Ana səhifə

Autotrofní, výtrusné rostliny, chlorofyl typu a, b


Yüklə 49 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü49 Kb.
Mechorosty


 • autotrofní, výtrusné rostliny, chlorofyl typu a, b

 • výrazná rodozměna,tj. střídání gametofytu (haploidní fáze) a sporofytu (diploidní fáze)

 • sporofyt zpravidla krátce žijící, vždy spojen s gametofytem a v různé míře na něm závislý

 • sporofyt tvořen nohou a štětem (někdy redukovaný popř. chybí) a 1 terminální tobolkou

 • zpravidla izosporické vzácněji homoiosporické

 • gametofyt zpravidla vytrvalý

 • gametofyt tvořen prvoklíčkem (protonematem) a vlastní mechovou rostlinkou (gametoforem)

 • gametofor se skládá z rhizoidů, kauloidu a fyloidů nebo je lupenitý

 • dělí se na tři skupiny (oddělení):


I. Marchantiophyta (játrovky)

II. Anthocerotophyta (hlevíky)

III. Bryophyta (mechy)

Od. Marchantiophyta - játrovky


 • stélka foliózního (listnatého) nebo frondózního (lupenitého) typu často dorziventrálně zploštělá

 • protonema redukované, málo odlišené od gametofytu

 • v buňkách více chloroplastů

 • rhizoidy jednobuněčné, hladké nebo čípkaté, někdy přítomny vícebuněčné ventrální šupiny (amfigastrie)

 • lístky tvořené 1 nebo 2 vrstvami buněk zpravidla nemají žebro a vyrůstají z lodyžky ve dvou řadách, někdy přítomna třetí řada menších a tvarově odlišných spodních lístků

 • sporofyt zcela závislý na gametofytu - postrádá asimilační pletiva

 • sporofyt složen z tobolky a většinou i nohy a štětu

 • v tobolce chybí středový slopek (kolumela)

 • kromě spor jsou v tobolce i sterilní buňky tzv. elatery (mrštníky)

 • na Zemi do 10 000 druhů, u nás kolem 200 druhů

 • dělí se na dvě třídy:

I. Jungermanniopsida

II. Marchantiopsida

Tř. Jungermanniopsida


 • zčásti frondózní, zčásti foliózní játrovky, pletivo stélky nediferencováno

 • chybí dýchací otvory a komůrky, rhizoidy vždy hladké

 • tobolka na dlouhém štětu se otevírá čtyřmi chlopněmi

 • dva řády:

I. Metzgeriales - kroknicotvaré

- výhradně frondózní dorziventrálně stavěná a anatomicky velmi jednoduchá stélka

- zástupci: Blasia pusilla - jamuška drobná

Pellia epiphylla - pobřežnice obecná

Metzgeria conjugata - kroknice spojená
II. Jungermanniales - trsenkotvaré

- výhradně foliózní stélka s lodyžkami 2-3řadě olistěnými

- zástupci: Plagiochila asplenioides - kapraďovka sleziníkovitá

Scapania undulata - kýlnatka zvlněná

Lophocolea bidentata - obhřebenka dvouzubá

Bazzania trilobata - rohozec trojlaločný
Tř. Marchantiopsida


 • játrovky s výhradně frondózní (lupenitou) dorziventrálně stavěnou stélkou a pletivy rozlišenými na asimilační (obsahuje dýchací komůrky a otvory) a základní

 • rhizoidy hladké nebo hladké i čípkaté

 • tobolka často bez štětu, otevírá se víčkem nebo rozrušením stěny

 • několik řádů, u nás dva:

I. Marchantiales - porostnicotvaré

- anatomická stavba složitá

- gametangia zvedána tzv. nosičem (receptakulem) nad povrch stélky

- zástupci: Marchantia polymorpha - porostnice mnohotvárnáConocephalum conicum - mřížkovec kuželovitý
II. Ricciales - trhutkotvaré

- anatomická stavba velmi jednoduchá (ale pletiva rozlišená)

- gametangia i tobolka ponořené ve stélce

- zástupci: Riccia fluitans - trhutka plovoucíRiccia sorocarpa - trhutka obecná

Od. Anthocerotophyta - hlevíky


 • stélka je lupenitá, růžicovitá, dorziventrální stavby, bez diferenciace pletiv

 • protonema silně redukované

 • rhizoidy jsou hladké, ventrální šupiny chybějí

 • v buňkách je jediný velký chloroplast

 • sporofyt tvořen hlízovitou nohou a dlouhou válcovitou tobolkou, štět chybí

 • stěna tobolky obsahuje chlorofyl (asimiluje) - malá závislost na gametofytu

 • tobolka postupně dozrávající s neúplnou kolumelou (středovým sloupkem), otevírá se od vrcholu dvěmi chlopněmi

 • v tobolce přítomny vícebuněčné útvary tzv. pseudoelatery - mají stejnou funkci jako elatery u játrovek (tj. napomáhají při rozšiřování spor)

 • obsahuje jediný řád Anthocerotales - hlevíkotvaré

 • u nás dva druhy + dva vyhynulé:


Anthoceros agrestis - hlevík polní

Anthoceros neesii - hlevík Neesův

Phaeoceros carolinianus - hlevíček hladký (h. karolinský)

Notothylas orbicularis vycpálka okrouhlá

Od. Bryophyta - mechy


 • gametofyt výhradně foliózního charakteru s lístky nasedajícími zpravidla ve spirále

 • protonema většinou dobře vyvinuté

 • v buňkách mnoho drobných chloroplastů

 • rhizoidy mnohobuněčné

 • středem lodyžky i štětu obvykle probíhá svazek primitivního vodivého pletiva

 • lístkem obvykle prochází jednoduché nebo dvojité žebro navazující na vodivé pletivo lodyžky

 • sporofyt je v dospělosti bez chlorofylu – tj. zcela závislý na gametofytu, v mládí je schopen asimilace a závislost na gametofytu je jen částečná

 • sporofyt se skládá téměř vždy z nohy štětu a tobolky

 • v tobolce je středový sloupek (kolumela), otevírá se zpravidla víčkem a je kryta kalyptrou, kolem ústí tobolky řada zubů - tzv. obústí

 • v tobolce chybí jakékoliv mrštníky

 • v rámci mechorostů dosáhly největšího rozvoje a diferenciace

 • na Zemi asi 16 000 druhů, u nás cca 650

 • dělí se na tři třídy:


I. Sphagnopsida (rašeliníky)

II. Andreaeopsida (štěrbovky)

III. Bryopsida (pravé mechy)

Tř. Sphagnopsida - rašeliníky


 • protonema lupenité tvořené jedinou vrstvou buněk

 • chybí rhizoidy

 • větvené lodyžky ukončeny nahloučenými větvičkami – hlavičkou, lodyžky mají neukončený růst

 • lístky bez žebra (vymřelé druhy i s žebrem), buňky lístků dvojího typu: živé drobné chlorocysty a neživé velké hyalocysty

 • lodyžní lístky jsou tvarově i velikostí odlišné od větevních

 • sporofyt tvořen zřetelnou nohou, krátkým štětem a kulovitou tobolkou s neúplnou kolumelou (středovým sloupkem), štět funkčně nahrazen tzv. pseudopodiem

 • starobylá skupina rozšířená po celém světě, recentně v jediném rodě, u nás cca 30 druhů

 • zástupci: Sphagnum palustre - rašeliník člunkolistý

Sphagnum girgensohnii - rašeliník Girgensohnův

Tř. Andreaeopsida - štěrbovky


 • protonema pentlicovité

 • sporofyt postrádá štět, který je funkčně nahrazen pseudopodiem

 • tobolka se otevírá čtyřmi chlopněmi, středový sloupek v tobolce (kolumela) je neúplný

 • rostliny drobné, tmavě až černě zbarvené

 • na Zemi ve třech rodech cca 120 druhů, u nás tři druhy

 • zástupce: Andreaea rupestris - štěrbovka skalní

Tř. Bryopsida – pravé mechy


 • protonema obvykle vláknité, větvené

 • v tobolce úplná kolumela, tobolka se otevírá víčkem a je kryta kalyptrou (čepičkou)

 • nejvíce odvozená a nejbohatší skupina celých Bryophyt

 • na Zemi cca 16 000 druhů, u nás cca 650

 • nejjednodušší praktické rozdělení mechů je na druhy akrokarpní a pleurokarpní

 • akrokarpní (vrcholoplodé) - lodyžky vzpřímené, gametangia se zakládají na vrcholu

 • pleurokarpní (bokoplodé) - lodyžky poléhavé, gametangia se zakládají na boku lodyžky

 • zástupci: - vrcholoplodé druhy: Atrichum undulatum - bezvláska vlnkatá

Fissidens taxifolius - krondlovka tisolistá

Polytrichum formosum - ploník ztenčený

Dicranum scoparium - dvouhrotec chvostnatý

Dicranella heteromalla - dvouhroteček různotvárný

Leucobryum glaucum - bělomech sivý

Funaria hygrometrica - zkrutek vláhojevný

Bryum argenteum - prutník stříbřitý

Rhizomnium punctatum - měřík tečkovaný

Plagiomnium undulatum - měřík čeřitý

- bokoplodé druhy: Climacium dendroides - drabík stromkovitýThuidium tamariscinum - zpeřenka tamaryšková

Pleurozium schreberi - travník Schreberův

Rhytidiadelphus squarrosus – kostrbatec zelený

Hypnum cupressiforme - rokyt cypřišovitý


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət