Ana səhifə

A tarim, ormancilik ve balikçilik 01


Yüklə 351.5 Kb.
səhifə4/7
tarix26.06.2016
ölçüsü351.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

33-   Makine ve donanımlarının kurulumu ve onarımı

33 Makine ve donanımların kurulumu ve onarımı


33.1 Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve donanımların onarımı
33.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı
33.11.00 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı
33.12 Makinelerin onarımı
33.12.00 Makinelerin onarımı
33.13 Elektronik veya optik cihazların onarımı
33.13.00 Elektronik veya optik cihazların onarımı
33.14 Elektrikli donanımların onarımı
33.14.00 Elektrikli donanımların onarımı
33.15 Gemi ve teknelerin bakım ve onarımı
33.15.00 Gemi ve teknelerin bakım ve onarımı
33.16 Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımı
33.16.00 Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımı
33.17 Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı
33.17.00 Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı
33.19 Diğer ekipmanların onarımı
33.19.00 Diğer ekipmanların onarımı
33.2 Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu
33.20 Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu
33.20.01 Sanayi tesislerinde sanayi makinelerinin kurulumu
33.20.02 Sanayi işlem kontrol ekipmanlarının montajı
33.20.03 Diğer sanayi donanımlarının kurulumu
33.20.04 Büyük boyuttaki makine ve donanmaların sökülmesi
33.20.05 Değirmencilikte kullanılan makinelerin kurulumu
33.20.06 Makine montajı
33.20.07 Bowling salonu ekipmanlarının kurulumu
33.20.99 Diğer sanayi makine ve donanımlarının kurulumu

D-    ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI

35-   Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı

35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı


35.1 Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı
35.11 Elektrik enerjisi üretimi
35.11.00 Elektrik enerjisi üretimi
35.12 Elektrik enerjisinin iletimi
35.12.00 Elektrik enerjisinin iletimi
35.13 Elektrik enerjisinin dağıtımı
35.13.00 Elektrik enerjisinin dağıtımı
35.14 Elektrik enerjisinin ticareti
35.14.01 Kullanıcılara elektrik satışı
35.14.02 Diğer işletmeler tarafından işletilen güç dağıtım sistemleri aracılığı ile elektrik satışını düzenleyen elektrik komisyoncuları ve acentelerinin faaliyetleri
35.14.03 Elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri
35.2 Gaz imalatı; ana borularla gaz yakıtların dağıtılması
35.21 Gaz imalatı
35.21.00 Gaz imalatı
35.22 Ana borularla gaz yakıtların dağıtımı
35.22.00 Ana borularla gaz yakıtların dağıtımı
35.23 Ana borular aracılığıyla gaz ticareti
35.23.01 Ana borularla kullanıcılara gaz satışı
35.23.02 Diğer işletmeler tarafından işletilen gaz dağıtım sistemleri aracılığıyla, gaz satışını düzenleyen gaz komisyoncuları veya acentelerinin faaliyetleri
35.23.99 Diğer ana borular aracılığıyla gaz ticareti
35.3 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi
35.30 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi
35.30.00 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi

E-    SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

36-   Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

36 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması


36.0 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36.00 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36.00.00 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

37-   Kanalizasyon

37 Kanalizasyon


37.0 Kanalizasyon
37.00 Kanalizasyon
37.00.00 Kanalizasyon

38-   Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı

38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı


38.1 Atıkların toplanması
38.11 Tehlikesiz atıkların toplanması
38.11.00 Tehlikesiz atıkların toplanması
38.12 Tehlikeli atıkların toplanması
38.12.01 Tehlikeli atıkların toplanması
38.12.02 Tehlikeli atık transfer istasyonlarının işletilmesi
38.2 Atıkların ıslahı ve bertarafı
38.21 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi;
38.21.00 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
38.22 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
38.22.00 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
38.3 Materyallerin geri kazanımı
38.31 Hurdaların parçalara ayrılması
38.31.00 Hurdaların parçalara ayrılması
38.32 Tasnif edilmiş maddelerin geri kazanımı
38.32.00 Tasnif edilmiş maddelerin geri kazanımı

39-   İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri

39 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri


39.0 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
39.00 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
39.00.01 Denizaltı hizmetleri
39.00.02 Denizde ve kıyı tesislerinde atık alma ve çevre temizliği faaliyetleri

F-    İNŞAAT

41-   Bina inşaatı

41 Bina inşaatı


41.1 İnşaat projelerinin geliştirilmesi
41.10 İnşaat projelerinin geliştirilmesi
41.10.00 İnşaat projelerinin geliştirilmesi
41.2 İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
41.20 İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
41.20.01 İkamet amaçlı her çeşit binanın inşaatı
41.20.02 Konut amaçlı olmayan kullanıma yönelik her çeşit binanın inşaatı
41.20.03 Prefabrik inşaatların alanda birleştirilmesi ve kurulması
41.20.04 Mevcut konut amaçlı kullanılan yapıların yeniden düzenlenmesi veya yenilenmesi
41.20.05 Konut yapı kooperatifleri
41.20.06 İşyeri yapı kooperatifleri
41.20.99 Diğer ikamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı

42-   Bina dışı yapıların inşaatı

42 Bina dışı yapıların inşaatı


42.1 Kara ve demir yollarının inşaatı
42.11 Kara yolları ve otoyolların inşaatı
42.11.00 Kara yolları ve otoyolların inşaatı
42.12 Demir yolları ve metroların inşaatı
42.12.00 Demir yolları ve metroların inşaatı
42.13 Köprüler ve tünellerin inşaatı
42.13.01 Farklı seviyeli yollar dahil köprülerin inşaatı
42.13.02 Tünellerin inşaatı.
42.2 Hizmet projelerinin inşaatı
42.21 Sıvılar için hizmet projelerinin inşaatı
42.21.00 Sıvılar için hizmet projelerinin inşaatı
42.22 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı
42.22.00 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı
42.9 Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
42.91 Su projeleri inşaatı
42.91.01 Liman ve kıyı yapıları inşaatı faaliyetleri
42.91.99 Diğer su projeleri inşaatı
42.99 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
42.99.00 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı

43-   Özel inşaat faaliyetleri

43 Özel inşaat faaliyetleri


43.1 Yıkım ve şantiyenin hazırlanması
43.11 Yıkım
43.11.00 Yıkım
43.12 Şantiyenin hazırlanması
43.12.00 Şantiyenin hazırlanması
43.13 Test sondajı ve delme
43.13.00 Test sondajı ve delme
43.2 Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri
43.21 Elektrik tesisatı
43.21.00 Elektrik tesisatı
43.22 Sıhhi tesisat, ısıtma ve havalandırma tesisatı
43.22.01 Güneş enerjisi ile ısıtma sistemleri
43.22.02 Binalar veya diğer inşaat projelerinde tesisat
43.22.03 Boru tesisatı
43.22.99 Diğer sıhhi tesisat, ısıtma ve havalandırma tesisatı
43.29 Diğer inşaat tesisatı
43.29.00 Diğer inşaat tesisatı
43.3 Binanın tamamlanması ve bitirilmesi
43.31 Sıva işleri
43.31.00 Sıva işleri
43.32 Doğrama tesisatı
43.32.01 Ahşap veya diğer malzemeden yapılan kapılar (otomatik ve döner kapılar hariç), pencereler, kapı ve pencere çerçeveleri, vb. gibi tesisat işleri
43.32.02 Hazır mutfaklar, gömme dolaplar, merdivenler, dükkan tertibatı ve benzerlerinin kurulumu
43.32.03 Tavan, seyyar bölmeler gibi iç tamamlama işleri
43.33 Yer ve duvar kaplama
43.33.00 Yer ve duvar kaplama
43.34 Boya ve cam işleri
43.34.01 Binaların iç ve dış boyama işleri
43.34.02 Bina dışı yapıların boyama işleri
43.34.03 Cam, ayna vb.nin tesisat işleri
43.39 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler
43.39.01 Yeni binaların, inşaat sonrası temizliği
43.39.02 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler, b.y.s.
43.9 Diğer özel inşaat faaliyetleri
43.91 Çatı işleri
43.91.01 Çatı yapımı
43.91.02 Çatı kaplama
43.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri
43.99.01 Özel ustalık ve teçhizat gerektiren, farklı yapı tiplerinde yaygın olan bir durum için özelleşmiş inşaat faaliyetleri
43.99.02 Yer altı çalışmaları
43.99.03 Açık yüzme havuzlarının inşaatı
43.99.04 Yapı dış cepheleri için buharlı temizleme, kum püskürtme ve benzeri faaliyetler
43.99.05 Özel bir inşaat çeşidinde yer almayan, vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının, operatörü ile birlikte kiralanması
43.99.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri

G-    TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU TAŞITLARIN VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI

45-   Toptan ve perakende ticaret ve motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı

45 Toptan ve perakende ticaret ve motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı


45.1 Motorlu taşıtların satışı
45.11 Otomobiller ve hafif motorlu taşıtların satışı
45.11.00 Otomobiller ve hafif motorlu taşıtların satışı
45.19 Diğer motorlu taşıtların satışı
45.19.00 Diğer motorlu taşıtların satışı
45.2 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı
45.20 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı
45.20.01 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı
45.20.02 Lastik onarımı, takma veya değiştirme
45.20.03 Paslanmaya karşı bakım
45.20.04 Üretim sürecinin bir parçası olmak dışında, parça ve aksesuarların montajı
45.20.99 Diğer motorlu taşıtların bakım ve onarımı
45.3 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının satışı
45.31 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının toptan ticareti
45.31.00 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının toptan ticareti
45.32 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti
45.32.00 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti
45.4 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı, bakımı ve onarımı
45.40 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı, bakımı ve onarımı
45.40.01 Küçük motorlu bisikletler dahil, motosikletlerin toptan ve perakende satışı
45.40.02 Motosikletlerin parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı
45.40.03 Motosikletlerin bakım ve onarımı 45.40.99 Diğer motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı, bakımı ve onarımı

46-   Toptan ticaret (motorlu taşıtlar ve motosikletler hariç)

46 Toptan ticaret (motorlu taşıtlar ve motosikletler hariç)


46.1 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret
46.11 Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı işlenmiş malların satışı
46.11.00 Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı işlenmiş malların satışı ile ilgili aracılar
46.12 Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar
46.12.00 Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar
46.13 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar
46.13.00 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar
46.14 Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar
46.14.01 Gemi alım satım faaliyetleri
46.14.02 Deniz malzemesi alım-satım faaliyetleri
46.14.03 Kumanya alım-satım faaliyetleri
46.14.04 Deniz sanayi malzemesi imali ve alım satımı faaliyetleri
46.15 Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatçı eşyalarının satışı ile ilgili aracılar
46.15.00 Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatçı eşyalarının satışı ile ilgili aracılar
46.16 Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar
46.16.00 Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar
46.17 Yiyecek, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar
46.17.00 Yiyecek, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar
46.18 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış (belirli bir mala tahsis edilmiş) aracılar
46.18.00 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış (belirli bir mala tahsis edilmiş) aracılar
46.19 Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar
46.19.01 Dış ticaret sermaye şirketleri
46.19.99 Diğer çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar
46.2 Tarımsal hammadde ve canlı hayvanların toptan ticareti
46.21 Tahıl, işlenmemiş tütün, tohumlar ve hayvan yemlerinin toptan ticareti
46.21.01 Tahılların ve tohumların toptan ticareti (buğday, arpa, yulaf vb.)
46.21.02 Yağlı tohumların toptan ticareti
46.21.03 İşlenmemiş tütünün toptan ticareti
46.21.04 Hayvan yemlerinin ve başka yerde sınıflandırılmamış tarımsal ham maddelerin toptan ticareti
46.21.05 Baklagillerin toptan ticareti (fasulye, nohut, mercimek, barbunya vb.)
46.21.06 Hububat mamulleri toptan ticareti
46.21.99 Diğer tahıl, işlenmemiş tütün, tohumlar ve hayvan yemlerinin toptan ticareti
46.22 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti
46.22.00 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti
46.23 Canlı hayvanların toptan ticareti
46.23.00 Canlı hayvanların toptan ticareti
46.24 Ham deri, post ve deri toptan ticareti
46.24.00 Ham deri, post ve deri toptan ticareti
46.3 Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti
46.31 Meyve ve sebzelerin toptan ticareti
46.31.01 Taze meyve ve sebzelerin toptan ticareti
46.31.02 Konserve meyve ve sebzelerin toptan ticareti
46.31.03 Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
46.31.04 Kuru ve kabuklu meyvelerin toptan ticareti (fındık, fıstık, badem, ceviz, meyve kurusu vb.)
46.32 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti
46.32.01 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti (sakatat toptan ticareti hariç)
46.32.02 Sakatat toptan ticareti
46.33 Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti
46.33.01 Süt ürünlerinin toptan ticareti
46.33.02 Yumurtalar ve yumurta ürünlerinin toptan ticareti
46.33.03 Hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti
46.33.99 Diğer süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti
46.34 İçecek toptan ticareti
46.34.01 Alkollü içeceklerin toptan ticareti
46.34.02 Alkollü olmayan içeceklerin toptan ticareti
46.34.03 Dökme olarak (paketlenmemiş) şarabın satın alınması ve üzerinde hiçbir değişiklik yapılmaksızın şişelenmesi
46.34.99 Diğer içecek toptan ticareti
46.35 Tütün ürünlerinin toptan ticareti
46.35.00 Tütün ürünlerinin toptan ticareti
46.36 Şeker ve çikolata ile şekerleme toptan ticareti
46.36.01 Şeker ve çikolata ile şekerlemelerin toptan ticareti
46.36.02 Fırıncılık mamullerinin toptan ticareti
46.37 Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti
46.37.00 Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti
46.38 Balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti
46.38.00 Balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti
46.39 Belirli bir mala tahsis edilmemiş (uzmanlaşmamış) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
46.39.00 Belirli bir mala tahsis edilmemiş (uzmanlaşmamış) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
46.4 Hanehalkı eşyalarının toptan ticareti
46.41 Tekstil ürünlerinin toptan ticareti
46.41.01 İplik toptan ticareti
46.41.02 Kumaş toptan ticareti
46.41.03 Ev tekstili gibi ürünlerin toptan ticareti
46.41.04 Manifatura ürünleri toptan ticareti: iğneler, dikiş ipliği vb.
46.41.05 Tuhafiye ürünleri toptan ticareti
46.41.99 Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
46.42 Giysi ve ayakkabı toptan ticareti
46.42.01 Spor giysileri de dahil, giysi toptan ticareti
46.42.02 Eldivenler, kravatlar ve pantolon askıları gibi giysi aksesuarlarının toptan ticareti
46.42.03 Ayakkabı toptan ticareti
46.42.04 Kürklü eşyaların toptan ticareti
46.42.05 Ayakkabı malzemeleri toptan ticareti
46.42.99 Diğer giysi ve ayakkabı toptan ticareti
46.43 Elektrikli ev aletleri toptan ticareti
46.43.01 Elektrikli ev aletlerinin toptan ticareti
46.43.02 Radyo ve televizyon toptan ticareti
46.43.03 Fotoğraf ve optik malzemelerin toptan ticareti
46.43.04 Elektrikli ısıtma cihazlarının toptan ticareti
46.43.05 Kayıtlı ses ve video kasetler, CD`ler ve DVD`lerin toptan ticareti
46.43.99 Diğer elektrikli ev aletleri toptan ticareti
46.44 Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti
46.44.01 Porselen ve cam eşya toptan ticareti
46.44.02 Temizleme maddelerinin toptan ticareti
46.45 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti
46.45.00 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti
46.46 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti
46.46.00 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti
46.47 Mobilya, halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti
46.47.01 Ev mobilyalarının toptan ticareti
46.47.02 Halı toptan ticareti
46.47.03 Aydınlatma toptan ticareti
46.48 Saat ve mücevher toptan ticareti
46.48.00 Saat ve mücevher toptan ticareti
46.49 Diğer ev eşyalarının toptan ticareti
46.49.01 Tahta, hasır ve mantar vb. işi eşyaların toptan ticareti
46.49.02 Bisikletler ve bisiklet parçaları ile aksesuarlarının toptan ticareti
46.49.03 Kırtasiye malzemeleri, kitaplar, dergiler ve gazetelerin toptan ticareti
46.49.04 Deri eşyalarının ve seyahat eşyalarının toptan ticareti
46.49.05 Müzik enstrümanlarının toptan ticareti
46.49.06 Oyunlar ve oyuncakların toptan ticareti
46.49.07 Kayak botları gibi özel spor ayakkabıları da dahil, spor eşyalarının toptan ticareti
46.49.99 b.y.s. diğer ev eşyalarının toptan ticareti
46.5 Bilgi ve iletişim teknolojisi teçhizatının toptan ticareti
46.51 Bilgisayarların, bilgisayar çevre donanımları ve yazılımlarının toptan ticareti
46.51.01 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının toptan ticareti
46.51.02 Bilgisayar yazılımının toptan ticareti
46.52 Elektronik ve telekomünikasyon teçhizat ve parçalarının toptan ticareti
46.52.01 Elektronik valflerin ve boruların toptan ticareti
46.52.02 Mikroçiplerin ve entegre devrelerin toptan ticareti
46.52.03 Baskılı devrelerin toptan ticareti
46.52.04 Boş ses ve video kasetler ile disketlerin, manyetik ve optik disklerin (CD`ler, DVD`ler) toptan ticareti
46.52.05 Telefon ve iletişim teçhizatlarının toptan ticareti
46.52.99 Diğer elektronik ve telekomünikasyon teçhizat ve parçalarının toptan ticareti
46.6 Diğer makine, teçhizat, aksam ve parçaları ile büro mobilyalarının toptan ticareti
46.61 Tarımsal amaçlı makine, teçhizat, aksam ve parçalarının toptan ticareti
46.61.01 Pulluklar, gübre dağıtıcı makineler, tohum ekme aletleri
46.61.02 Harman dövme makineleri
46.61.03 Sağma makineleri
46.61.04 Kümes hayvanları makineleri
46.61.05 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler
46.61.06 Nasıl çalışırsa çalışsın çim biçme makineleri
46.61.99 Diğer tarımsal amaçlı makine, teçhizat, aksam ve parçalarının toptan ticareti
46.62 Takım tezgahlarının toptan ticareti
46.62.00 Takım tezgahlarının toptan ticareti
46.63 Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti
46.63.00 Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti
46.64 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti
46.64.00 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti
46.65 Büro mobilyalarının toptan ticareti
46.65.00 Büro mobilyalarının toptan ticareti
46.66 Diğer büro makine ve teçhizatlarının toptan ticareti
46.66.00 Diğer büro makine ve teçhizatlarının toptan ticareti
46.69 Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti
46.69.01 Ulaştırma teçhizatının toptan ticareti, (motorlu taşıtlar, motosikletler ve bisikletler hariç)
46.69.02 Üretim hattı robotlarının toptan ticareti
46.69.03 Endüstriyel kullanım için kablolar ve elektrik anahtarları ile diğer kurulum ekipmanlarının toptan ticareti
46.69.04 Elektrik motorları, trafolar gibi diğer elektrikli materyallerinin toptan ticareti
46.69.05 Endüstride, ticarette, denizcilikte ve diğer hizmetlerde (madencilik, inşaat, inşaat
mühendisliği ve tekstil endüstrisi hariç) kullanılan diğer makinelerin toptan ticareti
46.69.06 Ölçüm aletlerinin ve teçhizatlarının toptan ticareti
46.69.99 b.y.s. diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti
46.7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret
46.71 Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti
46.71.01 Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta
46.71.02 Ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, fueloil, kalorifer yağı, gazyağı
46.71.03 Sıvı petrol gazları, bütan ve propan gazı
46.71.04 Madeni yağlar ve gres yağları, rafine edilmiş petrol ürünleri
46.71.05 Gemi akaryakıt ikmal ve sağlama faaliyetleri
46.71.99 Diğer katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti
46.72 Madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti
46.72.01 Demir içeren ve demir içermeyen maden cevherlerinin toptan ticareti
46.72.02 bys. demir içeren ve demir içermeyen yarı işlenmiş metal ürünlerin toptan ticareti
46.72.03 Altın ve diğer değerli metallerin toptan ticareti
46.72.04 İnşaat demiri ve çeliği toptan ticareti
46.72.05 Yassı metal ve ürünleri toptan ticareti
46.72.99 Diğer madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti
46.73 Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti
46.73.01 Ham halde ağaç toptan ticareti
46.73.02 Ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti
46.73.03 Boya ve vernik toptan ticareti
46.73.04 İnşaat malzemelerinin toptan ticareti
46.73.05 Duvar kağıdı ve yer döşemelerinin toptan ticareti
46.73.06 Düz cam toptan ticareti
46.73.07 Sıhhi teçhizatın toptan ticareti
46.73.08 Prefabrik yapıların toptan ticareti
46.73.99 Diğer ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti
46.74 Hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti
46.74.01 Hırdavat ve kilitlerin toptan ticareti
46.74.02 Armatürler (bağlantı parçaları) ve aparatların toptan ticareti
46.74.03 Sıcak su ısıtıcılarının toptan ticareti
46.74.04 Sıhhi tesisat malzemelerinin toptan ticareti
46.74.05 Çekiçler, testereler, tornavidalar ve diğer el aletlerinin toptan ticareti
46.74.99 Diğer hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti
46.75 Kimyasal maddelerin toptan ticareti
46.75.00 Kimyasal maddelerin toptan ticareti
46.76 Diğer ara ürünlerin toptan ticareti
46.76.01 Birincil formda plastik maddelerin toptan ticareti
46.76.02 Kauçuk toptan ticareti
46.76.03 Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
46.76.04 Kağıt toptan ticareti
46.76.05 Değerli taşların toptan ticareti
46.76.99 b.y.s. diğer ara ürünlerin toptan ticareti
46.77 Atık ve hurda toptan ticareti
46.77.01 Toplama, sıralama, ayırma, tekrar kullanılabilecek kısımları elde etmek amacıyla kullanılmış malları sökme, paketleme ve tekrar paketleme, depolama ve dağıtma (burada,gerçek bir dönüştürme işlemi yoktur) dahil, metal ve metal olmayan atık ve hurdalar ile yeniden dönüştürülebilir malzemelerin toptan ticareti
46.77.02 Kullanılabilir parçalar elde etmek veya yeniden satmak için otomobillerin, bilgisayarların, televizyonların ve diğer ekipmanın sökülmesi (demontajı)
46.77.99 Diğer atık ve hurda toptan ticareti
46.9 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret
46.90 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret
46.90.00 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət