Ana səhifə

Apstiprināts latvijas Šaušanas federācijas ģenerālsekretārs V. Vaskis 2010. gada jūlijā


Yüklə 2.08 Mb.
tarix26.06.2016
ölçüsü2.08 Mb.
A
PSTIPRINĀTS

Latvijas Šaušanas federācijas

ģenerālsekretārs

V.Vaskis

2010.gada ______. jūlijā

Lativijas KAUSS pēc

I.P.S.C. (Internacionālās Praktiskās šaušanas Konfederācijas)

NOTEIKUMIEM


1.līmeņa sacensības


N O L I K U M S

 1. Mērķis un uzdevumi:

  1. Noskaidrot labākos šāvējus praktiskajā šaušanā.

  2. Veicināt Iekšlietu ministrijas (IeM), NBS, Zemessardzes struktūrvienību un apsardzes struktūru personālsastāva, fizisko personu iesaistīšanu sistemātiskās šaušanas sportā, pilnveidot šaušanas prasmi un iemaņas, kultūras paaugstināšanā rīcībā ar ieroci.

  3. Iegūt priekšstatu par kopējo šaušanas prasmes un iemaņu līmeni IeM, NBS, Zemessardzes un citos bruņotajos formējumos Latvijā, kā arī starp privātpersonām, kurām atbilstoši Latvijas likumdošanai ir reģistrēti šaujamieroči.

  4. Iepazīstināt Latvijas šāvējus ar IPSC (International Practical Shooting Confederation, Starptautiskā Praktiskās Šaušanas Konfederacija) šaušanas noteikumiem un tendencēm.

  5. Veikt sportistu klasifikāciju pēc IPSC (International Practical Shooting Confederation, Starptautiskā Praktiskās Šaušanas Konfederācija) noteikumiem Latvijā.
 1. Vieta un laiks:

Sacensības notiks Zemessardzes 17.bataliona šautuvē „Skulte” 2010..gada 31.jūlijā

Sacensību atklāšana plkst. 12:00. Mandātu komisija 11.00. 1. Vadība:

Sacensības organizāciju koordinē Latvijas Šaušanas federācijas, tālr/fax. 7612311. Sacensību tiešo vadību veic LŠF biedrs, sporta kluba „Extreme 3GUN”. Sacensību direktors –Vladimirs Fonarjuks (29285864), Sacensību galvenais tiesnesi Arturs Bratuškins (29257156). Sekretariāta tiesnesis Jānis Bāliņš

Dalībnieki:

Sacensībās piedalās IeM un NBS, Zemessardzes struktūrvienību, mācību iestāžu un mācību centru, (kurām ir juridiskas personas statuss vai kuras ir kādas juridiskās personas sastāvdaļa) un jebkurš Latvijas iedzīvotājs vai organizācija kuram/ām,/ ir attiecīgi ieroči, atļauja to nēsāšanai/glabāšanai un attiecīga munīcija un kas ir iepazinies ar Internacionālās praktiskās šaušanas konfederācijas noteikumiem. Piedalīties sacensībās tiek aicināti šāvēji no kaimiņvalstīm Lietuvas un Igaunijas.

Dalībnieku skaits no vienas organizācijas un individuālo dalībnieku skaits nav ierobežots.

Visi dalībnieki sacenšas individuālā ieskaitē un komandu vērtējumā.5.Programma un izpildes nosacījumi.

5.1. Latvijas 2010.gada 31.jūlija sacensības notiks trīs kategorijās un trīs ieroču divīzijās:

Kategorijas:

- kopējā


- Sievietes (Lady)

- Seniori (Senior) trīs ieroču grupās:

Ieroču divīzijas:


 1. MAKAROV (PM) - šaušana ar 9X18 mm kaujas (dienesta) pistolēm (atbilstoši IPSC noteikumiem), ieroča mēlītes nospiediens ne mazāks kā 2,27 kilogrami;

 2. PRODUKCIJA (production) - šaušana ar 9X19 mm kaujas (dienesta) pistolēm (atbilstoši IPSC noteikumiem), ieroča mēlītes nospiediens ne mazāks kā 2,27 kilogrami;

 3. STANDARTS (standartd) - šaušana ar 9-10 mm sporta un dienesta modificētam pistolēm (atbilstoši IPSC noteikumiem);

Dalībnieki var startēt ieroču divīzijā ar attiecīgiem ieročiem. Ieroču divīzijas pēc IPSC pēdējās redakcijas noteikumiem – PM Makarov, - Produkcija, - Standarts,. Divīzijas un kategorijas atklāšanai nepieciešami vismaz 5 šāvēji.

Sacensības notiks šautuves galerijās pa vingrinājumiem. Šaušanas attālums 3m līdz 25 metriem. 7 vingrinājuma kompozīcijas. Iepazīstināšana ar konkrētās šautuves izpildes nosacījumiem notiks pirms sacensību sākuma un katrā šautuves galerijā. Minimālais patronu daudzums 103 gab.6. Vērtēšana:

Punktus skaita pēc diviem labākiem trāpījumiem kartona mērķī (A zona – 5 punkti, C zona – 3 punkti, D zona – 1 punks), metālā mērķiem jābūt nogāztiem (5 punkti par mērķi). Katrs dalībnieks startē atsevišķi un viņam tiek uzņemts laiks no starta signāla līdz pēdējam šāvienam. Vingrinājumu vērtē izdalot trāpijumu punktu summu (mīnus soda punkti) ar vingrinājuma laiku, iegūstot koeficientu (pēc IPSC noteikumiem)

Dalībnieku individuālo vērtējumu veic katrā divīzijā un kategorijā.

Komandu vērtējums ieroču divīzijā.7. Apbalvošana:

7.1. Individuālo uzvarētāju, 1.; 2., kā arī 3. vietas ieguvējus katrā ieroču klasē apbalvo ar medaļām un diplomiem.

7.2. Komandas 1;2 un 3 vietas ieguvējas katrā ieroču divīzijā apbalvo ar diplomiem.

8. Finansēšana:

Ar sacensību rīkošanu saistītie izdevumi (bāzes īre, sacensību vietu iekārtošana, tiesnešu apmaksa, mērķi apbalvošana) tiek segta no: • dalības maksām ( I.P.S.C. biedriem 7 Ls pārējiem 9 Ls reģistrācija iepriekš internetā www.ipsc.lv mājas lapā.)

 • dalībnieka reģistrācija sacensību dienā Ls 12

 • sponsoru iemaksām (iespēju robežās).

Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku transportēšanu uz sacensību vietu un atpakaļ, komandējumu izmaksām, ēdināšanu, naktsmītnēm, apgādi ar ieročiem un munīciju, sedz individuāli vai komandējošās organizācijas.

9. Pieteikumi, protesti:

Pieteikumi, norādot dalībniekus izdarāmi interaktīvā veidā IPSC Latvija mājas lapā www.ipsc.lv līdz 2009. gada 28.jūlijam.

Individuālie dalībnieki, kas nav iesnieguši pieteikumus līdz noteiktajam datumam, dalības maksu maksā 12 Ls apmērā.

Maksa par piedalīšanos sacensībās ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā 1 stundu pirms starta.

Mandātu komisija sacensību vietā no 11.00 – 12.00.

Mandātu komisija var pieprasīt no komandas pārstāvjiem uzrādīt dokumentus, kas apliecina dalībnieku piederību dotajam kolektīvam vai ieroču nēsāšanas / glabāšanas dokumentus.

Protestus rakstveidā pieņem tikai iemaksājot Ls 30,- ne vēlāk kā 30 min. pēc iepriekšējo rezultātu paziņošanas. Ja protestu apmierina, nauda tiek atmaksāta, ja nē - nauda paliek balvu fondā.

Lietišķās šaušanas sekcija

Sacensību tiesnešu kolēģija Arturs Bratuškins +37129257156 artursbratuskins@inbox.lvInformācija

www.ipsc.lv

www.saufed.lvПроцедура: После стартового сигнала

Взять, зарядить оружие и в свободном

порядке поразить все видимые мишени.

В картонных мишенях должно быть не

меньше двух попаданий. Металические

мишени должны быть сбиты.
Подшет очков: Comstoc

Мишени 3 класические IPSC, 3 пл. IPSC

Mакс. Количество очков: 45

Mин. Количество выстрелов: 9

Старт позиция: Стоя в отмеченной зоне А лицом к мишеням. Поз. Оружия Nr3. пистолет без обоимы)

Старт: Сигнал таимера

Завершенние: последний выстрел

Штрафы: Последная редакция правил IPSC.

Углы безопасности при стрельбе: 180 гр. \ верх оградительного вала

A

Процедура: После стартового сигнала

Взять, зарядить оружие и в свободном

порядке поразить все видимые мишени.

В картонных мишенях должно быть не

меньше двух попаданий.

Подшет очков: Comstoc

Мишени 3 класические IPSC,

Mакс. Количество очков: 60

Mин. Количество выстрелов: 12

Старт позиция: Стоя в отмеченной зоне А,спинои к мишеням руки подняты над плечами. Поз. Оружия Nr2.обоима в пистолете патроннник пуст)

Старт: Сигнал таимера

Завершенние: последний выстрел

Штрафы: Последная редакция правил IPSC.

Углы безопасности при стрельбе: 180 гр. \ верх оградительного валаA

Процедура: После стартового сигнала

Взять оружие и в свободном

порядке поразить все видимые мишени.

В картонных мишенях должно быть не

меньше двух попаданий. Металические

мишени должны быть сбиты.
Подшет очков: Comstoc

Мишени 12 класические IPSC, 3 пл. IPSC

Mакс. Количество очков: 130

Mин. Количество выстрелов: 26

Старт позиция: Стоя в отмеченной зоне лицом к мишеням. Поз. Оружия Nr 1. патрон в патроннике

Старт: Сигнал таимера

Завершенние: последний выстрел

Штрафы: Последная редакция правил IPSC.

Углы безопасности при стрельбе: 180 гр. \ верх оградительного вала
Процедура: После стартового сигнала

Взять, зарядить оружие и в свободном

порядке поразить все видимые мишени.

Металические мишени должны быть сбиты.

Стрельба только одной (сильнои) рукой.

Подшет очков: Comstoc

Мишени 9 поперов IPSC,

Mакс. Количество очков: 45

Mин. Количество выстрелов: 9

Старт позиция: Сидя на стуле в отмеченной зоне А, лицом к мишеням руках подняты над плечами. Поз. Оружия Nr2.обоима в пистолете патроннник пуст)

Старт: Сигнал таимера

Завершенние: последний выстрел

Штрафы: Последная редакция правил IPSC.

Углы безопасности при стрельбе: 180 гр. \ верх оградительного вала
Процедура: После стартового сигнала

Взять, зарядить оружие и в свободном

порядке поразить все видимые мишени.

Металические мишени должны быть сбиты.

Стрельба только одной (слaбой) рукой.

Подшет очков: Comstoc

Мишени 9 поперов IPSC,

Mакс. Количество очков: 45

Mин. Количество выстрелов: 9

Старт позиция: Сидя на стуле в отмеченной зоне А, лицом к мишеням руках подняты над плечами. Поз. Оружия Nr2.обоима в пистолете патроннник пуст)

Старт: Сигнал таимера

Завершенние: последний выстрел

Штрафы: Последная редакция правил IPSC.

Углы безопасности при стрельбе: 180 гр. \ верх оградительного валаПроцедура: После стартового сигнала

Взять, оружие и произвести по одному

выстрелу в каждую мишень, поменять

обойму и прозвести по одному выстрелу

в каждую мишень в свободном порядке.

В картонных мишенях должно быть по два

попадания. Более двух попаданний в

мишени процедурный штраф за каждый

случай.

Подшет очков: Virginija

Мишени 9 класические IPSC,

Mакс. Количество очков: 90

Mин. Количество выстрелов: 18

Старт позиция: Стоя в отмеченной зоне А лицом к мишеням. Поз. Оружия Nr1. патрон в патроннике.

Старт: Сигнал таимера

Завершенние: последний выстрел

Штрафы: Последная редакция правил IPSC.

Углы безопасности при стрельбе: 180 гр. \ верх оградительного вала

A
Процедура: После стартового сигнала

Взять, зарядить оружие и в свободном

порядке поразить все видимые мишени.

В бумажных мишенях должно быть не

меньше двух попаданий. Металические

мишени должны быть сбиты.
Подшет очков: Comstok

Мишени 6 класические IPSC, 2 штрафные, 4 пл.1 попер

Mакс. Количество очков: 90

Mин. Количество выстрелов: 18

Старт позиция: Стоя в отмеченной зоне, руки в маркированных местах. Поз. Оружия Nr 2. обоима в пистолете, патронник пуст.

Старт: Сигнал таимера

Завершенние: последний выстрел

Штрафы: Последная редакция правил IPSC.

Углы безопасности при стрельбе: 180 гр. \ верх оградительного вала

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət