Ana səhifə

22. HÁRskút hárskut, -on, -rol, -ra, -I


Yüklə 145 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü145 Kb.
S156
22. HÁRSKÚT

Hárskut, -on, -rol, -ra, -i : n. Gyityánkut, in, fə, ȧf Gyityánkut, Gyityánkutər ’gyertyánkúti’ [K1. Gyertyánkut P. Gyertyánkut pu, Werk K2. Gyertyánkútpuszta; Hárságypuszta]. – T: 3446 ha, L: 661. – 1956-ban alakult Lókútnak Gyertyánkút, illetve Szentgálnak Hárságypuszta nevű határrészéből. – 1983-tól Veszprém városkörnyéki települése. – Nh.: Azért Gyertyánkút, mert „gyertyával keresik a kutat”, illetve „gyertyánfa alatt volt a falu egyetlen kútja”. Hárságy pedig onnan kapta a nevét, hogy „hársfából készített ágyon feküdt Mátyás király a vadászkunyhójában”. – Fcs.: A rá-
S157
tótiak keresztbe viszik a létrát. A rátótiak felvezették a bikát a templomtoronyba legeltetni. [] A környékbeliek a hárskútiakat „Waldesel”-nek (erdei szamaraknak) nevezték a nagy erdőkről. – A külterületi nevek közül az egykori Gyertyánkúthoz tartozik: 98., 120., 139–141., 151., 152., 160–166., 172–178., 191–197. A többi a volt Hárságypuszta területén található.

1. n. Bénis-Stol ’Benics-Stall’ Volt É 2. Anti-forrás : n. Prindl ’Brünnel’ Kút 3. n. Hanëfkoətn ’Hanfgarten’ S, k 4. Csapos-kut Kút 5. Itató Kút 6. Szakács-kut Kút. Az ott lakó családról. 7. n. Vuəstkȧsztl ’Wurstgassel’ Volt U. Keskeny volt. 8. n. Stokprindl ’Stockbrünnel’ F 9. n. Bikəvízn ’Bika (=Stier)wiesen’ S, r 10. [Rákóczi Ferenc u] U 11. n. Vos-Bereg ’Vas-Berek (=Vas-Wiese)’ S, r. Az ott lakó családról. 12. Temető : n. Gyityánkutə Fríthóf ’Gyertyánkúter Friedhof’ Te 13. Āsó utca : Malac utca : n. Fálkoszn ’Ferkelgasse’ [Fő u] U 14. n. Vejtl ’Wäldel’ S, e 15. n. Kȧsztl ’Gassel’ [Kossuth Lajos u] U 16. Hősi emlékmű Szo. 1934-ben állították az I. világháborúban elesettek emlékére, majd a II. világháborúban elesettek neve is rákerült. 17. Hárságy, -ra : n. Hȧságy (=Lindenwald) [K2. Hárságypuszta] Fr. Ide tartozik: 1., 2., 13., 14., 16., 22–25., 27–38. 18. n. Istenës-berëg ’Istenes-Berek (=Istenes-Wiese)’ S, r. A közelben lakó család nevéről. 19. Gyërtyánkut : n. Gyityánkut (=Weiß-buchenbrunnen) [K1. Gyertyánkut P. K2. Gyertyánkútpuszta] Fr. P: „…erdő irtvány, hol sok gyertyánfa lehetett, mert még ma is találtatik nem kis mennyiségben… minélfogva a kut… minthogy csupán azon egy kut létezett, nevét a későbben benépesített pusztának is átkölcsönözte… Werknek pedig azért [nevezik], mert a kiirtott fából nagy mennyiségű hamu égettetvén, hamuzsir főzésre fordíttatott a helyszinén, melly készület Aschenwerk nevezete fön maradván, mit rövidétve Werk kiejtéssel a hely vagy térség megnevezésére használnak.” Ide tartozik: 3–12., 15., 18., 20., 21., 26. 20. Gyityánkuti pásztorház : n. Gyityánkutə Hojdəhȧosz ’Gyertyánkúter Halterhaus’ É. Ma is pásztorház. 21. Istenës-ház É. Az ott lakók nevéről, ez a legrégibb ház. 22. Iskola : n. Súj ’Schule’ É 23. Iskola ut : n. Sújvéh ’Schulweg’ [Iskola út] U 24. Kivándorlási-köröszt Ke. 1925 táján állíttatták az Amerikát megjárt lakosok. 25. Tarzán-ház É. A ház volt tulajdonosának csúfnevéről. 26. Mári-kocsma Volt É 27. Hárságyi temető : n. Hȧságyə Fríthóf ’Hárságyer Friedhof’ Te 28. n. Lejri-Főd ’Leirich-Feld’ S, k. Az ott lakó családról. 29. Lópatkoló : Kovácsmühej : n. Smitn ’Schmiede’ Volt É 30. Hárságyi pásztorház : n. Hȧságyə Hodəhȧosz ’Hárságyer Halterhaus’ Volt É 31. Templom : n. Khiəhə ’Kirche’ É 32. Harangláb : n. Kluknstúj ’Glockenstuhl’ Volt harangláb 33. Főső utca : n. Óuvri Koszn ’Obere Gasse’ U. A Kossuth Lajos utca hárságyi része. 34. Laposok, -ra : n. Laposn ’Laposen (=Flachen)’ [Rózsafa u] U 35. Bótos-kocsma : n. Bótos ’Boltos’

Volt É. A volt tulajdonos, Knolmayer József „Boltos” ragadványnevéről. 36. Boronya-árok Vf 37. Dezső-kocsma : n. Pulingə-Viəchȧosz ’Pulinger-Wirtshaus’ É. Volt tulajdonosok nevéről. 38. Finta-sarok : n. Fintə-Vingl ’Finta-Winkel’ [Veszprémi u] U. Az ott lakó családról.
S158
39. Mestër-Hajag [K2. Sötét árok melléke] H, e 40. Sötét-árok Vö, e 41. n. Khólihprënə ’Kalkbrenner’ Vö, e. Hosszú ideig folyt itt mészégetés. 42. Apró-kutak Kút 43. Nemës-erdő : n. Nemës-Vojd ’Nemes-Wald’ [K2. Százréti börc] H, e 44. Fehér-kű-árok : n. Vejszə-Stá-Krám ’Weißer-Stein-Graben’ Vm, e 45. Szökrön-kű-sarok Vm, e 46. Szökrön-kű-árok Vm, e 47. Kűkut : n. Stáprindl ’Steinbrünnel’ F 48. Pásztorgunyhó Volt É 49. Főső-Hajag : n. Óuvri Hajag ’Oberer Hajag’ H, e 50. Sár-kut Kút 51. Zsebi-ház : n. Zsebi-Hejzl ’Zsebi-Häusel’ Volt É. Egy ridegpásztor tanyája volt. 52. Pacal-kut Kút 53. Szabótanya É. A tulajdonos nevéről. 54. Saccai-vőgy Vö, e 55. Kis-kut Kút 56. Ácsfaragácsi-kut : n. Ács-Prindl ’Ács-Brünnel’ Kút 57. Kistanya É. Tulajdonosáról. 58. Rák linia : n. Rák-Línə ’Rák-Linie’ Út 59. Csajági-erdő H, e 60. Disznóhajtó ut : n. Szȧovéh ’Sauweg’ Út 61. Mocsár, -hoz [K2. Mocsár] Mf, e. Vizenyős terület. 62. Ráktanya [Hnt. ~] Volt Lh 63. Katlan-kut : n. Khësztl-Prun ’Kesselbrunnen’ Kút 64. Patika-kut Kút. Gyógyító hatást tulajdonítanak az itt fakadó víznek.

65. Csajági-tó Tó 66. Pityër-domb : Hármas-halom : n. Sujsztə-Rígl ’Schuszter-Riegel’ [K2. Törkü hát] D, l. Schuszter nevűnek volt itt földje. Az 1950-es években avar kori temetőt tártak föl ezen a helyen. 67. Mátyás-kut Kút 68. Kanász-kut : n. Hojdəprun ’Halterbrunnen’ Kút 69. Kű-szoros [K2. Hidegaszó] Vö, l 70. Huditanya [Hnt. ~] Lh, É. Tulajdonosáról. 71. Cseszneki Némettanya [Hnt. Kőszorositanyák] Lh 72. Égett-hëgy : n. Égett-hëgy [K2. ~] D, e. Az 1800-as évek végén leégett az erdő. 73. Domokos-kut Kút 74. Kendërfődek : n. Hanëffőd ’Hanffeld’ Ds, sz 75. Válas-kut Kút 76. Augusztintanya : n. Ȧuguszti ’Augustin’ [Hnt. Augusztintanya] Lh. Ma turistaház. 77. Nagy Gábor-pajta : n. Nagy-Gábor-Stól ’Nagy-Gábor-Stall’ Volt É. Egy szentgáli nemesé volt. 78. Mátyás-ház Volt É 79. Vámositanya [Hnt. Vámostanya] Lh, É 80. Édës-kut Kút 81. Némettanya É 82. Csajágitanya [Hnt. ~] Lh. Tulajdonosa nevéről. 83. Középső-Hajag H, e 84. Libistanya Volt É

85. Libis-fődek Ds, sz 86. Rókalukas-förtés : n. Fuksznkrám ’Fuchsengraben’ Vm, e 87. Gërëncsér-kut Kút 88. Hideg-aszói linia : Középső-hajagi linia Út 89. Cserësnyés-árok Vm, l. Cseresznyefák állnak itt. 90. Gémëskut Kút 91. Polingër-fa : n. Kojdihəc Ploc ’Goldiger Platz’ Fa. Egy vastag fa volt, ahol szerelmesek találkoztak. 92. Kendërvágó : n. Hotəkrámfődə ’Hottergrabenfelder’ Vö, e 93. Kendëráztató : n. Hanëfrëc ’Hanfröste’ A patak kiszélesedő része. 94. Szadai-tisztás S, e 95. Tilos, -ba D, e. A fiatal telepítésű erdőben tilos volt fát vágni. 96. Agáca-főd : n. Ȧgácifődə ’Akazienfelder’ Ds, sz. Az út mentén lévő fákról. 97. Rëform-főd : n. Rëformfődə ’Reformfelder’ Ds, sz. Valószínűleg a Nagyatádi Szabó-féle földreform során osztottak itt földeket. 98. Jáhárétás, -ba : n. Jáhərëtȧs ’?’ Ds, l 99. Aszó-vőgy Vö, e 100. Közép-erdő H, e 101. Módtanya Volt É 102. Hideg-aszói-vőgy Vö, e. Huzatos, hideg hely. 103. Gyenës-tó Tó 104. Barca-ház Volt É 105. Ëklézsia-vőgy Vö, l 106. Ëklézsia, ’-ba : n.

Eklézsifődə ’Ecclesiafelder’ Do, sz. A szentgáli református egyház birtoka volt. 107. Rövid-Reform-fődek : n. Khuəcn ’Kürze’ : n. Mitrən ’Mittlere’ Ds, sz 108. Ré-erdő : n. Ré-Vojd ’Reh-Wald’ Ds,
S159
e. Volt tulajdonosáról, ma a téeszé. 109. Krajcár-forrás : n. Krájcəprindl ’Kreuzerbrünnel’ F 110. Cefre-forrás : n. Cefreprindl ’Cefre(=Treber)brünnel’ F 111. Csancsa-börc Dt, e 112. Kelemën-tisztás H, e 113. Gyenëstanya : n. Jenis-Pusztə ’Gyenes-Puszta(=Gehöft)’ [Hnt. Dénestanya] Lh 114. Gyenës-tábla : n. Jenis-Főd
S160
’Gyenes-Feld’ [K2. Törkü lap] S, sz. Pattintott kőszerszámokat találtak itt. 115. Öreg linia : Alsó-hajagi linia : n. Ojdi Linə ’Alte Linie’ Út 116. Öreg hid : n. Ojdi Prukə ’Alte Brücke’ Híd 117. Kápszi-Főd : n. Kȧpszi-Fődə ’Kápszi-Felder’ Ds, sz. Tulajdonosáról. 118. Hutvágnër-berëg : n. Hujtvognə-Berëg ’Hutvágner-Berek (= Wiese)’ Ds,

e. Tulajdonosáról. 119. Méki ut Út 120. Véderdő Ds, e 121. Hálás, -ra : n. Fihstȧnd ’Viehstand’ Ds, e. Az erdei tanyák lakóinak állatai deleltek itt. 122. Renkü-tető : n. Renkü [K2. Renkü hát] Ht, e 123. Renkü-aszó Ds, e 124. Nyéki-gunyhó Volt É. Itt lőtte agyon Nyéki Zsófit a szerelme, mert nem vehette feleségül. 125. Kelemën-ház Volt É 126. Kelemën-főd S, e. Kb. 20 évvel ezelőtt szántó volt, ma fenyves. 127. Csapó-ház Volt É 128. Csapó-kut : n. Csapó-Prindl ’Csapó-Brünnel’ Kút 129. Nyirő-főd : n. Nyirő-Fődə ’Nyirő-Felder’ Ds, sz 130. Kleinpusztai-berëg D, e. Vizenyős terület. 131. Bari Horváttanya [Hnt. B. Horváthtanya] Volt Lh 132. Öreg-fojó : Száraz-Gerënce Vf 133. Rommër ut : n. Rȧmə-Véh ’Rommer-Weg’ Út. Rommer nevűé volt. 134. Rommër-főd : n. Rȧmə-Főd ’Rommer-Feld’ Ds, sz. Tulajdonosa nevéről. 135. Széső agácasor : n. Ȧgácilinə ’Akazienlinie’ : n. Agácivéh ’Akazienweg’ Út. Akácás határvonal is egyben. 136. Ré-fődek : n. Ré-Fődə ’Réh-Felder’ Ds, sz. Tulajdonosáról. 137. Finta-sarok : n. Fintə-Vingl ’Finta-Winkel’ Ds, l 138. Mátyás kiráj vadászgunyhója Volt É. A monda szerint Mátyás királyé volt. Az épület alapjai még megvannak. 139. Gyertyánkut-legelő : n. Gyityánkutə Vát ’Gyertyánkúter Weide’ [K1. Puszta Gyertyánkut, e, l K2. Gerencei] Ds, l. Lókút része volt. 140. Kű-börc [K2. Felső Kőrisi] Ds, l. Köves talajú szántó volt, ahol általában mákot termesztettek. A terület egykor Lókút határa volt. 141. Rëform-kőris [K2. Középső kőrisi] O, l. A téesz előtt szántó volt az egykori lókúti terület. 142. Nyaló-förtés [K2. Hajag] Ht, e. Egy mélyedésben megáll a víz a tetőn. 143. Törkű-luk G 144. Két-kű köze H, e 145. Kleinpuszta [Hnt. ~] Lh 146. Répuszta : n. Ré-Pusztə ’Réh-Puszta (=Gehöft)’ [Hnt.Réhpuszta] Lh. A volt tulajdonosról. 147. n. Súj ’Schule’ Volt É 148. Ré-kastéj : n. Répusztənə Khostőn ’Rehpusztaer Kastell’ É 149. Agácás-főd Ds, sz 150. Gerënce, -'re [K2. Kőris patak] Vf 151. Gáspár-kut : n. Khospə-Prun ’Kasper-Brunnen’ Kút 152. Délő, -re : n. Stand ’Stand’ S, l 153. Veszprémi ut : n. Veszprinə Véh ’Veszprémer Weg’ Út. A bakonybéliek Herenden keresztül ezen az úton jártak Veszprémbe. 154. Kollërtanya Volt É 155. Bari linia : n. Bari-Linə ’Bari-Linie’ Út 156. Laposi linia : n. Laposə Linə ’Laposer Linie’ Út. Pénzesgyőrre vezet. 157. Agácos ut : n. Ȧgácivéh ’Akazienweg’ Út. Az út mindkét oldalán akácfasor van. 158. Ēső agácasor Fasor. A volt Reh-birtok határát jelzi. 159. Kőrösgyőri ut : n. Kőrösgyőrə Véh ’Kőrisgyőrer Weg’ Út. Pénzesgyőrre vezet. 160. n. Júnȧkə ’Judenäcker’ [K2. Gáspárkuti] Do, sz. Zsidó bérlőké volt. 161. Zsidó-domb : n. Júnpëəri ’Judenberg’ D, l. Az 1700-as évek második felében hamuzsírt égettek itt. 162. n. Hȧnəsz-Főd ’Hannes-Feld’ D, sz 163. Koh-berëg : n. Khóh-Berëg ’Koch-Bereg (=Hain)’ Ds, e. Koch (majd Szakács) nevűé volt. 164. Borzási-legelő : n. Bórzás [K2. Borzási] Ds, l 165. Marton-kut : n. Moətən-Prun
S161
’Marton-Brunnen’ Kút 166. Borzási-erdő : n. Borzásvojd ’Borzáswald’ D, e 167. Szífa-vőgy [K2. Renkü lap] Vö, e 168. Holdingër-fa Fa. Holdinger Ferencet a második világháborúban lelőtték a szovjetek, s itt temették el, később átvitték a temetőbe, de a fán megmaradt a név. 169. Vészverési ut Ú. Herend Vészverés nevű dűlőjébe vezet. 170. Gombástanya Volt É 171. Csurgó, -hoz F 172. Szőllősi-berëg S, r 173. Bika-rét : n. Bikəvízn ’Bika(=Stier)wiese’ [K2. Gyertyánkútpusztai] S, r 174. Kakuk-fa : n. Kukupám ’Kuckuckbaum’ Fa 175. Délő, -re : n. Stand ’Stand’ S, l 176. n. Pámsúj ’Baumschule’ S, e 177. Farkas-pagony [K2. Gyertyánkút] D, Vö, e 178. Rózsa Sándor-barlang : n. Stáhejzl ’Steinhäusel’

Bg. Betyárok barlangja volt, ezért hívják így. 179. Császár ut Út 180. Paptanya Volt É 181. Gombás-erdő [K1. K2. Hárságy, e] D, e 182. Ré-legelő : n. Ré-Vát ’Reh-Weide’ S, l 183. Laposi-árok : n. Laposə Krám ’Laposer Graben’ Vf 184. Téeszistálló : n. Téesz-Stój ’Tsz(=Genossenschafts)stall’ É 185. Nádas, -ba : n. Roə ’Rohr’ S, vizenyős 186. Magyar-ház volt É. Egykori lakója családnevéről. 187. Regënye-ház : n. Rëngə-Hȧosz ’Renger-Haus’ Volt É 188. Nagy-kű : n. Kroszi Stá ’Großer Stein’ Kő. Ismert tájékozódási pont volt, a követ beszállították a belterületre. 189. Regënye-főd : n. Rëngə-Főd ’Renger-Feld’ D, sz 190. Sindlër-főd : n. Sindlə-Főd ’Schindler-Feld’ Do, sz. Knolmayerné lánynevéről. 191. n. Sófpëəri ’Schafberg’ D, r, l. Bokros terület. 192. Regënye-domb : n. Rëngərígl ’Renger-Hügel’ D, l 193. Erdészház : n. Foəstnəhȧosz ’Försterhaus’ Volt É 194. Esztergáli-kut : n. Ësztergálə Prun ’Esztergáler Brunnen’ F. Itatóhely volt. 195. Hármashatár : n. Trejhotə ’Dreihotter’ D, sz. Lókút, Gyulafirátót és Szentgál határának találkozása. A monda szerint itt ásták el Mátyás király arany hintóját. 196. Sándor-árok : n. Sándor-Krám ’Sándor-Graben’ Vm, e 197. n. Prëhllëhə ’Brechellöcher’ Gs. Az adatközlők szerint régen kendert törtek itt. 198. Nyerges-vőgy Vö, e 199. Āsó-Hajag : n. Untri Hajag ’Unterer Hajag’ D, e 200. Ádám-kut Kút 201. Hajag óra [K2. Tüzköves börc] Dt, e 202. Kalántanya : Dávidtanya Volt É. Volt tulajdonosairól. 203. Mónár ut Út. A Molnártanya előtti út. 204. Lazsna-kut : n. Lazsnakprun ’Lazsnakbrunnen’ F 205. Szita-ház : n. Szita-Hejzl ’Szita-Häusel’ Volt É 206. n. Ȧogusztə-Stȧoən ’Augusta- Staude’ Bokor. Egy nő, útban a kórházba, itt szülte meg a gyerekét, a bokrot a szülésznőről nevezték el. 207. Erdő linia : n. Vojdlinə ’Waldlinie’ Út 208. Gyalogut : n. Stȧjh ’Steig’ Út 209. n. Hȧkl-Vojd ’Hakl-Wald’ Ds, e. Volt tulajdonosáról. 210. Esztergáli-vőgy : n. Ësztərgȧlə Krám ’Esztergáler Graben’ Vö, l 211. Lazsna-dülő : n. Lazsnak-Prȧtn ’Lazsnak-Breite’ S, l. Széles szántóföld volt. 212. Szita-rét S, r 213. Szabadi-erdő : n. Szabadə-Vojd ’Szabadi-Wald’ D, e 214. Flódër-legelő : n. Flódə-Vát ’Flóder-Weide’ Do, l 215. Knolmajër-erdő : n. Hȧnësz-Vojd ’Hannes-Wald’ D, e 216. Elek-kűbánya : n. Stápruh ’Steinbruch’ B 217. Gablër-erdő : n. Goblə-Vojd ’Gabler-Wald’ S, e. A Gabler család nevéről. 218. Kanyar, -hoz Út. Éles kanyar a Márkóra vezető úton. 219. Vajcs-rét : n. Valcs-Vízn ’Valcs-Wiese’ S, l. Rét volt. 220. Cserësnyés-fődek : n. Cserësnyés-Fődə ’Cseresnyés(=Kirschen)felder’ D, sz.
S162
Cseresznyefákról. 221. Szejlër-erdő : Gyöngyös-hëgy : n. Szȧjlə-Vojd ’Seiler-Wald’ [K2. Gyöngyös] D, e. A volt tulajdonos Seiler családról. 222. Szöllősi-erdő : n. Szöllősi-Vojd ’Szőlősi-Wald’ Vö, Gs, e. Volt tulajdonosáról. 223. Flódër linia : n. Flódə-Linə ’Flóder-Linie’ Út 224. Cigány Mari-ház Volt É. Az egykor ott lakó vezeték- és keresztnevéről. 225. Flódër-akó Volt É. Márkóiak tartották itt az állataikat. 226. Cimmërman-ház : n. Ciməman-Hejzl ’Zimmermann- Häusel’ Volt É. Egy márkói gazda nevéről. 227. Vajcs-kut : n.

Valcs-Prun ’Valcs-Brunnen’ Kút. Itatóhely. 228. Vajcs-erdő : n. Valcs-Vojd ’Valcs-Wald’ S, e 229. Irtás-fődek : n. Stëkfődə ’Steckfelder’ Os, e. Irtásföld volt, melyre a téesz fenyőerdőt telepített. 230. Pámër-erdő : n. Pámə-Vojd ’Pámer-Wald’ D, e. Volt tulajdonosáról. 231. Friss-erdő : n. Fris-Vojd ’Friss-Wald’ Do, e. Volt tulajdonásáról. 232. Dögtemető : n. Dögtér (=Aasplatz) S, mlen 233. Homod-árok : n. Homot-Krám ’Homod-Graben’ Vm, e 234. Flódër-erdő : n. Flódə-Vojd ’Flóder-Wald’ [K2. Homod] D, e 235. Szugja, ’-ba : n. Szugja [K2. Szaglyai] S, sz, e 236. Főső-nagy-erdő : n. Óuvri Vojd ’Oberer Wald’ [K1. Felső Nagy Erdő, e] Ds, e. A K1. az egész egykori szentgáli részt jelöli. 237. Vízner linia : n. Víznə-Linə ’Wiesner-Linie’ Út 238. Punk-erdő : n. Punk-Vojd ’Punk-Wald’ S, e. Volt tulajdonosáról. 239. Vízner-fődek : n. Víznə-Fődə ’Wiesner-Felder’ Do,

l, e. A téesz előtt szántó volt, a Wiesner család tulajdonában. 240. Vízner-tető : n. Víznə-Vojd ’Wiesner-Wald’ H, e 241. Közös-kut : n. Aranyos-kut : n. Közösprun ’Közös(=Gemeinde)brunnen’ Kút 242. Parragi-gunyhó : n. Paragi-Hejzl ’Parragi-Häusel’ Volt É. Egy szentgáli gazda nyári kunyhója volt. 243. Szentgyörgyváritanya Volt É 244. Calnër-erdő : n. Cojnə-Vojd ’Calner-Wald’ S, e. Volt tulajdonosa nevéről. 245. Herendi nyiladék : n. Herendənə Linə ’Herender Linie’ Út. Erdei út Herend felé. 246. Tüszes, -re : Tiszes, -re : n. Tüszes Do, e. Az adatközlők szerint tiszafákról nevezték el a kis erdőrészt. 247. Gejszt-ház : n. Gejszt-Hȧosz ’Geist-Haus’ Volt É 248. Kövecsëstanya Volt É 249. Hámántanya : Smidtanya : n. Hámən-Tanya ’Hámán-Tanya (=Gehöft)’ [Hnt. Hámántanya] Lh 250. Deszkagunyhói ut : n. Lónhitnvéh ’Lattenhüttenweg’ Út 251. Csordás-árok : n. Csordás-Krám ’Csordás-Graben’ Vm,

e 252. Csajágitanya : n. Csajági-Hejzl ’Csajági-Häusel’ Volt É 253. Meszës-árok Vm, e 254. Meszës-tető [K2. Borostyán hajag] Dt, e 255. Aranyos-patak Vf 256. Far-kut-domb [K2. Rakottyás] D, e 257. Vejem-kő H, e 258. Csapberëg Ds, e.

K1: 1857. (Lókút, Szentgál), P: 1864. (Lókút), K2: 1927. (Szentgál), 1931. (Lókút), Hnt: 1973.Gyűjtötte: Kauker Márton tanár. – Adatközlők: Augusztin János 56, Frisch Mihály 66, Kanyár János 57, Kauker Nándorné 64, Knolmayer Elek 67, id. Kucsera Mihály 62, Schmidt József 58 é.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət