Ana səhifə

13 Ohniska napětí ve světě na přelomu 19. a 20. stol., vytváření mocensko-politických bloků Mezinárodní vztahy v předvečer světové války


Yüklə 0.49 Mb.
səhifə2/6
tarix26.06.2016
ölçüsü0.49 Mb.
1   2   3   4   5   6

NÁSTUP FAŠISMUFAŠISMUS V  ITÁLII:

- Itálie je 1. země, v níž se rodí fašismus ---- fašisté se dostávají k moci (posléze i v Německu)

- z latinského fasces = svazky prutů s červením řemením a vetnutými sekyrami – původ ve starověkém Římě,

nosili je tzv. liktoři před nejvyššími úředníky jako odznak jeho moci.

- vznik spolků (svazky) fasci

- fašismus = spojení nacionalismu (národní nadřazenost), šovinismu (vyhrocený nacionalismus, rozněcována

nenávist k ostatním národům) a sociální demagogie (sliby)

- vyšla z 1.sv.v. na straně vítězů, nedostala však některá slibovaná území, vzrůstá nespokojenost

- 1919 – vznik 1. fasci – organizují pouliční bitky a střety s dělnickými organizacemi. Nosili černé košile.

Jádro tvořeno z: nespokojení důstojníci, poddůstojníci i vojáci – na jejich stranu postupně i část

inteligence a středních vrstev ------- vznik jednotné fašistické strany, v čele: Benito Mussolini.

- 28.10.1922 – fašisté uspořádali akci Pochod na Řím (desítky tisíc ozbrojených oddílů) – šli demonstrovat

do Říma, vystrašili vládu a ukázali jí svou sílu.

Výsledek: italský král jmenoval Mussoliniho ministerským předsedou ----- brzy vytvořil novou

vládu (ze stran středu a pravice)

- do roku 1926 – v Itálii odbourány všechny základy demokratické společnosti, nastolení autoritativního režimu

Monarchie v zemi ponechána, král je pouze loutka, státní zřízení funguje na základě

Vůdcovského systému jako v Německu (Mussolini oslovován Duce)

- zakázány všechny organizace kromě fašistické,do funkcí nejsou lidé voleni, ale jmenováni zezhora

Zájmy strany – jsou úzce spojeny se zájmy státu a naopak

Velká fašistická rada – místo parlamentu

- zpočátku byl Mussolini Hitlerovým odpůrcem- 1935 – Itálie napadla ze sousedního Somálska a z Eritrei nevýznamnou africkou monarchii Habeš --- Italové

využili hraničních nepokojů. Vyzbrojená italská armáda X bosí Habešené, použili otravných plynů

= Habešská krize

Společnost národů vyhlásila Itálii za agresora ----- proti ní sankce, k sankcím se nepřipojuje Německo -----

vytvoření dobrých vztahů mezi Německem a Itálií = osa Berlín – Řím

- v ekonomické oblasti: pokus o vytvoření korporací (= organizace podnikatelů a zaměstnanců – v rámci

korporace spolupracují)

- otázka papežského státu – 1929 – podepsány tzv. Lateránské dohody (mezi papežem a Mussolinim) –

upravovaly územní, správní, finanční práva katolické církve v Itálii

= uznání Vatikánu jako samostatné neutrální země pod suverenitou (nadvládou) papeže

Papež slíbil Mussolinimu ideologickou podporu.


Expanzivní cíle v zahraniční politice Itálie: (hl. ve 30.letech)

- obl. Asie – Střední východ

- Afrika – Lybie, oblast východní Afriky (dobytá Etiopie spojená se Somálskem = kolonie Italská východní

Afrika)


- 1939 – dobyta Albánie

Pod vlivem vítězství fašismu v Itálii ----- diktátorské režimy i v jiných zemích:

- Španělsko – diktatura Primo de Rivery (1923-30)

- Polsko – Józef Pilsudský (1926-35)

- Maďarsko – vláda admirála Miklóse Horthyho

- Turecko – Kemal Ataturka

- Řecko, Albánie, Rumunsko, Bulharsko

- latinskoamerické státy (Ekvádor, Bolívie, Brazílie, Argentina)

- Francie, Anglie – fašistické strany zde však nedosáhly většího mocenského vlivu
FAŠISMUS V NĚMECKU:

- zrod ve stejné době jako v Itálii, ale k moci se dostávají asi o 10 let později

- Německo: je zklamané z porážky po 1.sv.v., tvrdé podmínky ve Versailles

- více vyhraněný šovinismus a nacionalismus než v Itálii + antisemitismus (nenávist vůči Židům)

- nositel fašismu – NSDAP (Nacionálně socialistická německá strana dělnická)

- je nositelem ideí německého fašismu = nacionální socialismus (nacismus) ---- ideoví

předchůdci – v některých stranách v Rak.-Uhers., některé i u nás. Jako ideologie se ale

nacismus rozvinul až v Německu.

- Program: 1) nadřazenost germánské rasy (ideální představa tzv. norbického typu – vysoký, urostlý, světlovlasý

a modrooký). Později se spíše hovoří o tzv. rasové čistotě

2) antisemitismus

3) počítá se s vytvořením Velkého Německa – 3.říše (má získat všechny ztráty po 1.sv.v., počítá se s

rozšířením německého území téměř po celém světě) ---- mohli by v něm žít všichni Němci

(využil k tomu sudetských Němců)

- program Drang nach Osten – tažení na východ (zde se hl. měly uplatnit nacistické plány)

- poč. 20.let - organizace SA

- během 20.let – jednotky SS – původně Hitlerova osobní stráž (bezpečnostní jednotky), černé košile,

v čele Himmler. Posléze jsou elitou společnosti, jsou přímo podřízeny Hitlerovi.

- 1923 – neúspěšný Mnichovský puč (v Mnichovské pivnici zasedala tehdejší místní vláda, Hitler + přívrženci

(generál Eric Ludendorf) ----- neúspěšně, Hitler zajat a odsouzen k 5 letům vězení v 1 pevnosti,

za 9 měsíců – propuštěn. NSDAP je dočasně propuštěna.

Ve vězení napsal Hitler knihu Mein Kampf (Můj boj) – ideologie nacismu (Němci musí uznávat autoritu

Fuhrera, expanzivní cíle na východ, ve společnosti – věčný boj v němž vždy vítězí silnější, ovládá

ty slabší, nesmí se s nimi mísit).

- symbol nacismu – hákový kříž (mýtické znamení u Římanů, Egypťanů, Indiánů) = Svastika, pro Hitlera je

symbolem spojení čtyř f – svěží, radostní, pracovití, volní)

- Světová hospodářská krize – postihla Německo více než ostatní země – všechny oblasti německého

hospodářství. Během krize sílí vliv NSDAP --- slibují práci a vyřešení dělnické otázky,

likvidaci nezaměstnanosti.

- 30.1.1933 – prezident Hindenburg jmenoval Adolfa Hitlera říšským kancléřem = zásadní posun v německé

společnosti. Přechází se k výstavbě fašistické diktatury, nejde o pouhou změnu vlády.

- únor 1933 – požár říšského sněmu (zjevné žhářství, zatčen jakýsi Holanďan) ---- nacisté obvinili komunisty

---- vlna zatýkání – Lipský proces s údajnými viníky (Holanďan odsouzen a popraven)

Člen Kominterny Jiří Dimitrov vystoupil (bulharský komunista) – obhájil komunisty, „naznačil“

že vina je na straně nacistů. Lipský proces – nestal se záminkou ke zlikvidování opozice

- březen 1933 – přijat Zmocňovací zákon – Hitler ho předložil říšskému sněmu (na 4 roky umožňuje vládě

vydávání zákonů bez účasti jakéhokoli orgánu – s výjimkou říšského sněmu) – později byl prodlužován- 1934 – smrt prezidenta Hindenburga, Hitler získává funkci Reichsfuhrera (= šéf strany i státu)

- v Německu zaveden státní centralismus, státem je řízeno centrálně i německé hospodářství

- postupně zakazovány a přestávají existovat ostatní politické strany --- odpůrci režimu (komunisté, sociální

demokraté, nepohodlní novináři, duchovní, židé, cikáni ----- do koncentračních táborů)

1. koncentrační tábor – DACHAU

- na základě propagační kampaně Josefa Goebbelse ----- v Berlíně a jiných městech pálení knih nevhodných

autorů (spáleno asi 20 tisíc knih) – květen 1933

- centrálně organizována výchova mládeže od 10 do 18 let – Hitlerjungend (dorostová organizace NSDAP),

od 2.pol.30.let je povinná pro všechnu mládež

- 30.6.1934 – Noc dlouhých nožů – (Německo 1926 přijato do Společnosti národů, 1933 z ní vystoupilo),

= oddíly SS na Hitlerův rozkaz povraždily příslušníky SA ---- likvidace možných politických

odpůrců. V čele SA – Ernst Rohm (milné zprávy od SS o tom, že měl připravit puč)

----- SA ztrácí význam, slouží poté jen jako policejní složka k ceremoniálním účelům

- protižidovská propaganda: - příslušníci NSDAP zpočátku bojkotují židovské banky, obchodníky ....- 1935 – přijaty Norimberské zákony na sjezdu NSDAP v Norimberku:

1) říšský občanský zákon – stanoveno kdo jediný má v Německu občanská práva

2) zákon na ochranu německé krve a německé cti

- protižidovské akce vyvrcholily v listopadu 1938 – Křišťálová noc = pogromy na Židy – zapalovány

synagogy, demolovány židovské byty a obchody, nelítostné vraždění těch kdo se postavili na odpor.

26 tisíc Židů zatčeno ---- do koncentračních táborů. Židé museli sami platit pokuty za vzniklé škody.

Název – rozbíjeli výlohy a okna ...

- 1935 – zavedena všeobecná branná povinnost --- nerespektují rozhodnutí ve Versailles- plebiscit o Sársku – lidovým hlasováním rozhodnuto, že bude patřit Německu

- německo oznámilo vytvoření něm.letectva (rovnováha s VB)

- 1936 – Německo okupuje Porýní (demilitarizované pásmo) – riskantní, pokud by Fr. učinila něco proti,

Německo by bylo vyhnáno – Francie – jen chabý protest

- Německo nachází spojence v Itálii

- Německo postihla hospodářská krize ve větší míře než ostatní státy


7) VZNIK ČSR
Naše země v období 1. světové války:

- součástí Rakouska-Uherska

- na počátku války – v Rak-Uh. zavedena tzv. vojensko-birokratická diktatura = vše v monarchii je podřízeno

válce – hospodářství (centrálně řízeno, válečné hosp., preferován těžký průmysl, textilní a obuvnická výroba)

- politika (uzavřena říšská rada --- z budovy se stává nemocnice, uzavřeny zemské sněmy, tvrdá cenzura,

výrazné omezování občanských práv)

- jakékoli protirakouské postoje – tvrdě trestány (např. soud Aloise Rašína, Karla Kramáře – za styky s odbojem

odsouzeni k trestu smrti, nakonec amnestováni)

- zhoršení hospodářské situace, drahota, nedostatek potravin a surovin --- černý trh, spekulace, zvyšování cen

- vznik tzv. hladových demonstrací – jsou pořádány masově od roku 1916

- Od počátku války – čeští vojáci na srbské a ruské frontě přebíhají na druhou stranu

- někteří politici tuší, že císař povede své národy ve válce bez ohledu na existenci

jednotlivých národů --- začínají uvažovat o možnosti samostatného Československa ---

odchází do zahraničí (zde mají prostor na přípravu)

- mezi prvními emigruje T.G. Masaryk – významný vědec a politik, odchází na konci 1914 do Švýcarska,

Londýna – přednáší zde na univerzitě.

- na podzim 1915 – emigruje Edvard Beneš, Josef Durich

- do zahraniční akce se od roku 1915 zapojuje i Slovák Milan Rastislav Štefányk – doktor filosofie,

astronom. Posléze prosazuje myšlenku Československé jednoty – stát Čechů a Slováků.

V roce 1904 odešel do Francie, získal zde státní občanství, pracuje jako astronom, v roce 1915 narukoval,

pilot, přednášel o astronomii pro piloty. Na konci roku 1915 se zapojuje do zahraniční Masarykovi akce

---- má velký podíl na vytvoření samostatné čs. armády v zahraničí (operace na západní frontě, při

vzniku asi 10 000 příslušníků – zajatci, krajané Češi a Slováci žijící v zahraničí, utečenci z Rak.-Uh.

armády. V čele – francouzský generál, řízena Československou národní radou)

- Vytváří se 2 základní odbojová centra: 1) v Paříži – Beneš, Štefányk

2) v Londýně – T.G. Masaryk

- Vytváří se český zahraniční kómitét (výbor) --- posléze přejmenován na Československou národní radu

sídlo v Paříži, stává se důležitým zahraničním odbojovým orgánem, předseda – T.G. Masaryk

- Ze zahraničí spolupracují s Mafií (= tajný výbor, vytváří se od konce roku 1914, v čele Edvard Beneš a po

jeho odchodu do emigrace Přemysl Šámal ) --- provádí špionáž ve prospěch Dohody. Má kontakt na krajany

v USA, Rusku a Francii

- 1915 – krajané v USA vydali dokument Clevelandská dohoda = připojili se k myšlence samostatného čs.

státu, finančně podporují Masarykovu zahraniční akci.

- listopad 1916 - zemřel císař František Josef I. --- nastupuje KAREL I. (syn arcivévody Otty, bratr Františka

Ferdinanda de´Este) ----- uvolnění politické situace, začíná fungovat říšská rada a zemský sněm

- ustavuje se Národní výbor = zástupci různých politických směrů, je pro zachování Rakousko-

Uherské monarchie. Po roce se rozpadá, později je obnoven

- Český svaz = společný orgán českých poslanců na říšské radě, ustavuje se jako orgán prorakouského odboje,

nejsou v něm ani realisté ani pokrokáři

- květen 1917 – formulován Manifest českých spisovatelů – autor: dramatik Jaroslav Kvapil

--- podepsalo jej 222 českých spisovatelů a vědců

obrací se k Českému svazu (funguje na říšské radě) --- nabádají české poslance, aby hájili

národní zájmy (= reakce na loajalitu Českého svazu vůči monarchii)


Organizování československých legií v Rusku:

- 1917 – čs. legie vítězí u ZBOROVA nad vojsky Centrálních mocností

- Po vypuknutí revoluce ---- Bolševici se dostávají k moci --- Masaryk chce československé legie přeplavit přes

Vladivostok do Francie (chce aby v tomto boji zachovali neutralitu a nemíchali se do sporů v Rusku)

- Nakonec legionáři proti Bolševikům bojovali --- incident 23.5. 1918 v Čerjabinsku (Bolševici se snaží o

odzbrojení čs. legionářů, ti se rozhodnou proti nim bojovat --- jsou úspěšní, získají do své moci 8000 km

dlouhou Transsibiřskou magistrálu).
Hilsneriáda = T.G.M. vydal brožuru --- vystupuje proti pověře a antisemitismu

= případ vraždy --- aféra (Před velikonocemi 29.3. 1899 se stala vražda v lese u Polné – zavražděna

Anežka Hrůzová, je obviněn Leopold Hilsner – mladík židovského původu (kvůli názoru rituální vraždy

měla proříznuté hrdlo) – proces, Hilsner odsouzen k smrti, trest změněn císařem na doživotí, v roce 1918

byl císařem Karlem amnestován. Masaryk se postavil za Hilsnera (obdobné případy i ve Francii)
1918

- 6.1. – na generálním sněmu se sešli čeští poslanci říšské rady a sněmu a přijali Tříkrálovou deklaraci =

požadavek české politické scény na samostatný stát, který by byl spravedlivý

- 8.1. – Americký prezident Wilson se obrátil k americkému Kongresu se 14 bodovým programem, který má vést

k ukončení války (8 bodů povinných). Hovoří se zde o uznání autonomie pro národy Rakousko-Uherska,

řada stávek a demonstrací

- od února – spory ve vojsku (účastní se 1/3 mužů) , organizátoři vzpoury popraveni – také 1 Čech

vzpoury – u Jaderského moře, v Rumburku

- květen – další vzpoura – na našem území v Rumburku (/hl. proti nedostatku zásobování, nechtějí zpět na

frontu)

- duben – Sixtova aféra = Francie uveřejnila dopis asi rok starý (kvůli útokům ze strany Rakouska-Uherska),který napsal císař Karel I. svému švagrovi Sixtu Bourbonovi. Karel I. v něm praví, že bude

podporovat spravedlivé nároky na Alsasko (= stojí tedy proti Německu). Karel se tak dostává do větší

závislosti na Německu

- květen - Pittsburgská dohoda – podepsali jí s Masarykem (vrátil se z Moskvy) američtí Slováci v Pittsburghu.

= programová dohoda soužití Čechů a Slováků v budoucím společném státě (předpokládá

slovenskou administrativu a sněm)

Tyto skutečnosti se staly součástí protičeské a protičeskoslovenské argumentace slovenských

autonomistů a separatistů.

- červen až září – díky úspěchům Čs. legií proti Bolševikům uznává Francie, VB a USA exilovou vládu za

základ budoucí vlády

- červenec – v Praze je znovuustaven Národní výbor (dříve byl prorakouský) – je obnoven na základě

deklarace, stává se nejvyšším orgánem české domácí politiky. Jsou v něm politici ustavení na

základě výsledků voleb do říšské rady z roku 1911:

--- ČSSD, Agrární strana, Státoprávně demokratická strana (vznik 1918 – mladočeši + pokrokáři,

později tzv. Národně-demokratická ), ČSNS (Česká strana národně sociální), katolíci, staročeši

- předseda: Karel Kramář (Státoprávně demokratická str.)

místopředseda: Antonín Švehla (agrární)

- Václav Klofáč (Národní socialista – ČSNS), František Soukup (sociální demokrat – ČSSD)

- vytvořena síť národních výborů – úkolem je převzít moc

- září – Prozatimní československá vláda ustavena v Paříži, v čele: Masaryk, další – Beneš, Štefányk- 18.10. – přijata Washingtonská deklarace – Masaryk jí navrhl jménem Prozatimní vlády, stala se

nejvýznamnějším dokumentem zahraničního odboje.

= odmítnutí Habsburské monarchie, mluví se o republice a právech

- ustavuje se Socialistická rada (Národní socialisté + demokraté)

- 14.10. – organizuje se generální stávka (protest proti odvážení potravin a zboží z českých zemí) –

na mnoha místech přerostla ve vyhlašování samostatnosti ---- Národní výbor se od toho

distancoval.

- 27.10. – zaslal rakousko-uherský ministr zahraničí nótu prezidentovi Wilsonovi v níž vyslovil souhlas s

požadavky.

V Praze je to pochopeno jako kapitulace monarchie (dochází k strhávání symbolů monarchie)

- 28.10. – vyhlášen samostatný stát

= v pondělí – Švehla + Soukup chtějí zabránit odvozu obilí z Prahy na frontu, v 8 hodin – vyhlášena nóta

od rak.-uh. ministra zahraničí -------- Národní výbor bere iniciativu státu do svých rukou.

Místodržitelství v Praze žádá Vídeň o pomoc --- žádné zprávy z Vídně, proto ustupuje

Monarchistické vojsko je odvoláno z akcí

Povolán Vavro Šrobár – (jeden z „5 mužů října“) ---- vyhlašují samostatnost:

- Alois Rašín (Národní demokrat)

- Fr. Soukup (Soc.demokrat)

- J.Švehla (Agrárník)

- Jiří Stříbrný (Nár. socialista)

- Vavro Šrobár (Nár. demokrat)

18 hodin – 1.zákon o zřízení Československa vypracovaný Aloisem Rašínem

- 30.10. – Martinská deklarace – připojení Slovenska

- (11.11. – konec 1. světové války)16) Mnichov a rozbití Československa

- Tzv. Zelený případ – krycí název útoku na Československo ze strany Německa, Německo se snaží ve vztahu

k ČS využít SdP (chce pomoc zevnitř)

- červen 1937 – Směrnice pro jednotnou válečnou přípravu = plán na napadení a ovládnutí ČS (chtějí využít

národnostní různorodost ČS – využití SdP)

- říjen 1937 – Teplický incident – střet nacistů s policií v Teplicích (vyprovokoval to K. H. Frank) --- prudký

ohlas v Berlínském tisku

- duben 1938 – sjezd SdP v Karlových Varech – Henleinovci vystoupili s tzv. Karlovarskými požadavky:

1) aby ČS zrušilo spojenecké smlouvy s Francií a SSSR

2) aby se zahraničně-politicky ČS orientovalo na Německo

3) volnost nacistické propagandy

4) žádají autonomii německých území uvnitř ČS

- konec dubna 1938 – Britsko-francouzská jednání z Anglii

- Praha měla být donucena podvolit se nacistickým požadavkům (aby se za každou cenu zabránilo válce)

- požadavky SdP vůči čs. vládě měly být z příkazu Hitlera stále vyšší (Henleinovci nemají být nikdy spokojeni),

Německo nemá zájem na smírném řešení Henleinovců v ČS. Hitler se vydává za „ochránce“ sudetských Němců

- Čs. vláda – je ochotna řešit sudetoněmeckou otázku jen na základě ústavy


- květen 1938 – Německo stahuje jednotky k ČS, ČS vyhlašuje částečnou mobilizaci

- je vedena protičeská propaganda ze strany Německa

- 3. srpna 1938 – do Prahy přijíždí lord Walter Runciman (až do 19.9.) = Runcimanova mise --- měl působit

jako prostředník v jednání mezi ČS a SdP, měl vystupovat jako soukromá osoba.

Jeho skutečný cíl: přimět čs. vládu k přijetí Henleinovských požadavků

- ČS vypracovala Národnostní statut (řešení národnostní otázky) – Henleinovci ho odmítli

E. Beneš vypracoval tzv. Benešův 4. plán (= Henleinovcům nabízí do autonomní správy pohraniční oblasti),

taktika SdP se proto dostává do slepé uličky.

- září 1938 – situace se vyhrocuje, Norimberská řeč Adolfa Hitlera – navečer 12.9. hrubě slovně napadl ČS,

pohrozil, že si německá říše vynutí sebeurčení pro sudetské Němce.

Po skončení jeho řeči příslušníci SdP napadají celnice, úřady, byty Čechů i Židů – násilnosti a srážky v

pohraničí

- 13.9. se čs. vláda rozhodla k činu – pokud budou násilnosti pokračovat, vyhlásí stanné právo

vyzvala občany ke klidu, vydala zákaz shromažďování

- Německý tisk a rozhlas se rozběsnili – „Češi napadli sudetské Němce, je tisíce mrtvých“ – není to pravda,

Češi se pouze bránili (13 mrtvých Čechů + 61 zraněných ; 10 mrtvých + 14 zraněných sudetských Němců)

- Henlein prohlásil, že veškeré jednání s ČS je nemyslitelné – „Chceme domů do Německé říše“

- 16.9. 1938 – rozhodnutím vlády za protistátní činnost – rozpuštění SdP + ostatní organizace s ní spojené

- Šéfové SdP (K.H. Frank + Konrád Henlein) prchají do Německa, je na ně vydán zatykač


- 15.9. 1938 – Chamberlain (VB) odletěl na Hitlerovo sídlo v Berchtesgadenu, Hitler mu sdělil, že požaduje

okamžité připojení německých oblastí v Československu k Německu

- 20. 9. – Čs. vláda obdržela ultimátum vypracované Fr. a VB – musí odstoupit území, kde žije 50% Němců,

doprovázeno vyhrůžkami a hrozbami (že neprohlásí Německo za agresora, že ČS nepomůže ani

Společnost národů a že přestane platit spojenecká smlouva s Francií)

Díky nátlaku 21.9. – vláda Milana Hodži ultimátum přijímá

- 22.9. – Chamberlain s touto zprávou odletěl do Godesburgu, aby sdělil, že ČS přijalo – Hitler své požadavky

vystupňoval – předložil i požadavky Polska a Maďarska na území ČS

- čs. veřejnost se dozvěděla o přijmutí ultimáta --- demonstrace, stávky --- Hodžova vláda odstoupila,

nastupuje nová úřednická vláda gen. Jana Syrového

- 23.9. – prezident E. Beneš vyhlásil všeobecnou mobilizaci

- 22.9. - jednání v Godesbergu je neúspěšné (Hitler dostal zprávu o dění v ČS, rozzuřil se a začal hrozit útokem

na ČS). VB je ochotna realizovat další Hitlerovi požadavky, Chamberlain ale cítí, že musí tomu dát

formu stravitelnou pro západoevropskou veřejnost

= MNICHOVSKÁ KONFERENCE

- účast: Daladier (Fr.), Hitler, Mussolini (It.), Chamberlain (VB)

- 29.2. – ve vůdcově domě v Mnichově se konají přípravy

- „ Je třeba současné ČS zlikvidovat, disponuje 40 divizemi a to mi svazuje ruce vůči Francii“ – Hitler

- konferenci nikdo neřídí, nikdo jí nezapisuje, nemá daný program

- Hitler kladl požadavek, že během 6–7 dní chce být pánem ČS, Chamberlain a Dalarier přislíbili, že to zařídí

- Diplomaté ČS byli hlídáni gestapem, dostali o celém jednání jen sporadické zprávy, večer 29.9. bylpodepsán ortel – Německo má právo zabrat území ČS s 51% a více německými obyvateli

- stanovena 4 pásma záboru území (5. pásmo – o něm má rozhodnout Mezinárodní výbor,

na němž budou přítomni i zástupci ČS – má také stanovit místa, která budou připojena

k Německu na základě plebiscitu (území strategicky významné pro ČS) v budoucnu.

- 30.9. – čs. vláda Mnichovský diktát přijala = odepsání ČS jako suverénního státu = konec 1. republiky

- ČS ztratilo asi 1/3 území (41000 km), asi 5 mil obyvatel, 40% průmyslu + zdroje surovin, pohraniční opevnění

- 1.10. až 20. 11. – zábor našeho území

- 4.10. – Hitler vzal červenou tužku a do mapy zakreslil hranice 5. pásma (debaty o zřízení Mezinárodního

výboru byla fraška) – Berlínský diktát

- bylo vyhověno i územním požadavkům Polska a Maďarska:

- poč. října – Spiš, Orava, Těšínsko - Polsku- listopad – tzv. Vídeňská arbitráž – Maďarsko zabralo část slovenského pohraničí
- období od Mnichova do 15. března 1939 = období 2. republiky (Pomnichovská republika)

- říjen 1938 – Slovensko + Podkarpatská Rus získávají autonomii --- oficiální název: Česko-Slovensko

Beneš záhy abdikoval, nastupuje nový prezident dr. Emil Hácha
- po Benešovi až do roku 1938 – ministr zahraničí Kamil Krofta

- ministr zahraničí tzv. 2. republiky – František Chvalkovský

v čele vlády: Rudolf Beran (agrárník, směřuje svou politikou doprava) – přijímá tzv. Zmocňovací zákon

bere na sebe pravomoci, vyřazuje z funkce Národní shromáždění.

- strany pravice a středu – vytváří tzv. Stranu Národní jednoty (v čele agrárníci, Rudolf Beran)

Sociální demokraté + levicově orientovaní Národní socialisté - Národní strana práce

Komunistická strana je zakázána ----- zúžení spektra politických stran


- březen 1939 – Josef Tiso (HSL´S) je pozván na jednání s Hitlerem do Berlína

Výsledek: 14.3. 1939 – Slovenský sněm vyhlásil samostatný Slovenský stát

Hácha byl také narychlo pozván do Berlína, pod nátlakem 15.3. podepisuje dokument --- zbytek českých zemí

je obsazen německými vojsky (ačkoli se signatáři Mnichovské dohody zavázali, že se budou snažit o

zachování jednotného státu)

- 16.3. – vydán výnos o zřízení tzv. Protektorátu Ćechy a Morava

11) ČSR v letech 1918 až 1938
ČSR ve 20. letech:

- Národní výbor přijal nové členy a mění se v RNS (= revoluční národní shromáždění) – plní funkci

československého parlamentu (jednokomorový).

- vyhlásil sesazení Habsburků, přijal zákony např. o zrušení šlechtických titulů

- demokratické svobody + rovnost lidí před zákonem

- zvolil T.G. Masaryka prezidentem ČSR, vytvořil 1. vládu (výkonná moc)

- prezidentské pravomoci jsou značně omezeny, přesto má obrovský vliv na vývoj ve společnosti

- Postupně se kolem T.G.M. a E. Beneše vytvořila tzv. Skupina hradu – politicky nevymezena (i apolitici)

- např. Karel Čapek s tzv. Pětkou

- Antonín Švehla (agrárník), Alois Rašín (národní demokrat), Jan Šrámek (lidovec),

Rudolf Bechyně (soc. demokrat), Jiří Stříbrný (nár. socialista)

- orgán ustanoven 1925, 1926 je politicky činný (stáli v pozadí politického rozhodování)


- listopad 1918 – vytvořena Vláda celonárodní (všenárodní) koalice – nejvýznamnější politické strany

- v čele: Karel Kramář – „Kramářova vláda“

- Edvard Beneš (ministr zahraničí), Antonín Štefányk (ministr vojenství) – nestraníciAlois Rašín (ministr financí), Antonín Švehla (ministr vnitra), Vavro Šrobár (min. pro

správu slovenských záležitostí)Politická struktura:

- RNS – parlament nevolený, poměr stran podle voleb z roku 1911- slovenští zástupci tvořili nediferenciovaný politický klub

- zástupci menšin sami odmítli vstoupit

- strany mohly odvolávat své poslance, když se nepodřídili stranické disciplíně
- Hl. úkoly vlády:

- řešení vnitropolitických problémů – zabezpečit území státu

- otázka domácích Němců (začali usilovat o spojení s

Rakouskem a v SV Cáchách, na S. Moravě, Slezsku, J. Moravě, Jihlavě, Brnu a

Olomouci začali vytvářet vlastní německé provincie s vlastními vládami --- česká

vláda toto území vojensky obsadila.

- Polsko mělo zájem o Těšínsko, Spiš – Spor o Těšínsko – 1920 rozděleno mezi ČSR a Polsko

- oblast Maďarska – březen 1919 – vyhlášena tzv. Maďarská republika rad (MRR) blížila se diktatuře

proletariátu po vzoru SSSR.

Vybudována rudá armáda, znárodňování, v čele Rada lidových komisařů,

v čele: komunista Béla Kun

MRR nechtěla některá území předat svým sousedům podle smlouvy ze Sevres, chtěla

přehodnocení požadavků

konec dubna 1919 – čs. a rumunské jednotky překročily maďarské hranice – MRR zahájila protiofenzívu,

obsadila velkou část Slovenskav červnu 1919 – v Prešově vyhlášena SRR (Slovenská republika rad) – trvala jen za pobytu Rudé armády.

Dohoda tvrdými požadavky donutila MRR ke ztažení jednotek, její vláda lidových

komisařů nakonec odstoupila

- na Pařížské konferenci – delegace: K. Kramář, E. Beneš

- od Německa jsme dostali Hlučínsko

- od Rakouska Valticko a Vylorasko

- bylo k nám oficiálně připojeno Slovensko a Podkarpatská Rus

- vážná hospodářská situace – hladové bouře

- červen 1919 – 1. obecní volby – do obecních zastupitelstev, suplovaly i volby parlamentní

- jen v českých zemích (ne na Slovensku a Podkarpats. Rusi)

- volili všichni občané bez ohledu na stav, národnost (ženy i Němci)

- výsledek: Soc. demokraté, Socialisté, Agrárníci --- vytvoření nové vlády: Rudo-zelená koalice

- v čele: Vlastimil Tusar (pravicový Soc. dem.)

- uzákonění prodělnických požadavků, vláda se však nestabilizovala.

- únor 1920 – přijata definitivní Ústava ČSR – nepatrně zvýšeny prezidentské pravomoci,

s úpravami platila až do června 1948.

Ústava stanovuje: - jediným zdrojem státní moci je lid

- zákl. občanská práva (i na soukromé vlastnictví)

- ustavena zastupitelská demokracie

- parlamentem je Národní shromáždění – princip trojího dělení moci

- 2 komory: - Poslanecká sněmovna (300 členů)

- Senát (150 členů)

V praxi se vyvinul slabý parlament, ale silné jednotlivé vládní kabinety.

- duben 1920 – 1. parlamentní volby – vítězí Soc. dem., obnovena vláda Rudo-zelené koalice

V sociální demokracii dochází k rozporu – v rámci strany se vytváří poměrně silná levice --- potom vede ve

vzniku Komunistické strany . Pravice a levice nemohou dále spolupracovat, Kominterna Z Moskvy velmi

tlačí na levici --- to způsobí roztržku --- vrchol:prosinec 1920 – boj o Lidový dům – boj o majetek Sociální demokracie

- levice dům a tiskárnu obsadila, ale státní orgány zasáhly ve prospěch

pravice (dům byl připsán na 1 zástupce z pravice)

10.12. – vyhlášena generální stávka na pomoc levici, špatná organizace, několik mrtvých, někteří levicoví

jsou zatčení. Je zlomena během 5 dnů --- levice prohrála --- její stoupenci založili v květnu 1921 –Komunistickou stranu

Nejvýznamnější představitel levice: Bohumír Šmeral, Antonín Zápotocký

politika kominterny – musí přijmout 21 podmínek pro vstup:

- hl. že nebude spolupracovat se sociální demokracií ani buržoazií.

- že bude usilovat o vytvoření diktatury proletariátu

- že nevytvoří žádnou vládní koalici a bude se snažit rozbíjet vládní

dosavadní systém

- září 1920 – po poradě s T.G.M. podává Tuzarova vláda demisi --- nastupuje úřednická vláda Jana Černého

je apolitická, je pod vlivem T.G.M. a Pětky.

Hl. úkol: vyřešit rozkol v sociální demokracii

- 1925 – volby – Komunistická strana je 2. nejsilnější stranou za agrárníky

- konec 20. let – Kominterna v Moskvě – „Bolševizace komunistických stran“ (= co nejvíce se připodobnit

komunistické straně bolševiků v SSSR) – Bohumír Šmeral – přijal

program, ale snaží se aby se Komunistická strana nezříkala spolupráce s ostatními stranami. Je

odvolán do Moskvy a zde je odstaven z funkce.

- 1929 – 5. sjezd Komunistické strany – postavil se za politiku bolševizace strany, ustaveno nové vedení podle

představ Kominterny (v čele: Klement Gottwald). Asi z 350 tis. členů zůstává jen 30 tis. členů ---

obrovský odliv členstva

V období hospodářské krize se počet členů opět stabilizuje (díky sociálnímu programu)

Od roku 1934 – Komunistická strana začíná opět hrát větší úlohu na politické scéně
Hospodářství:

- po Rakousko-Uhersku zdědilo ČSR asi 70% kapacity mocnářství

- ČSR je zemí průmyslově agrární

- negativní důsledky z jednání Pařížské mírové konference --- ČSR nedostane reparace, je zatíženo miliardovými

dluhy bývalého mocnářství

- průmyslová výroba – až do roku 1921 stoupá

- roku 1921 – asi 70% předválečné úrovně

- 1921-23 – období dílčí hospodářské krize – roku 1924 je vystřídána konjunkturou a

výroba překročila předválečnou úroveň (v zemědělství až v roce 1925)

- Zemědělství: - 1920 skončilo provedení agrární reformy = rozdělení půdy velkostatků nad 150 hektarů –

reforma byla neúplně dokončena. V reformních snahách se pokračuje nadále.

Zahraniční politika:

- určuje jí Edvard Beneš (do roku 1935 je ve funkci ministra zahraničních věcí) – politika v souladu s názor

T.G.M., „politika hradu“

- hl. zásady – zachování status quo po 1. světové válce (dobré vztahy s ostatními zeměmi, podpora Společnosti

národů, ČSR se bude opírat o západní velmoci – hl. Francii)

- 1924 – ČSR uzavírá s Francií spojeneckou smlouvu (měla se stát hlavní smluvní základnou bezpečnosti)

- uzavření Malé Dohody – 1. smlouva mezi ČS a Jugoslávií – 1920

- 2. smlouva mezi ČS a Rumunskem – 1921

- Jednání v Locarnu – 1925 (otázka garance západních a východních hranic), otázka východních hranic nebyla

vyřešena, byly přijaty pouze arbitrážní dohody

Jednotlivé vlády v meziválečném období:

1) Kramářova – celonárodní (všenárodní) koalice

2) Rudo-zelená koalice – v čele: Tusar (sociální demokracie) – spojení socialistické strany s agrárníky

- problémy v důsledku rozporu uvnitř strany – vyřešeno rozdělením strany = oslabí jí to,

dává to šanci Agrárníkům --- hegemonie Agrární strany

3) vláda Jana Černého – úřednická, nepolitická, 1920 až 1921

4) Poloúřednická vláda – 1921 až 1922, v čele E. Beneš (není členem žádné politické strany)

- pokračuje v politice předchozího kabinetu1923 – E. Beneš se stává členem Národních socialistů

5) Švehlova (parlamentní) – 1922 až 1926, Švehla – agrárník, opětné obnovení všenárodní koalice

- ministr financí – opět Alois Rašín (ve společnosti – nespokojenost s finanční

politikou- zdražování, 1923 byl na něj spáchán atentát

- 1923 přijímá Zákon na ochranu republiky (= má chránit republiku proti

extrémním politickým silám) – může být použit proti komunistům, českým fašistům, radikálním

Slovákům (L´uďáci), radikálním příslušníkům menšin

- 1923 – 2. obecní volby – nejsilnější: Agrárníci

sílí katolické strany, oslabena Sociální demokracie

- 1925 – Parlamentní volby – vítězí Agrárníci, pak Komunistická strana, pak Čs. lidová strana

(katolický proud), Sociální demokracie6) úřednická vláda Jana Černého – 1926, výrazně se zhoršuje vnitropolitická situace, sílí fašizující proudy v

českém politickém hnutí (gen. Rudolf Gajda)

- problém v Národně socialistické straně – proti Benešovi vzniklo křídlo Jiřího Stříbrného (byl

vyloučen, přidává se do fašizujícího tábora)7) Švehlova vláda – 1926 až 1929, nové koaliční seskupení = vláda Panské koalice (nejsou zde strany

socialistického zaměření), socialisté se dostávají do opozice

- poprvé se ve vládě objevují představitelé 2 německých stran (zemědělsky a křesťansky zaměřené)

- přijala nepopulární opatření – omezuje samosprávu místních úřadů, zhoršení podmínek sociálního

zajištění, zbavila vojáky politického práva

- 1929 Švehla onemocní, je vyřazen z aktivní politiky, zastupuje ho agrárník Fr. Udržal

- 1929 – Parlamentní volby – vítězí: Agrárníci, Sociální demokracie, Národní Socialisté

8) Vláda široké koalice 1929, v čele agrárník blízký hradnímu křídlu František Udržal

- 1932 – na místo Fr. Udržala – Jan Malypetr (do roku 1935)


ČSR ve 30. letech:

Důsledky hospodářské krize:

- podobně závažné jako v Německu

- u nás propukla krize později – až 1933 (ve většině zemí už 1932)

- průmyslová krize vypukla na jaře 1933 – výroba pouze 56% objemu výroby z roku 1929

- asi 1 milion nezaměstnaných – asi 2/3 v českém pohraničí, postihla hl. střední vrstvy (ve státním aparátu,

školství, službách ...)

- mění se struktura čs. hospodářství – snížil se objem výroby lehkého průmyslu, zhroutil se vývoz, zvýšení

těžkého průmyslu – hl. zbrojařství

- jediný docela úspěšný podnik – Baťovy závody – exportují i v období krize

- finančnictví – otázka devalvace měny, Národní demokracie se snaží měnu udržet, 1934 došlo k devalvaci,

Národní demokracie ostře protestuje – vystoupili z vlády

- zemědělská krize – došlo by k ní stejně (počátky už od konce 20. let)1934 – vznik Obilní společnosti (státní instituce, řídí nákup, vývoz a dovoz obilí, angažuje se Agrární strana)

- snížení reálné mzdy o 1/3 ; pokles sňatkovosti a porodnosti

- hladové demonstrace (pochody) – v Duchcově, Frývaldově, Radotínu – střety s policií

- 1932 – Mostecká stávka – protest proti propouštění horníků, byla částečně úspěšná – vznikly solidární akce i v

jiných uhelných revírech. Poprvé a naposled spolupracují Komunisté se Soc.demokraty

Systém politických stran ve 30. letech:

- Agrární strana – vznik z Agrárního hnutí (od 80. let min. století), založena 1899 vyčleněním z Mladočechů

- po vzniku ČSR – nejsilnější strana, hegemon (kvůli rozkolu v sociální demokracii) –

neobvyklý jev v našem politickém životě (nejsme agrární země).20. léta – klíčové pozice ve vládě mají agrárníci, tiskový orgán- deník Venkov

V čele – do roku 1933Antonín Švehla, do roku 1938 – Rudolf Beran (do pozadí se dostává

hradní křídlo strany, navazuje kontakty s K. Henleinem – kvůli tomu nebyla strana po roce

1945 obnovena)Československá strana lidová – vznik těsně po vzniku ČSR na základě sloučení 3 katolických stran,

v čele: Jan Šrámek, Zápas 2 proudů – jeden inklinoval k fašismu X hradní křídlo - vítězíStrany socialistické:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət