Ana səhifə

2015 yili tüRKİye taşKÖMÜRÜ kurumu ateşleme manyetosu tekniK Şartnamesi


Yüklə 88 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü88 Kb.
2015 YILI

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU

ATEŞLEME MANYETOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

 1. AMAÇ

Taşkömürü Kurumu ihtiyacı olarak (Grup-1) gazlı ortamlardaki kömür ocaklarında elektrikli kapsülleri patlatmak gayesiyle 40 adet ateşleme manyetosu satın alınacaktır.


 1. TEKNİK ÖZELLİKLER

  1. Manyeto muhafazası paslanmaz bir maddeden imal edilmeli ve darbeye mukavim olmalıdır.

  2. Ateşleme empülsiyon (patlatma) süresi max 4 ms olacaktır.

  3. Manyetonun üzerinde ateşleyebileceği maksimim kapsül adedini gösteren bir plaka bulunmalıdır.

  4. Manyetolar bir taşıma askısı vasıtasıyla kolayca taşınabilir olacaktır.

  5. Manyetolar üzerinde yalnızca ilgili operatörün çalıştırabileceği şekilde bir kilitleme sistemi bulunacak veya sadece özel bir anahtarla çalıştırılabilecektir.

  6. Manyetolar üzerinde bir ateşleme (patlatma) anahtarı bulunacak ve optimum ateşleme (patlatma) voltajının altında ateşleme yapmayacaktır.

  7. Ateşleme kapasitesi; manyetolar seri bağlı 100 adet U tipi kapsül patlatabilecek kapasitede olacaktır (Müsaade edilen direnç kapasitesi 190 ohm’ un üzerinde olmalıdır).

  8. Manyeto kapasitesi ile besleme tipi ayrıntılarıyla teklifte belirtilecektir. Manyeto çalışma voltajı 650 V veya üzerinde olacaktır.

  9. Ağırlığı en fazla 3,1 kg olacaktır.

  10. Çalışma ve depolama ısısı +5 ºC ile +40 ºC olmalıdır.
 1. GENEL HÜKÜMLER

  1. Manyeto bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda firmaca teslim edilecektir.

  2. Manyetonun bütün parçaları ve yardımcı teçhizatları yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır.

  3. Manyetonun bütün parçaları ve yardımcı üniteleri eşdeğer ve birbirleri ile değiştirilebilir olacaktır.

  4. Teklif edilecek malzemeler için, ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (NQA veya Atex sertifikasını düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır.

  5. İmalatçı firma manyetoyu her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı geçici kabul tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti edecektir. Bu süre zarfında malzeme ve işçilik hatalarından meydana gelebilecek arızalar firma tarafından ücretsiz giderilecektir.

  6. Teklifçi firma; teklif edilen komple standart manyetonun neleri kapsadığını ayrıntılı olarak fiyatları ile birlikte belirtecek varsa standart manyetonun dışında kalan ünite ve aksesuarların fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir.

  7. Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart dokümanlarla teyit edilecektir.

  8. Teklifçi teslim programını teklifi ile birlikte verecektir. Manyetolar 200 takvim günü içinde teslim edilmiş olacaktır.

  9. Teknik şartname ve eki soru formunun her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı, sırasına göre eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır.

  10. Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No:2 Zonguldak).

  11. Malzemelerin kontrol, muayene ve kabul birimi TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü (Bülent Ecevit Cad. No:2 Zonguldak ) ve İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ dır.

  12. Ünitelerin tamir-bakım ve işletmesi (çalıştırılması) konusunda firmanın uzman elemanları en az 5 (beş) TTK personelini eğitecek ve eğitim için gerekli görülen süre teklifçi tarafından belirtilecektir. Eğitim, Kurumumuz iş yerinde ve Türkçe olarak gerçekleştirilecektir. Eğitim verilen TTK personeli adına Yüklenici tarafından sertifika düzenlenerek, firmaca uygun görülen onarımlar için garanti kapsamında ve garanti sonrası onarımlarda yetkili oldukları belgelenecektir.
 1. YEDEK PARÇA

  1. Teklifçi firmalar teçhizatların iki yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli olabilecek yedek parça listesi düzenleyeceklerdir.

  2. Kazanan teklif sahibi ile sözleşme yapılmadan önce TTK’ca yedek parçaların nihai listesi düzenlenecek ve tutarı sözleşme fiyatına eklenecektir.

  3. Yedek parça listesi katalog normlarına göre düzenlenecek parça no, parça ismi, miktar, birim fiyat ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir.

  4. Yedek parça temini için firma 10 yıl temin edilebilirlik garantisi verecektir.
 1. KATALOG-EL KİTABI

  1. Siparişi alan firma, sipariş mektubunun gönderilmesini takiben aşağıda belirtilen dokümanları elektronik ortamda (flash bellek) ve basılı doküman olarak ilk parti sevkiyattan bir ay önce TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na teslim edecektir.

   1. 4 Takım işletme (Çalıştırma) el kitabı (Türkçe çevirili)

   2. 4 Takım tamir-bakım, revizyon el kitabı (Türkçe çevirili)

   3. 4 Takım yedek parça kataloğu. (Türkçe çevirili)

Yedek parça kataloğu teçhizatın tamamını oluşturan önemli kısımlarının her bir parçasını ve bu parçaların montaj sırasını gösterecek çizim ve/veya fotoğrafları da içerecektir.

 1. DİĞER HUSUSLAR

  1. Teklifçi firmalar, teçhizatlara ait standart alet, takım ve avadanlıklarla birlikte teçhizatların çalışması, tamir ve bakımı sırasında gerekli olabilecek alet, takım ve avadanlıkları bir liste halinde özellikleri belirtilerek fiyatları ile birlikte teklif edecektir.

  2. Teçhizatlardaki bütün kullanma ve ikaz plakalarının yazıları Türkçe olacaktır.

  3. Teklif edilen teçhizatın ve benzerlerinin son 5 yıldaki satış durumu hakkında aşağıdaki bilgiler verilecektir

   1. Satılan teçhizatın tip, model, miktar, satış tarihi ve müşteri adlarını içeren liste.

   2. Müşterilerin iletişim (ülkesi, adres, telefon, web, vb.) bilgileri.

 2. PERFORMANS TECRÜBELERİ

Manyetoların performans tecrübelerinin yapılıp deney sonuçlarının taraflarca yeterli bulunması halinde bu husus bir tutanakla tespit edilir. Tutanağın tanzim tarihi geçici kabul tarihidir. Bu tarihten itibaren garanti süresi başlayacaktır. Garanti başlangıcından 24 ay sonra kesin kabule engel bir durum bulunmadığının tespiti ile de kabul işlemi tamamlanmış olur. Performans testlerinin yapılış şekli ve şartları konusunda teklifçi firmanın önerileri varsa bunlar teklif mektubunda belirtilmelidir.

EK

Soru Formu
SORU FORMU


 1. Kondansatör Kapasitesi (µF)

 2. Ateşleme Gerilimi (V)

 3. Enerji (Joule)

 4. Patlatma adedi (seri bağlı durumda, bakır kapsül ile)

 5. Limit Rezistans (Ω)

 6. Max. Bağlantı direnci (Ω)

 7. Ateşleme periyodu zamanı (ms)

 8. Limit akım (A)

 9. Cihazın (mWs/Ω) cinsinden değeri

 10. Cihazın boyutları (mm)

 11. Cihazın ağırlığı (Kg)

 12. Akım, voltaj eğrileri


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət