Ana səhifə

Abdullayeva N. S. Barakayev S


Yüklə 1.17 Mb.
səhifə1/5
tarix27.06.2016
ölçüsü1.17 Mb.
  1   2   3   4   5
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA

O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI


JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

UMUMIY BIOLOGIYA VA UNI O`QITISH USLUBI KAFEDRASIAbdullayeva N. S. Barakayev S.
Biologiya va uni o`qitish yo`nalishi I-kurs talabalari uchun
“Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi”

fanidan


AMALIY MASHG`ULOTLAR

Jizzax 2013

“Yosh fiziologiyasi va gigiyena” fanidan amaliy mashg`ulot ishlari Umumiy biologiya va uni o`qitish uslubi kafedrasi o`qituvchilari N.Abdullayeva va S. Barakayevlar tomonidan tuzilgan bo`lib, kafedra o`qituvchilari hamda oliygohlar talabalari foydalanishlari mumkin.
Taqrizchilar: t.f.n. dots. S. Ibodov.

b.f.n. D.Imomova Umumiy biologiya va uni o`qitish uslubi kafedrasi mudiri

Qo`llanma Tabiatshunoslik va geografiya fakulteti Umumiy biologiya kafedrasi ilmiy kengashining 2013 yil __yanvar qarori __-sonli yig`ilishida muhokama qilindi va ma`qullandi.
Tabiatshunoslik vf geografiya fakulteti ilmiy kengashining

____________ yildagi ___-sonli yig`ilishida muhokama qilindi va ma`qullandi.


Abdulla Qodiriy nomli JDPI o’quv –uslubiy kengashining _______ yildagi __-sonli yig`ilishida ko’rib chiqildi va nashrga tavsiya etildi.
SO’Z BOSHI
Mazkur amaliy mashg`ulot ishlari Pedagogika Insitutlarining biologiya ta’lim yo’nalishi talabalari uchun tavsiya etilgan bo’lib, unda talabalar «Yosh fiziologiyasi va gigiena» fanidan amaliy mashg`ulotlar o’tkazish uchun kerakli uslubiy ko’rsatmalar bilan yaqindan tanishadilar.

Talabalar ma’ruzada olgan nazariy bilimlarini amaliyotda, amaliy va laboratoriya mashg’ulotlarida chuqurroq o’zlashtiradilar va amaliy ko`nikmalarni xosil qiladilar. Buning uchun har bir talaba qo’lida amaliy mashg`ulot ishlari uchun uslubiy ko’rsatmalar bo’lishi lozim.

Shularni hisobga olgan holda ushbu ko’rsatma yaratildi. Ko’rsatma Davlat ta’lim standartlari asosida va JDPI “Tabiatshunoslik va geografiya” fakulteti ilmiy kengashining 2013 yil __yanvar __-yig’ilishida muhokama qilingan va tasdiqlangan, fanning ishchi o’quv dasturiga asosan tuzilgan.

Ko’rsatmadagi har bir mavzu uchun rejalar tuzilgan, ish anjomlari, tajriba o’tkazish tartibi, ishni rasmiylashtirishga doir topshiriqlar va nazorat uchun savollar batafsil yozilgan.1-аmаliy mаshg’ulоt

Mavzu: Bolalar va o’smirlarning o’sish va rivojlanish qonuniyatlari.

Dаrs mаqsаdi: O’sish va rivojlanish to’g’risida tushuncha, o’sish va rivojlanishning yoshga oid davrlari haqida talabalarda tushuncha hosil qilish.

Idеntiv o’quv mаqsаdlаri:

 1. O’sish va rivojlanishning yoshga oid davrlari haqida ma’limot bera oladi.

 2. Geteroxroniya ya’ni rivojlanishning notekisligini izoxlay oladi.

 3. Akseliratsiya va irsiyat tushunchalarini mohiyatini taxlil qila biladi.

Kеrаkli jihоz vа prеpаrаtlаr: Yoshga oid davrlarni aks ettiruvchi tablisalar va jadvallar, rasm daftar, qalam va uchrg’ichlar, chizg’ch, tarqatma materiallar.

Ishning mаzmuni: O’sish-tana massasi va hajmining undagi xujayra tuqimalarning ko’payishi hisobiga oshib borishidir. O’sish bola sog’lig’i va jismoniy holatlarining еng muhim ko’rsatkichi hisoblanadi. O’sish natijasida organizmning rivojlanishi ham yuzaga kеladi.

Rivojlanish-organizm tuzilishining murakkablashishi yoki to’qima va a'zolarning morfologik diffеrеnsiyalashuvi dеmakdir. Rivojlanish tufayli butun bir organizmlarning funksiyalari va xulq atvori mukammallashadi.

Bolalarda tana va bosh o’sishi turli hil bo’ladi. Еndi tug’ilgan bolalarda bu nisbat 1:4 ni tashkil qilsa, katta odamlarda 1:8 ni tashkil qiladi. Bir yoshlik bola bosh miyasining vazni katta odam bosh miyasi vaznini 2/3 qismini tashkil qiladi. Qiz bolalarning eng tеz o’sishi 12 yoshda bo’lib, bir yilda o’rta hisobda 8 sm.ni tashkil еtadi. O’g’il bolalarda odatda 15 yoshda ba'zida bo’y jihatdan qiz bolalarni quvib yеtadi, 16 yoshdan kеyingi o’sish ancha sеkinlashadi, qiz bolalarda 18 yoshga kеlib, o’g’il bolalarda еsa 20 yoshga kеlib to’xtaydi.

Yoshga qarab tana proportsyalarining o’zgarishi


B

a'zi xotin-qizlarda 21-22, еrkaklarda 24-25 yoshgacha bo’y o’sishining davom еtishini ko’rish mumkin. Organizmning o’sishi va rivojlanishiga ta'sir еtuvchi omillar. Organizm o’sishi va rivojlanishi bir qator еndogеn va еkzogеn omillar yordamida nazorat qilib turiladi.

-Еndogеn omillar gеnеtik omillar, gormonlar, asab tizimi faoliyati, kеrakli oziq moddalarning mavjud bo’lishi.

-Еkzogеn omillarga-onaning chеkishi, ichishi, xar hil infеksion kasal bilan og’rishi va h.k.

Bolaning normal rivojlanishi uchun ovqat tarkibida yеtarli miqdordagi oqsil, yog’, uglеvod moddalari va vitaminlar bo’lishi shart.Ishning bаjаrilish tartibi:

 1. Tana proportsiyalarini yoshga qarab o’zgarishini tasvirlang

 2. “Yoshga oid davrlari” jadvalini to’ldiring

 3. Amaliy pedagogika va gigienada qanday yosh davrlarga bo’lingan (jadval tarzida tushuntiring)


Yosh oid davrlari

O’g’il bolalarda

(erkaklar)Qiz bolalarda

(ayollar)1

Yangi tug’igan davri2

Emizikli davri3

Go’daklik davri4

Birinchi bolalik davri5

Ikkinchi bolalik davri6

O’smirlik davri7

Novqironlik davri8

Ytuklik I-davri9

Ytuklik II-davri10

Keksalik davri11

Qarilik davri12

Uzoq umr ko’ruvchilar
Nazorat savollari

 1. Yoshga oid davr deganda nima tushuniladi ?

 2. Bolalarning o’sishi va rivojlanish qonuniyatlarini nimalardan iborat ?

 3. Geteroxroniya deganda nimani tushunasiz ?

 4. Pubertat davri necha bosqichdan iborat va qanday amalga oshadi ?

 5. Akseleratsiya so’zining ma’nosi nima, qachan va kim tomonidan fanga kiritilgan ?

 6. Irsiyat deganda nimani tushunasiz ?


Mavzuga oid adabiyotlar:

 1. Хрипкова А.Г, М.В.Антропова и Д.А.Фарбер. Возрастная физиология и школьная гигиена. М. Просвещение - 1990.

 2. Л.С.Клемешева, М.С.Эргашев "Ёшга оид физиология". Ўқитуви - 1991 йил.

 3. Махмудов Э. Аминов Б, Қурбонов С. "Ўсмирлар физиологияси ва мактаб гигиенаси" Тошкент. Ўқитувчи - 1984 йил.

 4. Содиқов К.С. "Ўқувчилар физиологияси ва гигиенаси" Тошкент. Ўқитуви -1992 йил.
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət