Ana səhifə

A kivonat kivonata Ágoston


Yüklə 51.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü51.5 Kb.
Metafizika – Idő

A kivonat kivonata
Ágoston

 • Az idő alapja a változandóság.

 • Ágoston a szubjektív időfogalom első képviselője: „az idő maga is a mi saját munkánk”.

 • Az idő lényege a változás.

 • Háromféle idő létezik: a jelen, a múlt és a jövő, de egyik sem tényleges valóság. Ágoston azért beleegyezik, hogy a kifejezéseket továbbra is használjuk.

 • Csak a folyó idő tartamát mérjük. A folyamatosságot mérjük.

 • Az idő nem az égitestek mozgása, ahogy páran mondják. Minden mozgás lehetne így az idő. A testek időben mozognak.

 • Az idő a testek mozgásának mértéke. A mozgást is idővel mérjük, így a mozgás nem lehet maga az idő.

 • Az idő kiterjedés, de nem térbeli. Az idő a lélek valamiféle tartama.

 • Nem az elmúlt dolgot mérjük, hanem valamit, ami benyomult az emlékezetembe. Az időt a lelkünkben mérjük.

 • A lélek három cselekvése: várakozás, figyelem és emlékezés. A várakozás a jövőre, a figyelem a jelenre, az emlékezés a jövőre koncentrál. Az idő „átfolyása” a lelken és a jövő jelenen át történő múlttá alakulása nem volna lehetséges ezek nélkül.Huoranszki

 • Az idő a modalitások egy fontos fajtája.

 • A múltat, a jelent és a jövőt temporális modalitásoknak nevezzük.

 • Az idővel kapcsolatos metafizikai kérdések nem csak filozófiai természetűek – természettudományos, fizikai szempontokat is figyelembe kell vennünk.

 • Strawson: azokat a metafizikai elméleteket, melyek a filozófiától független meggyőződéseinket támasztják elő, deskriptív metafizikának nevezzük.
 • A világ folyton változik. Ez a változás csak akkor szűnik meg, ha eszméletünket vesztjük.

 • A változásnak mértéke van. A változás gyorsan és lassan is végbemehet.

 • Arisztotelész szerint az idő a változás mértéke.

 • Az idő abszolút és relációs felfogása:

  • Gondolatkísérlet: ha a világban csak egy metronóm létezne, mérne valamit? Ha mér valamit – abszolút felfogás. Ha nem – relációs felfogás.  • Arisztotelész elmélete sokáig elfogadott: változás nélkül lehetetlen időről beszélnünk

  • A relációs felfogás szerint ha nincs mihez viszonyítanunk, nincs se tér, se idő. Nem szükéges, hogy a tér összes pontja be legyen töltve – elég, hogy be lehessen töltve.

  • Shoemaker – Fagyott világ:

   • Három elkülönült rész, mindenki vagy ide, vagy oda tartozik, középút nincs. A három rész lakói tökéletesen megfigyelhetik a többi részt. A régiók néha megfagynak. B régió lakosai fagyás után csak azt látják, hogy a másik két helyen hirtelen sok minden változott. Mindegyik szelet megfagy különböző időközönként, mikor ezek egybeesnek, senki sem érzékel semmit, mégis múlik az idő – legalábbis a lakók joggal feltételezik. A Shoemaker-gondolatkísérlet világában van változás, mert ha nem lenne, nem lenne időfogalom sem.

  • Newton fizikájában egy fő probléma, hogy el kell –e fogadnunk az abszolút időt és teret: Newton: nem élek feltevésekkel (mégis kénytelen volt)

  • Newton – Leibniz vita:

   • A fizika és a metafizika összefüggenek

   • Leibniz: Relációs felfogás: az események közt is lehetnek relációk, ilyen pl. az okság. Leibniznél nincs abszolút tér és idő, a tér két tárgy közti távolság, az idő pedig két esemény közti távolság. Ha nem lennének tárgyak, nem lenne értelme térről beszélni. Ha nincsenek események, nincs idő sem.

   • Newton szerint a tér és az idő olyasmi, mint valami bazi nagy tartály, amiben a fizikai események történnek. Leibniz szerint így viszont nem lenne értelme a kérdésnek, hogy a világegyetem hol és mikor van.

   • Az abszolút idő nem mérhető és nem észlelhető – Newton szerint szükségünk van a fogalomra, mivel egyes fizikai fogalmak csak így érthetőek. Ez fizikai szempontból meggyőző, metafizikaiból nehezen elfogadható.
 • Múlt, jelen, jövő

  • Arisztotelész: a most vajon változik –e folyamatosan?

  • Ágoston: ahogy kimondom, hogy „most”, már nem most van, nem lehet megragadni a pillanatot.

  • Relativitáselmélet – téridő: egységként kezeli a teret és az időt, mégsem lehet őket teljes analógiába állítani a metafizikában

   • Az időnek sajátos irányultságot tulajdonítunk, a térnek nem. Ugyanaz az esemény nem történhet meg többször, de ugyanaz a tárgy lehet ugyanazon a helyen akárhányszor.

   • A most megfelelője az itt. A most teljesen mulandó, az itt nem.

   • Prezentizmus – csak a jelen létezik. Ágoston foglalkozott vele: múlt már nincs, jövő még nincs, csak a jelen létezik. Ez hasonlít a statikus időfelfogáshoz. Probléma: ha valamire rosszul emlékszünk, eltöröljük a múltat.
 • Statikus felfogás

  • A jövő tényei módosíthatók. Nem csak várakozásaink vannak, hanem változtathatjuk is a jövőt.

  • Alap: a temporális kijelentések igazságfeltételeivel kapcsolatos meggyőződés. (Mi teszi igazzá vagy hamissá a kijelentéseket? A múltról és a jelenről tudunk valamit, a jövőről nem. Mindent késve észlelünk, mert idő kell ahhoz, hogy észleljünk (csillagászat)). A tények mindig ugyanolyanok, akár a múltra, akár a jelenre, akár a jövőre vonatkoznak; léteznek vagy nem léteznek.
 • Dinamikus időfelfogás

  • A múlt és a jelen nem módosítható, a jövő igen. Aktív ágensek vagyunk, nem csak passzív befogadók.

  • A jövő alakul. A statikus felfogás a dinamizmus szerint fatalizmushoz vezet. A dinamikus felfogás elveti a kizárt harmadik elvét: szerinte vannak olyan kijelentések, amelyek se nem igazak, se nem hamisak.
 • Az illuzórikus idő

  • Az idő lényegéhez tartozik a dinamikus változás (Arisztotelész nyomán)

  • Ha a változás értelmetlen, az idő lehetetlen – McTaggart

  • Az időbeliség kifejezése:

   • A jelen a fix viszonyítási pont; hozzá képest a múlt távolodik, a jövő közeledik.

   • McTaggart: lehetséges az időre úgy utalni, hogy a jelen szerepe nincs a középpontban – múltbéli viszonyítási pontokat kell keresni. Az így kifejezett viszonyok a B-sorozatok. Aki így értelmezi az időt, az dátumok sorozatának tekinti; a B-sorozat változatlan viszonyokat fejez ki. McTaggart szerint a hagyományos időfelfogás ellentmondáshoz vezet.

   • McTaggart gondolatmenete:

    • Az idő lényege a változás

    • A változást csak A-sorozatként értelmezett idő fejezhet ki

    • Az A-sorozatként értelmezett idő ellentmondásos

    •  Az idő nem létezik
 • A valóságos idő

  • McTaggartnak lehet igaza is, meg nem is. A harmadik út az, hogy a valóságos időt B-sorozatként értelmezzük (de hogy?!)

  • McTaggart cáfolata: a szerző helytelenül alkalmazza a változás fogalmát, ugyanis változáskor a dolgok tulajdonságai változnak, nem az eseményekéi.

  • McTaggart mellett: van ilyen is, de ha elfogadnánk igaznak, a következmény mégis hülyeségnek tűnne.
 • Időutazás (Doki, segíts!)

  • A tér és az idő különböznek.

  • Fő kérdés: lehet –e úgy mozogni a térben, mint az időben? Mi a különbség a tér és az idő közt? A dolgok relatív térbeli elhelyezkedése változhat, de ez az idővel nem eshet meg. Lehet, hogy magasabb vagyok apámnál, de idősebb nem („Musztafa! Hopp!”)

  • Az idő sajátos irányultsága alapján nem lehetséges az időutazás. Meg logikai problémákat is szülne:

   • A jövőbe utazva csak gyorsabban haladnánk végig az időn, amin úgyis elindulnánk

   • A múltba utazva: lehetetlen, hogy valaki előbb érkezzen meg, mint ahogy elindulna. Ezt át lehet hidalni – külső és belső idő különbsége (én előbb indulok el, mégis külsőleg később érkezem).

   • Senki nem tehet olyat, ami logikailag lehetetlen. Nem ölhetem meg a nagyapámat, pl.
 • Idődimenziók

  • Az időutazás logikailag lehetséges, de milyen időszerkezet kéne?

   • A térnek van több dimenziója, az időnek is lehet

   • Judith Jarvis Thomson: iker-gondolatkísérlet; a két iker más-más idődimenzióban él

   • A kétdimenziós idő lehetővé tenné az időutazást, de egyúttal logikai ellentmondásokhoz vezetne.

   • A topológiai probléma:

    • Topológiai vizsgálódásnál eltekintünk a mérhető tulajdonságoktól

    • Lehetséges topológiai időszerkezetek: nyíl, kör, fa
Nyíl

Kör

Fa

Általános időszemlélet.

Örök visszatérés

Kiindulópont adott, az idő múlásával szaporodnak az elágazások

Ha nyíl: van kezdete és vége; ha vonal, nincs

Ciklikus időszemlélet – ugyanaz az idő ismétlődik

Az idő irányultsága: minél több elágazás, annál előbbre járunk az időben

Ha a hegye a mai dátumot jelzi, és nyúlik, az a dinamikus időfelfogás

Kiköthető, hogy melyik irányba haladunk

A múlt fix, a jövő nyitott

Ha a hossza nem változik: statikus időfelfogásDeterminisztikus világban ésszerű
Indeterminisztikus világban ésszerű
 • Nesze semmi:

  • Az idő fa szerkezetű, a topológiai tulajdonságok határozzák meg az idő irányát

  • Az idő nyíl szerkezetű, az idő tulajdonságokra nem redukálható tény

  •  A fizika fejlődésével talán lesz valami.


Hegel (A gondolkodás kínzókamrája)


 • Arra válaszol, hogy micsoda a tér és az idő

 • Együtt kell tárgyalni őket: egységbe tartoznak, nincs külön abszolút tér vagy idő

 • Hegel a Mechanika részben tárgyalja a kérdéskört: a tér és idő világában van otthon a mechanika
 • A mechanikai nézőpont

  • Newton után terjedt el, célja az, hogy minden tudományt mechanikusan tárgyaljon.

  • A nézőpont szerint bármi, ami az adott dologgal történik, külső okokkal magyarázható.

  •  De csak az tárgyalható így, ami híján van az önlétnek, az önállóságnak

  • Az embert is megpróbálják így szemlélni, de nem lehetséges

  • A mechanikus szemlélet tovább akar lépni: azt is maga alá hajtaná, amire nem alkalmazható (pl. ember, történelem stb.)

  • Hegel szerint nem minden térben és időben létezik

  • Csak a mechanika hatóköre alá tartozó dolgok tér- és időbeliek (azok, amelyek kívülről határozódnak meg)

  • A tudat tér és idő felett létezik, nem lokalizálható, a tárgynál, az egésznél és önmagánál van egyszerre
 • Az egymáson kívüliség

  • Elszigetelt, elvont, bensőség és transzcendencia egysége.

  • Az öntudat lehetőségfeltétele a tárgytudat. A tárgytudat, az öntudat és az egész tudata feltételezik egymást

  • Ami nem térben és időben van, azt egymáson kívüliség jellemzi

  • Az objektumok térben és időben léteznek

  • Ha léteznek egymáson kívüli tárgyak, egymásra hatnak – az üres, absztrakt tér köti őket össze

  • Az egymáson kívüli dolgokat pozitív módon a tér, negatív módon az idő köti össze.

  • Az idő változás, pusztulás és keletkezés
 • Az idő

  • Az idővel változnak a dolgok

  • Metafizikai különbségtevés:

   • Tér- és időbeli

   • Tér és idő feletti

   • Téridőn kívüli

  • Az igazság az egymáson kívüli dolgok mögött van (az abszolútum)

  • Minden a totalitás mozzanata

  • A fizikai tárgyak nincsenek „tudatában” a totalitásban való létüknek, de attól még a totalitásban léteznek, ez jelentkezik térként és időként

   • Összekötő: tér

   • Az idő ellen „küzdenek” a tárgyak: „szeretnék” megőrizni izoláltságukat, de erőt vesz rajtuk a totalitás, elmúlnak és megváltoznak

  • Az egymástól elkülönült létezők nem tudnak egymástól elkülönülni: minden a totalitás mozzanata, igazából nincs más

  • Az pusztul el, amiben nem fejlődött ki a totalitáshoz tartozás; ami ilyen, az elpusztul és megváltozik.

  • Ami örök: szellem, eszme, igaz

  • Az idő nem érzéki érzék – de a tér sem az. Nem látjuk őket, de a változást látjuk

  • Ahol változás és múlás van, azt időben fogja fel a létező így

  • Az idő a lét negatív egységének a formája

  • Nem azért van végük a dolgoknak, mert időben vannak, hanem azért vannak időben, mert véges a megismerésük (nem tudatosítják magukban az abszolútumhoz való tartozást)

  • Minél önállóbb valami, annál inkább tudatosítja magában az abszolútumhoz való tartozását (?)

  • Nem az időben keletkezik minden: az idő maga a keletkezés és az elmúlás

  • Az idő a totalitás hatalma a végesen

  • Az idő csak ott lép fel, ahol egymáson kívüliség van


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət