Ana səhifə

Alapkőzet hatására kialakult társulások folyt. Sziki gyepek a száraz szikesek


Yüklə 68 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü68 Kb.
INTRAZONÁLIS FÁTLAN TÁRSULÁSOK II.
Alapkőzet hatására kialakult társulások folyt.

3. Sziki gyepek

A) Száraz szikesek

A1) Szikes pusztarét

sovány / veresnadrág csenkesz – Festuca pseudovina

cickafarkok: pusztai c. – Achillea setacea, közönséges c. – A. millefolium ssp. collina

herefajok: sudár h. – Trifolium strictum, cérna h. – T. micranthum

réti peremizs – Inula britannica

sziki árpa – Hordeum hystrix

villás boglárka – Ranunculus pedatusszarvaskerep – Lotus corniculatus ssp. tenuifolius

mezei fátyolvirág – Gypsophila muralis


A2) Ürmös szikes pusztarét

sovány / veresnadrág csenkesz – Festuca pseudovina

sziki üröm- Artemisia maritima ssp. monogyna

parti laboda – Atriplex litoralis

heverő seprőfű – Kochia prostrata

magyar sóvirág – Limonium gmelinii ssp. hungaricum

közönséges szikipozdor – Podospermum canum

sziki madárhúr – Cerastium dubium

Endemikus fajok:sziki őszirózsa – Aster tripolium ssp. pannonicum

erdélyi útifű – Plantago schwarzenbergiana

sziki here – Trifolium angulatum

A3) Vaksziknövényzet

Nyáron csak néhány szál növény:sziki cickafarkAchillea asplenifolia

sziki útifű – Plantago maritimakamilla / orvosi székfű – Matricaria chamomilla

közönséges szikipozdor – Podospermum canum

Nyár végére nagyobb növényborítás:

bárányparéj – Camphorosma annua

seprűparéj – Bassia sedoides

sziki sóballa – Suaeda maritima

magyar sóballa – Suaeda pannonica
B) Nedves szikesek

B1) Szikfok-növényzet

Nostoc kékbaktériumok

Tavasszal (vízborítás):sziki mézpázsit – Puccinellia limosa

mocsári csetkáka – Eleocharis palustris

sziki szittyó – Juncus gerardi

Nyárelőn (virággazdag, pontusi sótűrő fajok):

vékony útifű – Plantago tenuifolia

egérfarkfű – Myosurus minimus

kígyófark – Pholiurus pannonicus

parti laboda – Atriplex litoralis

tatár laboda – Atriplex tatarica

madárkeserűfű – Polygonum aviculare

pozsgás zsázsa – Lepidium cartilagineum

B2) Ecsetpázsitos sziki rétek

fehér tippanAgrostis alba

réti ecsetpázsit – Alopecurus pratensis

réti perje – Poa pratensis

sziki kányafű – Rorippa kerneri

eperhere – Trifolium fragiferum

fehér here – Trifolium repens

réti/vörös here – Trifolium pratense

paszternák – Pastinaca sativa

szikes mocsarak felé átmenet:

réti harmatkása – Glyceria fluitans

réti sás – Carex distans

fekete nadálytő – Symphytum officinale

szürke aszat – Cirsium canum

B3) Csetkákás sziki rétek

fehér tippan – Agrostis alba

réti ecsetpázsit – Alopecurus pratensis

mocsári csetkáka – Eleocharis palustris

közönséges rence – Utricularia vulgaris

nagy víziboglárka – Ranunculus aquatilis

mocsári nefelejcs – Myosotis palustris

B4) Hernyópázsitos sziki rétek

hernyópázsit – Beckmannia eruciformis
C) Szikes mocsarak, magassásosok és nádasok, szikes tavak

szikikáka / zsióka – Bolboschoenus maritimus

Víz hatására kialakult fátlan társulások
1. Vízi növényzet (hínárok)

A) Lebegő hínárok

A1: Békalencse-hínár

kis békalencseLemna minor

keresztes békalencse – Lemna trisulca

púpos békalencse – Lemna gibba

bojtos békalencse – Spirodela polyrrhiza

vízidara – Wolffia arrhiza (legkisebb virágos növényünk)

rucaöröm – Salvinia natans

közönséges rence – Utricularia vulgaris


A2: Békatutaj-kolokán-hínár

békatutaj – Hydrocharis morsus-ranae

kolokán – Stratiotes aloides
Cladophora fonalas zöldmoszat
B) Gyökerező (rögzült) hínárok

B1: Alámerülő hínárok (submers)

Legelterjedtebb társulása a nagyhínárbékaszőlők – Potamogeton sp.:

úszó b. – P. natans

hínáros b. – P. perfoliatus

bodros b. – P. crispus

fésűs b. – P. pectinatus

süllőhínárok – Myriophyllum sp.:

füzéres s. – M. spicatum

gyűrűs s. – M. verticillatum

tüskéshínárok – Najas sp.

kis t. – N. minor

nagy t. – N. marina

békaliliom – Hottonia palustriskanadai átokhínár – Elodea canadensis (Dt.)

csavarthínár – Vallisneria spiralis (melegebb vizű forrásokban)

nagytestű virágtalan növények:

Chara sp.

vízimohák – pl. hínármoha – Fontinalis antipyretica
B2: víz szinén kiterülő hínárok (emers)

legjellemzőbb társulásuk a tündérrózsa-hínárfehér tündérrózsaNymphaea alba

sárga vízitök – Nuphar lutea

sulyom – Trapa natans

tündérfátyol – Nymphoides peltata
2) Nádasok

nád – Phragmites communis

helyettesítheti:

tavi káka – Scirpus lacustris

széleslevelű gyékény – Typha latifolia

keskenylevelű gyékény – Typha angustifolia

vízi harmatkása – Glyceria maxima

kötőkáka – Scirpus tabernaemontani (szikes vizekben)

sziki káka / zsióka – Bolboschoenus maritimus (szikes vizekben)
főleg a sekélyebb vizekben:

vízi hídőrAlisma plantago-aquatica

mételykóró – Oenanthe aquaticasárga nőszirom – Iris psudacorus

nyílfű – Sagittaria sagittifolia

ágas békabuzogány – Sparganium erectum

vízi peszérce – Lycopus europaeus

lápi csalán – Urtica kiovensis
3) Magassásosok

A) Magassásrétek

mocsári sás – Carex acutiformis

parti sás – Carex riparia

éles sás – Carex gracilis

rostostövű sás – Carex appropinquata

rókasás – Carex vulpina
iszapzsurló – Equisetum fluviatile

mocsári lednek – Lathyrus palustrisorvosi/fekete nadálytő – Symphytum officinale

fehér/tarackos nádtippan – Agrostis albaszürke aszat – Cirsium canum
B) Zsombék-semlyékesek

zsombéksás – Carex elata

lápi nádtippan – Calamagrostis neglecta (lápi szukcesszióban)


villás sás – Carex pseudocyperus

csőrös sás – Carex rostrata (C. inflata)

hólyagos sás – Carex vesicaria

hengeres sás – Carex diandravidrafű – Menyanthes trifoliata
4. Mocsárrétek

fehértippanos mocsárrét (Agrostetum albae)

ecsetpázsitos mocsárrét (Alopecuretum pratensis)

réti csenkeszes mocsárrét (Festucetum pratensis)

sédbúzás mocsárrét (Deschampsietum caespitosae)
sovány perjePoa trivialis

réti perje – Poa pratensis ssp. angustifolia

mocsári perje – Poa palustris

kúszó boglárka – Ranunculus repens

réti boglárka – Ranunculus acris

őszi vérfű – Sanguisorba officinalis

mocsári gólyahír – Caltha palustris

réti here – Trifolium pratense

fehér here – Trifolium repens

réti kakukkszegfű – Lychnis flos-cuculi

paszternák – Pastinaca sativa

magas útifű – Plantago altissima

Ritkábban:

kacstalan lednek – Lathyrus nissolia

csikorgófű – Gratiola officinalisalföldi/debreceni torma – Armoracia macrocarpa (endemizmus)
5. Láprétek

A) Nedves láprétek

Sásláprét, Szittyós láprét:

lápi sás – Carex davelliana

lápi müge – Galium uliginosum

kétlaki macskagyökér – Valeriana dioica

nagy szittyó – Juncus subnodulosus

lápi nyúlfarkfű – Sesleria uliginosaCsátés láprét:

kormos csátéSchoenus nigricans

fehérmájvirág – Parnassia palustris

mocsári kosbor – Orchis laxiflora ssp. palustris

hússzínű kosbor – Orchis incarnata

poloskaszagú kosbor – Orchis coriophora
B) Kiszáradó láprétek

nyugati kékperje – Molinia coerulea (Bátorliget)

magyar kékperje – Molinia hungarica

nádképű kékperje – Molinia arundinacea


ördögharaptafű – Succisa pratensis

mohar sás – Carex panicea

csermelyaszat – Cirsium rivulare

északi galaj – Galium borealekornistárnics – Gentiana pneumonanthe

buglyos szegfű – Dianthus superbuslápi hízóka – Pinguicula vulgaris
6. Magaskórós társulások

A) Acsalapus magaskórós – Petasitetum hybridii

vörös acsalapu – Petasetum hybridus

borzas füzike – Epilobium hirsutumréti legyezőfű – Filipendula ulmaria

halovány aszat – Cirsium oleraceum

közönséges lizinka – Lysimachia vulgaris

sédkender – Eupatorium cannabinum

struccpáfrány – Matteuccia struthiopteris (É-Zemplén)telekivirág – Telekia speciosa (Bükk)


  1. Legyezőfüves-gólyaorros magaskórós – Filipendulo-Geranietum palustris

réti legyezőfű – Filipendula ulmaria

mocsári gólyaorr – Geranium palustris

a vörös acsalapu rendszerint hiányzik


7. Lápok

  1. Forráslápok

közönséges erdeikáka – Scirpus sylvaticus

keserű kakukktorma – Cardamine amara

széleslevelű gyapjúsás – Eriophorum latifolium

lombosmohák – pl. Cratoneuron sp.


  1. Átmeneti lápok

lombosmohák – Camptotecium trichoides, Aulacomnium palustre, Calliergon cuspidatum

tőzegmohák – Sphagnum sp.
gyapjasmagvú sás – Carex lasiocarpa

töviskés sás – Carex stellulata
  1. Dagadólápok

tőzegmohák – Sphagnum palustre, S. recurvum, S. magellanicum

lombosmohák – Polytrichum commune, Polytrichastrum longisetum
hüvelyes gyapjúsásEriophorum vaginatum

kereklevelű harmatfű – Drosera rotundifolia

tarajos pajzsika – Dryopteris cristatatőzegáfonya – Vaccinium oxycoccos

füles fűz – Salix auritalápi/molyhos nyír – Betula pubescens


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət