Ana səhifə

2009 yili proje faaliyetleri konya karapinar neojen havzasi liNYİt aramalari projenin değerlendiRİlmesi


Yüklə 5.9 Mb.
tarix25.06.2016
ölçüsü5.9 Mb.
2009 YILI PROJE FAALİYETLERİ
1. KONYA KARAPINAR NEOJEN HAVZASI LİNYİT ARAMALARI

PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kamp çalışmaları 07.04.2009 – 25.12.2009 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

2006 yılında keşfedilen sahada 2007-2008 yıllarında toplam 26.934 m. sondaj yapılmış olup, Bölgede 2009 yılında da toplam 69.185, 75 m. sondaj yapılmıştır.
Sondajlara ait genel bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.


2. KONYA VE CİVARI JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Kamp çalışmaları 05.02.2009 - 12.07.2009 tarihleri arasında Cihanbeyli’den yürütülmüştür. Yapalı beldesinde 745,5 m olarak açılan KC-2 kuyusundan 45oC sıcaklıkta 100 lt /sn debide sıcak su elde edilmiştir.Kuyu Adı

Pafta No

Son Derinlik (m)

KC-2

Ilgın L29-b2

745.503. ORTA ANADOLU ENDÜSTRİYEL HAM MADDE ARAMALARI

PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Orta Anadolu Bölgesinde Ereğli- Ulukışla – Niğde-Bor havzası içerisinde gömülü tuz yataklarının araştırılması amacıyla alınan MTA adına ruhsatlı alanlardaki çalışmalar 08.04.2009 – 28.12.2009 tarihleri arasında yapılmıştır. Alınan örneklerin analizleri beklenmektedir.


Sondaj No

Pafta No

Metraj (m)

KEY-09/01

M32-c1

565.80

KEY-09/02

M32-c1

690.00

KEY-09/03

M32-c1

735,00

KEY-09/04

M32-c1

701,20

KEY-09/05

M32-c1

720,00

KEA-09/06

M32-c1

525,00

TOPLAM

3937,00


Sondaj Makinası ve Alınan Karotlar


4. REJYONAL JEOELEKTRİK HARİTALARIN ÇIKARTILMASI
PROJENİN DEĞERLENDİRMESİ:

Kamp çalışmaları 1.04.2009 / 30.04.2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sarayönü – Altınekin - Konya arasında toplam 34 DES ölçüsü alınmış olup değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.5. KONYA HAVZASINDA KARSTİK ÇÖKÜNTÜ ALANLARININ BELİRLENMESİ
PROJENİN DEĞERLENDİRMESİ:

Kamp çalışmaları 4.05.2009 -11.09.2009 tarihleri arasında yapılmış olup, Uzaktan Algılama, Hidrojeoloji, Jeofizik, Jeolojik, Jeomorfolojik ve Karst Yüzey araştırma metotları ile Karapınar ve çevresinde etütler yapılmıştır.Uzaktan Algılama Araştırma Grubu: UA Laboratuarlarında bölgenin çizgisellik ve karstik yapılara ait haritaların arazi doğrulaması çalışmalarını gerçekleştirilmiştir.

Hidrojeoloji Araştırma Grubu: İnceleme sahasında oluşan çöküntü alanları ile ilgili olarak arazi gözlemleri ile birlikte, güncel obrukların çaplarının değişimlerinin belirlenmesi amacıyla kuzey-güney ve doğu-batı yönlü çap ölçümleri, su seviyesi ölçümleri yapmıştır.

Jeofizik Araştırma Grubu: İnoba Obruğu’nda elektrik ve gravite ölçümleri ile çalışmaların 2009 arazi dönemine ait bölümü tamamlanmıştır. Çalışmaların Eylül 2009 döneminde; Gravite ekibince İnoba Obruğu sahasında 25x25 karelaj ile toplam 500 topoğrafik, 574 gravimetrik ölçümü ve ayrıca 78 noktada gravite ölçü tekrarı yapılmıştır.

Jeoelektrik Ekibi de 10 m. aralıklarla toplam 54 adet düşey elektrik sondaj ölçüsü almıştır. Ayrıca ekip aynı profil boyunca 59 adet SP ölçüsü almış ve buna ek olarak 90 m x 90 m’lik bir alanda misalams yöntemi kullanarak ölçüm yapmıştır.Jeoloji Araştırma Grubu: Sahanın detay neotektonik ve Kuvaterner jeolojisine yönelik çalışmaların 2009 arazi dönemine ait bölümü tamamlanmıştır.

Jeomorfoloji Araştırma Grubu: Bölgenin genel jeomorfolojik yapısına yönelik gözlem çalışmalarının 2009 arazi dönemine ait bölüm tamamlanmıştır.

Karst ve Mağara Araştırma Grubu: Bölgenin genel karstik yapısına yönelik gözlem ve ölçümlerin tamamlanmasına bağlı olarak başlanan alt havzalardaki detay incelemelerin 2009 arazi dönemine ait bölümü tamamlanmıştır.

6. BATI ORTA ANADOLU POLİMETAL MADEN ARAMALARI
PROJENİN DEĞERLENDİRMESİ:
Bölgede yapılan ön incelemeler sonucunda, baz ve değerli metaller açısından önemli olabilecek alanlar belirlenmiş ve 6 adet sahanın MTA adına ruhsatı alınmıştır. 2006 yılında bu sahalarda yarı detay jeoloji ve jeokimya çalışmaları yapılmıştır. Belirlenen lokasyonlarda 2007 yılında 837 m, 2008 Yılında 810,5 m. istikşaf sondajları yapılmıştır. Yapılan sondajlarda limonitli ve hematitli zonlar kesilmiştir. Ayrıca gömülü madenlerin bulunması amacıyla bölgede prospeksiyon çalışmaları yapılmıştır.

2009 yılı Çalışmaları Şarkîkaraağaç ilçesinden yürütülmüştür. MTA adına ruhsatlı alanlarda daha önceki yıllarda elde edilen veriler ve genel jeokimyasal çalışmalardaki bulgular tahkik edilmiştir.
7. ORTA TOROSLARIN JEODİNAMİK EVRİMİ
PROJENİN DEĞERLENDİRMESİ:
Kamp çalışmaları 04.05.2009-28.10.2009 tarihleri arasında yapılmıştır. Ilgın’dan yürütülen çalışmalarda L27 b serisi, L27 c2-c3, L28 c ve d serileri, L29 c1-c2-c3-d1-d3, L30 d4, M28 a1-a2-a3-b serisi-c1-c2, M29 b2, M30 a1 1 /25 000 ölçekli paftalarda temel kayaçların olduğu alanların jeolojik harita alımı yapılmıştır.
8. TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASININ GÜNCELLENMESİ
PROJENİN DEĞERLENDİRMESİ:
Türkiye diri fay haritasının güncellenmesi ve prospeksiyonu amaçlı olarak yapılan çalışmalar 04.05.2009 / 05.11.2009 tarihleri arasında Akşehir, Kulu ve Niğde’den yürütülmüştür. Bölgemizde 114 000 km2 lik diri fay prospeksiyonu yapılmıştır. K 24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34, L 26-27-28-29-30-31, M 28-29, N 28-29 1/100 000 ölçekli haritalarda çalışılmıştır. Akşehir, Cihanbeyli, Derinkuyu, Gümüşkent, Tuz Gölü, Sultandağ’ı fayları çalışılmıştır.

9. HAVADAN MANYETİK ANOMALİLERİN YERDEN JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI
PROJENİN DEĞERLENDİRMESİ
Kamp çalışmaları 01.05.2009 / 28.09.2009 tarihleri arasında Akşehir’den yürütülmüştür. Akşehir – Cihanbeyli – Çeltikçi civarları etüt edilmiştir. Çalışmalarda 1659 noktada gravite, 3948 noktada manyetik, 1659 noktada topoğrafik ölçüm yapılmıştır.
10. NEVŞEHİR VE CİVARI JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI
PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Jeoloji Etüt kamp çalışmaları 11.08.2009 -10.12.2009 tarihleri arasında Nevşehir ve civarında yapılmış olup, Bölgede 750 km² detay jeolojik etüt çalışması yapılmış olup. Kuvaterner-Miyosen yaş aralığında volkanik kayaçların egemen olduğu sahada yaklaşık 190 kuyu ve kaynakta sıcaklık ve EC ölçümleri yapılmıştır. Sıcaklıklar 15-38 oC, EC ler 153-23.000 µs arasında değişmektedir. Çalışma alanında toplam 25 adet su, 14 adet Mineraloji-Petrografi, 6 adet XRD ve 6 adet XRF numunesi alınmıştır.
Jeofizik Etüt Kamp çalışmaları da 10.09.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında Nevşehir ve Ürgüp civarında yapılmış olup, bölgede 78 Adet DES ölçüsü alınmıştır.

11. NEVŞEHİR, AKSARAY, KIRŞEHİR, KAYSERİ, NİĞDE POLİMETAL MADEN ARAMALARI
PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kamp çalışmaları 01.04.2009 – 24.12.2009 tarihleri arasında, MTA adına ruhsatlı Niğde Tepeköy, Nevşehir Hacıbektaş Topayın, Niğde Narköy sahalarında toplam 6550 m karotlu sondaj yapılmıştır. Yarma çalışmaları Niğde Eynelli ve Nevşehir Hacıbektaş Topayın sahalarında gerçekleştirilmiştir. Nevşehir Avanos Ayhanlar sahasında 1/1000 ölçekli 2 km2 topografik harita alımı yapılmıştır. Niğde-Çamardı-Eynelli ruhsat sahasında 1/5000 ölçekli Jeolojik detay çalışması tamamlanmıştır. Niğde-Çamardı-Eynelli ruhsat sahasında, Nevşehir –Hacıbektaş- Topayın ruhsat sahasında ve Aksaray- Ortaköy-Seksenuşağı ruhsat sahasında toplam 750 m³ yarma yapılmıştır. Sondaj ve arazi çalışmalarında toplam 3383 adet jeokimyasal kayaç, 212 adet Min+Pet, 39 adet Xrd örneği alınarak analiz için merkeze gönderilmiştir.


12. AFYON (Dinar-Dazkırı-Sandıklı), BURDUR (Keçiborlu-Tefenni), DENİZLİ (Çivril-Başmakçı-Çardak) HAVZASI KÖMÜR ARAMALARI
PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kamp çalışmaları 06.04.2009 -05.11.2009 tarihleri arasında yapılmıştır. Sandıklı, Dinar civarındaki MTA adına ruhsatlı sahalarda sondajlar ile değişik yerlerdeki etütler yapılmıştır.
13. TÜRKİYE KİL POTANSİYEL ALANLARIN BELİRLENMESİ
PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kamp çalışmaları 06.04.2009 – 24.06.2009 tarihleri arasında Afyon, Konya ve Isparta illerinde yapılmış olup, Yapılan etütlerde 700 km² Prospeksiyon, 500 km² uzaktan algılama, 17 adet kimyasal analiz ve 13 adet X-Ray numunesi alınmıştır.

14. Afyon ve Civarı Jeotermal Enerji Aramaları
PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Sondaj no

Pafta No

X

Y

Z

Son Metraj

AB-1

K25-a1

4313500

0287825

1095

953.70


MTA adına ruhsatlı Afyonkarahisar Bozhühük kasabasındaki AB-1 kuyusunda 40 lt/sn debide ve 830C sıcaklığında akışkan elde edilmiştir. Statik seviye 62.5 m., injectivite indeksi 2.48 (ton/saat)/bar, kompresörle üretimde kuyubaşı basıncı 0.5 atm dir. Demontaj ve nakliye çalışmalarının ardından 31.07.2009 tarihinde kamp kapatılmıştır.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət