Ana səhifə

AkriLİK (basic) Sİstem zemin kaplama ve basketbol pota seti satin alinacaktir


Yüklə 53.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü53.5 Kb.
AKRİLİK (BASIC) SİSTEM ZEMİN KAPLAMA VE BASKETBOL POTA SETİ SATIN ALINACAKTIR

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

AKRİLİK (BASIC) SİSTEM ZEMİN KAPLAMA ALIMI VE BASKETBOL POTA SETİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2016/15565
1-İdarenin

a) Adresi

:

CUMHURIYET BULVARI No:1 K:4 35250 KONAK/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2322931391 - 2322934246

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@izmir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

AKRİLİK (BASIC) SİSTEM ZEMİN KAPLAMA ALIMI VE BASKETBOL POTA SETİ ALIMI - 2 İŞ KALEMİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

1. 85.Yıl Parkı: 119/8 - 119/9 Sokak Evka-3 Bornova / İZMİR 2. Behçet Uz Rekr. Alanı Parkı: Meriç Mahallesi Altındağ Bornova/İzmir 3. Evka-3 Mahallesi 108/3 sokak Parkı: 108/3 Sokak Zeytinlik Parkı İçi Evka-3 Bornova/İzmir 4. 75.Yıl Parkı: 75.Yıl mahallesi 1620/46 Sokak Bayraklı/İzmir 5. Umatem Parkı: 1847/24 ve 1847/32 Sokak Soğukkuyu Mahallesi Bayraklı/İzmir 6. Osmangazi Basketbol Sahası: Yüzb. İbrahim Hakkı Cad.Opet Benzin İstasyonu Arkası Bayraklı/İzmir 7. Soğukkuyu Dere Boyu Parkı: Yaşar Aksoy Caddesi 1850 Sokak Sağlık Ocağı Yanı Karşıyaka/İzmir 8. Eğitim Gönüllüleri Parkı: 8182 Sokak Güzeltepe Çiğli/İzmir 9. Aydınlıkevler Parkı: 6791 Sokak Aydınlıkevler Mahallesi Evka-2 Çiğli/İzmir 10. Ahmet Ay Parkı: 6762/3 Sokak Evka-2 çiğli/İzmir 11. Sabiha Gökçen Parkı: 6818 Sokak Evka-2 Çiğli/İzmir 12. İzkent Çifte Havuzlar Parkı: 8841 Sokak İzkent Mahallesi çiğli/İzmir 13. Harmandalı Ahmet Efendi Mah.Parkı: 1107 Sokak Ahmet Efendi Mahallesi Çiğli/İzmir 14. Harmandalı İnönü Mahallesi Parkı: 9221 Sokak İnönü Mahallesi Çiğli/İzmir 15. Sasalı Piknik Alanı: Ahmet Piriştina Bulvarı Çiğli/İzmir 16. Bahçekapı Parkı: Bahçekapı Mahallesi Buca/İzmir 17. Şirinkapı Parkı: Şirinkapı Mahallesi Buca/İzmir 18. Buca Koop. Parkı: 1409 Sokak Buca Koop. Mahallesi Buca/İzmir 19. Yunus Emre Parkı: 4256 Sokak No:15 Önü Yunus EMre Mahallesi Karabağlar/İzmir 20. Selvili Parkı: 4019/1 Sokak No:10 Önü Selvili Mahallesi Karabağlar/İzmir 21. Uğur Mumcu Parkı: 5783 Sokak No:5 Önü Karabağlar/İzmir 22. Uzundere Mah. Hicret Camii Yanı: 3959/8 Sokak Uzundere Mahallesi Karabağlar/İzmir 23. Yurtoğlu Mah. 3959/5 Sokak Parkı: 3959/5 Sokak Yurtoğlu Mahallesi Karabağlar/İzmir 24. Nevzat Ayaz Parkı: 9184 sokak No:91 Kazım Karabekir Mahallesi Karabağlar/İzmir 25. Manolya Parkı: 9139/2 Sokak No:91 Rafet Bele Mahallesi Karabağlar/İzmir 26. Esra Parkı: Türkan Saylan Cad. 63 sokak atıf Mahallesi Gaziemir/İzmir 27. Gezi Parkı: 702-703-63 Sokak Irmak Mahallesi Gaziemir/İzmir 28. Binbaşı Reşat Bey Parkı: 351 Sokak No:115 Karşısı İzban Arkası Binbaşı Reşat Bey Mahallesi (Şehit Er Ahmet Taş Parkı) Gaziemir/İzmir

c) Teslim tarihi

:

AKRİLİK (BASIC) SİSTEM ZEMİN KAPLAMA ve BASKETBOL POTA SETİ , YÜKLENİCİ İLE İDARE ARASINDA SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN 30/11/2016 TARİHİNE KADAR MONTAJI YAPILARAK KULLANIMA HAZIR HALDE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Oda No: 429 Konak/İZMİR)

b) Tarihi ve saati

:

23.02.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,


2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

  ( İmalatçı veya yetkili satıcılığı gösteren belgeler, Akrilik (BASIC) Sistem Zemin Kaplama ve Basketbol Pota Seti için ayrı ayrı vereceklerdir.) 

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterli kabul edilir.


4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Standarda ilişkin belgeler;

İstekliler Akrilik(Basic) Sistem Zemin Kaplama ve Basketbol Pota Setine ait;

a) Tüm akrilik malzemelere ait ITF sertifikalarını,

b) Tüm basketbol Pota Setlerine ait TS EN 1270 veya eşdeğer uluslararası muadili uygunluk belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Oda No: 425 Konak/İZMİR) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Oda No: 425 Konak/İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət