Ana səhifə

501 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmış?


Yüklə 255.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü255.5 Kb.
TÜRKÇE_8 (501-600)
501)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmış?
A)Tutuşmuş bir dal için ocaktan ötesi yok.

B)Yanan için çöllerde sıcaktan ötesi yok.

C)Nehirlerce denize varmaktan ötesi yok.

D)Bitmeyen gecelerde şafaktan ötesi yok.


502)Aşağıdaki atasözlerin hangisinde sıfat-fiil yoktur?
A)Gün doğmadan neler doğar.

B)Akacak kan damarda durmaz.

C)İşleyen demir ışıldar.

D)Çıkmadık candan ümit kesilmez.
503) “Zenginle, iş başında olanla, herkes dostluk kurar. Çünkü orada çıkar söz konusudur. Zengin dost bir gün yoksul düşer; işler sarpa sarar; işte o zaman onun çevresinde pek kimse göremezsiniz. Hepsi onu yoksulluğuyla baş başa bırakmıştır bile.”

Parçada anlatılmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisinde belirtilmektedir?
A) İyi dost kara günde belli olur. B) Düşman, düşmanın halinden bilmez.

C) Düşenin dostu olmaz. D) Zenginin ayranı açık olur.

504)Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?
 1. Tembellik bir veba salgını gibi bulaşır.

 2. Okumak boş zamanları değerlendirmede en kusursuz araçlardan biridir.

 3. Maddi güçlerin başaramadığı işlerde manevi güçler başarılı olur.

 4. Kavuşabildiğimiz zevk ve nimetlerin hepsi dertlerden üzüntülerden beslenmiştir.


505)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmış bir sözcük yoktur.


 1. Onun amacı benden bilgi sızdırmakmış

 2. Bu acı haberi ona nasıl söylemeli

 3. Yürekleri ısıtacak şiirler yazmış

 4. Dolaba yerleştirmediğimiz bütün sebzeler çürümüş

506)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması( mecaz-ı mürsel) yoktur?

A)Derya kuzuları bu sene canlıydı. B)Sobayı yak, ısınalım.

C)Tencerenin hepsini yemiş, bitirmiş. D)Köy, bu olaya sessiz kaldı.


507)“Bir işi hem yapıp hem de o işten etkilenen fiillere dönüşlü fiiller denir. Aşağıdaki fiillerden hangisi dönüşlü fiildir.”
A)Kitaptaki bütün soruları çözdü. B)Evin badanası yapıldı.

C)Saatlerdir ayna karşısında taranıyor. D)Yağmur yağınca yollar ıslandı.


508) Aşağıdakilerden hangisinde belirtili isim tamlaması yoktur?


A) Bugün derste isim tamlamalarını işledik.

B) Ceketinin rengini hiç beğenmedim.

C) Arkadaşlarımla beraber okulun bahçesini temizledik.

D) Klavyenin tuşlarında sorun vardı.


509)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir vardır?
A) Birkaç öğrenci yüksek notlar aldı.

B) Hiçbiri bize yardımcı olmadı.

C) Kendi kendine konuşuyordu.

D) Senden arkadaşlarına yardım etmeni istiyorum.


510)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması (mecaz-ı mürsel) vardır?


 1. Arabalıyla boğazın karşı yakasına geçtik.

 2. Yarım saat sonra jandarmalar Selim’i ve Kamil’i karakola götürdüler.

 3. Bu şiiri yağmur yağarken yazdım.

 4. Yavru vatandan sevgiler getirdim sizlere.

511)Aşağıdaki altı çizili isim tamlamalarından hangisi diğerlerinden farklıdır?


a)Hafız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış.

b)Başımın üstünden yorgun bulutlar geçer.

c)Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun.

d)Bahçe kapısı aralandı.


512)‘’Yolun kenarında oturmuş annesini bekliyordu’’ cümlesinde özne aşağıdakilerden hangisidir?
A)gizli özne-o B)gerçek özne-sen

C)gizli özne-ben D)gerçek özne-oturmuş


513)Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi deyim değildir?
A)Çocuğunu dövdüğü için komşusuna ağza alınmaz sözler söyledi

B)Sıkıştırılınca ağız değiştirmeye başladı

C)Bir kenara çekip ağzını yoklamaya başladı

D)İstanbul ağzıyla konuşmaya özen gösteriyordu


514)“Çevirmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?


 1. Onu görünce çevirip, bize yemeğe götürdüm.

 2. Sopasını bize çevirdi ve bizi korkuttu.

 3. Kapının kolunu sağa çevirdi ve kapıyı açtı.

 4. O, muhakkak bir dolaplar çeviriyordur.


515) Aşağıdaki dörtlükte kullanılan uyak türü hangisidir?

Sökülsün dağların buzu sökülsün,

Öne insin çöl ovaya dökülsün,

Erzurum dağının karı çekilsin,

Ak koyunlar yürüsün de gidelim
A)Yarım uyak B)Tam uyak C)Zengin uyak D)Tunç uyak
516)Aşağıdakilerden hangisinde “görmek” sözcüğü temel anlamında kullanılmamıştır?
A)Onu ilk gördüğümde çok beğenmiştim.

B)Akşam gördüm hala ders çalışıyordu.

C)İşe girersen bizi de görürsün artık.

D)Hastanede dedemi görmeye annemle gittik.


517)"Bugünün şairleri dünkülerin söylediklerine benzer gazeller yazmaya kalktı mı bu isteği neye yarar anlamıyorum bir türlü. Güzellik çağdan çağa değişmezse, bizden önce gelenler bunu bulmuşlar da biz artık aramayacaksak bugün de şiir yazmanın ne manası var? Eskiden kalanlar, örneğin Karacaoğlan' ın üç beş koşmasıyla Baki' nin birkaç gazeli nemize yetmez?"

Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asıl beğenilen şiirler, uzun uzun düşünüldükten sonra anlaşılanlardır.
B) Şair eskileri taklit etmemeli, yenilikler getirip özgün olmalı.
C) Baki'nin gazelleri ile Karacaoğlan' ın koşmaları çağlarını yansıtan eserlerdir.
D) Eski şairlerin söylediği, yazdığı şiirler içinde çok güzel olanlar vardır.
518) Aşağıdakilerin hangi ikisinde, altı çizili sözcükler aynı anlamda kullanılmıştır?


 1. Tepeden tırnağa kırmızılar içindeydi.

 2. Konuşulanlara ister istemez misafir oldum.

 3. Eninde sonunda istediğini aldı.

 4. Evini baştan aşağı değiştirmişti.

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV


519)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somut anlamlı olarak kullanılmıştır?
A)Sorunun çözüm yolunu herkese anlat

B)Yazılar küçük olduğundan okunamıyordu.

C)Herkesin gönlünü almayı çok iyi bilirdi.

D)Sana onun güvenilir olmadığını söylemiştim.


520)“Moda rüzgârı ortalığı kasıp kavuruyor. Bu esinti bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.
Paragraftaki sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Moda B) Rüzgârı C) Kavuruyor D) Esinti

521)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması bir sıfat tarafından nitelenmektedir?


A) Beni bu güzel havalar mahvet.

B) Bitkiler için toprak saksı sağlıklıdır.

C) Tahta sıraları bahçeye çıkarmışlar.

D) Eski ipek şalı omzundaydı.


522)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek bir sözcük vardır?

  1. Dağların Dorukları bembeyazdı

  2. Öğrencilerin çoğu ödevlerini yapmış

  3. Çağa ayak uydurmak zorundayız.

  4. Dedemle üzüm bağlarını dolaştık.

523)Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almıştır?


A)Kimsenin yardımına ihtiyacı yokmuş

B) Kelebeklerin ömrü çok kısadır.

C)Bu yazarın kitaplarını çok beğeniyorum.

D)Açlıktan karnım zil çalıyor.
524)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli bir fiil yoktur?
A)Uykusuzluktan gözleri şişmişti

B)Günlerdir dinmiyor yağmur

C)Hava kararmadan ev dönmelisin

D)Bu kitapların hepsi onunmuş


525)Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A)Herkezin söylediğini yapmak zorunda değilsin

B)Biraz sonra tren kalkacakmış.

C)Her şeyi onlar planlamış.

D)Bugün kendimi iyi hissetmiyorum.
CEVAP ANAHTARI ( 501/525 )

501

C

511

D

521

D

502

A

512

A

522

B

503

A

513

D

523

C

504

B

514

D

524

D

505

D

515

A

525

A

506

A

516

C507

C

517

B508

A

518

B509

B

519

B510

A

520

A526)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A)Sınavı kazanınca sevinçten çılgına döndü.

B)Misafir geleceğini öğrenince annemin etekleri tutuştu.

C)Bu çocuk sizden yüz bulunca bu kadar şımardı

D)Gençler müziğin etkisiyle coştukça coştu.


527)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır.?
A)Oyunun ilk perdesini büyük bir zevkle izledik.

B)Güneş ışıkları odanın penceresinden içeri doğru süzülüyordu.

C)Bu acı olay karşısında bütün Türkiye yasa boğuldu.

D)Anahtarlarını masanın gözünde unutmuş.
528) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Şehzade Mustafa’nın bu gizli oğlunun adı Süleyman’dı.

B) Selim her şeye rağmen Çamlı Koru’ya doğru olan yürüyüşünü değiştirmiyordu.

C) İnci hanım her zamanki sakinliğini korudu.

D) Doktor Cezmi’nin konuşmalarından zevk alırdı.
529) Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır?

A) ayakta B) örtülü C) yolcu D) selamlık


530)”tren- makinist” arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A)Uçak- pilot B)Gemi-kaptan C)Otobüs-yolcu D)Tramvay-vatman
531)"Hava" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde "keyif, âlem" anlamında kullanılmıştır?
A) İstanbul'un kozmopolit havasında yetişmiş bir çocuktur o.

B) Güzel bir araba değil, ama havalı,

C) Dinliyordum ama biliyordum ki bu sözlerin so­nu hava.

D) Bu dünyada herkes kendi havasında.


532) I. Öttükçe o, hasretle genişlerdi duyardım.

II. Bir gün camı açtım ki ufuk bir kara perde.

III. Sahrayı beyazlar bürümüş, yollar uyuşmuş.

IV. Gördüm ki o gurbet kuşunun gezdiği yerde

V. Cansız bir avuç tüy yatıyor....Baktım: .O kuşmuş!
Yukarıdaki dizelerin hangilerinde "ad aktar­ması" vardır?
A) I – II B) II – III C) IV – V D) I – V

“Bu günkü okulun ve eğitimin amaçlarından biri de okumayı alışkanlık haline getirmektir. Bütün eğitim kurumları bu amacın gerçekleşmesi için çalışmaktadır. Çünkü bireylerin gelişmesinde, milletlerin kalkınma ve yükselmesinde bu nokta ihmal edilemez.

Okumak gibi soylu bir işten, kitap gibi iyi bir arkadaştan kimse kendini uzak tutamaz. Onların yararını ve gerekliliğini inkâr edemez. Muhakkak ki iyi memur, iyi işçi, iyi tüccar, iyi sanatçı... Kısaca iyi vatandaş daha da okumuş ve okuyan kimseler arasından çıkacaktır.
(2 soruyu yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.)
533) Okumanın en önemli faydası nedir?


 1. Kültürümüzü artırmak

 2. Bilgimizi artırmak

 3. İyi vatandaş yetişmesini sağlamak

 4. İnsanı kitaplara yaklaştırmak


534)“İyi işçi, iyi memur, iyi tüccar, iyi sanatçı...” olmak daha çok neye bağlıdır?


 1. Kitaplardan bol bol yararlanmaya

 2. Her zaman düzenli olarak çalışmaya

 3. Ülkede meslek okullarının yaygınlaştırılmasına

 4. İleri bir ülkede yaşamaya

535)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
 1. Hülya Hanım çok çalışkan bir hanımdır.

 2. Ayşe Teyzem İzmir’e gitti.

 3. Yarın Karabaş’ı veterinere götüreceğim.

 4. Bu bilgileri Doktor Ahmet Beyden aldık.

536)Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünsüzler benzeşmesi olmuştur?


A) Umutlar B) Gördüm C) Akta D) Gözü
537)Aşağıdaki kelimelerden hangisi kök halinde değildir?
A) Akşam B) Beşte C) Sergiye D) Gideceğiz
538)Aşağıdaki dizelerin hangisinde iyelik zamiri kullanılmıştı?
A)Kalbimiz çırpınır yurdu andıkça. B)Gözlerde zaferin nuru yandıkça.

C)Bizi hiç tasalı görmez bu yerler. D)Hemen toplanırız bayrak altında.


539)”O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmamıştır?
A)Bunları bana o söyledi. B)Bu ondan daha çok ders çalışıyor.

C))Bu fabrika kârda onu geçti. D)O biraz daha çalışmalı.


540)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat nesne olarak kullanılmıştır?


A)Güzel bir gün yaşıyorduk. B)Herkesi ilgilendirir bu sorun.

C))O kimseyi suçlamıyordu. D)Yaralıları buraya taşıdılar.

541)”Güzel” kelimesi hangi cümlede isim olarak kullanılmıştır?
A))Güzel bir elbise aldı. B)Kitabındaki resmi güzel boyadı.

C)Defterini güzel şiirlerle doldurdu. D)Saksıdaki çiçek çok güzeldi.


542) “-lık, -lik” ekini almış sözcüklerden hangisi, somut bir addan soyut bir ad türetmiştir?
A)İyilik yapan iyilik bulmuyor her zaman.

B)Kadının üzerinde mavi bir sabahlık vardı.C)İnsanlık alemi bu kıyımı asla unutmayacak.

D)Kavurucu sıcaklar bitmiş, serinlik başlamıştı


543) “-cık, -cik” eki, aşağıdakilerden hangisinde eklendiği sözcüğe küçültme anlamı katmıştır?
A)Gelincik tarlalarını gezdik dün.

B) Annemin gözünde arpacık çıkmış.

C) Sevimli bir kedicik geldi kapının önüne.

D) Bademcik ameliyatı olacağı için gelmiş.


544)Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tamlamadır?
A)evimizin bahçesi B)evin bahçesi C)evlerimizin bahçesi    D)ev bahçesi
545)Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı yapıda bir isimdir?
A)köyün B)köylü C)köyler D)köyde

546)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismi birden fazla sıfat nitelemiştir?

A) Türk milleti haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşadı.

B) Buğdayla arpadan başka ne biter bu toprakta.

C) Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı.

D) Kahraman  kadınlar ve erkekler cephenin en önünde savaştılar.

547)Aşağıdaki edebî türlerin hangisinde duygu ve hayâl unsurlarına yer verilmez?

A) Makale                  B) Tiyatro                     C) Şiir                    D) Mektup 

548) Yağmur yağar camlarına dökülür.

Benim yüzümdür çizilen camlarda.

Yalnızlığın sesidir,rüzgar değil,

Gürgen ağaçlarında.

Yukarıdaki dörtlükte hangi duygu anlatılmaktadır?
A)sevinç B) doğa sevgisi C)yalnızlık D) yaşama sevinci
549)Aşağıdakilerden hangisinde duyu aktarımı yapılmıştır?
A)Genç raketler bu turnuvada daha başarılıydı

B)Çobanın yanık sesi yüreğimizi dağladı

C)Pencerenin önündeki çiçekler boyunlarını büktüler

D)Yağmurun etkisiyle toprak yol iyice çamurlaşmıştı.


550)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf vardır?

A)Siz beni anlayamadınız.

B)Önde zeytin ağaçları, arkasında yar.

C)İnsanlar birbirlerini pek dinlemiyorlar.D)Senin sözlerin beni incitti.


CEVAP ANAHTARI ( 526/550 )

526

D

536

C

546

A

527

A

537

A

547

A

528

C

538

A

548

C

529

A

539

C

549

B

530

C

540

D

550

C

531

A

541

D532

C

542

C533

C

543

C534

A

544

D535

D

545

B


.

551) “Bugünün içinde kararıp kalmak istemiyorsak, yeniden başlamanın müziğine kulak vermeliyiz her sabah. Yarını, doğacak günün ilk ışıklarını hayal etmeliyiz. Hayal kurmayı unuttuk mu, yaşamın anlamsızlığı gelir kuşatır her yanımızı. Oysa umutlar, günün ışıklarını bekleyen salkımlar gibi bekliyor bizi.” diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Çevresine olumlu mesajlar verdiği

B) Gerçekleştirmek istediği tasarıları olduğu

C) Yeni durumlara uymakta güçlük çektiği

D) Yaşama sevinciyle dolu olduğu


552) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türü bakımından farklıdır?
A) Bu adam benim arkadaşımdır.

B) Elimdeki, çiçeklerin en güzelidir.

C)O, bizim dostumuzdur.

D)Her gün hastalanıyorsun.


553)Önüne bir sürü patlak, sökük, parça parça ayakkabı dizdiler.İskemlesine oturdu;

Hasan da merakla karşısına geçti.Bu dört yanı duvarlı ,tek kat ,basık ve toprak evde

öyle canı sıkılıyor ki… Mukavvaya benzettiği kalın deriyi iki tarafı keskin, incecik,

sapsız bıçağıyla kesişine ,ağzına bir avuç çivi dolduruşuna sonra bunları birer birer , İstanbul’da gördüğü maymun gibi avucundan çıkarıp ayakkabıların altına çabuk çabuk mıhlayışına , deri parçalarını pis suya koyup ıslatışına ,yapışkana parmağını daldırıp tabanlara sürüşüne ,hepsine bakıyordu.Susuyor ve bakıyordu.
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır?


 1. Benzetme – Açıklama

 2. Betimleme – Tanımlama

 3. Açıklama – Öyküleme

 4. Betimleme – Öyküleme

554)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat öbeği yüklem görevinde değildir?
 1. Evden çıkmak üzereydim sen telefon ettiğinde.

 2. Onun dostluğu işi bitinceye kadardır.

 3. Ona bütün gerçeği anlamama rağmen bana inanmadı.

 4. O ev tam bize göreydi aslında.

555)-Kadir Mevlam eğer senden uzakta

Bana takdir eylemişse ölümü

Rahat etmem bu yabancı toprakta

Cennette de avutmam gönülümü

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır.


A)Uzakta B)Eylemişse C)Toprakta D)Gönülümü
556)“Şiir” ile “Nazım” arasında anlamca bir ilişki vardır.

“Makale”ile aşağıdakilerden hangisinde anlamca böyle bir ilişki kurulabilir?


A)Masal B)Dörtlük C)Nesir D)Hikaye

557)‘ dık , dik’ ekinin eklendiği kelime aşağıdakilerden hangisinde sözcük türü yönüyle faklıdır?
 1. Kalabalıkta tanıdık kimse göremedim

 2. Çalmadık kapı bırakmadı

 3. Ona söylemedik söz bırakmamış

 4. ‘ Duyduk duymadık demeyin’ diyordu

558)Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi türemiş bir fiildir?
 1. Evet, o hala yaşıyor

 2. Issız bir yolda yalnız yürüyorum

 3. Derslerime çok dikkatli çalışırım

 4. Evin önünde devamlı bir taksi dururdu

559)“Çocuk bir kelimenin hacmini,rengini,boyunu,adeta okuyarak tadarak,tekrarlayarak öğrenir.Hangi kelimeyi sözlüklere bakarak öğrendik ki !”
Paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir ?


 1. Kelimeler asla sözlükten öğrenilmemelidir.

 2. Kavramlar yaşanarak öğrenilir.

 3. Kültür , bir birikimdir.

 4. Sevgiyi tatmayan öğrenemez.


560) Ek fiil (ek eylem) aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisini birleşik zamanlı yapmıştır ? 1. Arkadaşımla bu yaz çok mutluydum.

 2. Onun söyledikleri yalansa.

 3. Arkadaşımın kardeşi çok güzelmiş.

 4. Bu yazılıya ne kadar çok çalışmıştım.

561)Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı, özne de yüklem de değildir?

A) –Arkadaşın ne yapıyor? B) –Kim geldi?

–Dinleniyor – Sütçü


C) –Annen nasıl oldu? D) – Çocuk kimi arıyor?

– iyileşti


562) Leyla gelin olmuş, Mecnun mezarda

Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda

Ateşten kızaran bir gül arar da

Gezer bağdan bağa çoban çeşmesiniBu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Bağlaç B) Çoğul isim C)Sıfat D) Zamir
563)"Öğretmenin bilgisi okuduğu kurumdan aldıklarıyla sınırlı kalmaz. Her
geçen gün yenilenir, artar ve olgunlaşır. Öğrettiğinden çok öğrenmeyi bilen
kimsedir gerçek öğretmen. Böylesi..."

Bu paragrafın sonuna düşünce akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?


A- öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgilenir.
B- her yeniliği, değişimi yakından izler.
C- öğretirken daha çok öğrenir.
D- bildikleriyle yetinmeyi asla düşünmez.

564)Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi iyelik ( sahiplik ) eki almamıştır?


A-İçinde hiçbir kötülük yoktur senin.


B- Her şeyi bir bir anlatacağım babama.
C-Çocuklar teyzelerine gitmek istiyordu.
D-Bu kitapları size okuyan da benim.

:565)Aşağıdaki cümlelerin hangisinin kipi diğerlerinden farklıdır?
 1. Görevlerinin neler olduğunu unutmamalısın.

 2. Ben böyle bilir, böyle söylerim.

 3. Bu akşam voleybol maçı yapalım.

 4. Çocuğa ödevlerini yapmasını söyleyin.

566)Aşağıdaki bileşik sözcüklerden hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır?


A-Yedikule B-Kızkulesi C-Ayakkabı D-Bilinçaltı
567)Aşağıdakilerden hangisinde bir isim tamlamasında tamlayanla tamlanan arasına başka bir sözcük girmiş?
A-Sandalyedeki eğriliği fark ettin mi?

B-Parmak kızın çilesi bitmek bilmiyor.

C-Sınıf panosu süslenmiş.

D-Masada tabağın yan tarafında bir şey var.


568)”Hiç kimsenin, yağmurun bile böyle küçük elleri yoktur.”

Cümlede aşağıdaki sözcük türleri hangi şıkta eksiksiz olarak gösterilmiştir?


A)Edat, bağlaç, sıfat, fiil, zarf

B) Zamir, isim, edat, zarf, sıfat

C) Fiil, edat, sıfat, zarf, zamir

D)Edat, sıfat, zamir, fiil, bağlaç


569)Hangisinde “kendi” sözcüğü 1.çoğul kişi yerine kullanılmıştır?
A)Seni oraya kendi yolladı.

B)Kararlarımızı artık kendimiz almalıyız.

C)Kendini fasulye gibi nimetten sayıyor.

D)Sizinle görüşmeye bizzat kendileri gelecek.

570)Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi ünsüz yumuşamasına örnek olabilir?

A) Herkes bu konuda devlete yardım etmeli.


B) Yükümüzü biraz olsun hafifletemez mi?
C) Bugün yine açız evlatlarım, diyordu.
D) Mektubunun gecikmesi beni üzdü.
571)Aşağıdakilerden hangisinde deyim kullanılmamıştır?


A) Bir şey yapamayız, ok yaydan çıktı artık.
B) Ablam, elini sıcak sudan soğuk suya sokmaz.
C) Bu olay iyice dal budak saldı.
D) Üzüntüden dal gibi olmuşsun görmeyeli.

572) Yaprağın kendinden

Ve kendinden çiçeğin;

Sen daima böyle süslen...

Böyle giyin!

Dörtlükte kaç tane zamir vardır?


a) 3 b)4 c)5 d)6
573)’’Ama’’sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme amacıyla kullanılmıştır?
a)Beni hiç ama hiç anlamıyor.

b)Çok uğraştım ama problem çözülmüyor.

c)Sesimi duydu ama anlamazlıktan geliyor.

d)Araba oldukça eski ama çalışıyor.


574)Aşağıdakilerden hangisinin fiil kipinde bir zaman kayması vardır?
A)Çiçekler çok güzel kokuyor.

B)Işıklar durmadan yanıp sönüyor.

C)Sanırım yarın işe başlıyor.

D)Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor.


575)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik zamanlı bir eylem kullanılmıştır?
A)Olanları herkese duyurdu.

B)Öğrenciler bugün gelmezmiş.

C)Derslerini ne çabuk bitirdin?

D)Evde yangın çıkmış.CEVAP ANAHTARI ( 551/575 )

551

C

561

D

571

D

552

D

562

D

572

A

553

D

563

A

573

A

554

C

564

D

574

C

555

D

565

B

575

B

556

D

566

A557

D

567

D558

A

568

B559

B

569

B560

D

570

D


576)Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi küçük ünlü uyumuna aykırıdır.


A)Eskiden Değirmendere küçük bir kasabaydı.

B)İnsanlar toprağa çok güvenirler.

C)Bu yıl yağmur yağmadı.

D)Türkiye zenginliğini coğrafi özelliğinden alır.

577)“Saçak, kaşık, derya, bilgisayar” sözcüklerinin yapıları bakımından doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)Türemiş – türemiş- basit-birleşik

B)Türemiş- basit- basit- birleşik

C)Birleşik-basit- türemiş- birleşik

D)Basit- türemiş- basit- birleşik


578)”Kapıyı sertçe kapattı. Masada oturan kadına döndü( ) Evren Bey nerede( ) “ dedi ve ekledi:”Kendilerine üç gündür ulaşamıyorum( )
Yukarıdaki parçada parantez içindeki yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)(,) (!) (…) B)(;) (?) (.) C)(:) (.) (.) D)(: ) (?) (.)
579)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin duygusu da söz konusudur?
A)”Yalnız Efe” yi çocukluğumda okumuştum.

B)Yazdığı öyküleri dergilere gönderiyormuş.

C)O konuşunca herkes susar ve onu dinlerdi.

D)Zavallı çocuğa kimse yardım etmedi.


580)Cemil Meriç bir yazısında her yazı ve her şiiri “denize atılmış bir şişe” kabul ediyordu. Bu şişe, hangi sahile ve ne zaman ulaşacak ve mesajını kimlere ulaştıracak bilinemez…

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)Yazılanların hemen tüketilmesini beklemek yanlış bir düşüncedir.

B) Bugün anlatılanın okunacağı kesindir ama ne zaman okunacağı belli değildir

C)Bugün yazılanlar yıllar sonra insanlar için anlam ifade edebilir

D)Yazıların okurunu gelecekte aramak yanlış bir düşüncedir.


581)“Okumak, yalnız kalmaktır, yalnız kalmak insanlığı hatırlamaktır.”

Cümlesi ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)Okur, yalnızlığında yalnızları düşünür.

B)Okumak, insanı yalnızlaştırır.

C)Okur, yalnızlığında insanlığı düşünür.

D)Okur, yalnızlığını gidermek için okur.


582)Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi anlatım bozukluğuna neden olmuştur?
A)Kendinize güvenirseniz başarılı olursunuz.

B)Çocuk aşağı yukarı yaklaşık on sekiz kiloydu

C)Bu konuda yanılacağımı sanmıyorum.

D)Onun bu çekingenliğini anlamıyorum.


583)Şiir değiştirir insanı. Bir okuyucu sevdiği şairi tanımadan başka, tanıdıktan sonra başka insandır. Çok sevdiğiniz, hoşunuza giden şiirlerle ilk karşılaşmalarınız düşünün. Gece ise uykunuz açılmıştır. Bir daha, bir daha okumak, ezberlemek, yakınlarınıza dinletmek istersiniz okuduğunuz şiiri. Yaşama istekleriniz artmıştır. Bir coşku, bir katkıdır yaşamınıza. Artık değişmez, zenginleşmiştir yaşamınız.


1.Paragrafın konusu nedir?


 1. Şiirin insan hayatını etkilediği

 2. Şairleri tanımak gerektiği

 3. Şiir okumanın bir ihtiyaç olduğu

 4. Şiirin hoşça vakit geçirttiği

584)“Avukata söyle nafile beklemesin .”aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime ile aynı anlama gelen bir kelime kullanılmıştır?
 1. İki gündür boş yere onu arıyoruz.

 2. Kesinlikle aranıza girmek istemem.

 3. Nihayet aradığım kitabı onda buldum.

 4. Ne yazık ki bundan böyle beraber olamayız.

585)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uzun” kelimesi sözcük türü yönüyle farklıdır?
 1. Duyduklarını uzun uzun bize anlattı.

 2. Uzun filmler insanı sıkıyor.

 3. Uzun bir sessizlik çöktü odaya

 4. Uzun uzun parmakları vardır.

586)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lık,-lik” eki farklı kelime türetmiştir?
 1. Kalabalık sokaklarda fazla dolaşma.

 2. Masanın üzerinde tuzluk yoktu.

 3. Çiftçi, tarlasına korkuluk dikmiş.

 4. Kömürlükte, kullanılmayan eşyalar var.

587)” O, yetmezse ikinci paketi kullanırız.” Cümlesindeki “o “ sözcüğünün çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


A)Kişi zamiri B)İlgi zamiri

C)İşaret zamiri D)Belgisiz zamir


588)Aşağıddaki cümlelerin hangisinde “-ki” ilgi zamiri olarak kullanılmıştır?


 1. Üzerindeki elbiseyi nereden aldın?

 2. Elindeki, almak istediğine yetmiyordu.

 3. Otobüsteki adam çok saygısızdı.

 4. Kapıdaki çöpü de alır mısın?

589) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 1. Onun gibisini buralarda görmedim.

 2. Yeni aldığı ev de sattığı gibi.

 3. Beni arayan oldumu not alırsınız.

 4. Ya bu deveyi güdersin, ya da bu diyardan gidersin.

590) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” sözcüğü bağlaç görevindedir?
 1. Araba ile gezmeyi çok severim.

 2. Dostları ile tüm bağını kopardı.

 3. Fırça ile tüm çitleri boyadı.

 4. Annesi ile babası onun için fedakârlıktan kaçınmazdı.

591)Orhan’ınki benim kalemimden daha kalitelidir.

Bu cümlede altı çizili adılın(zamirin)türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)iyelik zamiri B)kişi zamiri C)soru zamiri D)ilgi zamiri
592)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış bir sıfat kullanılmıştır?
a-)Tatlı türlerinden hiç hoşlanmıyorum.

b-)Çalışma saatlerin bana uymuyor.

c-)Dosyaları rafa yerleştirirken isimsizleri ayırdık.

d-)Bu iş yerinde çok farklı işlem yapılıyor.


593)Her köpeğin havlamasına duracak olursanız, yolunuzun sonu hiç gelmeyecek demektir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye en yakındır?


A)Hayat, uzun ve dikenli bir yola benzer

B)Hedefe, ancak ona ulaşmayı çok isteyerek ulaşabilirsiniz.

C)Hayat, iyiliklerle birlikte kötülükleri de yaşayarak anlam kazanır.

D)Önemsiz engeller bizi yolumuzdan alıkoyacak olursa başarıya ulaşamayız.


594)Büyük işlerin başarıyla bitirilmesi için kişilerin beraberce hareket etmeleri gerekir. Böylelikle işler daha çabuk ve kolayca bitirilebilir. Geleneklerimizde de yok mudur bu? Köylerde yapılan imece bunun en güzel örneği değil midir?
Bu parçada vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çalışmanın önemi B)Geleneklerin önemi

C)Yardımlaşmanın önemi D)Başarının önemi
595)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin duygularına yer verilmemiştir?
a-)Bir yılın,üç yüz altmış beş gün altı saat olduğunu öğrendim.

b-)Mevsimlerden en çok ilkbaharı severim.

c-)Bir yılın tüm yorgunluğunu kısa sürede atacağımı sanmıyorum.

d-)Bir yıl sonra özlediğim yerlere dönmeyi isterim.


596)Cümlelerin hangisinde “değerlendirme”söz konusudur?

a) Yaban Yakup Kadri’nin romanlarından biridir.

b) Hayatta en hakki mürşit ilimdir.

c) Gerekli kaynakları olsaydı sınavı kazanırdı.

d) Ahmet Bey bugün işe gelmedi.


597)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “amaç” ilişkisi yoktur?

A)Şarkı söylemek onun için vazgeçilmez bir tutkuydu

B)Dinlenmek için işten izin alıp eve gitti

C)İlaç almak için eczaneye gittiler

D)Gönlünü almak için ona hediyeler getirmiş
598)”Kapımı çalıp durma ölüm

Açmam ,


Ben ölecek adam değilim

Bunca yıldır yoldaşımdır bulutlar

Sıkılırım;

Kuşlar cıvıldamasa dallarında

Yemişlerine doyamadığım ağaçların”

Yukarıda şiirde şairin asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yaşama bağlılık B)Ölüm korkusu

C)Doğa sevgisi D)Alışkanlıklar

599) Benim doğduğum köylerde

Buğday tarlaları yoktu

Dağıt saçlarını bebek

Savur biraz

Dörtlükte hangi ikisi arasında benzetme ilişkisi vardı?
A)Köy-şehir B)Buğday-bebek C) tarla –saç D) Başak-saç
600) Ey özün insan bilen

Var edep öğren edep

Ey edep erken bilen

Var edep öğren edep

Dörtlüğün tür özelliği hangisidir?

A) Lirik B) Epik C) Satirik D) Didaktik

CEVAP ANAHTARI ( 576/600 )

576

C

586

A

596

C

577

B

587

C

597

A

578

D

588

B

598

A

579

D

589

C

599

D

580

D

590

D

600

D

581

C

591

D582

B

592

C583

A

593

D584

A

594

C585

A

595

A
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət