Ana səhifə

A tarim, ormancilik ve balikçilik 01


Yüklə 351.5 Kb.
səhifə1/7
tarix26.06.2016
ölçüsü351.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
A-    TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK

01-   Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri

01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri


01.1 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.11 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi
01.11.01 Tahılların yetiştirilmesi
01.11.02 Baklagillerin yetiştirilmesi
01.11.03 Yağlı tohumların yetiştirilmesi
01.12 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi
01.12.00 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi
01.13 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi
01.13.01 Yapraklı veya saplı sebzelerin yetiştirilmesi
01.13.02 Meyvesi yenen sebzelerin yetiştirilmesi
01.13.03 Kökleri, soğanları, yumruları tüketilen sebzelerin yetiştirilmesi
01.13.04 Şeker pancarı tohumları dahil, diğer pancar tohumları hariç, sebze tohumu yetiştirilmesi
01.13.05 Şeker pancarı yetiştirilmesi
01.13.06 Kök ve yumruların yetiştirilmesi
01.13.99 Diğer sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi
01.14 Şeker kamışı yetiştirilmesi
01.14.00 Şeker kamışı yetiştirilmesi
01.15 Tütün yetiştirilmesi
01.15.00 Tütün yetiştirilmesi
01.16 Lifli bitkilerin yetiştirilmesi
01.16.01 Pamuk yetiştirilmesi
01.16.02 Keten ve kenevir yetiştirilmesi
01.16.99 Diğer lifli bitkilerin yetiştirilmesi
01.19 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.19.01 Sarı şalgam, mangoldlar, yemlik kökleri, yonca, alfalfa (kabayonca), korunga, yemlik mısır ve diğer otlar, yemlik kıvırcık lahana ve benzeri yem ürünlerinin yetiştirilmesi
01.19.02 Çiçek yetiştiriciliği
01.19.99 Diğer tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.2 Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.21 Üzüm yetiştirilmesi
01.21.00 Üzüm yetiştirilmesi
01.22 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi
01.22.00 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi
01.23 Turunçgillerin yetiştirilmesi
01.23.00 Turunçgillerin yetiştirilmesi
01.24 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi
01.24.00 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi
01.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi
01.25.01 Üzümsü meyvelerin yetiştirilmesi
01.25.02 Meyve tohumu yetiştirilmesi
01.25.03 Yenilebilir sert kabuklu meyvelerin (fındık, ceviz, vs) yetiştirilmesi
01.25.99 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin yetiştirilmesi
01.26 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi
01.26.00 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi
01.27 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.27.00 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.28 Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.28.01 Tek ve çok yıllık baharatların ve aromatik (ıtırlı) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.28.02 İlaç ve uyuşturucu nitelikteki ürünlerin yetiştirilmesi
01.29 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.29.00 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.3 Dikim için bitki yetiştirilmesi
01.30 Dikim için bitki yetiştirilmesi
01.30.01 Dikim için bitki yetiştirilmesi
01.30.02 Başka bir yere sermek için olan çimenler de dahil, dekoratif amaçlarla bitki yetiştirilmesi
01.30.03 Çiçek soğanı, yumru kök ve kökler, çelikler, aşı kalemleri ve mantar tohumu için canlı bitki yetiştirilmesi
01.30.04 Orman ağacı fidanlıkları hariç ağaç fidanlıklarının işletilmesi
01.4 Hayvansal üretim
01.41 Sütü sağılan büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
01.41.01 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği ve üretimi
01.41.02 İneklerden veya mandalardan işlenmemiş süt üretilmesi
01.42 Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği
01.42.01 Et için sığır ve manda yetiştiriciliği ve üretilmesi
01.42.02 Büyükbaş hayvanlardan sperm elde edilmesi
01.43 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği
01.43.00 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği
01.44 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği
01.44.00 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği
01.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği
01.45.01 Koyun ve keçi yetiştiriciliği ve üretimi
01.45.02 İşlenmemiş koyun ve keçi sütü üretimi
01.45.03 İşlenmemiş yün üretimi (yapağı)
01.46 Domuz yetiştiriciliği
01.46.00 Domuz yetiştiriciliği
01.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği
01.47.01 Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve üretilmesi
01.47.02 Kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi
01.47.03 Kümes hayvanları civciv üretme çiftliklerinin işletilmesi
01.49 Diğer hayvan yetiştiriciliği
01.49.01 Çiftçilik yoluyla elde edilen kürklü derilerin, sürüngen veya kuş derilerinin üretimi
01.49.02 Arıcılık, bal ve balmumu üretilmesi
01.49.03 Evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç)
01.49.99 Diğer hayvan yetiştiriciliği
01.5 Karma çiftçilik
01.50 Karma çiftçilik
01.50.00 Karma çiftçilik
01.6 Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
01.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler
01.61.01 Ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gerçekleştirilen tarım faaliyetleri
01.61.02 Tarımsal arazinin tarımsal ve çevresel açıdan iyi durumda korunması
01.61.03 Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri (bitkisel üretim ile ilgili)
01.61.99 Diğer bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler (Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri hariç)
01.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler
01.62.01 Bir ücret karşılığında ya da sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler
01.62.02 Köy Kalkınma Kooperatifleri (hayvancılık ile ilgili)
01.62.99 Diğer hayvan üretimini destekleyici faaliyetler
01.63 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
01.63.01 Birincil piyasalar için bitkisel ürünlerin hazırlanması
01.63.02 Pamuğun çırçırlanması
01.63.03 Tütün yapraklarının hazırlanması
01.63.99 Diğer hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
01.64 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi
01.64.00 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi
01.7 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri
01.70 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri
01.70.00 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri

02-   Ormancılık ve tomrukçuluk

02 Ormancılık ve tomrukçuluk


02.1 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri
02.10 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri
02.10.01 Daimi kerestelik ağaç
02.10.02 Küçük koru, kağıt hamuru ve yakacak odun olarak kullanılacak ağaçların yetiştirilmesi
02.10.03 Orman ağacı fidanlıklarının işletilmesi
02.2 Tomrukçuluk
02.20 Tomrukçuluk
02.20.00 Tomrukçuluk
02.3 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması
02.30 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması
02.30.00 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması
02.4 Ormancılık için destekleyici faaliyetler
02.40 Ormancılık için destekleyici faaliyetler
02.40.01 Ormancılık hizmet faaliyetleri
02.40.02 Tomrukçuluk ile ilgili hizmet faaliyetleri

03-   Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği

03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği


03.1 Balıkçılık
03.11 Deniz balıkçılığı
03.11.01 Okyanus ve kıyı sularında ticarete dayalı yapılan balıkçılık
03.11.02 Deniz kabukluları ile yumuşakçaların yakalanması
03.11.03 Suda yaşayan hayvanların avlanması
03.11.04 Hem deniz balıkçılığı, hem de balıkların işlenmesi ve saklanması ile ilgilenen teknelerin faaliyetleri
03.11.05 Diğer deniz organizmaları ile ürünlerinin toplanması (su ürünleri ile ilgili gemi işletmeciliği dahil)
03.11.06 Kafes balıkçılığı
03.11.99 Diğer deniz balıkçılığı
03.12 Tatlısu balıkçılığı
03.12.01 İç sularda yapılan ticari balıkçılık
03.12.02 Tatlı sularda yetişen kabuklu ve yumuşakçaların toplanması
03.12.03 Tatlı sularda yaşayan hayvanlarının toplanması
03.12.99 Diğer tatlısu balıkçılığı
03.2 Su ürünleri yetiştiriciliği
03.21 Deniz ürünleri yetiştiriciliği
03.21.01 Denizlerde süs balıkları da dahil olmak üzere deniz suyunda gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliği
03.21.02 Çift kabuklu su ürünleri üretimi (istiridye, midye vb.), ıstakoz, karides gibi eklembacaklı su ürünleri ile yavru balık üretimi
03.21.03 Denizlerde kabuklu, çift kabuklu, yumuşakçalar ve diğer deniz hayvanları yetiştiriciliği
03.21.04 Balık üretme ve yetiştirme çiftliği faaliyetleri (deniz)
03.21.99 Diğer deniz ürünleri yetiştiriciliği
03.22 Tatlısu ürünleri yetiştiriciliği
03.22.01 Tatlı sularda süs balıkları da dahil olmak üzere yapılan su ürünleri yetiştiriciliği
03.22.02 Balık üretme ve yetiştirme çiftçiliği faaliyetleri (tatlı su)
03.22.99 Diğer tatlısu ürünleri yetiştiriciliği

B-    MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

05-   Kömür ve linyit çıkartılması

05 Kömür ve linyit çıkartılması


05.1 Taş kömürü madenciliği
05.10 Taş kömürü madenciliği
05.10.01 Kömürün sınıflandırılması, kalitesinin arttırılması veya taşımacılığının ya da depolanmasını kolaylaştırılması amacıyla ayıklanması ve yıkanması, büyüklüklerine göre ayrılması, sınıflandırılması, öğütülmesi, sıkıştırılması vb.
05.10.99 Diğer taş kömürü madenciliği
05.2 Linyit madenciliği
05.20 Linyit madenciliği
05.20.01 Linyitin, kalitesini arttırmak, veya taşımacılığını ya da depolanmasını gerçekleştirmek üzere, yıkanması, kurutulması, öğütülmesi ve sıkıştırılması
05.20.99 Diğer linyit madenciliği

06-   Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı

06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı


06.1 Ham petrol çıkarımı
06.10 Ham petrol çıkarımı
06.10.01 Denizde petrol arama/çıkarma faaliyetleri
06.10.99 Diğer ham petrol çıkarımı
06.2 Doğal gaz çıkarımı
06.20 Doğal gaz çıkarımı
06.20.00 Doğal gaz çıkarımı

07-   Metal cevheri madenciliği

07 Metal cevheri madenciliği


07.1 Demir cevheri madenciliği
07.10 Demir cevheri madenciliği
07.10.01 Yüksek oranda demir içeren cevherlerin madenciliği
07.10.02 Demir cevherlerinin zenginleştirilmesi ve topak haline getirilmesi
07.2 Demir dışı metal cevherlerin madenciliği
07.21 Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği
07.21.00 Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği
07.29 Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği
07.29.01 Yüksek oranda demir içermeyen cevherlerin madenciliği ve hazırlanması
07.29.99 Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği

08-   Diğer madencilik ve taş ocakçılığı

08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı


08.1 Kum, kil ve taş ocakçılığı
08.11 Süsleme ve yapı taşlarının, kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağan taşı (bileği taşı) ocakçılığı
08.11.01 Mermer, granit, kumtaşı gibi anıt ve inşaat taşlarının çıkarımı, kabaca kırpılması ve kesilmesi
08.11.02 Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kesilmesi
08.11.03 Kireç taşının çıkarılması, parçalanması ve kırılması
08.11.04 Alçı taşı ve anhidrit madenciliği
08.11.05 Tebeşir ve yanmamış dolomit madenciliği
08.12 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin (arı kil) çıkarımı
08.12.01 Endüstriyel kumların çıkarımı ve taranması, inşaat için kum ve çakıl
08.12.02 Çakıl taşının kırılması ve parçalanması
08.12.03 Kum ocakçılığı
08.12.04 Kil, refraktör killer ve kaolin (arı kil) madenciliği
08.12.05 Kum çıkarma faaliyetleri (denizcilikle ile ilgili)
08.9 Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı
08.91 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği
08.91.00 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği
08.92 Turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt, çürümüş bitkilerden oluşan yer kömürü) çıkarımı
08.92.00 Turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt, çürümüş bitkilerden oluşan yer kömürü) çıkarımı
08.93 Tuz çıkarımı
08.93.01 Eritilerek ve pompalanarak yer altından tuz çıkarımı
08.93.02 Deniz suyu veya diğer tuzlu suların buharlaştırılması yoluyla tuz üretimi
08.93.03 Üretici tarafından tuzun ezilmesi , saflaştırılması ve rafine edilmesi
08.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı
08.99.01 Dip kaynakları faaliyetleri
08.99.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı (dip kaynakları faaliyetleri hariç)

09-   Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri

09 Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri


09.1 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
09.10 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
09.10.00 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
09.9 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
09.90 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
09.90.00 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler

C-    İMALAT

10-    Gıda ürünlerinin imalatı

10 Gıda ürünlerinin imalatı


10.1 Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı
10.11 Etin işlenmesi ve saklanması
10.11.01 Kesim hanelerde gerçekleştirilen hayvan kesimleri etin ambalajlanması veya paketlenmesi faaliyetleri
10.11.02 Mezbaha kaynaklı deri ve post imalatı, post yünü dahil
10.11.03 Hayvan sakatatının işlenmesi
10.11.99 Diğer etin işlenmesi ve saklanması
10.12 Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması
10.12.01 Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri
10.12.02 Ayrı parçalarda taze veya dondurulmuş kümes hayvanları etlerinin imalatı
10.12.99 Diğer kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması
10.13 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı
10.13.01 Kurutulmuş, tuzlanmış veya tütsülenmiş et imalatı
10.13.02 Et ürünleri imalatı
10.2 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
10.20 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
10.20.01 Balıkların, kabuklu deniz hayvanlarının ve omurgasız yumuşakçaların hazırlanması ve işlenmesi
10.20.02 Balık, kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakçaların işlenmesi
10.20.03 İnsan tüketimi veya hayvan yemi amacıyla balık kaba unlarının üretilmesi
10.20.99 Diğer balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
10.3 Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması
10.31 Patatesin işlenmesi ve saklanması
10.31.00 Patatesin işlenmesi ve saklanması
10.32 Sebze ve meyve suyu imalatı
10.32.01 Sebze ve meyve suyu imalatı
10.32.02 Taze meyve ve sebzeden konsantrelerin imalatı
10.39 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması
10.39.01 Temel olarak sebze veya meyve içeren gıdaların imalatı, dondurulmuş veya konservelenmiş şekilde olan hazır yemekler hariç
10.39.02 Meyvelerin, yemişlerin veya sebzelerin saklanması
10.39.03 Meyve veya sebze gıda ürünlerinin imalatı
10.39.04 Reçel, marmelat ve jöle imalatı (pekmez imalatı dahil)
10.39.05 Yemişlerin kavrulması
10.39.06 Sert kabuklu yemişlerin, yiyecek ve ezmelerinin imalatı
10.39.07 Meyve ve sebzelerden çabuk bozulabilir hazır yemeklerin imalatı (Konserveler Dahil)
10.4 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı
10.41 Sıvı ve katı yağ imalatı
10.41.01 Bitkisel ham yağ imalatı
10.41.02 Rafine edilmiş sebze yağları imalatı
10.41.03 Yenmeyen hayvansal katı veya sıvı yağ imalatı
10.41.99 Diğer sıvı ve katı yağ imalatı
10.42 Margarin ve benzeri yenebilir yağların imalatı
10.42.01 Margarin imalatı
10.42.02 Karışık yağlar ve benzeri yağ imalatı
10.42.03 Karışık yemeklik katı yağ imalatı
10.5 Süt ürünleri imalatı
10.51 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
10.51.01 Taze sıvı süt imalatı, pastörize edilmiş, sterilize edilmiş, homojenize edilmiş ve/veya yüksek ısıdan geçirilmiş
10.51.02 Süt temelli içeceklerin imalatı
10.51.03 Taze sıvı sütten kaymak üretimi, pastörize edilmiş, sterilize edilmiş, homojenize edilmiş
10.51.04 Kefir ve salep (içecek) imalatı
10.51.05 Tereyağı imalatı
10.51.06 Yoğurt imalatı
10.51.07 Peynir ve çökelek imalatı
10.51.99 Diğer süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
10.52 Dondurma imalatı
10.52.00 Dondurma imalatı
10.6 Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
10.61 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı
10.61.01 Öğütülmüş tahıl imalatı
10.61.02 Pirinç elde edilmesi ve pirinç unu imalatı
10.61.03 Ekmek, kek, bisküvi ya da pankek için hazırlanmış un karışımları ve hazır karıştırılmış unlar ile hamur imalatı
10.61.99 Diğer öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı
10.62 Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
10.62.01 Pirinç, patates, mısır vb. ürünlerden nişasta imalatı
10.62.02 Glikoz, glikoz şurubu, maltoz, inulin vb. imalatı
10.62.03 Mısır yağı imalatı
10.62.99 Diğer nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
10.7 Fırın ve unlu mamuller imalatı
10.71 Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı
10.71.01 Fırın ürünlerinin imalatı

        10.71.02 Pasta, kek, börek, pay, turta, waffles,vb. imalatı

        10.71.03 Baklava ve şuruplu tatlılar imalatı

10.72 Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı


10.72.01 Peksimet ve bisküvi ve kuru fırın ürünleri imalatı
10.72.02 Dayanıklı pastane ürünleri ve kek imalatı
10.72.03 Tatlı veya tuzlu hafif ürünler imalatı (kurabiyeler, krakerler, gevrek halkalar v.s.)
10.73 Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı
10.73.01 Makarna ve şehriye imalatı
10.73.02 Kuskus imalatı
10.73.03 Konservelenmiş veya içi dondurulmuş makarna ürünlerin imalatı
10.8 Diğer gıda maddelerinin imalatı
10.81 Şeker imalatı
10.81.01 Kamış suyundan, pancardan, palmiyeden, akça ağaçtan şeker (sakaroz) ve şeker ürünleri imalatı veya rafine edilmesi
10.81.02 Şeker şurubu imalatı
10.81.03 Melas imalatı
10.81.04 Akça ağacın özünden melas ve şeker üretilmesi
10.82 Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı
10.82.01 Çikolata ve çikolatalı şekerlemelerin imalatı
10.82.02 Şekerleme, lokum, pişmaniye ve tahin helvası imalatı
10.82.03 Çiklet imalatı
10.82.04 Şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı
10.82.99 Diğer kakao, çikolata ve şekerleme imalatı
10.83 Kahve ve çayın işlenmesi
10.83.01 Kafeinsiz ve kavrulmuş kahve-kahve ürünleri imalatı
10.83.02 Kahve ürünleri imalatı
10.83.03 Kahve yerine geçebilecek ürünlerin imalatı
10.83.04 Çay ve Paraguay çayının karıştırılması
10.83.05 Çay ve Paraguay çayına dayanan özlerin ve ilaçların imalatı
10.83.06 Diğer bitkisel çayların imalatı (nane, yaban otu, papatya vb.)
10.84 Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı
10.84.01 Baharat, sos ve çeşni imalatı
10.84.02 Sirke imalatı
10.84.03 Yemek seviyesindeki tuz için tuz işlenmesi, örn. iyotlu tuz
10.85 Hazır yemeklerin ve yiyeceklerin imalatı
10.85.01 Et veya kümes hayvanları etinden yemek imalatı
10.85.02 Balık yemekleri imalatı, balık ve patates cipsi dahil
10.85.03 Sebze yemekleri imalatı
10.85.04 Dondurulmuş veya başka türlü korunmuş pizza imalatı
10.85.05 Yerel ve ulusal hazır yemeklerin imalatı
10.86 Hazır, homojenize gıda maddeleri ile diyet yiyecekleri imalatı
10.86.01 Özellikle beslenme amaçlı gıda imalatı
10.86.02 Özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar
10.89 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı
10.89.01 Çorbaların ve et/balık suyu imalatı
10.89.02 Suni bal ve karamela imalatı
10.89.03 Kolay bozulabilen hazır gıdaların imalatı
10.89.04 Maya imalatı
10.89.05 Et, balık, kabuklu deniz hayvanları veya yumuşakçaların sularının ve özlerin imalatı
10.89.06 Mandıraya ait olmayan süt ve peynir ürünlerinin imalatı
10.89.07 Yumurta ürünlerinin, yumurta albümininin imalatı
10.89.08 Suni konsantrelerin imalatı
10.89.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı
10.9 Hazır hayvan yemleri imalatı
10.91 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
10.91.01 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
10.91.02 Çiftlik hayvanları için karma olmayan (tekil) yem imalatı
10.91.03 Hayvansal yem üretmek için kesilmiş hayvanlardan çıkan artıkların işlenmesi
10.92 Ev hayvanları için hazır yem imalatı
10.92.01 Ev hayvanları için hazır yem imalatı (köpekler, kediler, kuşlar, balıklar vb. dahil)
10.92.02 Hayvansal yem üretmek için kesilmiş hayvanlardan çıkan artıkların işlenmesi

11-   İçeceklerin imalatı

11 İçeceklerin imalatı


11.0 İçecek imalatı
11.01 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması
11.01.00 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması
11.02 Üzümden şarap imalatı
11.02.00 Üzümden şarap imalatı
11.03 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı
11.03.00 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı
11.04 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı
11.04.00 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı
11.05 Bira imalatı
11.05.00 Bira imalatı
11.06 Malt imalatı
11.06.00 Malt imalatı
11.07 Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi
11.07.01 Doğal maden suyu ve diğer şişelenmiş suların üretimi
11.07.02 Alkolsüz içecek üretimi

12-   Tütün ürünleri imalatı

12 Tütün ürünleri imalatı


12.0 Tütün ürünleri imalatı
12.00 Tütün ürünleri imalatı
12.00.01 Tütün ürünlerinin ve tütün yerine ikame edilen ürünlerin imalatı
12.00.02 Diğer tütün ürünleri imalatı

13-   Tekstil ürünlerinin imalatı

13 Tekstil ürünlerinin imalatı


13.1 Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi
13.10 Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi
13.10.01 Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
13.10.02 Ticaret veya daha ileri işlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
13.10.03 Kağıt ipliğinin imalatı
13.2 Dokuma
13.20 Dokuma
13.20.01 Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli tipi geniş dokunmuş kumaşların imalatı, karışık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) dahil
13.20.02 Keten, hasır, kenevir, jüt, teyel lifleri ve özel iplikler kullanılarak diğer geniş yünlü kumaşların imalatı
13.20.03 Yün tüy veya ipek veya pamuktan yapılmış kordon (saçak) kumaşlarının, havlu,havluluk bez, tülbent vb. imalatı
13.20.04 Cam elyafından yün kumaş imalatı
13.20.05 Yün karbon ve aramid iplik imalatı
13.20.06 Dokuma yoluyla imitasyon kürk imalatı
13.3 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
13.30 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
13.30.01 Tekstil elyafının, ipliklerinin, kumaşlarının ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması
13.30.02 Tekstil ürünlerinin ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması, sanforlanması, merserize edilmesi
13.30.03 Kotların ağartılması
13.30.04 Tekstiller üzerine pliseve benzer işler yapılması
13.30.99 Diğer tekstil ürünlerinin bitirilmesi
13.9 Diğer tekstil ürünlerinin imalatı
13.91 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı
13.91.01 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı ve işlenmesi
13.91.02 Örme yoluyla imitasyon kürk imalatı
13.92 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı
13.92.01 Örülmüş veya tığ işi kumaşlar da dahil herhangi tekstil maddesinden yapılmış eşyaların imalatı
13.92.02 Konfeksiyon mefruşat (döşeme) maddelerinin imalatı
13.92.99 Diğer giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı
13.93 Halı ve kilim imalatı
13.93.01 Tekstil yer kaplamalarının imalatı
13.93.02 İğneli dokuma tezgahlarında dokunan keçe yer kaplamaları imalatı
13.94 Halat, ip, sicim ve ağ imalatı
13.94.00 Halat, ip, sicim ve ağ imalatı
13.95 Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç
13.95.00 Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç
13.96 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı
13.96.01 Dar dokunan kumaşların imalatı, çözgülü kumaşlar dahil, bir yapıştırıcı ile birleştirilmiş,örülmüş kumaşlar hariç
13.96.02 Süsleme amaçlı aksesuar imalatı
13.96.03 Plastikle emdirilmiş kaplanmış, örtülmüş ya da preslenmiş kumaşlar imalatı
13.96.04 Diğer işlem görmüş ya da kaplanmış diğer kumaşların imalatı
13.96.99 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı
13.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı
13.99.01 Tüller ve diğer ağ kumaşları imalatı ile parçalar, şeritler ya da motifler halinde dantel ve nakış imalatı
13.99.02 Tekstilden ayakkabı bağı imalatı
13.99.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət