Ana səhifə

13 Ohniska napětí ve světě na přelomu 19. a 20. stol., vytváření mocensko-politických bloků Mezinárodní vztahy v předvečer světové války


Yüklə 0.49 Mb.
səhifə6/6
tarix26.06.2016
ölçüsü0.49 Mb.
1   2   3   4   5   6

- 1955 – SSSR dává souhlas k uzavření státní smlouvy s Rakouskem (= odchod okupačních vojsk spojenců +

vyhlášení rakouské neutrality)Korejská válka (1950-1953):

- 1945 Postupimská konference garantovala nezávislost Koree – je rozdělena na 2 části (hranicí je 38.

rovnoběžka): 1) severní Korea – průmyslovější, podpora SSSR

2) jižní Korea – agrární, podpora USA

- srpen 1948 – po volbách na jihu je vyhlášena REPUBLIKA KOREA – hl. m. Soul, prezident: Li Syn-man

- září 1948 – na severu vyhlášena KOREJSKÁ lidově demokratická republika (KLDR)

- prezident: Kim Ir Sen, hl.m. Pchjongjang

- mezi oběma částmi – vytváří se napětí (každá si na 2. území dělá nárok)

- červen 1950 – začíná invaze Severokorejských vojsk směrem na jih (překročili 38. rovnoběžku, zatlačili

jihokorejská vojska až na jih k Pusanu).

- SSSR se neúčastní jednání Rady bezpečnosti OSN – 15 států Rady bezpečnosti v čele USA zasáhli v Korejské

válce na straně jihokorejců – prostřednictvím jich jsou severokorejské jednotky zatlačeny na sever až k hranici

Číny (to byl problém)

4) Stalinismus
- ústřední direktivní způsob řízení hospodářství + likvidace kapitalistického sektoru, kolektivizace

(združstevňování) zemědělství – likvidace kulaků (nejbohatších rolníků)

- 1931 až 1932 – v řadě oblastí vypukl hladomor – rolnické vzpoury

- zakládání státních statků (= sovchozů)

- do roku 1934 – přídělový systém v zásobování

- 1934 – SSSR vstupuje do Společnosti národů, uzavírají se spojenecké smlouvy mezi ČS a Francií, pomáhá

republikánskému Španělsku

- 1936 – nová sovětská ÚSTAVA – zaručuje občanská práva, ale v zemi vládne krutý režim založený na teroru,

policejní zvůli a likvidaci odpůrců

J.V. STALIN: (1879 -

- zatýkání nepohodlných osob na základě vymyšlených a absurdních obvinění

- po revoluci 1917 (vláda Lenina) – Stalin je členem Rady lidových komisařů

- pocházel z Gruzie, ve 14.letech vstoupil do kněžského semináře, ale byl vyloučen. Brzy se stal revolucionářem

(v 19 letech, účastní se dělnických manifestací – za to je carských režimem poslán na 2 roky na Sibiř)

- Lenin ho dosadil za revoluční práce do Ústředního výboru Komunistické strany

- v době působení Prozatimní vlády – Stalin se angažuje v Petrohradě

- po říjnové revoluci 1917 – Stalin se stává komisařem pro národnostní otázku

- 1. žena mu umřela, znovu se oženil (s Naděždou) – 1933 se žena po hádce s ním zastřelila

- v době občanské války – nová státní bezpečnostní služba Čeka (Stalin ji využívá během diktatury)

- 1921 – obrovská krize, hl. na venkově – hladomor, dochází i ke kanibalismu, smrt asi 5 mil. lidí, obrovská

nespokojenost – Lenin vyhlašuje NEP (novou hospodářskou politiku)

- 1922 – zřízena funkce generálního tajemníka Komunistické strany (sekretář) – Stalin je jmenován Leninem,

jeho úloha v revoluci je v jeho životopisech přeceňována. Za pár měsíců – ukázalo se, že se na to nehodí

- Lenin napsal dopis pro Sjezd bolševické strany (navrhuje Sjezdu, aby zvážil Stalinovu funkci (v jeho osobnosti

se objevuje nevraživost, hrubost, podrážděnost, uspěchanost) – 2 Leninovi sekretářky Stalinovi dopis ukázaly,

on se na sjezd připravil a vzal s sebou lidi, kteří mu pomohli.

- leden 1924 – smrt Lenina, na Stalinův popud začal být pěstován Kult Lenina (nabalzamováno a vystaveno

jeho tělo, přestože s tím jeho rodina nesouhlasí) – neustále zdůrazňuje význam Leninovi osobnosti – to mu

napomáhá na cestě k moci (za kultem Lenina skryl kult Stalina)

- Lenin v závěti uvedl, aby po jeho smrti – kolektivní vedení strany (nejvýzn.osobnosti – Stalin, Zynovjev,

Kameněv, Bucharin). Na Sjezdu strany – Zynovjev a Kameněv se postavili za Stalina, podpořili ho – Stalin

zůstal ve funkci generálního tajemníka.

- Během 20. let – postupné upevnění Stalinovi moci – postupná kontrola činnosti ve straně, pomáhají mu

spolupracovníci – využije je a pak se jich zbaví (např. Lev Trockij – revolucionář 1917, organizoval Rudé

gardy, 1927 je na Sjezdu strany vyloučen – Stalin ho označil za úchylkáře, je vypovězen do sovětské střední

Asie. Na konci 20. let – musel opustit SSSR, žil v různých zemích – Mexiko, dohnala ho KGB, 1940 je

zavražděn). Ve stejné době jsou odsunuti z politického živta i Zynovjev a Kameněv

- v čele strany a státu – Stalin a Bucharinrozpor kvůli nové ekonomické politice (zavedl jí Lenin) – Stalin jí

zrušil (prý Lenin tvrdil, že tato politika je pouze dočasným ústupkem), Bucharin za ní bojuje.

- konec 20. let – povinná hromadná kolektivizace sovětského venkova

= sovětské oddíly posílány k rolníkům – násilně jim brali zásoby, kulaci (bohatší sedláci, mají velké

zásoby) – na konci 20.l. jsou tak označeni všichni, kteří mají trochu víc, jsou označeni za největší

nepřátele společnosti. Program zániku kulaků jako společenské třídy (už dávno jako spol. třída

neexistovali) – jsou vyháněni z půdy, postříleni nebo posláni na Sibiř.

+ vznik kolchozů a sovchozů

- sovětské zemědělství se dostává do naprosté krize

- 1932 – obrovský hladomor (i na Ukrajině, Kubáň = tradičně úrodné oblasti) – smrt 5 až 7 miliónů lidí (i v této

chvíli SSSR vyváží obilí výměnou za stroje)

- z politického života je odstraněn Bucharin – na konci 30.let je po procesu zastřelen

- 1929 – Stalinovi je 50 let – oficiálně při oslavách se prosazoval kult Stalinovi osobnosti, masová

kolektivizace a industrializace (rychlé budování hl. těžkého průmyslu) sovětské společnosti

- Hospodářská krize nepostihla SSSR, v té době je industrializován, hladomor v roce 1932 není výsledek

hospodářské krize, ale Stalinovi politiky. V této době roste průmyslová produkce SSSR – je to proklamováno

na veřejnosti - př. Stalin chce postavit Bělomořský kanál (mezi Bílým a Baltským mořem) – budovalo ho asi

1/4 milionu vězňů, o život přišlo asi 60 tis. lidí - použití pracovní síly z tzv. Gulagů (pracovní tábor) – v roce

1931 je v těchto táborech umístěno na 2 mil. lidí (= odpůrci režimu + odsouzení z domnělých

vykonstruovaných procesů – byla potřeba pracovní síla pro vybudování socialismu), žili v hrozných

podmínkách, místo strojů se používá levnější ruční práce, lidé umírají zimou nebo vyčerpáním.

- dochází k důsledné likvidaci náboženství, SSSR se oficiálně prezentuje jako ateistický stát (kostely jsou

přeměněny na sýpky nebo jsou zbourány) – „Nová víra sovětské společnosti je industrializace“

- v zemi panuje atmosféra strachu, udavačství. Spolu s politickými odpůrci režimu skončí na Sibiři i neviní lidé

(např. kvůli osobní mstě, udavačství)

- 1934 – Sjezd Komunistické strany v Moskvě – objevila se reálná šance nahradit Stalina politikem – Sergej

Kyrov (vedoucí stranické politické organizace v Leningradě, je oblíbený a populární, na Stalinovi nezávislý)-

někteří politici jím chtějí Stalina nahradit. Kyrov to odmítl. Stalin ve funkci zůstává, za nedlouho je Kyrov

v Leningradě zavražděn (je zadržen viník).

- Stalin rychle vydává Dekret o trestu smrti za teroristické akce – je použit, zadržený kvůli vraždě Kyrova je

okamžitě podle něj zastřelený a Stalin zůstal čistý

- 2. pol. 30. let – dochází k masovým represím:

- jako první podlehnou delegáti sjezdu (velká čistka v řadách Komunistické strany) – Zynovjev a Kameněv

jsou obviněni z velezrady, nařčeni z Trockismu, před soudem se přiznali, jsou zastřeleni 1936.

- další čistky: starší revolucionáři, kteří se významně podíleli na říjnové revoluci 1917 (jsou zatýkáni, posláni

na Sibiř nebo zastřeleni) – asi zřejmě proto, že ví, že v roce 1917 nebyl Stalin velkým revolucionářem

- konec 30.let – čistky v diplomatických kruzích

- čistky v špičkách vojenských kruhů - nejvýznamnější proces – s maršálem Tuchačevským, asi 35 000

důstojníků bylo pozatýkáno, vězněni, popraveni nebo se najednou stali nezvěstnými --- v Evropě se šíří

nebezpečí fašismu, vypuká válka – sovětské velení je velmi oslabeno (noví důstojníci jsou ve funkci krátce,

jsou nezkušení).

- čistky přestávají probíhat v době války, Stalinovo úsilí se soustředí jinam

- další vlna čistek – po 2. světové válce (ne v takové míře) – 1953 smrt Stalina (pokud by nezemřel, zřejmě by

se procesy opět rozjely nanovo)

- až do 80. let – sevřená politická atmosféra

- během Stalinova režimu – tzv. vlastenecká válka – „Za vlast, za Stalina, vpřed!“
únor 1956 – 20.sjezd Komunistické strany Sovětského svazu:

- promluva: Nikita Sergejevič CHRUŠČOV – autor 2 referátů:

1) obecný referát – nutnost kolektivního vedení Strany a státu, SSSR musí dohodit a předhonit

kapitalistické země v ekonomickém rozvoji

2) přednesen na tajném zasedání v poslední sjezdový den = O kultu osobnosti a jeho důsledcích

(= kritické momenty se na veřejnost nedostaly v plné míře, u nás zveřejněno až 1990)

- odsouzení Stalina, jeho cesty k moci a způsobu odstraňování svých odpůrců (kritika Stalinovi

osobnosti a ne systému, který představoval. 3 roky po Stalinově smrti (je to čin, který je dodnes

vysoce hodnocen) – do té doby se nikdo neodvážil vystoupit proti kultu Stalina.

- v zemích sovětského bloku – nastává vlna destalinizace (= uvolnění atmosféry)1) Obnova hranic Československa po 2. světové válce,

otázka menšin
Po 2. světové válce:

- mění se zahraničně- politická orientace ČS (je to dáno důsledky Mnichova – Fr. a VB zradili) – orientace napřátelství a spojenectví se SSSR

- Komunisté zahajují politiku „kopírování“ – úplná podřízenost vůči Moskvě

i sociální demokraté se orientují na Moskvu – uvnitř 2 křídla: 1) levicové – má blízko ke KS, Zdeněk Fierlinger

2) tradiční křídlo sociální demokracie

Londýnský exil – také orientace na Moskvu

- cíl: obnovení ČS v předmnichovských hranicích (je třeba zabezpečit ČS před „novým Mnichovem“)

- chce toho dosáhnout provedením politické a sociální reformy + vybudováním národního státu Čechů a

Slováků (= vyřešení otázky německé a maďarské menšiny)

Spojenecká smlouva mezi Moskvou a londýnským exilem – 12.12. 1943 – Československo-sovětská smlouva o přátelství a spolupráci.
1) OTÁZKA HRANIC:

- obnova předmnichovské ČS se nepovedla úplně v oblasti Podkarpatské Rusi (byla součástí předmnichovské

republiky. Smlouvou z června 1945 se ČS muselo Podkarpatské Rusi vzdát, smlouva je ratifikována až

listopadu ) – neobvyklá smlouva (ČS patří mezi vítěze a musí se vzdát území ve prospěch svého spojence.

Území Podkarpatské Rusi – 12644 rozloha, 600 000 obyvatel

- Beneš ví, že s tímto územím budou problémy, ale chce aby čs. vláda převzala na Podkarpatské Rusi moc a

teprve potom by se o ní mělo jednat. Podkarpatská Rus je od podzimu 1944 osvobozována Rudou armádou-

mají zde vliv sovětské vojenské a bezpečnostní orgány. Lidé z Podkarpatské Rusi podepsali Manifest (asi 1/4

miliónu lidí, většina pod nátlakem), že chtějí být součástí SSSR. Moskva se od toho distancovala, ale přesto

sovětské orgány neumožnili, aby zde ČS převzala moc

- Beneš nechce roztržku se SSSR, snaží se vyřešit otázku dohodou – poměrně rychle, počítal s tím, že když ČS

ustoupilo v oblasti Podkarpatské Rusi, bude SSSR nápomocno v otázce čs.-polských vztahů


Čs.-polský spor o Těšínsko:

- 1920 bylo rozděleno na 2 části (většina připadla Polsku, menšina ČS)

- 1938 Polsko zabralo českou část Těšínska pro sebe, zahraniční exil – program: získat jí zpět

- Polský výbor národního osvobození (podporován SSSR) = Lublinská vláda (vytvořená v Lublinu) Moskva jí

uznala za prozatimní vládu během 2. sv.v. Stalin chce, aby Beneš uznal její legitimitu a za to že mu pomůže

získat zpět českou část Těšínska - vypadalo to, že dojde k dohodě. Na obou stranách vypukly nacionalistické

vášně (Češi chtějí vystěhovat Poláky z Těšínska a naopak) – červen 1945 Ratibořický incident (čs. vojáci

vnikli na území Ratibořska (= území, které patřilo Německu, po osvobození Rudé armády přešlo pod správu

Poláků), obsadili ho) – polská vláda využila konfliktu a znovu nastolila problém Těšínska.

- Jednání mezi Polskem a ČS vedenou v Moskvě – neúspěšně, několik měsíců probíhá nacionální štvaní na obou

stranách, Moskva zasáhla – březen 1947 – Československo-Polská smlouva (Česká část Těšínska je opět

česká) – Moskva už si nemůže dovolit v sovětském táboře rozkol.


- ČS si dělá nároky na některá bývalá území Německa (Ratibořsko, Hlubčicko a Kladsko), která byla předána do Polské správy (po osvobození Rudou armádou) – SSSR si chce Polsko usmířit, protože chce Polsko posunout na západ ve svůj prospěch. – tato otázka vyřešena také v dohodě z r. 1947 – tato území získalo Polsko
- oblast Lužice (obývaná lužickými Srby v Německu, oblast sovětské okupační zóny) – čs. vláda nevystoupila s požadavkem, ale neoficiálně podporovala hnutí lužických Srbů za připojení k ĆS) – o této otázce se nejednalo- Stalin tento problém nepřednesl v Postupimi (nechtěl dělit sovětskou okupační zónu) – pro ČS by to stejně nebylo výhodné (odchází sem řada odsunutých Němců)

- drobné nároky ČS na Rakousko – nebyly projednány


2) OTÁZKA MENŠIN: (Němců a Maďarů)

Německá menšina:

- uplatněn princip kolektivní viny německé menšiny žijící v ČR (všichni Němci jsou odsunuti)

- Beneš usiluje o mezinárodní uznání principu masového odsunu, Stalin odsun Němců prosadil v Postupimi (z

ČR má být vystěhováno 2,5 miliónů Němců)

- ihned po válce – tzv. DIVOKÝ ODSUN (neorganizovaný, pácháno násilí na Němcích – hl. v Brně a Ústí) –

reakce na období okupace. Odsunuto asi 660 tisíc Němců od května-srpna 1945

Postoj k němcům není vymezen žádnými právními normami – proto je pácháno násilí

Němci jsou odsouvání hl. do sovětského okupačního pásma

- západní svět je nespokojený, odsun měl být organizovaný (VB a USA se vyslovili proti způsobu

odsunu a proti způsobům jednání v internačních táborech (kam jsou němci po odsunu odváženi)

- 2.8. 1945 – vydán Dekret (= Němci a Maďaři jsou zbaveni českého státního občanství)

- při odsunu – Němci jsou posláni do sovětského okupačního pásma (30%), zbytek na západ

- do konce 1946 je odsunuto asi 2256 000 Němců v organizovaném odsunu, V ČR zůstává 240 000 Němců (jsou

dodatečně odsunuti)

- v prvních odsunech neodcházejí: - specialisté v určitých oborech, dělníci pracující v průmyslu, Němci ve

smíšených manželstvích. Prokázaní antifašisté se mohou rozhodnout k odsunu (mohou si vzít veškerý movitý

majetek) – i na nich je pácháno násilí

Maďarská menšina:

- asi 600 000 lidí, Dekretem 1945 ztratili české státní občanství

- čs. vláda chce prosadit odsun maďarské menšiny – neprosazeno

- rozhodnuto, že se Češi a Maďaři dohodnou o osudu menšin – únor 1946 – Československo-maďarskádohoda o výměně obyvatel (Maďaři se Slováky) – čs. vláda je zklamána (k výměně se nepřihlásilo mnoho

Slováků žijících v zahraničí).5) Československo od konce 2. světové války do roku 1948

KOŠICKÝ VLÁDNÍ PROGRAM:

- po osvobození 10.5. 1945 dorazila do Prahy 1. poválečná vláda – v čele: Zdeněk Fierlinger (levicový sociální

demokrat) – už v březnu 1945jednání v Moskvě mezi českými a slovenskými komunisty, národními

socialisty, lidovci, sociálními demokraty a slovenskými demokraty – o programu vlády – je přijat s určitými

úpravami komunistický návrh (nekomunisti jsou rozhodnuti ustoupit, aby se dohodli)

Vláda byla ustavena 5.4. 1945 na jednání v Košicích (= Košická vláda) – je zde přijat Košický vládní program

= program národní a demokratické revoluce, není socialistický (ale vytváří pro budování socialistické

společnosti příznivé podmínky)Program:

1) nový stát s novou národnostní strukturou (národní stát 2 rovnoprávných národů – Čechů a Slováků), otázka

menšin bude vyřešena (viz. otázka 1)2) asymetrie v politickém systému – na Slovensku: orgán Slovenská národní rada + tzv. Sbor pověřenců (=

nejvyšší výkonný orgán, odpovědný SNR) – nemá v ČR obdobu (Česká národní rada je v květnu zrušena)

- cíl české vlády: omezit slovenské vládní orgány

- tzv. Pražské dohody = vymezovali vztah mezi ústřední vládou v Praze a slovenskými orgány (ústřední vláda

má tendenci oslabit je, protože na Slovensku mají hl. úlohu demokraté a ne komunisté)

3) nová struktura politických stran – po válce jsou obnoveny jen strany, které se účastní jednání v Košicích,

není obnovena Agrární strana a HSL´S. Obnovené strany nefungovali jako celostátní.

6 vládních stran (Národní socialisté, Komunisté v ČR a na Slovensku, Lidovci, Demokraté, Sociální

demokracie) se sdružilo do Národní fronty – pokud by v ČR vznikla nová strana, musí se zapojit do Národní

fronty (= není možná legální opozice)

- do října 1945 neexistoval Parlament – funkci zákonů plnily Dekrety prezidenta republiky

- od 28.10.1945 do května 1946 (než se uskutečnili 1. parlamentní volby) – existuje Prozatimní národní
shromáždění


- později má v novém státě úlohu Revoluční odborové hnutí (stane se mocenskou politickou silou) – hájí

zájmy hospodářské, sjednocuje určité skupiny – později získává i politickou funkci

- Národní výbory – do r.1946 paritní zastoupení stran, jsou územní orgány státní správy

- zemské, okresní, místní4) hospodářská otázka

- musí být vyvlastněn majetek Němců, kolaborantů a zrádců, klíčový průmysl a banky se mají dostat pod

všeobecné státní vedení (zatím se nemluví o znárodnění)

- provedena pozemková reforma5) zahraničně-politická orientace na SSSR

6) kultura – odmítnutí německé kultury jako celku, vzorem se stává sovětská kultura

BENEŠOVY DEKRETY:

- Beneš na nich spolupracoval, nevytvořil je sám (podíl hl. čs. zahraniční vlády)

- řada dekretů je vydána za války, tak jak je potřeboval čs. zahraniční odboj

- 3.8. 1944 – Dekret o obnovení právního pořádku (= kontinuita právního systému z 1. republiky má platit po 2.

světové válce)

- Dekrety vydané od května 1945 – mnoho z nich bylo dodatečně schváleno Prozatimním národním

shromážděním (stali se z nich ústavní zákony) – celkem bylo vydáno 143 dekretů ( z toho 7 ústavních)

1) majetkové vztahy:

- 19.5. 1945Dekret o neplatnosti některých majetkoprávních jednání z doby nesvobody a o národní správěmajetkových hodnot Němců, zrádců a kolaborantů (zavádí termín státně nespolehlivá osoba =

národnost německé a maďarské + osoby, které vyvíjeli činnost protistátní) – majetek všech těchto osob je dán

pod národní správu

- 21.6. 1945 – navazuje na předchozí dekret: Dekret o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetkuNěmců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

2) 19.6. 1945 – Velký retribuční dekret (Dekret o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a

o mimořádných lidových soudech)

- výsledek: 713 odsouzeno k trestu smrt, 741 doživotí, 19 888 do vězení27.10. 1945 – Malý retribuční dekret (Dekret o trestání některých provinění proti národní cti)

- souzeni lidé (kolaboranti), jejichž provinění nebylo tak velké, že na ně nemohl být použit Velký dekret

- Trest: nesmí volit v parlamentních volbách 1946

- mnohdy zneužíván v boji mezi politickými stranami

- 5.5. 1947 končí jeho platnost

3) 2.8. 1945 – Dekret jímž jsou Němci a Maďaři zbaveni českého státního občanství

4) 24.10 1945 – Dekret o znárodnění dolů, některých průmyslových podniků, akciových bank a soukromých

pojišťoven (platí to pro doly s více než 500 zaměstnanci)

- výsledek: znárodněno více než 2100 podniků

majetek Němců, kolaborantů a zrádců znárodněn bez náhrady, v ostatních případech – náhrada

- znárodnění: - není obsahem Košického vládního programu- mezi politickými stranami – boj o znárodnění (rozpory v otázce rozsahu znárodnění,

tempa a formy znárodnění)

- Soc.dem. + KS – chtějí velký rozsah znárodnění, etapové znárodnění X jednorázová akce

- jedinou formou znárodnění je zestátnění X družstevní vlastnictví (menší podniky)

- znárodnění proběhlo podle KS a Soc.demokratů
PARLAMENTNÍ VOLBY 1946:

- účast: Československá strana lidová – Jan Šrámek

Československá strana národně socialistická – Petr Zenkl

Československá sociální demokracie – Zdeněk Fierlinger

Komunistická strana Československa – Klement Gottwald, generální tajemník Rudolf Slánský

- na Slovensku: Komunistická strana Slovenska – Karol Šmitke, 1945 místo něho Viliam Široký

Demokratická strana, Strana Slobody (vznik 1946), Strana Práce (sociální demokraté)

- proběhly 26.5. 1946- Výsledky v celostátním měřítku: Komunisté – 38% hlasů, Národní socialisté – 18%, Lidovci – 16%,

Slovenští Demokraté – 14%, Soc.dem. a Str.Práce – 13%, Str. Slobody – pod 1%

- České země: Komunisté – 40%, Národní socialisté – 24%, Lidovci – 20%, Soc.dem. – 16%

- Slovensko: Demokraté – 62%, Komunisté – 30%Důsledky voleb:

- podle výsledků jsou obsazeny Národní výbory

- je jmenována nová vláda – předseda: Klement Gottwald

- 9 křesel Komunisté, 4 křesla Nár.socialisté + Lidovci+ Demokraté, 3- Soc. dem.

2 křesla bez politické příslušnosti; (nejsou zastoupeny paritně- v poměru, jako dříve)

- předseda Ústavního Národního shromáždění – Antonín Zápotocký- ÚNS jednomyslně zvolilo Edvarda Beneše prezidentem, schválilo Budovatelský vládní program

- cíl ÚNS: vypracovat novou ústavu + připravit dvouletku (2 letý plán hospodářské obnovy)

Rok 1947 – krize ve společnosti:

- narůstá sociální nespokojenost – v dělnických vrstvách (mají malé mzdy, vysoké ceny zboží, vázne

zásobování), ve středních úřednických vrstvách (jejich životní úroveň klesla pod předválečný stav), rolníci

(neúroda – důsledek sucha)

- výroba a obchod – orientovány na východ – české výrobky přestávají být konkurence schopné (chybí

dosavadní podnikatelský boj), zaostalé stroje nejsou obměňovány

Suroviny a technika jsou nakupovány na západě, hotové produkty jsou vyvážené na východ

Orientace hl. na těžký průmysl (jako SSSR) – musí se zásadně změnit struktura našeho hospodářství

- Komunisté prosazují návrhy a zákony , i když ostatní strany nesouhlasí

- Hradecký program – 4.4.1947 – vyhlášen ministerstvem zemědělství v Hradci králové i přes odpor

nekomunistických stran; = požadována další etapa pozemkové reformy (vyvlastnění veškeré půdy nad

50 hektarů)

- velké spory o Marshallův plán

- Zemědělci postiženi suchem a neúrodou – 15 miliard ztráta, urodilo jen 63%obilí, 48%brambor....

- zaveden lístkový systém na potraviny

- ČS nepřijalo Marshallův plán, SSSR mimořádně dovezlo obilí (i když ho sám potřebuje) – posílení pozic

komunistů

- 1947 – krize Národní fronty:

- 1. sporný bod: otázka milionářské daně (zdanění majetku) – návcrh Komunistů, jde o to vyrovnat ztráty

vzniklé neúrodou – nekomunisté jsou ostře proti tomu – navrhují jiná opatření (aby společnost více

postihovala spekulanty a černý trh + vytvořit rezervy ve státním rozpočtu + zdanění luxusního zboží,

černých zisků nebo příjmů nad 100 000 korun). Vláda návrh komunistů striktně odmítla, Komunisté

rozvinuli masové hnutí za milionářskou daň (ohlas u sociálně slabších obyvatel) + v Rudém právu

jmenovitě uveřejnili, jak kdo hlasoval ve vládě.

- na stranu KS se přidává Sociální demokracie – dohoda (budou ve sporných otázkách postupovat společně)

V sociální demokracii hluboká vnitrostranická krize

- vláda nakonec pod tlakem v říjnu 1947 přijala

- od této chvíle se strany Národní fronty nemohou dohodnout vůbec na ničem


Politické síly před únorem 1948:

- Komunisté – předpokládají, že v budoucnu dojde k mocensko-politickému střetu – snaží se, aby v jednotlivých

stranách vznikly velké levice (které by nestály přímo proti Komunistům) – kromě Slovenských

demokratů se jim to podařilo

- chtějí získat v budoucnu maximum hlasů – obrací se s agitací na venkov

- organizují masová hnutí za sociální požadavky

- chtějí udělat z národní fronty masovou organizaci (spolu se zájmovými org.) – neúspěšně

- Národní socialisté + Lidovci + Demokraté

- nemají nikoho, kdo by stál v čele, žádnou osobnost (Beneš musí být nestranický)

- pomalá spolupráce – začala pozdě, nevytvořili blok politických stran

- neorganizují masová hnutí za demokracii, nepočítají s tím, že by se o politice mohlo rozhodovat na ulici

- dvojpolná orientace – sami se také orientují na východ

- komunisté mají o nich velmi dobré zprávy

- Sociální demokracie – vnitrostranická krize (na vedlejší kolej je odsunuta levice, do čela: pravice – BohumilLaušman) – stále však balancuje mezi Komunisty a ostatními stranami

- Komunisté v bezpečnostních orgánech (StB)

- skryté síla, vnáší do politické atmosféry nejistotu, obavy

- rychle ovládli státní bezpečnost, zpravodajskou službu, jsou úzce spojeni se sovětskou zpravodajskou

službou (má u nás rozsáhlou síť informátorů)

- sledují tisk, dohlíží na veřejných schůzích politických stran, je zavedena osobní ochrana ministrů státní

bezpečností (ví o každém jejich kroku)

- cíl: vyhrotit politické rozpory v zemi, donutit vedení KS, aby se odhodlali ke konfliktu

- politické vedení KS X StB (pracují skrytě, někdy i proti zájmům politického vedení, jednání hl z iniciativysovětských bezpečnostních orgánů)
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət