Ana səhifə

2. polovica18st, mehanizacija, tovarne, stroji, prva država v britanija zaradi geo lege


Yüklə 45.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü45.5 Kb.
INDUSTRIALIZACIJA 2.polovica18st, mehanizacija, tovarne, stroji, prva država v.britanija(zaradi geo.lege, premog, železova ruda, ladjevje, parni stroj james watt, tekstilne proizvodnje, ceste in vodni kanali, 1.železnica, tovarne strojev)se širi v belgijsko-francoski bazen porurje nemčija(počasneje zrd ureditve)vzhodna evropa se ne razvija 2.IND.REVOLUCIJA2.polovica19st, elektrika, motor z notranjim izgorevanjem, nafta, amerika(se razvija, sever bolj, še vedno sužnji)japonska se razvija, kartel(združitev podjetij)trust(združitev enakih podjetij) holdingi in koncerni(solastniki neodvisnih podjetij) sindikalna gibanja(trade unioni v angliji) KMETIJSTVO opuščanje tripoljnega sistema, nove kulture, obdelovanje vse površine, letine boljše, kmetijski stroji, evolucija-vseeno počasen razvoj bolj kot ind., angleški kmetje največje spremembe, zmeljiška odveza na celini, rusija-kmetje enaki pred zakonom še vedno izplačila v naturijah, konec lakot RAST PREBIVALSTVA eksplozija zaradi tehničnega napredka, izboljšanja splošnih življenjskih razmer, manjša umrljivost zaradi higiene in medicine, daljša življ.doba, manjša umrljivost dojenčkov robert malthous trdi da so kmetje sami krivi za bedo naj bi kontrolirali št. rojstev, spolna vzdržljivost itd, migracije iz vasi v mesta, izselitve v zda in australijo RAST MEST več velemest, urbanizacija MEŠČANSTVO močan maloštevilčen sloj, od ostalih se razlikujejo po izvoru dohodkih izobrazbi, imajo društva posebno omiko, zahtevajo individualno in gospodarsko svobodo ter pravno in ustavno državo, sem spadajo tudi malomeščani(trgovci,obrtniki,…)DELAVSTVO velika izbira delavcev zato nižje plače in možna hitra izguba dela, ni pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, dolg delovni čas tudi 16h, ni bilo varnosti pri delu, prvi upori ludizem(uničevanje strojev)bili zadušeni, delali tudi otroci in ženske ki so bili slabše plačani kot moški, v angliji v 1.polovici19st zakon o zaščiti otrok(prepovedano delati mlajšim od 9let, nočno delo, največ 12h za mlajše od 18) nato je sledila prepoved dela mlajšim od 10 in delo žensk v rudnikih, to se razširi še po ostali evropi, socialistično delavsko gibanje-želi odpraviti razredne razklanosti družbe delavska upršanja, nastanejo delavski sindikati potrošniške in proizvajalne zadruge, po ludizmu čartistično gibanje: peticije v katerih od parlamenta zahtevajo splošno in enako volilno pravico,to je prva organizirana politična akcija dosežki:10h delovni čas, omejitev dela otrok, oblikovanje delovskega razred(se zaveda pomena) UTOPIČNI SOCIALISTI saint-simon(povezava med kapitalisti in delavci) charles fourier(samozadostne proizvodne zadruge) robert owen (sodelovanje kapitalistov z delavci) kritično so gledali na izkoriščevalski značaj obstoječih družbenih odnosov niso pa še doumeli delavskega razreda in se niso oprli nanj KOMUNIZEM karl marx, friedrich engels 1848 izdata komunistični manifest opisujeta razredni boj(meščanstvo proti delavstvu), s svetovno revoluciji bi naredila brezrazredno družbo tako da tudi država ne bi bila več potrebna, ustanovita zvezo komunistov s prvo internacionalo 1864 v londonu ni uspelo 1876razpustijo, sledijo nacionalne delavske stranke, druga internacionala 1889 v parizu razpade, komunisti se ločijo na komuniste in socialdemokrate, sindikati zakoniti zastopniki delavcev,stavke,nekoliko boljše razmere KRŠČANSKI SOCIALNI NAUK papež leon8. izda 1892 okrožnico(rerum novarum), živeti po krščanskih navkih(ljubezen,..) ANARHIZEM odstraniti vsak državni red, v službi revolucije je vse dovoljeno, brezvladje PROMET magistralne ceste(plačljive), plovne reke-vodni kanali, železnice, pristanišča, 1937 prva železniška proga v habsburški monarhiji, brzovlak, orinet ekspres, transsibirska železnica, 1807 parnik robert fulton, ladijski vijak josef ressel, jadrnice, george stephenson lokomotiva, turizem, pošta, tisk, samuel morse telegraf ZNANOST bogati imeli vse novosti, električni tok-elektrika michael faradey, telefon philip reis, alexander graham bell in guglieme marconi radio, plinska razsvetljava, petrolejke, thomas edison žarnica, simenes dinamo, nikola tesla večfazni tok, tramvaj, film, benz in ford avto, brata wright letalstvo edvard rusjan tudi, zeppelin cepelin, letenje postane potniški promet, louis pasteur cepivo, robert koch bakteriologija, rőntgen rentgen, landsteiner krvne skupine, mendel dednostne zakonitosti, darwin evolucijska teorija, mendeljev in meyer periodni sistem, alfred nobel dinamit, marie curie radij, albert einstein relativnostna teorija MESTA stanovanjska stiska, barake, slabe higienske razmere, stanovanjski bloki- najemniške kasarne(malo udobja visoka najemnina), epidemije, skupna voda in kanalizacija, posteljaši(delijo posteljo, zaradi visokih najmenin),plesen, podgane, mrčes, bogataši živijo dobro imajo služničad, načrtna stanovanjska gradnja, dnevne migracije(na delo) VELEMESTA slabe hig.razm., urejeni vodovodi kanalizacije plinovodi električni in telefonski kabli, kriminal, ustanovijo javne zdravstvene službe JAVNI PREVOZI začetek s konji, elek. cestna železnica,promet pod zemljo ŽENSKE trojna vloga(mati,gospodinja, vzgojiteljica),neenakopravne, razlike med ženskami in njihovim delom glede na položaj, veliko delavk v tovarnah, 1869 obvezno šolanje tudi za dekleta,javne službe lahko opravljajo samo neporečene, 1910 dobijo volilno pravico, društva ustanavljajo franja tavčar splošno

Žensko društvoSLOVENCI 1859 avstrija doživi poraz v vojni s piemontom in francozi,poraz izguba lombardije in finančna kriza povzročijo padec absolutizma,začne se ustavna doba, oktobra 1960 oktobrska diploma ki uvede federativno ureditev države po kateri so imele dežele precejšnjo notranjo samstojnost, zakonodajno oblast so imeli državni zbor in deželni zbori, spor med federalisti(plemstvo, konznervativci) so zagovarjali večjo pristojnost dežel in centralisti(liberalci) pa močno centralno vlado,ki so dosegli zamenjava ok.dipl.z februarskim patentom država postane centralistično urejena uvede se omejena volilna pravica(cenzus) in volilen sistem, ki je nemcem zagotavljal večino v parlamentu(vodilno vlogo v cesarstvu), država je bila razdeljena na dežele, dežele pa na politične okraje in občine, vodi cesar(zunanjopolitiko,vojaško področje) parlament izvoli vlado ki jo vodi ministrski predsednik, na deželi državno namestništvo ali deželna vlada, politične okraje vodijo glavarji, občine župani, volilne kurije(na podlagi davkov razvrščeni volilci) posamezni pomembneži(škof, rektor univerze,…) imenovani virilisti jim je sedež v deželnem zboru pripadal avtomatično, prbivalci občin imeli indirektno volilno pravico(najprej volili na pravolitvah) tedanj parlament so sestavljali gosposka zbornica(člane imenuje cesar) in poslanska zbornica(člane volijo deželni stanovi) volilne reforme 1907 dobijo usi moški enako

1866 poraz proti prusiji, je izločena iz boja za prvenstva v bodoči nemčiji, izgubi benečijo, morajo popustiti pritiskom madžarov(hočejo samostojnost) začne se dualizem država se preimenuje v avstro-ogrsko in razdeli na dva enakovredna dela vsak del je imes svojo vlado in parlament, skupno ostane vladar vojska zunanja politika in del financ, centralistično urejena država, enakopravnost narodov(jezik v šolah in uradih) OD ČITALNIC K TABOROM prva čitalnica v trstu1862, prirejali so besede, kulturne in zabavne prireditve za malomeščane in ne za kmete,budile in krepile so slovensko narodno zavest saj je zato postala slovenščina pogovorni jezik v mestnih središčih v ljubljani društva:slovenska matica(založnica), dramsko društvo, južni sokol(telovadno društvo) narodni buditelji se delijo na staroslovence(janez bleiweis, andrej einspieler-časopis slovenec,toman,costa) in mladoslovence fran levstik-časopis naprej satirični list pavliha skupaj izdajo časopis slovenski narod , politika dobijo večinske sede v slovenskih deželnih zborih, mariborski program karnejki ne uspe, fran levstik nacionalni boj prenese na zborovanja na prostem TABORI prvi je bil v ljutomeru, največji pa v vižmarjih pri ljubljani, zajelo je vse slovenske dežele, in tudi preposte ljudi, gibanje so vodili mladoslovenci postalo pa je vseljudsko na taborih zahtevajo združitev vseh slovencev in nastanek zedinjene slovenije, poučevanje v šolah v slovenskem jeziku, pojavi se še zahteva po ustanovitvi visoke šole v ljubljani, tabori so postali plebisciti nemci so se ustrašli in prepovedali tabore, nemci začnejo germinizacijo nastane sloga(tedanja enotnost slovenskega političnega tabora), nemškutarji(tisti ki so zaradi gospodarske koristi ali službe uporabljali nemščino) KAPITALIZEM prehajanje iz dežele v mesta, 1857 železnica dunaj trst, železnica vpliva na gospodarstvo-nastanek tovarn,povezuje kraje, ustanavljajo delniške družbe, kid(kranjska deželna družba)1869 združi večino visokih peči, kasneje jo prevzame dunajski in berlinski kapital, ponekod se združujejo v zadruge, premogovniki v zasavju, papirnice, tekstilne tovarne so posodobljene s pomočjo tujega kapitala, druge tovarne:lesna ind, usnjarne, steklarna, tovarna čevljev, gradbeni material, kemična ind, čistilnice sladkorja, rudnik živega srebra,kamnolomi…paro zamenjajo z elektriko,prva javna elektrarna v škofji loki, avtomobili kolesa motorji janez puh, izvor kapitala je biu večinoma nemški, denarno zadružništvo v posojilnicah in hranilnicah-slovenski bančni kapital,itd prva domača banka ljubljanska kreditna, te reči zmanjšujejo propadanje in izseljevanje kmetov vendar v 90.letih 19st višek izseljevanj, plemstvo izgubi vrhovno lastništvo nad zemljo in usje ostalu KMET komisije so popisale zemljišče in določile odškodnino, kmet postane lastnik zemlje(zemljiška odveza),majhne in razdrobljene kmetije,železni plug preprosti stroji gnojenje domača obrt propadla,čebelarstvo, vinarstvo(vničarji-obdelujejo meščanov vinograd), kmetijske šole, najpomembnejši trg za živila je biu trst, gozdovi kot veleposesti, kmetje propadajo niti zadruge ne pomagajo DRUŠTVA podpira se taafejevo vlado v zameno pa dobi drobtinice(uporaba slovenščine v javnosti) veča se vpliv katoliške cerkve , družba sv. Cirila in metoda se bori proti germanizaciji na obmejnih pokrajinah, nemci so bili nasilni- slovenci se odzovejo z demonstracijami in z organizacijo narodnih domov, šole jezik in tu, slovenska matica in leonova družba izdajata knjige, uveljavijo se zgodovinar franc kos, fizika jožef štefan in simon šubic,geograf janez jesenko…glasbena matica tudi, mohorjeva družba, razna društva POLITIČNE STRANKE klerikalna in liberalna stranka imsta oblast,krepi se naciolanlizem, kardinal jakob missia zahteva da postanejo verska načela edino vodilo v kulturnem in javnem življenju, anton mahnič zahteva ločitev cerkve in države in se bel obense ideja prvi razcep rata na goriškem stranke: 1892katoliška narodna stranka kns(klerikalci) od leta 1905 pej slovenska ljudska stranka, 1894 narodno napredna stranka nns(liberalci), 1896 jugoslovanska socialdemokratska stranska(slovenski delavci), boj za volilno pravico, v kns se uklučijo kmečke množice bwo tlje je nejki zblojnu s telovadnim društvm orel in vodjo ivan šuštaršič in še nejk janez evangelist krek k je trdiu de je kapitalizem usa nesreča wan bi usje poštimu s posojilnicmi in delavske probleme s pravičnostjo itak…nns uklučena inteligenca, buržoazija, malomeščanstvo, vaški bogataši zahtevali narodno avtonomijo ku kns in splošno a ne enako volilno pravico, za narodov blagor, ustanavljo se izobraževalna in strokovna društva slovenska lipa rečmo izobraževalnu, socialdemokratska stranka praznovanje prvega maja, izboljševanje položaja delavca še jugosl…zdužuje slovenske in hrvaške delavce v istri, pritiskajo na parlament z minimalnim(delavsta zaščita:8hdelovani čas,prepovedano nočno delo,nedeljski počitek,otroci manj14 ne smejo ženske na posebnih obratih tud nje) in maksimalnim(osvojitev politične oblasti) programom…kns je mejla na začetki največ privržncu nato je bla pa sls najmočnejša ZAOSTROVAJNEvavstrijskm položaj slovencu se je izbulšu razn na koroškm in istri,slovenci razmišljo o povezovanju z drugimi južnoslovanskimi narodi, najprej je uresničena trialistična ideja nato nastane jugoslavija


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət