Ana səhifə

1. pira cacah piranti sing digunakne kanggo bersuci


Yüklə 215 Kb.
səhifə1/4
tarix27.06.2016
ölçüsü215 Kb.
  1   2   3   4
166 سؤال وجواب للمبتدئين

تفهيم فقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

على لسان ناصر السنة الإمام الشافعي مجدد القرن الثاني عالم قريش

من وصفه بأنه "يملأ طباق الأرض علما"

Fiqih Nabi Muhammad

166 Soal lan Jawab

Soko Imam Syafi'i

166 Soal lan Jawab

KITAB THAHARAH KITAB SHOLAT
تفهيم 1000 سؤال وجواب في الفقه الشافعي مع الدليل من القرآن والحديث الصحيح والآثار

Mahami 1000 soal lan jawab ing njero fiqih Syafi'i karo bukti dalil soko Al-Qur'an lan hadist asli lan omongane para shohabah

Fiqih Imam Syafii 166

لخادم الحديث أحمد بن الدرويش ترجمة ستي نضرية

166 Soal dan Jawab

KITAB THAHARAH KITAB SHOLAT


LEVEL 1

KITAB THAHARAH

LEVEL 1
KITAB THAHARAH

Bab piranti Bersuci

1. pira cacah piranti sing digunakne kanggo bersuci?
piranti mensucikan benda ana telu:
1. banyu
2. lemah/Debu
3. piranti menyamak (proses sing dilakoke kanggo ngilangna turah-turah lan ambu busuk saka lulang karo nggunakne bakal tertentu)

2. ana ngapa jenis banyu?


Jenis banyu ana telu
1. banyu suci lan mensucikan
2. banyu suci ning ora mensucikan
3. banyu najis

3. pira jenis banyu suci sing mensucikan?


Jenis banyu suci sing mensucikan ana loro
1. banyu sing mudhun saka langit
2. banyu sing metu saka bumi

4. pira macam jenis banyu sing suci ning ora mensucikan?


Jenis banyu sing suci ning ora mensucikan ana papat
1. banyu sing wis digunakne kanggo berwudhu (banyu musta‘mal) utawa ngilangna najis
2. banyu sing ora katon ana najisnya
3. banyu sing katon ana sethithik benda-benda liya sing halal (yakni suci) ning banyu sabenere bisa dihindarkan saka benda-benda kesebut (kaya ta: za’faron lan kapur barus)
4. banyu sing metu saka sumber sing suci

5. sebutake rupa-rupa banyu sing najis?


banyu sing najis ana loro macam
1. banyu sethithik sing kena najis
2. banyu akeh sing ngowah amarga kena najis

6. pira takaran banyu sing akeh (sing sah digunakne kanggo bersuci)?


Takaran banyu akeh sing digunakne kanggo bersuci ana loro
1. banyu sacacah loro qullah (Qullah dheweke bejana gedhe)
2. banyu luwih saka loro qullah

siji Qullah = 250 Rathl


loro Qullah = 500 Rathl and 250 mann
siji Mann = loro Rathl (815.39 Gram)

Rathl Baghdaadiy


128 utawa 128 4/7 utawa 130 Dirham = 405.888 utawa 407.695 utawa 412.230 Gram

banyu loro qullah yaiku saakeh limang atus Ritl manut takaran Baghdadi, yaiku sekitar rong atus seket Mann (siji Ritl = 128 - 130 dirham = 407,695 - 412,23 gram utawa 230 liter)

7. pira takaran banyu sing sethithik?
banyu sing sethithik dheweke banyu sing kurang saka loro qullah

8. apa takaran ukuran didhuwur yaiku pamatesan sing tepat utawa pangudakara kasar wae?


Takaran ukuran didhuwur yaiku berdasarkan pangudakara, sing wis disepakati lan disahkan saka Imam Ghazali, Imam Nawawi lan Imam Rofi’i mawa para ngulama liyane.

9. ana pira macamkah jenis debu?


Jenis debu ana telu macam
1. Debu suci sing mensucikan, yaiku debu sing ora tercampuri benda liyane
2. Debu suci ning ora mensucikan, yaiku debu sing tercampur karo benda suci sing halal kaya glepung
3. Debu najis, yaiku debu sing kena najis, kaya ta lemah kuburan sing dibungkar

10. sebutake contho-contho benda sing oleh digunakne kanggo menyamak?


contho benda utawa bakal sing oleh digunakne kanggo menyamak yaiku syit (wit sing harum ambune ning pahit rasane), qorzh (godhong wit Salam), lulang delima, wit Gall Oak, lan apa wae sing digunakne wong Arab kanggo menyamak, mangkana uga banyu najis sing tercampuri benda-benda suci, kaya tawas lan qorzh.

Berdasarkan pamikir sing sahih, sakwise proses menyamak buyar, barang sing disamak wajib dibasuh, becik kuwi disamak karo bakal sing suci arepa bakal sing najis

Bab Bersuci

11. ana pira macam cara bersuci?Sebutkan!


cara bersuci ana papat macam
1. Wudhu
2. adus wajib
3. Tayammum
4. ngilangna najis

12. ana ngapa hukume wudhu? sebutake!


hukum wudhu ana loro
1. Fardhu (wajib)
2. Sunnah

13. apa sing marakake wudhu dadi wajib?


Wudhu dadi wajib diamergakne anane hadats

14. sebutake beberapa hal sing disunnahkan kanggo berwudhu?


ana telu las
1. nganyari wudhu ping saben solat wajib
2. Berwudhu pas adus wajib
3. Berwudhu kanggo wong sing junub pas arep turu
4. lan pas arep bersenggama bali
5. pas arep pangan (lan ombe)
6. Berwudhu sakwise nglakoke ghibah (ngomongna aib wong liya, Jawa: ngrasani)
7. sakwise mengusung jisim
8. pas nesu
9. Berwudhu pas arep azan lan arep iqoomah
10. lan pas arep mlebu menjero masjid
11. lan pas i'tikaf neng jerone
12. Berwudhu kanggo wong sing berhadats sing arep turu neng bengi dina, kaya ta wong sing junub
13. Berwudhu pas pengen maca Al Qur’an karo apalan (tanpa ndhemok muschaf)

15. apa wae hukum sing ana jero wudhu?


hukum sing ana jero wudhu ana nem
1. wajib
2. Nafl
3. Sunnah
4. Adab
5. Makruh
6. Syarat

16. ana ngapa rukun (utawa wajib-nya wudhu? sebutake!


Rukun wudhu ana pitu
1. pangarah
2. Membasuh kabeh rai
3. Membasuh kapindho tangan nganti kapindho sikut
4. Mengusap sakanggonan endhas
5. Membasuh kapindho sikil nganti mata sikil
6. Tertib (ngurut)
7. Berkesinambungan tanpa untara, berdasarkan siji saka loro pamikir

17. apa prakara nafl dijero wudhu?


ana siji, yaiku berwudhu pindho pindho (mengusap utawa membasuh masing-masing anggota wudhu saakeh pindho)

18. apa wae prakara sing sunnah dijero wudhu?


prakara sunnah jero wudhu ana limalas
1. Mengucap basmalah
2. Membasuh kapindho tangan saakeh ping telu sadurung mlebokake dheweke menjero ajang banyu
3. ngemu-kemu lan Istinsyaq (menghirup banyu kejero irung nuli dihembuskan metu)
4. ngemu karo banget, mangkana uga istinsyaq kajaba kanggo wong sing masa mula dilakoke sekadarnya wae
5. Istintsar (ngetoke banyu saka irung)
6. ngemu-kemu lan Istinsyaq karo seciduk utawa loro ciduk banyu
7. nyela-nyela jenggot sing tebal
8. Mengusap kabeh endhas
9. Mengusap kapindho kuping kanggonan njaba lan jero karo banyu sing anyar
10. mlebokake driji telunjuk menjero lubang kuping
11. Mengusap gulu
12. nyela-nyela driji sikil nggunakne driji kelingking
13. Membasuh (mengusap) saben anggota wudhu saakeh ping telu
14. ndhikikna anggota awak kanggonan tan
15. buyar wudhu maca doa :
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

artine: “aku bersaksi menawa tiada tuhan kajaba Allah lan menawa Muhammad yaiku penyembah lan kongkonan-Nya. mupu Suci kowe, ya Allah, lan samubarang puji kanggo-ndak. aku bersaksi menawa ora ana tuhan kajaba kowe. aku mit apuran-ndak lan aku bertaubat marang-ndak."

19. sebutake adab jero berwudhu!
Adab wudhu ana sapuluh
1. ngadhep menyang arah kiblat
2. ana ing panggon sing sakirane banyu ora malik ngenanine utawa ora memercik marange
3. seseleh bejana banyu neng sisih kiwa nek ana ing panggon sing ciut lan didokokake neng sisih tan nek panggone amba
4. ora njaluk bantuan wong liya kajaba jero kondisi kepeksa, lan nek njaluk bantuan mula bejana banyu dipanggonke neng sisih tan
5. nganyak membasuh rai nang kanggonan dhuwur
6. Membasuh tangan nang kanggonan epek-epek dhisik
7. Mengusap endhas diawali saka ngarepan
8. Membasuh sikil dianyak saka driji
9. ora mengibas-ngibaskan kapindho tangan
10. ora nggaringna wudhu karo saputangan (utawa bebed, utawa sak-wernane)

Bab prakara sing Makruh jero Wudhu

20. apa wae prakara sing makruh jero wudhu? sebutake!
ana telu hal sing makruh jero wudhu
1. lumuwih jero nggunakne banyu senajan lagi ana ing pinggir segara
2. Membasuh endhas dudu mengusapnya (endhas arepe diusap lan dudu dibasuh)
3. Membasuh utawa mengusap anggota wudhu luwih saka ping telu

Bab Syarat-syarat wudhu

21. apa wae syarat-syarat wudhu?
Syarat wudhu ana siji yaiku nggunakne banyu mutlak dudu kajabane

22. apa wae prakara sing murungna wudhu? sebutake!


prakara sing murungna wudhu ana sanga
1. metune samubarang saka loro keisinan (qubul lan dubur)
2. Saluran regedan tersumbat lan regedan metu saka saluran sing liya
3. ilang kelingan (turu, edan, semaput, dsb) kajaba turu jero posisi linggih sacara jejeg
4. ndhemok lubang keisinan manusia nggunakne epek-epek kanggonan jero, becik duwene dhewe arepa wong liya
5. ndhemok lulang lanang lan wadon dewasa tanpa anane pangalang kajaba nek mung ndhemok rambut, kuku lan untu. lagekne ndhemok lulang mahrom (wong sing haram dirabeni, kaya ta: pak-lik, embok cilik, adhi kandung, dll) lan anak cilik, ana loro pamikir.
6. mandhege hadas sing terus nerus kajaba nek mandhege pas lagi solat
7. wurunge hukum mengusap loro khuf. jero masalah iki ana pamikir liya, yaiku mung kewates jero membasuh kapindho sikil
8. wurunge hukum mengusap pembalut tatu
9. wurunge tayammumnya seseorang nek dheweke mitaya i anane banyu, jero hal iki ana loro pamikir (yen dheweke wis solat lan nemu banyu mula sah solatnya lan ora butuh mbalen, nek durung nglakoni solat mula wurung tayammumnya lan berwudhu).

23. ana pira rupa-rupane adus?


rupa-rupane adus ana loro
1. adus wajib
2. adus Sunnah.

24. Hal-hal apa sing majibke adus?


ana sapuluh. lima neng antarane mayu kanggo kaum lanang lan wadon, lagekne lima meneh mayu kanggo kaum wadon wae.

25. sebutake lima prakara sing majibke adus kanggo kaum lanang lan wadon?


1. metu nani
2. kawin utawa ketemune loro keisinan
3. kabeh awak kena najis
4. Najisnya sakanggonan awak ning ora meruhi panggon persisnya sing kena najis
5. ngaduske jisim

26. sebutake lima prakara sing majibke adus kanggo kaum wadon wae?


1. Haid
2. Nifas
3. Wiladah (bayen)
4. kluron
5. metune nani lanang saka qubul wadon (ning manut pamikir sing mu’tamad, wedok kesebut wurung wudhu’nya lan cukup kanggone berwudhu’ wae tanpa adus wajib)

27. sebutake jenis-jenis adus sunnah?


adus sunnah ana rolikur
1. adus nang dina Jemuwah
2. adus pas arep solat Istisqa’ (solat sing dilakoke kanggo mit udan)
3. adus pas arep solat Khusuf (Gerhana srengenge)
4. adus pas arep solat Kusuf (Gerhana bulan)
5. adus nang riyaya Idul Fitri
6. adus nang riyaya Idul Adha
7. adus kanggo wong kafir sing anyar memeluk Islam
8. adus kanggo wong edan nek wis eling
9. adus sakwise ngaduske mayit, jero salah siji pamikir
10. adus pas arep ihram
11. adus amarga arep mleboni lemah Haram
12. adus neng Muzdalifah
13. adus amarga arep wuquf neng Arafah
14. adus sadurung melontar jumroh, sajrone telu dina neng Mina
15. adus pas arep mlebu kutha Mekah
16. adus amarga arep thawaf ziarah
17. adus sakwise berbekam
18. adus sakwise mlebu menyang pemadina banyu panas (spa lan sing sawarnane)
19. adus pas arep nyukur wuluh keisinan
20. adus sakwise eling saka semaput
21. adus ping saben kedadean owah-owahan nang awak (ambu awak)

28. hukum apa sajakah sing tercakup jero adus?


hukum adus mencakup nem hal
1. Fardhu
2. Nafl
3. Sunnah
4. Adab
5. Makruh
6. Syarat

29. apa sajakah prakara fardhu jero adus?


prakara fardhu jero adus ana telu
1. pangarah
2. ngratakne banyu menyang kabeh awak
3. Berkesinambungan tanpa untara - manut siji saka loro pamikir

30. apa sajakah prakara nafl jero adus?


ana siji, yaiku membasuh awak saakeh pindho

31. apa wae prakara sing sunnah dijero adus?


prakara sunnah dijero adus ana sanga
1. maca basmalah
2. Membasuh kapindho tangan saakeh ping telu sadurung mlebokake menjero ajang banyu
3. ngilangna regedan
4. Berwudhu kaya wudhu solat
5. ndhuwit telu basuhan banyu mendhuwur endhas
6. nyela-nyela rambut endhas lan jenggot
7. anyak membasuh saka kanggonan tan awak
8. Mengalirkan banyu menyang kabeh awak karo menggosoknya karo tangan
9. sawis adus maca doa :
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسولَ الله

اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطتهرين ..

"aku bersaksi menawa tiada tuhan kajaba Allah lan menawa Muhammad yaiku kongkonan Allah. ya Allah, dadekna aku klebu wong sing bertaubat, lan dadekna aku klebu wong sing mensucikan awak.“

32. sebutake adab pas adus!


Adab adus ana wolu:
1. ngadhep menyang arah kiblat
2. ana ing panggon sing sakirane banyu ora malik ngenanine lan ora memercik marange
3. mapatake ajang banyu neng sisih kiwa
4. nek ajang banyune gedhe mula didokokake neng sisih tan
5. ora njaluk bantuan wong liya kajaba nek kepeksa
6. yen njaluk bantuan mula memposisikan ajang banyu neng sisih tan
7. nganyak saka awak kanggonan dhuwur
8. neng panggon tertutup

33. apa wae prakara sing makruh jero adus?


prakara sing makruh jero adus ana loro
1. lumuwih jero nggunakne banyu senajan ana ing tepi pantai
2. Membasuh luwih saka ping telu siraman

34. sebutake apa syarat adus?


ana siji, yaiku nggunakne banyu mutlak

Bab Hal sing Haram dilakoke wong sing Junub

35. apa wae hal sing dilarang kanggo dilakoke saka wong sing lagi jero kaanan junub?
ana wolu hal
1. maca Al-Quran
2. nulis Al-Quran
3. ndhemok Al-Quran
4. nglakoni solat
5. nglakoke sujud
6. Tawaf
7. Berkhutbah lan nekani khutbah neng masjid
8. meneng awak dijero masjid, ning oleh nek mung liwat

Bab Tayammum

36. apa piranti tayammum?
piranti tayammum yaiku debu sing suci

37. ping pira seseorang menepuk debu pas bertayammum?


pindho
1. Tepukan pisan kanggo mengusap rai
2. Tepukan kapindho kanggo mengusap kapindho tangan nganti kapindho sikut

38. Mencakup apa sajakah tayammum?


Tayammum mencakup loro hal
1. Tayammum sisan berwudhu
2. Tayammum wae tanpa berwudhu

39. sebutake kapan tayammum sisan wudhu dilakoke?


ana telu yaiku pas:
1. nemu banyu ning ora cukup digunakne kanggo bersuci
2. ana tatu utawa borok nang sakanggonan anggota awak sing arep disucikan sing dikuwatirke arep nambah parah nek kena banyu
3. kentekan banyu wektu anyak berwudhu pas jero dalan dadine ora bisa menyempurnakan bersucinya

40. sebutake kapan tayammum sing tanpa wudhu dilakoke?


ana limalas. lima neng antarane ngudokake pambalenan solat lan sapuluh meneh ora ngudokake pambalenan solat

41. sebutake lima hal jero tayammum sing ngudokake pambalenan solat!


1. Bertayammum amarga ora ana banyu wektu ora nglakoke dalan (karang)
2. Bertayammum amarga wedi cuaca adhem sing ekstrim wektu ora nglakoke dalan
3. Bertayammum amarga lali ana banyu pas jero mubarang dalan
4. ana samubarang sing nggathuk (perban lan sawarnane) nang anggota tayammum
5. nganggo perban lan sawarnane nang anggota tayammum lagekne dheweke jero kaanan ora suci

42. sebutake sapuluh hal jero tayammum sing ora ngudokake pambalenan solat!


1. Bertayammum amarga ora ana banyu jero dalan
2. ana banyu ning kudu dituku, lagekne ora ana dhuwit kanggo tukune
3. nduweni dhuwit kanggo tuku banyu, ning mbutuhake dhuwit kesebut kanggo biaya dalan utawa nafkah sadina-dina
4. mbisani banyu karo rega sing larang ngluwihi biyasane
5. nemu banyu ning banyu kesebut dibutuhake kanggo ombe
6. nemu banyu ning butuh diadol kanggo kebutuhan sadina-dina
7. ana mungsuh utawa pangalang sing ngalangi kanggo njupuk banyu
8. ndeleng ana banyu neng sumur ning ora nduweni piranti kanggo menimbanya
9. nemu banyu ning wedi ngalami tatu amarga kondisi cuaca adhem sing ekstrim utawa wedi keri rombongan dalan.
iki kabeh (1-9) mayu wektu jero dalan
10. wong lara sing kuwatir arep nambah parah larane nek nggunakne banyu, becik pas lelungan arepa ora lelungan.

Bab panggawe Tayammum

43. apa hukume nggunakne banyu nek wedi penyembuhan arep luwih suwe lan lelara dadi nambah parah?
ana loro pamikir. pisan ngomongke: tetap nggunakne banyu. sing kapindho ngomongke: ora oleh nggunakne banyu.

44. apa wae hukum sing ana jero tayammum?


hukum sing ana jero tayammum ana lima
1. Fardhu
2. Sunnah
3. Adab
4. Makruh
5. Syarat

45. sebutake rukun tayammum?


Rukun tayammum ana pitu
1. nggoleki banyu
2. Menyengaja kanggo ngelihake debu
3. pangarah Tayammum
4. Mengusap kabeh rai
5. Mengusap kapindho tangan beserta kapindho sikut
6. Tertib
7. Berkesinambungan tanpa untara manut siji saka loro pamikir

46. sebutake prakara sing sunnah jero tayammum?


Sunnah tayammum ana lima
1. maca basmalah
2. Mengusap kabeh rai karo siji tepukan
3. Mengusap kapindho tangan karo siji tepukan
4. Menepuk-nepukkan kapindho tangan pas nganggo debu nang tepukan sing kapindho
5. nganyak karo kanggonan sing tan dhisik

47. apa wae adab jero tayammum?


Adab tayammum ana telu
1. ngadhep kiblat
2. nganyak mengusap rai saka kanggonan dhuwur
3. Mengusap kapindho tangan karo kapindho epek-epek

48. sebutake prakara sing makruh jero tayammum?


Makruh tayammum ana loro
1. nggunakne lemah utawa debu sing akeh
2. Mengusap anggota tayammum luwih saka ping siji

49. apa wae syarat tayammum?


Syarat tayammum ana siji yaiku lemah utawa debu sing digunakne bersifat mutlak (ora tercampuri benda liyane, becik sing suci kaya glepung apalagi sing najis)

Bab prakara sing murungna Tayammum

50. apa sajakah prakara sing murungna tayammum?
prakara sing murungna tayammum ana patbelas, sanga diantarane padha kaya prakara sing murungna wudhu. hukum mengusap khuf (kaos sikil lulang) jero wudhu mayu/sah nganti sadina sabengi, ning seseorang sing mengusap khuf pas wudhu nuli nglakoke tayammum, mula usapan khufnya dadi wurung (dadi nek dheweke banjur berwudhu kudu mengusap khuf meneh)

ana dene lima prakara liyane sing murungna tayammum dheweke:


1. anane banyu kajaba nek lagi jero solat lan anane dhuwit (kanggo tuku banyu) kajaba nek lagi jero solat
2. ngira anane banyu kajaba pas dijero solat
3. ilange penyebab diolehakekne dheweke tayammum, kaya ta perban sing ora kanggo meneh
4. Tayammum mung kanggo pisan solat fardhu wae
5. pas wis pangarah kanggo solat (sadurung takbiratul ihram) ning sadurunge wis nemu banyu

Bab sejen Wudhu lan Tayammum

51. sebutake kekurangan tayammum nek dibandingna karo wudhu!
kekurangan tayammum adhep wudhu mencakup lima prakara
1. Tayammum mung mayu kanggo loro anggota wae
2. Debu utawa lemah sing digunakne jero tayammum ora nganti menyang dasar wuluh utawa rambut neng lulang
3. Tayammum ora oleh dilakoke kanggo loro solat fardhu
4. Tayammum anyar oleh dilakoke sakwise mlebune wayah solat
5. ora bertayammum kajaba jero kondisi darurat utawa amarga ana uzur

Bab ngilangna Najis

52. ngapa cacah najis? sebutake!
cacah najis ana salikur
1. regedan saka ngising
2. regedan saka nguyuh
3. regedan kewan
4. banyu madzi
5. banyu wadi lan banyu nani kajaba nani manusia
6. Nanah murni
7. Nanah sing bercampur getih
8. banyu sing metu saka borok utawa kudis
9. mutah
10. asu lan Babi mawa turun sakarone utawa turun salah siji saka sakarone (kaya emboke babi lagekne bapake wedhus, mula anak sing pakolehake uga najis kaya babi)
11. Cairan empedu
12. Gumpalan daging sadurung mbentuk janin
13. ari-ari
14. antiga saka kewan sing ora halal dipangan
15. antiga saka kewan sing halal dipangan ning isi antiga wis dadi getih, manut siji saka loro pamikir
16. samubarang sing mendemi
17. banyu sing metu saka awak kanggonan jero
18. banyu susu saka kewan sing ora halal dipangan kajaba banyu susu manusia
19. riyak sing metu saka weteng dudu saka tenggorokan lan riyak jero mutah
20. Bangkai kajaba telu kewan yaiku iwak, belalang lan manusia manut salah siji saka loro pamikir
21. getih, kajaba papat hal, yakni ati, limpa, misk, (siji kantung neng gulu kijang sing didadekne lenga arum) lan getih iwak, manut salah siji saka loro pamikir

Bab cara ngilangna Najis53. ana pira macamkah cara ngilangna najis? sebutake!
cara ngilangna najis ana sapuluh
1. Najis sing ngenani awak utawa klambi, mula ngilangna dheweke karo cara dibasuh, ning nek bekasnya isih durung ilang mula hukume ana loro pamikir (nek ambu utawa rasane wis ilang tinggal wernane sing rekasa diilangna mula dihukumi suci. nek ambu utawa rasane isih ana lan ora ilang mula hukume ora suci
2. Najis sing ngenani benda cair, mula hukume haram salawas-lawase lan ora halal. kajaba lemak saka kewan sing haram dipangan sing digunakne dadi pelindung lulang kewan (kaya ta melindungi saka hawa adhem) lan kanggo ngasilke cahaya; lan banyu raksa (utawa banyu atos). banyu raksa tinunggalake dadi benda cair sameneh ora hancur mula oleh dibasuh.
3. Najis sing diamergakne amarga kepaten, lan iki ora bisa ilang padha pisan kajaba saka lulang sing disamak. kajaba lulang asu, babi lan sing lair saka sakarone
4. Najis sing ngenani kanggonan paling ngisor khuf (kaos sikil lulang). jero hal iki ana loro pamikir, pisan yaiku bisa ilang mung karo menggosoknya wae. lan kapindho ora bisa diilangna kajaba karo membasuhnya nggunakne banyu.
5. Najis sing ngenani panggon istinjak (qubul utawa dubur), mula diilangna karo banyu, lan oleh uga karo nggunakne telu watu utawa apa wae sing setara karo watu sing suci sing bisa ngilangna najis, ning dudu samubarang sing bisa dipangan utawa sesuau sing mulia. Istinja’ karo watu ikia karo syarat regedan nyat bisa disucikan dengaan watu kuwi lan ora ngluwihi panggon metune (nang qubul lanang watese yaiku chasyafah / endhas dzakar, ana dene nang dubur wadon watese yaiku lubang panggon metune kecing utawa kanggonan keisinane sing terliat pas dheweke berjongkok, lagekne dubur watese yaiku lubang panggon metune tai / regedan), nek ngluwihi panggon metune regedan mula ning ora nyebar kajaba jero wates normal (yakni banyu uyuhe merambat sekitar lubang qubul utawa kototan / tai sing metu cair dadine merambat sekitar lubang dubur) mula ana loro pamikir (yakni oleh karo watu deengan syarat sawates panggon sekitar loro lubang kuwi wae, utawa kudu karo banyu (kanggo sing saluwihe)). lagekne nek ngluwihi kuwi mula mung ana siji pamikir yaiku kudu karo banyu (lan ora oleh karo watu)
6. Najis sing diamergakne uyuh anak bayi lanang. nek si anak durung pangan apaa kajaba banyu susu embok mula cukup memercikkan banyu menyang daerah sing kena banyu uyuh kesebut
7. Najis asu, babi, lan anak-anak sing dekne kabeh lairke utawa dilairke saka salah satudari sakarone (yakni salah siji induknya asu utawa babi). Najis iki (yakni anjinga lan babinya utawa kewane kesebut) salawase ora bisa suci kajaba samubarang sing metu saka dekne kabeh, kaya jilatan asu utawa babi mula bisa diilangna najisnya, lan cara ngilangna dheweke dheweke karo membasuhnya saakeh ping pitu diendi salah sijine karo campuran lemah
8. banyu uyuh sing ngenani lemah. nek lemahe atos, mula cukup disiram karo banyu saakeh ping pitu saka akehe cacah banyu uyuh kesebut. ning nek lemahe lunak, cukup dibuwang wae lemah kesebut mung panggon sing kena najis kuwi.
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət