Ana səhifə

Ahmed hulûSİ’de kavramlar


Yüklə 99.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü99.5 Kb.

Ahmed Hulûsi’de Kavramlar

AHMED HULÛSİ’DE

KAVRAMLAR

Y

AV. ASUMAN BAYRAKÇI

www.allahvesistemi.org

KİTSAN


Kavramlar Y,

İstanbul


Yayın Dağıtım: KitsanBu kitabın telif hakkı yoktur.

Dileyen herkes, tüm eserlerimiz gibi

bu kitabı da,yazar ve kaynak belirtmek ve

orijinaline sadık kalmak kaydıyla

çoğaltabilir, çevresiyle paylaşabilir,

yayınlayabilir, tercüme edebilir…

KİTSAN KİTAP

BASIM YAYIM DAĞ.

SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Alemdar Mah. Ticarethane Sk.

No: 41/3-4 34400

Sultanahmet - İSTANBUL

Tlf: (0212) 513 67 69 - Fax: 511 51 44

http://www.kitsan.com

VAHYE DAYALI MUHAMMEDİ ÖĞRETİ”DE

KUR’ÂN RUHU”YLA “OKU”MA
Bu kitabımızda, öncekilerden farklı olarak, ilgili kavramlara dönük, Kurân-ı Kerim âyetlerine("Allah ilminden yansımalarla KUR’ÂN-I KERİM ÇÖZÜMÜ"-Ahmed Hulûsi) geniş yer verilmiştir.

Bir Kurân öğrenicisi olarak, Vahye dayalı Muhammedi öğretinin verdiği bakış açısıyla Kurân-ı Kerim’in ruhunu algılayabilmek ve bu anlayışla değerlendirebilmek amacıyla yaptığımız bu çalışmanın, okuyuculara da ışık tutacağını ümid ediyorum.

Asuman Bayrakcı

MUHAMMEDÎ ŞİFRE VE KODLAR

KAVRAMLAR İLE KURÂN-I KERİM’E BAKIŞ

Sonra (Zül-Karneyn) bir yolu daha kullandı.

Nihayet iki sed (set, dağ) arasına ulaştı... Orada neredeyse -hiçbir- uyarıyı değerlendirmeyecek hâlde bir kavim buldu.

Dediler: "Ey Zül-Karneyn! Şüphesiz ki yecüc ve mecüc Arz'da bozgunculuk yapmaktadırlar! Bizimle onlar arasına bir set oluşturman için, sana bir ücret ödeyelim mi?"

(Zül-Karneyn) dedi ki: "Rabbimin bende açığa çıkardıkları daha hayırlıdır... Gücünüzle bana yardım edin de, sizinle onlar arasına büyük bir set oluşturayım."(Kehf/92-95)
FİHRİST


 •  YECÜC MECÜC{Neredeyse -hiçbir- uyarıyı değerlendirmeyecek hâldeki kavimler-Arz'da bozgunculuk yapanlar}

 • KIYAMETİN ALÂMETLERİ(işaretleri-Kıyâmet öncesi olaylar)->{Deccal’in çıkışı (Hakiki Deccal’den önce 30 a yakın sahte Deccalin çıkışı)-3.Dünya savaşının çıkışı-Hz.Mehdi’nin Mekke’de açığa çıkışı(ve pek çok kişinin inkâr edişi(Evliyaullahın pek çoğuna bile gizli kalacağı)-"Yecüc ve Mecüc"ün  çıkışı-Çinlilerin Türkiye’ye kadar Ortadoğuyu istilâsı-Rusların 6 ay İstanbul’da kalışı-Avrupa’nın Türkiye’yi dışlaması-Yunanistan ile savaş-Suriye’nin durumu}

 • Zül-Karneyn'in Yecüc ve Mecüc'e karşı set oluşturması

 • Evliyaullahın Yecüc ve Mecüc hakkındaki müşahedesi

YECÜC MECÜC
 • Neredeyse -hiçbir- uyarıyı değerlendirmeyecek hâldeki kavimler

 • Arz'da bozgunculuk yapanlar



KIYAMET ÖNCESİ OLAYLAR

{Kıyâmetin alâmetleri (İşaretleri)}


 • Deccal’in çıkışı (Hakiki Deccal’den önce 30 a yakın sahte Deccalin çıkışı)

 • 3.Dünya savaşının çıkışı

 • Hz.Mehdi’nin Mekke’de açığa çıkışı(ve pek çok kişinin inkâr edişi(Evliyaullahın pek çoğuna bile gizli kalacağı)

 • “Yecüc ve Mecüc”ün çıkışı

 • Çinlilerin Türkiye’ye kadar Ortadoğuyu istilâsı

 • Rusların 6 ay İstanbul’da kalışı

 • Avrupa’nın Türkiye’yi dışlaması

 • Yunanistan ile savaş

 • Suriye’nin durumu


ZÜL-KARNEYN’İN YECÜC VE MECÜC’E KARŞI

SET OLUŞTURMASI
Sana Zül-Karneyn'den soruyorlar... De ki: "Ondan size bir zikir (hatırlatma) okuyacağım."

Onu arzda yerleştirdik ve Ona her yolu (dilediğine ulaşmasını) kolaylaştırdık.

O da bir yolu kullandı.

Tâ Güneş'in battığı yere ulaştığında, onu koyu bir karanlık suda batarken buldu... (Bir de) o bölgede bir toplum buldu! Dedik: "Ey Zül-Karneyn! İster (onlara) azap edersin; ister haklarında bir güzellik oluşturursun."

(Zül-Karneyn) dedi ki: "Zulmedene azap edeceğiz... Sonra Rabbine döndürülecek; böylece (Rabbi) ona tarifi mümkün olmayan bir azap yaşatacak."Fakat kim (hakikate) iman eder ve imanının gereğini uygularsa; karşılığı onun için en güzelidir... Ona kolaylaştırma yolundaki hükmümüzü uygularız.

Sonra (Zül-Karneyn diğer) bir yolu kullandı.

Tâ Güneş'in başlangıcının olduğu yere geldi (kuzeyde Güneş'in batmadan en alt noktadan tekrar yükseldiği bölge). Onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki, onlar için ona (Güneş'e) karşı bir örtü oluşturmamıştık (Güneş hiç kaybolmuyordu).

İşte böyle... Biz Onu, ondaki ile ihâta etmiştik.

Sonra (Zül-Karneyn) bir yolu daha kullandı.

Nihayet iki sed (set, dağ) arasına ulaştı... Orada neredeyse -hiçbir- uyarıyı değerlendirmeyecek hâlde bir kavim buldu.

Dediler: "Ey Zül-Karneyn! Şüphesiz ki yecüc ve mecüc Arz'da bozgunculuk yapmaktadırlar! Bizimle onlar arasına bir set oluşturman için, sana bir ücret ödeyelim mi?"

(Zül-Karneyn) dedi ki: "Rabbimin bende açığa çıkardıkları daha hayırlıdır... Gücünüzle bana yardım edin de, sizinle onlar arasına büyük bir set oluşturayım."Bana demir kütleleri getirin... Nihayet iki taraf arasını eşitleyince: "Nefhedin = körükleyin" dedi... Tâ ki onu (demiri) kor hâline getirince, "Getirin bana, üzerine eritilmiş bakır dökeyim" dedi.

Artık onu, ne aşmaya muktedir olabildiler ve ne de delebildiler!

(Zül-Karneyn) dedi: "Bu Rabbimden bir rahmettir... Dolayısıyla Rabbimin vaadi gelince, onu yerle bir eder... Rabbimin vaadi Hak'tır."O gün onları serbest bırakırız, dalgalar hâlinde (iki tür) birbirlerine girerler! Sur'a da üflenmiştir; artık hepsini cem etmişizdir.

Hakikat bilgisini inkâr edenlerin gözlerinin önüne o süreçte Cehennemi, öyle apaçık sermişizdir ki!

Onların, Benim zikrim (hatırlanmam) konusunda, basîretleri perdeliydi! Dinleyip algılamaya da kapasiteleri yetmiyordu!

Hakikat bilgisini inkâr edenler, Beni bırakıp (hakikatlerindeki El VELİYY isminin özelliğini inkâr edip) kullarımı (dışarıdan) velî edineceklerini mi sandılar! Biz cehennemi, hakikat bilgisini inkâr edenlerin yaşam ortamı yaptık!

De ki: "Yaptıkları yüzünden en büyük hüsrana uğrayacakları, haber vereyim mi?"

Onlar ki, dünya hayatında tüm çalışmaları boşa giden kimselerdir... Oysa onlar güzel işler yaptıklarını sanıyorlardı!

İşte onlar, Rablerinin kendilerindeki işaretlerini (Esmâ'sını) ve O'na LİKÂ'yı (varlıklarında Esmâ şuurunun açığa çıkacağını yaşamayı) inkâr edenlerdir ki, bu nedenle de yaptıkları boşa giden kimselerdir! Artık onlar için kıyamet sürecinde hiçbir ölçü ikame etmeyiz (yaptıklarına değer vermeyiz).

İşte Hakikat bilgisini inkâr edenlerin yaşayacakları cehennem; işaretlerimi ve Rasûllerimi alaya almalarının sonucudur!

Muhakkak ki (hakikate) iman edip bunun gereklerini uygulayanlara gelince; onların konak yerleri Firdevs Cennetleridir.

Sonsuza dek oradadırlar... Oradan hiç çıkmak istemezler de.

De ki: "Eğer Rabbimin kelimeleri (açığa çıkardığı mânâlar) için deniz mürekkep olsa, Rabbimin kelimeleri tükenmeden önce elbette deniz tükenirdi! Velev ki onun (o denizin) bir o kadarını daha getirsek!"

(Rasûlüm) de ki: "Ben, benzeriniz olan, bir beşerim (dolayısıyla siz de benim gibisiniz); sadece (sizden ayrıcalıklı olarak) Ulûhiyetin TEK'liği şuuruma vahyolunuyor! O hâlde kim Rabbine likâyı (Esmâ hakikati gereğini yaşamayı) umuyorsa, imanının gereğini yaşasın ve Rabbinin kulluğunda (devam edip) O'na ortak koşmasın!"(Kehf/83-110)


EVLİYAULLAHIN YECÜC VE MECÜC HAKKINDAKİ MÜŞAHEDESİ


 • Çinli'ler

 • Ruslar




 • ÇİNLİLERİN TÜRKİYE’YE KADAR ORTADOĞUYU İSTİLÂSI

 • RUSLARIN 6 AY İSTANBUL’DA KALIŞI

Arkadaşlar bugün sizlere 30 küsur sene önce 90 yaşlarında birinden dinlediğim masal(?)dan bölümler nakledeceğim... Dinleyenlere eğlence...

Bu masal(?)ı ancak böyle bir Pazar akşamı ve de programımın doğru dürüst çalışmadığı bir anda anlatabilirdim sizlere...

Bir gün bir zât ile oturmuş konuşuyordum bundan 30 küsur yıl önce...

Sordum, gençlik hayalleri içinde...

-Dedem, kıyâmete ne kadar var?... diye...

-Hulûsi, kıyâmeti hiç birimiz görmeyiz!... Ama kıyâmetten önce pek çok olay var ki, onların bir kısmını siz göreceksiniz!... dedi...

Merak ettim, sordum...

-Dedem onlar ne ola ki?...

-Bak, Hulûsi, eğer Mehdi'nin çıktığını duyarsan, sürünerek bile olsa, hemen yanına koş!... O Mekke'de açığa çıkınca, pek çok kişi onu inkâr edecek!... Ama sen onun yanında olmaya bak!... O açığa çıkmadan önce, Evliyaullahın çok büyük bir kısmına bile gizli kalacak!...

Ama bundan mühimi, o çıkmadan önce pek çok önemli olay cereyan edecek!...

-Hayrola dedem neler var ondan önce?...

-Önce 3. dünya savaşı çıkacak; ve Avrupa’da taş üstüne taş kalmayacak!...

-Dedem Türkiye’de perişan olmaz mı o zaman?...


-Türkiye pek o savaşa girmiş sayılmaz... Çünkü o savaştan önce Avrupa Türkiye'yi dışlayacak ve atacak!...

-Ama biz NATO'dayız?...

-Nato’dan da çekilir o zaman Türkiye herhalde!... Çok üzülecekler Avrupa bizi dışladı diye o zaman bazıları; ama bunun ne büyük rahmet olduğunu geride kalanlar anlayacak... O zaman Ruslar 6 ay süreyle İstanbul'u işgal edecekler!...

-Dedem biz bir şey yapamayacak mıyız?... Ruslar nasıl işgal eder İstanbul'u?..

-Muhyiddini Arabi’nin kitabında gördüm ben, Rusların 6 ay Istanbul'da kalacaklarını ve bu sürenin sonunda İstanbul'u terk edeceklerini...

-Dedem Avrupa bizi niye dışlasın ki?...

-Müslüman olduğumuz için!... Elhamdulillah müslüman insanlar başımızda olacaklar!...

-Dedem Avrupa’nın bizi dışlaması 3. Dünya savaşının habercisi mi yani?...

-Evet ama ondan önce de bazı olaylar var...

-Ne onlar?...

-Türkiye‘de idare öyle bozulacak ki, yeniden bir (ben kendi ta’birimi kullanıyorum burada) yapılanma olacak, zorlu bir ameliyattan sonra!...

Bu arada Yunanistan’la da bir savaş olacak... O savaşta Yunanistan haksız olup, çok şeylerini kaybedecek!...

-Peki dedem, dedim, ben... Amerika ne olacak?... Biz oradan da mı kopacağız?...

-Hayır, Avrupa bizi attığı zaman, o bize destek verecek!... Ruslar, Avrupa’da taş üstüne taş bırakmayacaklar!...

Suriye bize düşmanlık ederken, Yahudiler dostluk gösterecekler!. Suriye Hatay’ı isterken Yahudiler Şam’a kadar gelecekler...Bu Mehdi çıkana kadar devam edecek!...

-Peki dedem, o harpler sonrasında insanlık ne halde olur?...

-Perişan... Ellerinde, dinlerinden başka bir şey kalmayacak!...

Mehdi’nin çıkışından sonradır ki Deccal çıkacak... Sonra İsa Aleyhisselâm’ın nüzülü var... Ondan sonra da Çinli'lerin Türkiye'ye kadar ve Orta Doğuyu istilâsı... Yecüc Mecüc diye bahsedilen kavimler Çinli’ler ile Ruslar'dır!...

-Dedem, dedim... Bunlar ne zaman olur?...

-Hepsinin başı Avrupa’nın Türkiye’yi aralarından atmasıdır!... Ondan sonra dökülen tesbih taneleri gibi olaylar birbirini takip eder!...

-Dedem, o günde bizler ne yaparız?...

-Hulûsi, korkunun ecele faydası yoktur!... Allah ne takdir etmiş ise onu yaşayacağız... Takdir ezelde olmuş bitmiş!...

Evliyaullah bunların olup bittiğini görmüş... Herkes kaderini yaşayacak!...

Sen elinden geldiği kadarıyla sağlıklı olup, ibadetini yap, âhıretine hazırlanmaya bak... Mehdi’nin çıktığını duyarsan, sürünerek bile olsa ona katıl!... İsa Aleyhisselâm’ da O'nun yanına gelecek!...

İstanbul'da iken Deccal çıkacak!... ve sonra da İsa Aleyhisselam inecek!..

Allah bunu hazmetmeyi hepimize kolaylaştırsın Hulûsi...

Evet... Size bir Pazar masalı(?) anlattım!...

Dedem dediğim, Rahmetli Seyyid Hacı Osman Akfırat (Beykozlu) efendinin bana anlattığı masal(?)dan bazı bölümler... Olabildiğince kafa karıştırmayacak bir biçimde!...

Rasûlullah Aleyhisselâm’ın bir uyarısında da Hakiki Deccal’dan önce otuza yakın sahte Deccal’in çıkacağından, sözediliyordu...

Şu anda konu zevkli bir masal olduğu için listede 65 e yakın dost dinliyor görünmekte...

-Oturuma başlayınca kimseye tek tek selâm vermiyorum ve tek tek selâm da alınmasını istemiyorum, çünkü 60 kişinin birbiriyle selâmlaşması ne kadar yer kaplar siz düşünün... Bunu bazı arkadaşlar duymamış herhalde...

Bu oturuma katılan herkesin karşısındaki her arkadaşa saygı ve sevgisi vardır elbette çünki karşısındakinin hakikatının ne olduğunu en azından duymuştur...

Bu programı dedikodu veya biribinizin özel hallerini araştırmak yerine, ilim öğrenmek ve fikir alışverişinde kullanırsanız, sizin için çok yararlı olur!...

Yakın çevrenizde bulamıyacağınız bir çok derinliği olan arkadaşı bu programda bulmanız mümkün...

Ayrıca, kendi görüşünüzde olmayan arkadaşlar ile sohbet SİZE YARAR SAGLAYACAKTIR!...

Vaâz değil, tartışma; insanın yeni fikirlere ulaşmasında yarar sağlar... Çünkü tartışırken beyniniz çok daha kapsamlı çalışır!...

Beyninizi allak bullak edecek fikirleri ile meselâ bir .... !...

Fikirlerini ister kabul edin, ister etmeyin, ... kan deveranınızı arttıracaktır!...

Nereden mi biliyorum?...

Benim öyle oluyor da ondan!... ... bu!...

Fikirlerini paylaştıklarınızla ancak tatlı bir uykuya geçebilirsiniz!...

Cevap
-... has left the chat.

Üstad

- Left chat’ le takdirden asla kurtulamazsınız!... Yazılı olan başa gelecektir!...

Peki bu gecelik de bu kadar...

Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim...ANTİ VİRÜS PROGRAMI edinip dosyalarınızı kontrol edin...


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət