Ana səhifə

Akademik Pozisyon Ekim 2011 İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yardımcı Doçent Verdiği Dersler: Lisans


Yüklə 61.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü61.5 Kb.
Gökçe ÇATALOLUK

Ankara, 25.12.1978

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

Hacıahmet Mh., Pir Hüsamettin Sk No:20, Beyoğlu. 34440 Istanbul/TURKEY

Tel : +90 (212) 3115138 Fax: +90 (212) 3615021 e-mail : gokce.cataloluk@bilgi.edu.trAkademik Pozisyon

Ekim 2011-... İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yardımcı DoçentVerdiği Dersler:

Lisans: Hukuk Felsefesi, Hukuk Metodolojisi, Hukuki Düşünüş ve Beceri, Introduction to Philosophy of Law for Non-Lawyers

Yüksek Lisans: Hukukçu Olmayanlar İçin Hukuka Giriş, Hukuka Eleştirel Yaklaşımlar, Seminer.

Ekim 2004- 2011 İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk

Felsefesi ve Sosyolojisi Araştırma GörevlisiAsiste edilen dersler: Hukuk Felsefesi Ve Sosyolojisi,

Hukuk Metodolojisi, Türk Hukuk Tarihi, Kriminoloji


Eğitim


2010

Doktora, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez: “Hukuka Sistemik Yaklaşım”2004

Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi

Avrupa Topluluğu Enstitüsü

Tez: “European Citizenship in the Light of the Founding Treaties”


2001

Lisans, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yabancı Diller
İngilizce (TOEFL :102)

Almanca( C2. ÜDS: 82)

İtalyanca (A2)

Tebliğler
16-17 Aralık 2005 Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Workshop: “Din ve Devlet” .

Tebliğ İsmi: “Din ve Laiklik”

7-9 Eylül 2006 Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu-III , İstanbul

Tebliğ: “ Hukuk ve Siyasetin Kesişim Alanı Olarak Avrupa Birliği”

17-18 Kasım 2007 Selçuk Üniversitesi, “ Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Öğretimi”

Kolokyumu, Konya. Tebliğ: “ ‘Hukuk Felsefesi Pratiği’. Hukuk Felsefesi

Dersinin Ana Derse Ek Çalışmalarla Desteklenmesi Deneyimi

Üzerine...”.

25-29 Ağustos 2008 Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu-IV, İstanbul

Tebliğ “Platon’un Gorgias Diyaloğunda Hukuk ve Retorik”.

30 Nisan-2 Mayıs

2009 “Yargı, Kurallar, Kurumlar, Kararlar” Kolokyumu , Eskişehir.

Tebliğ: “Luhmann’ın Sistem Kuram’nda Mahkemelerin Rolü”

11-15 Ocak 2010 Ankara Barosu Hukuk Kurultayı. “Hukuk ve Dil” Çalıştayı

Tebliğ: “Hukuk Sisteminin İletişimsel Yapısı: Kodlar ve

Programlar”.

13-17 Eylül 2010 Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu-V , İstanbul

Tebliğ: “ Walter Benjamin’in ‘Şiddetin Eleştirisi’ Metni: Bir Tarihin

Felsefesi”.

15-20 Ağustos 2011 IVR 25.Dünya Kongresi, Frankfurt. Tebliğ (Barkın Asal ile Birlikte)

: Constitution Making Process in Turkey : “The Role and the Limits of Dialogue in a Polarized Society.”

1-2 Aralık 2011 Türkiye Felsefe Kurumu-Koç Üniversitesi, İstanbul. Felsefe ve

Edebiyat Semineri. Tebliğ: “Sözün Ötesi: Sessizliğin Çeşitli Anlamları Üzerine”

19 Ekim 2012 Hukuk ve Edebiyat Paneli, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Eskişehir. Tebliğ: “Mahkeme Salonlarından Kitap Sayfalarına Hukuk Hikayeleri, Hukukun Hikayeleri”

28-19 Kasım 2012 Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu-VI , İstanbul

Tebliğ: “Kasvetli İlişkiler: İngiliz İşçi Sınıfı, Dickens ve Hukuk”

21-26 Temmuz 2013 IVR 26. Dünya Kongresi, Belo Horizonte. Tebliğ: “Marxist Pedagogy and Possible Uses of Marxism in Law Faculties”

4-10 Ağustos 2013 23. Dünya Felsefe Kongresi, Atina. Tebliğ: “Trakl’s Poetical Silence. A Quasi Systems-theoretical Dissection.”

7-8 Kasım 2013 I. Hukuk Öğretimi Kongresi .Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Tebliğ: “ ‘Hukukun Feneri’ ve Günümüzde Hukukun Bir Sanat Olarak Öğretimi” (Yrd.Doç.Dr. Ahmet Halûk Atalay ile birlikte)

6 Aralık 2013 Tragedya ve Hukuk Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Eskişehir. Tebliğ: “Ateş, Zincir, Tohum”.

25 Mayıs 2014 IKSV 19. Tiyatro Festivali, Farklı Disiplinlerde Shakespeare Paneli, Konuşma: “ Nasıl Arzu Ederseniz- Hukukta Dramatik Olan”


30 Mayıs 2014 Kadın Edebiyatçılar Gözünden Hukuk ve Toplum, Eskişehir. Tebliğ: “ Sevgi Soysalla Bir Öğle Vakti, Önemli Bir Şeyler Üzerine”

23-26 Haziran 2014 IV. International Conference on Critical Education, Selanik. Tebliğ: “Legal Education, Its Limits and Posssibilities”Diğer Faaliyetler
21-23 Haziran 2006, FFA Türkçe “Türk Kamu Hukuku’na Giriş” semineri, Universität Trier,

Almanya.


Temmuz- Eylül 2007, Misafir Araştırmacı, Universität Trier, Almanya.

Üyelikler
Türkiye Felsefe Kurumu

Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie
Yayın Listesi 1. Kitap
 • Hukuk Sistemi ve Autopoiesis, İstanbul: XII Levha Yayınları, 2012
 1. Kitapta Bölüm
 • Piyasaya Hukukçu Yetiştirmek: Hukuk Fakültelerinin Sistemsel Dönüşümdeki Rolü, Türkiye'nin Hukuk Sisteminde Yapısal Dönüşüm, Ed. Ali Murat Özdemir, Muammer Ketizmen, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2014 1. Makaleler • “Muhakeme, Müzakere, Mutabakat: Söylem Kuramı ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Uygulanabilirliği”, Prof. Dr. Uğur Alacakaptan'a Armağan, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, s. 183-198.
 • “Platon’un Gorgias Diyaloğunda Hukuk ve Retorik”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: LXVI /1, 2008, s.23-38.
 • “European Citizenship - Belonging to an “Unidentified Political Object”. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, Volume: 40, No:57, 2008, s. 3-37.
 • “ Walter Benjamin’in ‘Şiddetin Eleştirisi’ Metni: Bir Tarihin Felsefesi”. Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş’a Armağan. İstanbul, Der Yayınları, 2011, s. 571-589.
 • “ Hukukçunun Hukuk Karşıtı Tutumunun Edebi Dışavurumu: Dr. Franz Kafka ve Davası” Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2011, C.17., S.1-2, s.235-261.
 • “Kasvetli İlişkiler: Edebiyat, Sınıf, Hukuk”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eylül 2013, s.205-220.
 • “Sınıfının Gitarı yahut ‘Hukuku Sizden Öğrenecek Değiliz’.” Hukuk Kuramı. Cilt 1. Sayı 1, 2014, s. 18-25.
 • “Ateş, Zincir, Tohum. Tragedyanın Dününde ve Bugününde Prometheus.” Hukuk Kuramı, Mart-Nisan 2014, s. 1-9. 1. Yayımlanan Tebliğler • “ Hukuk ve Siyasetin Kesişim Alanı Olarak Avrupa Birliği”, Hukuk Felsefesi Ve Sosyolojisi Arkivi, İstanbul Barosu Yayınları, No.16, 2007 s. 58-71.
 • “ ‘Hukuk Felsefesi Pratiği’. Hukuk Felsefesi Dersinin Ana Derse Ek Çalışmalarla Desteklenmesi Deneyimi Üzerine...”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, İstanbul Barosu Yayınları, No. 18, 2008, s. 226-230. • Luhmann’ın Sistem Kuramında Mahkemelerin Rolü”Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, İstanbul Barosu Yayınları, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, İstanbul Barosu Yayınları, No.25, 2012, s. 168-172. • “Hukukun Feneri” ve Günümüzde Hukukun Bir Sanat Olarak Öğretimi (Ahmet Halûk Atalay ile birlikte) , Akdeniz Üniversitesi (yayına hazırlanıyor.)


 1. Çeviriler
 • “ Müftüler, Fetvalar ve İslam Hukukunda Yorum”, Muhammed Khalid Masud/ Brinkley Messick/ David S. Powers ( Araş. Gör. Sercan Gürler ile Birlikte) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LXIV, Sayı:1, 2006, s. 309-359.
 • “ Tartışma: Hukuki Pozitivizmin Geleceği” İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LXVI, Sayı: 2, 2008, s. 361-383. • “Araştırmacı Edebiyat. Yeniden Bertolt Brecht.”, Lorenz Schulz, Hukuk Kuramı, (yayına hazırlanıyor.). 1. Diğer
 • “Hukukun Midas Parmağı.Suç ve Stigmatizasyon.”. Psikeart, Mart-Nisan,2009.
 • “Anıların Bekçisi ya da Hayatın Fon Müziği Olarak Leonard Cohen”, Mayıs-Haziran 2009.
 • "Hukuk Hikâyeleri, Hukukun Hikâyeleri". Varlık , Aralık 2012, s.11-13.
 • "Yargıdan Eğitime Hukukta Dönüşüm Sorunu". Yeni Türkiye Dergisi, Yargı Reformu Özel Sayısı (52), s. 568-574.
 • “Sevgi Soysalla Bir Öğle Vakti, Önemli Bir Şeyler Üzerine”. Varlık, Ağustos 2014, s.4-8.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət