Ana səhifə

A tarim, ormancilik ve balikçilik 01


Yüklə 351.5 Kb.
səhifə6/7
tarix26.06.2016
ölçüsü351.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

60-   Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri

60 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri


60.1 Radyo yayıncılığı
60.10 Radyo yayıncılığı
60.10.01 Radyo yayın stüdyoları ve tesisleri vasıtasıyla kamuya, üyelere ve abonelere işitsel programların sunulması için ses sinyallerinin yayınlanması faaliyetleri
60.10.02 Internet üzerinden gerçekleştirilen (internet radyo istasyonları) radyo yayıncılığı faaliyetleri
60.10.99 Diğer radyo yayıncılığı
60.2 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri
60.20 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri
60.20.00 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri

61-   Telekomünikasyon

61 Telekomünikasyon


61.1 Kablolu uzaktan iletişim (telekomünikasyon) faaliyetleri
61.10 Kablolu uzaktan iletişim (telekomünikasyon) faaliyetleri
61.10.01 Kablolu bir telekomünikasyon alt yapısı kullanılarak ses, veri, metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi, bakımı ve erişim sağlanması
61.10.02 Kablolu alt yapı operatörleri vasıtasıyla internet erişimi sağlanması
61.10.99 Diğer kablolu uzaktan iletişim (telekomünikasyon) faaliyetleri
61.2 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri
61.20 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri
61.20.00 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri
61.3 Uydu telekomünikasyon faaliyetleri
61.30 Uydu telekomünikasyon faaliyetleri
61.30.01 Bir uydu telekomünikasyon altyapısı kullanılarak ses, veri, metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi, bakımı ve erişim sağlanması
61.30.02 Kablolu şebekeler, yerel televizyon istasyonları veya radyo şebekelerinden alınan görsel, işitsel veya metin haldeki programların ev uydu sistemleri vasıtasıyla tüketicilere dağıtılması
61.30.99 Diğer uydu telekomünikasyon faaliyetleri
61.9 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
61.90 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
61.90.01 Uydudan izleme, iletişim telemetresi ve radar istasyon işletmeleri gibi, özel telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması
61.90.02 Halka açık tesislere telefon ve internet erişiminin sağlanması
61.90.03 Mevcut telekom bağlantıları üzerinden telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması:+VOIP (İnternet Protokolü Üzerinden Ses İletişimi) sağlanması
61.90.99 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri

62-   Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler


62.0 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
62.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri
62.01.01 Sistem yazılımları, yazılım uygulamaları
62.01.02 Yazılım uygulamaları
62.01.03 Veritabanları
62.01.04 Web sayfaları
62.01.05 Yazılımların müşterilerin isteğine göre uyarlanması
62.01.99 Diğer bilgisayar programlama faaliyetleri
62.02 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
62.02.00 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
62.03 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
62.03.00 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
62.09 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
62.09.01 Kişisel bilgisayarların kurulumu
62.09.02 Yazılım kurma hizmetleri
62.09.99 b.y.s. diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri

63-   Bilgi hizmet faaliyetleri

63 Bilgi hizmet faaliyetleri


63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları
63.11 Veri işleme, barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler
63.11.00 Veri işleme, barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler
63.12 Web portalları
63.12.01 Kolaylıkla araştırılabilir bir formatta internet adresleri ve içeriklerin kapsamlı veritabanlarının oluşturulması ve muhafaza edilmesi için bir arama motoru kullanan web sitelerinin işletilmesini kapsamaktadır
63.12.02 Periyodik olarak güncellenmiş içerik sağlayan medya siteleri gibi internet portalı olarak çalışan diğer web sitelerinin işletimini de kapsamaktadır
63.9 Diğer bilgi hizmet faaliyetleri
63.91 Haber ajanslarının faaliyetleri
63.91.00 Haber ajanslarının faaliyetleri
63.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri
63.99.01 Bilgisayar destekli telefon bilgi hizmetleri
63.99.02 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak bilgi arama hizmetleri
63.99.03 Gazete kupürleri hizmetleri, basın kupürleri hizmetleri vb.
63.99.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri

K-    FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ

64-   Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri

64 Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri


64.1 Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri
64.11 Merkez bankası faaliyetleri
64.11.00 Merkez bankası faaliyetleri
64.19 Diğer parasal aracı kuruluşların faaliyetleri
64.19.01 Bankalar (katılım bankaları dahil)
64.19.02 Kredi birlikleri
64.19.03 Kefalet Kooperatifleri
64.19.99 b.y.s. diğer parasal aracı kuruluşların faaliyetleri
64.2 Holding şirketlerinin faaliyetleri
64.20 Holding şirketlerinin faaliyetleri
64.20.00 Holding şirketlerinin faaliyetleri
64.3 Tröstler, fonlar ve diğer mali birimler
64.30 Tröstler, fonlar ve diğer mali birimler
64.30.00 Tröstler, fonlar ve diğer mali birimler
64.9 Sigorta ve emeklilik fonları hariç diğer finansal hizmet faaliyetleri
64.91 Finansal kiralama.
64.91.00 Finansal kiralama
64.92 Diğer kredi verme faaliyetleri
64.92.00 Diğer kredi verme faaliyetleri
64.99 Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri
64.99.00 Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri

65-   Zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigorta ve reasürans ve emeklilik fonları

65 Zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları


65.1 Sigorta
65.11 Hayat sigortası
65.11.00 Hayat sigortası
65.12 Hayat sigortası dışındaki sigortalar
65.12.01 Deniz sigorta müesseseleri ve acenteleri
65.12.02 Hayat sigortası dışında sigorta hizmetlerinin sağlanması
65.2 Reasürans
65.20 Reasürans
65.20.00 Reasürans
65.3 Emeklilik fonları
65.30 Emeklilik fonları
65.30.00 Emeklilik fonları

66-   Finansal hizmetler ve sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler

66 Finansal hizmetler ve sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler


66.1 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler
66.11 Finansal piyasaların yönetimi
66.11.00 Finansal piyasaların yönetimi
66.12 Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı
66.12.01 Döviz büroları faaliyetleri
66.12.99 Diğer menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı
66.19 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler
66.19.00 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler
66.2 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı faaliyetler
66.21 Risk ve zarar değerlemesi
66.21.00 Risk ve zarar değerlemesi
66.22 Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
66.22.00 Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
66.29 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
66.29.00 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
66.3 Fon yönetimi faaliyetleri
66.30 Fon yönetimi faaliyetleri
66.30.00 Fon yönetimi faaliyetleri

L-    GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

68-   Gayrimenkul faaliyetleri

68 Gayrimenkul faaliyetleri


68.1 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
68.10 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
68.10.00 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
68.2 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
68.20 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
68.20.00 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
68.3 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olan gayrimenkul faaliyetleri
68.31 Gayrimenkul acenteleri
68.31.01 Gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık
68.31.02 Gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınmasıyla, satılmasıyla ve kiralanmasıyla ilgili danışmanlık faaliyetleri ve ekspertiz hizmetleri
68.31.99 Diğer gayrimenkul acenteleri
68.32 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi
68.32.00 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi

M-    MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

69-   Hukuki ve muhasebe faaliyetleri

69 Hukuki ve muhasebe faaliyetleri


69.1 Hukuk faaliyetleri
69.10 Hukuk faaliyetleri
69.10.01 Mahkemeler veya diğer yargı birimlerinden önce olsun ya da olmasın, baro üyesi olan kişiler tarafından veya bunların denetiminde bir tarafın menfaatinin diğer bir tarafa karşı hukuki olarak temsil edilmesi
69.10.02 Genel danışmanlık ve tavsiye, yasal dokümanların hazırlanması
69.10.03 Patentler ve telif hakları
69.10.04 Genel noterlerin, hukuk noterlerinin, mübaşirlerin, hakemlerin, müfettişlerin ve bilirkişilerin diğer faaliyetleri
69.10.99 Diğer hukuk faaliyetleri
69.2 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği
69.20 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği
69.20.00 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği

70-   İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri

70 İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri


70.1 İdare merkezi faaliyetleri
70.10 İdare merkezi faaliyetleri
70.10.00 İdare merkezi faaliyetleri
70.2 İdari danışmanlık faaliyetleri
70.21 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri
70.21.00 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri
70.22 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri
70.22.01 Muhasebe metotlarının veya prosedürlerinin, maliyet muhasebesi programlarının, bütçe denetim prosedürlerinin tasarlanması
70.22.02 Planlama, organizasyon etkinlik ve denetim, yönetim bilgisi gibi alanlarda işletmelere ve kamu hizmet birimlerine tavsiye ve yardımda bulunulması
70.22.03 Sistem, personel ve ürün belgelendirme faaliyetleri (kalite belgeleri)
70.22.99 Diğer işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri

71-   Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz

71 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz


71.1 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
71.11 Mimarlık faaliyetleri
71.11.01 İnşaat tasarımı ve teknik resim
71.11.02 Şehir ve bölge planlaması ve peyzaj mimarlığı
71.11.99 Mimarlık faaliyetleri
71.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
71.12.01 Makineler, endüstriyel süreçler ve endüstriyel fabrikalar
71.12.02 İnşaat mühendisliği, su (hidrolik) mühendisliği ve trafik mühendisliğini kapsayan projeler
71.12.03 Su yönetim projeleri
71.12.04 Elektrik ve elektronik mühendisliği, maden mühendisliği, kimyasal mühendislik, makine, endüstri ve sistem mühendisliği, iş güvenliği mühendisliği ile ilgili projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi
71.12.05 İklimleme, soğutma, sağlık ve kirlilik denetim mühendisliği, ses mühendisliği ve benzerinin kullanılması ile projelerin hazırlanması
71.12.06 Jeofizik, jeolojik ve sismik ölçüm
71.12.07 Jeodezik ölçüm faaliyetleri
71.12.08 Haritacılık ve uzay enformasyon faaliyetleri
71.12.09 Yapı denetim faaliyetleri
71.12.99 Diğer mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
71.2 Teknik test ve analiz faaliyetleri
71.20 Teknik test ve analiz faaliyetleri
71.20.00 Teknik test ve analiz faaliyetleri

72-   Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri


72.1 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.11 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.11.00 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.19 Doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.19.01 Denizde yapılan araştırmacılık faaliyetleri
72.19.99 Diğer doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.2 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.20 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.20.00 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri

73-   Reklamcılık ve Pazar araştırması

73 Reklamcılık ve pazar araştırması


73.1 Reklamcılık
73.11 Reklam ajanslarının faaliyetleri
73.11.01 Reklam kampanyalarının tasarlanması ve gerçekleştirilmesi
73.11.02 Pazarlama kampanyalarının ve müşterilerin çekilmesi ve elde tutulmasını amaçlayan diğer reklamcılık hizmetlerinin yürütülmesi
73.11.99 Diğer reklam ajanslarının faaliyetleri
73.12 Kitle iletişim araçları (Medya) yoluyla gösterimi
73.12.00 Kitle iletişim araçları (medya) yoluyla gösterimi
73.2 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
73.20 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
73.20.01 Satışların artırılması ve yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla, sonuçların istatistiki analizi dahil olmak üzere, Pazar potansiyeli, bilinirlik, mal ve hizmetlerin kabul edilirliği ve mala ve hizmete aşinalık ve tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının araştırılması
73.20.02 Politik, ekonomik ve sosyal konularla ilgili kamuoyu araştırmalarının ve bunların istatistiki analizlerinin yapılması
73.20.99 Diğer piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri

74-   Diğer profosyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler

74 Diğer profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler


74.1 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
74.10 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
74.10.01 Kişisel eşyalar veya ev eşyaları gibi tekstil, giysi, ayakkabı, mücevher, mobilya ve diğer iç dekorasyon ve diğer moda malları ile ilgili moda tasarımı
74.10.02 Endüstriyel tasarım, yani dağıtımda, kullanımda ve bakımında insan karakteristiklerini ve ihtiyaçlarını, güvenliğini, pazar cazibesini dikkate alarak, ürünün malzemelerinin, mekanizmasının, şeklinin,renginin ve yüzey bitirme işlemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere ürünlerin kullanımını, değerini ve görünümünü optimize eden tasarımları ve özellikleri oluşturma ve geliştirme
74.10.03 Grafik tasarımcılarının faaliyetleri
74.10.04 İç mimarların (dekoratörlerin) faaliyetleri
74.10.99 Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
74.2 Fotoğrafçılık faaliyetleri
74.20 Fotoğrafçılık faaliyetleri
74.20.00 Fotoğrafçılık faaliyetleri
74.3 Tercüme ve tefsir faaliyetleri
74.30 Tercüme ve tefsir faaliyetleri
74.30.00 Tercüme ve tefsir faaliyetleri
74.9 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler
74.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler
74.90.01 Patent komisyonculuğu faaliyetleri (patentlerin alım ve satımı için düzenleme yapılması)
74.90.02 Mimarlık, mühendislik ve idari danışmanlık dışındaki danışmanlık faaliyetleri
74.90.03 Forvarder faaliyetleri
74.90.04 Navlun komisyoncuları
74.90.05 Puantajlama faaliyetleri
74.90.06 Gemi klas müesseseleri, deniz ekspertiz ve sürveyör faaliyetleri
74.90.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler

75-   Veterinerlik hizmetleri

75 Veterinerlik hizmetleri


75.0 Veterinerlik hizmetleri
75.00 Veterinerlik hizmetleri
75.00.00 Veterinerlik hizmetleri

77-   Kiralama ve leasing faaliyetleri

77 Kiralama ve leasing faaliyetleri


77.1 Motorlu taşıtların kiralanması ve leasingi
77.11 Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması
77.11.00 Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması
77.12 Kamyonların kiralanması ve leasingi
77.12.01 Kamyonlar, römorklar veya ağır motorlu taşıtlar (3.5 tondan daha fazla)
77.12.02 Eğlence taşıtları
77.12.99 Diğer kamyonların kiralanması ve leasingi
77.2 Kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.21 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.21.00 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.22 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması
77.22.00 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması
77.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.29.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.3 Diğer makine, teçhizat ve eşyanın kiralanması ve leasingi
77.31 Tarımsal makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi
77.31.00 Tarımsal makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi
77.32 İnşaat ve yeraltı mühendisliği makine ve teçhizatının kiralanması ve leasingi
77.32.00 İnşaat ve yeraltı mühendisliği makine ve teçhizatının kiralanması ve leasingi
77.33 Büro makine ve teçhizatının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi
77.33.00 Büro makine ve teçhizatının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi
77.34 Su taşımacılığı araçlarının kiralanması ve leasingi
77.34.01 Yat işletmeciliği
77.34.02 Gezinti tekneleri işletmeciliği
77.35 Hava taşımacılığı araçlarının kiralanması ve leasingi
77.35.00 Hava taşımacılığı araçlarının kiralanması ve leasingi
77.39 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi
77.39.01 Operatörsüz olarak genellikle endüstriler tarafından sermaye malları olarak kullanılan diğer makine ve teçhizatın kiralanması ve operasyonel leasingi
77.39.02 Sürücüsüz olarak kara taşımacılığı teçhizatının (motorlu taşıtlar hariç) kiralanması ve operasyonel leasingi
77.39.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi
77.4 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi
77.40 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi
77.40.00 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi

78-   İstihdam faaliyetleri

78 İstihdam faaliyetleri


78.1 İşe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri
78.10 İşe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri
78.10.01 İdari yerleştirme ve araştırma faaliyetleri dahil olmak üzere personel araştırması, seçimi, gönderilmesi ve yerleştirilmesi faaliyetleri
78.10.02 Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri
78.10.99 Diğer işe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri
78.2 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri
78.20 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri
78.20.00 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri
78.3 Diğer insan kaynaklarının sağlanması
78.30 Diğer insan kaynaklarının sağlanması
78.30.00 Diğer insan kaynaklarının sağlanması

79-   Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler

79 Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler


79.1 Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri
79.11 Seyahat acentesi faaliyetleri
79.11.00 Seyahat acentesi faaliyetleri
79.12 Tur operatörü faaliyetleri
79.12.00 Tur operatörü faaliyetleri
79.9 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
79.90 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
79.90.01 Konteyner gemi acenteleri
79.90.02 Düzenli sefer yapan gemi acenteleri
79.90.03 Düzensiz sefer yapan gemi acenteleri
79.90.04 Kıyı gemi acenteleri

N-    İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

80-   Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri

80 Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri


80.1 Özel güvenlik faaliyetleri
80.10 Özel güvenlik faaliyetleri
80.10.00 Özel güvenlik faaliyetleri
80.2 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
80.20 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
80.20.00 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
80.3 Soruşturma faaliyetleri
80.30 Soruşturma faaliyetleri
80.30.00 Soruşturma faaliyetleri

81-   Binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri

81 Binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri


81.1 Bağlı tesisler destek hizmetleri
81.10 Bağlı tesisler destek hizmetleri
81.10.00 Bağlı tesisler destek hizmetleri
81.2 Temizlik faaliyetleri
81.21 Binaların genel temizliği
81.21.01 Her tür binanın genel (uzmanlaşmamış) temizliği
81.21.02 Diğer işletme ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları

81.21.03 Tarihi binaların temizliği


81.22 Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri
81.22.01 Ofisler, fabrikalar, dükkanlar, kuruluşlar ve diğer işletmeler ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları dahil olmak üzere, her türlü binanın dış temizliği
81.22.02 Pencere temizliği, çimlerin temizlenmesi ve şöminelerin, fırınların, kalorifer kazanlarının, ocakların, buhar kazanlarının, havalandırma kanallarının, egzoz ünitelerinin temizlenmesi gibi binalar için özel temizlik faaliyetleri
81.22.03 Endüstriyel makinelerin temizliği
81.22.99 bys. diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri
81.29 Diğer temizlik faaliyetleri
81.29.01 Yüzme havuzlarının temizliği ve bakımı hizmetleri
81.29.02 Trenlerin, otobüslerin, uçakların ve benzerlerinin temizliği
81.29.03 Karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği
81.29.04 Dezenfekte ve imha faaliyetleri
81.29.05 Caddelerin süpürülmesi ve kar ve buzun kaldırılması
81.29.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer temizlik faaliyetleri
81.3 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri
81.30 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri
81.30.01 Dikim, bakım ve onarım
81.30.99 Diğer çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri

82-   Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri

82 Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri


82.1 Büro yönetimi ve destek faaliyetleri
82.11 Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri
82.11.00 Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri
82.19 Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri
82.19.00 Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri
82.2 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
82.20 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
82.20.00 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
82.3 Kongre ve ticari fuar organizasyonu
82.30 Kongre ve ticari fuar organizasyonu
82.30.00 Kongre ve ticari fuar organizasyonu
82.9 Başka yerde sınıflandırılmamış şirket destek hizmet faaliyetleri
82.91 Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri
82.91.01 Müşterilerden alacaklar için olan ödemelerin ve havale ödemelerinin toplanması
82.91.02 Bilgi toplama
82.91.99 Diğer tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri
82.92 Paketleme faaliyetleri
82.92.00 Paketleme faaliyetleri
82.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri
82.99.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət