

14-18 yaş (2+2 yıl)

Szakiskola (6) (A dersi/ B dersi) (7)) – yardımcı (ISCED 2)+ mesleki eğitim okulu (ISCED 3)

15/16- 18/19 (1-2+ 2 yıl)

Szakiskola (8) (D dersi)- ortaöğretim ikinci devre sonrası mesleki eğitim

18-19/20 (1-2 yıl)
 1. Kabul kriterleri

Ortaöğretim ikinci devre sonrası eğitim veren okulların çoğu giriş sınavları düzenlemektedir. Yasa ortaöğretim ikinci devre düzeyinde ücretsiz eğitim verilmesini gerektirmektedir. Eğer bir okul kabul kriterlerinde sınava yer vermek isterse Gimnazium’un 6. ve 8. sınıflarında okuyan öğrenciler merkezi olarak düzenlenmiş bir sınava girmek zorundadırlar diğer okullarda ise sınav tarihleri mevzuatla düzenlenmiştir.
(c) Öğretim Programının kontrolü ve içeriği

Gimnazium, Szakközepiskola ve Szakiskola için üç farol öğretim programı seti bulunmaktadır. Erettsegi Vizsga (olgunluk sınavı) için gereklilikler Gimnazium’dan mezun olmak için gerekli olan kriterleri ve söz konusu meslek(ler) için kriterler ise mesleki okulların mezuniyet kriterlerini tanımlamaktadır. Mesleki okul derslerinde ise, sadece Szakközepiskola (fazladan yıl olmadan) Erettsegi’ye (ve sonunda da üçüncü düzey eğitim okullarına) varılmasını sağlayacaktır.


  1. Değerlendirme, ilerleme ve yeterlilikler

Öğrencilerin değerlendirilmesi için gerekli düzenlemeler ilkokuldaki düzenlemelere benzemektedirler. Lise sonrası eğitim derslerinin sonunda Gimnazium ve Szakközepiskola’da öğrenciler ulusal lise bitirme sınavını (erettsegi) geçebilirler. Bu sertifika yüksek öğrenime kabul edilmek için bir ön koşuldur. Mesleki okullar (szakközepiskola) mesleki yeterlilik sertifikası da verebilmektedirler.


 1. Yüksek Öğrenim

 1. Kurum türleri

Macaristan’da yüksek öğretim kurumları devlet tarafından akredite edilmiş ve resmen tanınmış olan kamu üniversiteleri ve özel/dini üniversiteler (egyetemek) ve kolejlerden (foiskolak) oluşmaktadır. Bu kurumlar uzmanlaşmış kurumlardır ve kendi özel uzmanlık alanlarında dersler düzenlemektedirler. Yüksek öğrenim kurumlarının kapsamı üniversite dışı kurumları (foiskola) ve üniversite düzeyinde enstitüleri kapsamaktadır ve bazı kurumlar yüksek mesleki eğitim kursları vermektedirler.


 1. Erişim

Lise bitirme diploması (erettsegi bizonyitvany) yüksek öğrenime kabul için tüm kurumlar tarafından istenmektedir. Bazı yüksek öğrenim kursları kabul için daha sıkı seçme kriterlerine sahiptir. Ek kriterler (örneğin bir yabancı dil sertifikası, bir uzmanlaşma, bir yeterlilik vb.) gerekebilmektedir.


 1. Yeterlilikler

Diplomaların iki türlü işlevi bulunmaktadır ve akademik ve mesleki yeterlilikleri bir araya getirmektedirler. Üniversite dışı eğitimini fioskola’da (3 ya da 4 yılda) başarıyla tamamlayan öğrencilere fioskola diploması verilmektedir. Üniversiteler ve diğer üniversite düzeyindeki enstitüler 4 ila 6 yıllık kursları başarıyla tamamlayan öğrencilere egyetemi diploması vermektedirler. Yüksek mesleki bir yeterlilik (felsofoku szakkepesites) 2 yıllık üniversite dışı mesleki yüksek öğrenimin sonunda yüksek profesyonellik sınavını geçen öğrencilere verilmektedir.


 1. Özel ihtiyaçlar

Macaristan özel eğitim hizmetleri uzun zaman önce kurumlaşmış bir geleneğe sahip olduğundan (19. yüzyılın ortasından bu yana) görme özürlüler ve duyma zorluğu olan, fiziksel ve zihinsel yetersizlikleri olan çocukların ilkokul ve ortaöğretim birinci devre esnasında eğitim aldıkları ayrı kurumlar bulunmaktadır. Bu kurumlar en son özel eğitim metodolojileri için çok yönlü eğitim merkezleri gibi işlemektedir ve uzmanları entegre edilmiş eğitim ve öğretim modüllerini uygulama konusunda hazırlamaktadırlar. Son zamanlarda gerçekleşen değişimlerin ışığında, entegre edilmiş eğitim, tamamen SA, kör ya da yarı ciddi ve ciddi zihinsel geriliği olan öğrenciler hariç, tüm okul düzeylerinde zorunludur. Bir dizi özel eğitim öğretmeni eğitim programı düzenlenmiştir. Genel okulları bitirdikten sonra, özel ihtiyaç sahibi öğrenciler öğrenimlerine özel mesleki eğitim okullarında da devam edebilirler.


 1. Öğretmenler

2001/2002 okul yılında, tam zamanlı öğretmenlerin sayısı kamu sektöründe 162.149 idi. İlkokullarda çalışan öğretmenler yeterliliklerini 4-5 yıl süren üniversite dışı yüksek öğrenim kursları vasıtasıyla elde ederler. Ortaöğretim birinci devrede öğretmenlik yapan öğretmenler dört (beş) yıllık bir eğitim kursuna devam ederler. Ortaöğretim ikinci devre düzeyindeki öğretmenler yeterliliklerini 4-5 yıl süren genel bir üniversite kursuna ek olarak bir yıllık ek genel ve profesyonel eğitim alarak elde ederler. Öğretmenlerin çoğunun devlet memuru statüsü bulunmaktadır.


 1. Eğitim Alanında Sürdürülmekte Olan Reformlar ve Tartışma Konuları
 1. Macaristan’da eğitim politikasının genel amaçları

Eğitim politikası Hükümetin programında öncelikli bir alan olmayı sürdürmektedir. Hükümet eğitim politikasına ekonomik gelişme, sosyal kaynaşma ve refah için gerekli bir araç gözüyle bakmaktadır. Macaristan gelecekte, çağdaş bilgi sahibi ve ileriye gitme yeteneğine sahip, rekabetçi ve yüksek oranda kalifiye iş gücü ekonomide olursa ancak başarılı olabilir.


Hükümetin eğitim politikasının öncelikleri
Gelecekteki gelişmenin başarısı büyük oranda Hükümetin farklı alt sektörlerdeki çeşitli gelişme çizgilerini birbirleri ile uyumlulaştırmayı ve sistemde eğitim politikasının temel taşlarını oluşturan ilkelerin üzerinde durabilmeyi nasıl başaracağına dayanmaktadır. Temel öncelikler şunlardır:

 • Kalitenin geliştirilmesi Macaristan eğitimi için bir temel taş haline gelmelidir.

 • Eğitim esnasında herkese eşit fırsat sağlanmalıdır.

 • Bilgi tabanlı bir ekonomide eğitim ana varlıktır ve bu nedenle de ekonomik gelişimin en önemli ön gerekliliklerinden biridir.

II./1. Kamu eğitimi
 • Taban istihkakını 2002 yılında %50 oranında artırmak (devlet okulu olmayan okullarda çalışan öğretmenler ve din öğretmenleri de dahil olmak üzere) 2004 yılı itibariyle kar paylarıyla ilgilenmek

 • Ödenek sisteminde daha fazla iyileşme (örnek olarak hizmet içi eğitim ve kitap maliyetlerine yapılan destek, memurlar için %50 oranında bir seyahat indirimi, 13. ay maaşı, özel terfi sistemi, ödüller, indirimli fiyata bilgisayar alımı hibeleri).

 • Zorunlu saatlerin sayısını azaltmak (2002 tarihi itibariyle önceki artışın geri çekilmesi vasıtasıyla)

 • Öğretmenler için yeni hizmet içi eğitim sisteminin daha da geliştirilmesi

 • Eğitim İşletmesinin daha da geliştirilmesi

  • Yerel kararların rolünü artırmak ve yönetimin farklı seviyesindeki planlama eğitim hizmetlerinin uyumunu sağlamak

  • Eğitim politikası kararlarının hazırlığında sosyal ve profesyonel kontrolün rolünü güçlendirmek (Ulusal Kamu Eğitimi Konseyi)

  • Mesleki eğitimi çağdaşlaştırmak ve Ulusal Eğitim Kaydını yükseltmek

- Okul sisteminde şeffaflığı ve istikrarı sağlamak

 • Temel Ulusal Öğretim Programını yeniden gözden geçirme ve temel becerileri ve öğretim programı arası eğitim alanlarını güçlendirme

 • Yeni, iki aşamalı bir ortaöğretim ikinci devre bitirme sınavı için kurallar geliştirmek

 • Kamu Eğitiminde Kaliteyi Geliştirmek için Programı ilerletmek

  • Küçük bölgelerde eğitim kaynakları merkezleri ve çalıştayları kurmak

  • Okulların kendi değerlendirmeleri için destek hizmetleri sağlamak

 • Temel becerileri ilkokul eğitimi safhasını uzatarak ve ilkokul öğretmenlerini ilkokul 5 ya da 6. sınıfa kadar kullanma olanağını genişleterek güçlendirmek (2003 yılı itibariyle)

 • Öğretim Programı odaklı bir yaklaşım yerine öğrenci odaklı bir yaklaşımı güçlendirmek (ders yükünü ve dilbilimsel bilgiyi azaltıp kişisel gelişimi ve beceri gelişimini artırarak)

 • Eğitim sisteminin ve özel ihtiyaç sahibi çocukların entegrasyonunu kolaylaştıran özel eğitim hizmetlerinin kurumsal sistemlerini güçlendirmek

 • Özürlü çocukları kamu kurumlarından harekette söz konusu olan engelleri kaldırarak desteklemek (kamu vakıfları, hizmet içi eğitim)

 • Genç Roman insanlarının sosyal entegrasyona ve okula gitmesine yardım etmek için hedeflenmiş programlar (burslar, hizmet içi eğitimler, hibe yardım programları)

 • Mesleki okullardaki dezavantaja sahip çocukların okul bırakma oranını düşürmek, onlara ticaret öğrenmeleri konusunda yardımcı olmak (2000 ila 2006 yılları arası mesleki okul geliştirme programı, mesleki ortaöğretim ikinci devre geliştirme, iş piyasası odaklı eğitim programları)

 • Toplumda bulunan bilgi teknolojilerine erişim konusundaki eşitsizliği gidermek ve tüm seviyelerde ICT tabanlı eğitim için bir çerçeve oluşturmak (SULINET programı)

 • Yabancı dil öğretimi programına ve ilgili öğretmen eğitimine verilecek güçlü destekle birlikte daha fazla zaman ve ek fon ayırmak (VILAG-Nylev (Dünya- Dil)

 • Bilgi teknolojilerine erişim konusundaki eşitsizliği gidermek ve tüm öğretmenlik mesleğini desteklemek için açık kaynak girişimi

II/2. Mesleki eğitim


2003 yılının Haziran ayında Mesleki eğitime ilişkin bir Kanun Parlamento tarafından kabul edildi. Önce olduğu gibi okullar tarafından verilecek olan mesleki eğitim kamu eğitiminin bir parçasıdır. Mevcut politika önlemleri ve hedefleri şunları içermektedir:

 • Mesleki Eğitim ve Öğretimin geliştirilmesi pek çok hedefi içermektedir: mesleki öğretim programının çağdaşlaştırılması, kurumsal yapılanma programları, öğretmen kadrosunun eğitimi, birden fazla dezavantaja sahip çocuklar için destek, mevcut mesleki ve kariyer hedefinin, rehberlik ve danışma sisteminin etkinliğini artırma.

 • İş piyasasının mevcut ihtiyaçlarına göre yeterlilik ve içerik gerekliliklerini çağdaşlaştırma. Mesleki eğitim altyapısının geliştirilmesi

  • Mesleki eğitimin araç gereç şartlarını, çağdaş eğitim teknolojilerinin edinimini geliştirmek, uygulamalı eğitimi kolaylaştırmak için öğrenci çalıştaylarını ve bürolarını kurmak
 • Kariyer hedefinin, rehberlik ve danışma sisteminin gelişimi

  • Hedef kariyer hedefine, rehberlik ve danışmaya dahil olan personelin profesyonel eğitimini devam ettirerek ulusal bir kurum sistemi ve IT tabanı yaratmak
 • Dezavantaja sahip çocuklar için hizmet veren mesleki eğitim kurumları ağının gelişimi

  • Okulu bırakanlar için ikinci bir şans için kurumsal çerçeve yaratarak dezavantaja sahip çocuklar ve diğer genç insanlar arasındaki farkı kapatmak önem taşımaktadır.


II/3. Yüksek Öğrenim
2004 yılında AB’ye girişin yarattığı zorluklarla başa çıkma

Avrupa’ya giriş bağlamında bir bilgi toplumu yaratmanın oluşturduğu zorluk Macaristan yüksek öğrenim alanına sürekli olarak bir dizi yeni işlev ve ilgili gereklilikler paketi oluşturma hususunda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, Macaristan yüksek öğrenimi idaresinin gerçekleştirdiği reform girişimleri Bologna sürecinin ilkeleriyle ayrılmaz bir bütündür: mevcut reformların esas hedefi AB uyumu ve bütün yüksek öğrenim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlere AB ile uyumlu yüksek öğrenim hizmetleri vasıtasıyla Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı’na erişimdir.


Ana politika amaçları şunları içermektedir:

 • Yüksek eğitim kurumsal çerçevesinde ve finansmanında şeffaflık

 • AB diploma tanıma ilkelerinin sağlanması

 • ECTS tabanlı akademik programlama ve her yüksek eğitim kursundaki bu iş için uygun olan kredi sisteminin sağlanması

 • Öğrenci mobilitesi için girişimlerin güçlendirilmesi (hem uluslararası hem de ulusal olarak, coğrafi ve akademik boyutlarda)

 • Avrupa yüksek öğrenim işbirliği çerçevesinde kalite yönetimi politikalarını desteklemek

 • Sosyal ortaklar ve iş piyasası temsilcileri (işverenler) ile geliştirilmiş işbirliği

 • Eğitim, araştırma ve ekonomi ilişkilerine daha fazla odaklanarak eğitim içeriğinin çağdaşlaştırılması

 • Yüksek öğrenim kurumlarının bütünleşmesinin bir sonucu olarak üniversiteler ve çok sayıda fakülte sahibi olan kolejler önceki dağıtılmış kurumsal sistemin yarini almışlardır. Kurumsal bütünleşmenin bu niyetlenilen amaçlarından bir tanesi ile, örneğin öğrenciler için geniş kapsamda bir dizi akademik branş sunma başarılmıştır. İleriki bir hedef de eğitime katılma hususunda sahip olunan şansta bölgesel farklılıkları azaltmaktır.

 • Eğitim sisteminin yapısına şeffaflığı ve yüksek öğrenime standart bir sistem getirmek. Daha iyi planlanabilen öğrenme yollarının yanı sıra bir kurumdan diğerine geçişte hem yatay hem de dikey geçiş olasılığı sağlayan ECTS- uyumlu kredi sisteminin gelişiminin tamamlanması vasıtasıyla esnek bir uzmanlaşma seçimini garanti altına almak.

 • Yüksek öğrenimde gerçek bir kuralcı finansman sistemi yaratmak. Bir IT geçmişi yaratarak kurumlar içerisinde yönetim ve idarenin standartlaştırılması.

 • Çok sayıda vade tarihine ve geri ödeme metoduna sahip düşük faizli ulusal öğrenci kredi sistemi için çerçeveyi genişletmek.

II/4. Yetişkin eğitim ve öğretimiYeni hükümet yapısı içerisinde İstihdam ve İş İlişkileri Bakanlığı Eğitim Bakanlığı’ndan okul sektörü dışında yetişkin eğitimi ve öğretimi için sorumluluğu üzerine almıştır. İki bakanlık hayat boyu öğrenme alanında birlikte hareket etmektedirler. Amaçları herkes için hayat boyu öğrenmeyi bir gerçek haline getirmek için farklı eğitim önlemlerine ilişkin kapsamlı bir politika çerçevesi yaratmaktır.
Gözden geçirilmemiş İngilizce.
Avrupa’da eğitim sistemlerine ilişkin daha detaylı bilgi için, EURYDICE veritabanına başvurabilirsiniz, EUROBASE(http://www.eurydice.org)

1 Bu yeni tip Szakiskola önceki Szakmunkaskepzo Iskola adlı okulun yerine geçmektedir. 2 yıl genel öğretim ve iki yıllık bir mesleki eğitimi içermektedir. (Ders “C”)


2 Bu yeni tip yardımcı Szakiskola 1-2 yıllık genel (temel) yardımcı dersleri ve 2 yıllık bir mesleki dersi içermektedir. Bu okullar çoğunlukla Altalanos Iskola okullarını bitirememiş ya da temel becerilerle (okuma/ yazma/hesap) ilgili zorluklar yaşayan öğrencileri kabul etmektedir.

3 Ders “A” ve “B” sadece yardımcı eğitime başladıkları seviye konusunda farklılık arz etmektedir. (ekstra temel eğitim ihtiyaçları olan farklı seviye öğrencileri için)


4 Szakiskola’da düzenlenen 1 ya da 2 yıllık Ek, orta öğretim sonrası mesleki ders (ders D)

5 Bu yeni tip Szakiskola önceki Szakmunkaskepzo Iskola adlı okulun yerine geçmektedir. 2 yıl genel çalışma ve iki yıllık bir mesleki eğitimi içermektedir.

6 Bu yeni tip yardımcı Szakiskola 1-2 yıllık genel (temel) yardımcı dersleri ve 2 yıllık kısa bir mesleki dersi içermektedir. Bu okullar çoğunlukla Altalanos Iskola okullarını bitirememiş ya da temel becerilerle (okuma/ yazma/hesap) ilgili zorluklar yaşayan öğrencileri kabul etmektedir.


7 Ders “A” ve “B” sadece yardımcı eğitime başladıkları seviye konusunda farklılık arz etmektedir. ( ekstra temel eğitim ihtiyaçları olan farklı seviye öğrenileri için)


8 Szakiskola’da düzenlenen 1 ya da 2 yıllık Ek, orta öğretim sonrası mesleki ders (ders D)EURYDICE, Avrupa Eğitim Bilgi Ağı’dır (Socrates Programı) Son güncelleme: Ocak 2005Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət