Ana səhifə

1. Hywel da uab cadell dywyssa6c kymry oll a weles y cymry yn camar6er6 or cywreitheu ac y dy6ynn6s


Yüklə 397.5 Kb.
səhifə3/8
tarix25.06.2016
ölçüsü397.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
\55\ dylys a dyuot y perchennauc y da oy any-/

27. lyssu yaun yu kafael or perchennauc yr eyada6. ket roer mach ar y

28. peth ny dylyir y roy ac nyt yaun y gychwyn or lla6 y mae yndy yny del

29. ar6ystyl kystal ac ew y gan yr arwaysaw. O deruyd yr arwayssaw//


t. 39

1. dywed6yt na dyly dalu namyn kymeynt ac a gauas ew yr y march. Niny

2. a dywed6n dylyu ohana6 ew talu gwerth kyureith y march pa | ry6 uarch

3. bynnac uo. ac urth na eill y mach kynal y gynegny yd aeth yn uach arney.

4. am hynny y gelwir yn oueruach. y da anylys ry dywedassam ny yma p6y-

5. bynnac a | dyg(6yd)ho yg cam am gychwynnedigaeth y | da h6nn6 bit yr

6. argluyd yn | y ol. Trydyd yu nyt mach mach gwreic sew yu hynny ny dy/

7. ly gwreic bot yn uach kany dyly gwraged gwadu mach ac na dyly reyth

8. o wyr oy gwadu. Nynheu a dywed6n bot yn ryd (reyd) mach ar dylysr6yd

9. y genthy a | bot yn uach y mach a rodho hy kanys g6r a wata hy gwyr a | dy-/

10. ly y gyt a hy y wadu y mach. O deruyd y wreic rody brudw ar beth ay wadu

11. ohoney yn gyureythyaul nyny a | dywed6n

ef.) Rei [.....] \58\ / yt na dy[....] \59\ / gvystyl [....] \60\ / vach hyt [.....] \61\ / vn dyd

[.] \62\ / blvydy[.] \63\ / nyny [.] \64\ / dyw[.] \65\ / dvn> \66\ y digvyd y gvystyl o | la6

try | dyn y/

12. n | y | oet sew yu y try | dyn hynny mach ac argluyd a pherchennauc y da. Sew

13. achaus kanys yr argluyd a uyd mach ar pob da adeuedic. urth hynny y dy-/

14. g6yd oy la6 ynteu y guystyl neu o la6 y wassanayth6r. O la6 argluyd nac

15. o lav mach nyt reyt mach ar dylysr6yd g6ystyl. kany wadant h6y y roy

16. ac 6ynteu a dylyant bot yn uechyeu ar dylysruyd y guystyl hunn6 uyth

17. yr argluyd ysyd uach ar pob da adeuedic or ny uo mach arnau. y gan berchen

18. da y dylyir kymryt mach ar dylysruyd y g6ystyl rac y wadu o!honau ew

19. ay yr chwant y | da ay yr peth arall nas rodassey. Ny dyly nep dywed6yt na

20. del yn uach dros y | gylyd. o byd kywry6 vr ac y dylyo mynet yn uach llawer

21. o gywry6 | dynyon ny dyly mynet yn uach na rody mach. sew achaus yu hyn-/

22. ny kany dylyant h6y gwadu mach ny dylyant h6y rody mach. nyt am-/

23. gen a mynach hermydwr a dyn aghywyeyth ac ysgolheic yscol. a | phob

24. dyn ny allho dyuot heb ganhyat arall y wassanaythu kyureyth. O der-/

25. uyd y | dyn rody mach ar dylyet a | dyguydyau yr oet yn un or teir | g6yl arben-/

26. nyc y pasc ar sulgwyn ar nodolyc yr | y holy ohanau ny chyll onyt y (n)annot.

27. Os dyu nodolyc y kyfry y | haul ny (chyfry) cheyf y haul nac atep hyt trannoeth

28. gwedy y kalan. Os y pasc uyd trannoeth wedy dyu pasc bychan. Os | y | sulgwyn

29. uyd trannoeth wedy y sul nessaw yr sulgwyn ar teir 6ythnos hynny a | el-//
t. 40

1. wyr o | eu breynt yn un | dyd dydon. Nyt reyt kymryt mach ar dylysrvyd ary-/

2. ant nac ar dlysseu treygledic cae a kyllell a gwregys nac ar 6yeu heuyt.

3. O deruyd y uach a chynogyn kyuaruot ar pont un pren ny dyly bot yn negyd

4. hep wneuthur un o dry | pheth. ay talu ay gvystla6. ay kychu \67\ cywreyth. ac

5. ny dyly kychwyn y uavt hyt y saudyl hep wneuthur un or try hynny. O

6. byd negyd ew o un or try pheth hynny rodet y mach y uystyl ynteu yr hau-/

7. lvr. O byd gwell gantha6 ynteu kyrchet kyureith dyannot. ny dylyir rody

8. oet urth porth am haul uach a chynnogyn kanys dyannot y dyly bot. O

9. deruyd yr haulur gurthot kyureyth rac deu | lyn yr ynat byt ryd y mach

10. a | byt golledyc ynteu oy haul kanys ny pharha y haul namyn tra barhao

11. y mach. Os kynnogyn a urthyt kyureyth bot y mach yn uach adeuedic

12. ar haul y ir a | chymell or mach yr haulur y dylyet. O damweynhya y deu-

13. dyn bot kyureyth y rygthunt ar neyll onadunt yn galu ar uach ar gyure-/

14. yth ar llall yn dywedvyt na dyly ew rody mach namyn dylyu o!hanau ew ro-/

15. dy mach namyn dylyu o!hanau ew oet urth y porth dyweduyt or haulur

16. dyoer mach a | dylyaw uy. dyly mach ny dyly dym. dyoer heb y llall nyt mach

17. ar ny uo mach ar dym. ac ymy ny dylyy \68\ dym kanys adeuedyc genyt ty na

18. dylyy dy dym ymy. Nyny a | dywedun na dyly ew uach ar gyureith can ar-/

19. delws o oet urth porth. ac nat oes oet yn haul uach a | chynnogyn. O

20. deruyd y dyn rody brudu6 ar beth talhet neu watet mal y dylyo kyureyth

21. sew a dyweyt y gyureyth ony urthdug arnau bot yn dogyn y lv ehun. Os

22. gurthdug a uyd arnau galwet ynteu am vraut sew y barn y gyureyth

23. y lv ar | y seythuet yu wadu. pedwar o parth y tat a | deu o parth y uam. ac ehun

24. yn seythuet. Oet y reyth pytheunos or sul rac uyneb o chefyr y reyth dogyn yu.

25. O dyguyd yn | y reith y gamluru yr brenhin ar egluys byt yn | y | ol a | thalhet y

dy-/

26. lyet yn gubyl. O deruyd y | dyn kymryt brydu6 y gan arall a dyweduyt pany627. ar pedeir ar | ugeint y mae ar llall yn adew bot brydu6 ar (gyw) geinnyauc

28. Sew a dyweit y gywreith dylyu ohanau ew bot yn atuer6r y 6rudu6 ef.

29. ay ar pedeir | ar | ugein ay ar geinnyauc kanyt ydy6 yn gwadu brudu6. Niny//
t. 41

1. a dywedun nat brudu6 yny gyuarfo y teir lla6 y gyt ac nat mach ac nat

2. goruodauc yny gyuarfo y teyr llau y gyt. yr egluys ar brenhyn a | dyly kym-/

3. hell brudu6 kanys du6 a | gymeruyt yn lle mach. yr egluys bye y gwahard

4. am brudu6. ar brenhyn y kymell. kanys y gan pob dyn a uedydhyer y dyly-/

5. ir kymryt brudu6. ac y gan ur ay gan wreic. urth hynny y dyly a gur

6. a gwreic rody brudu6. hyt yn oet mab seith bluyd. a | el a | dan lau pery-/

7. glaur. Puy | bynnac a wnel amuot deduaul ay gylyd doet y | duyn amodwyr

8. y | gyt a dywetent eu hamuot ual y mynnoynt y wneuthur a roden 6ynteu

9. yn llau yr amodwyr kadv yr amot ar | y llun y dywedassant. O deruyd y dyn

10. gwneuthur amuot ac na mynno y gadu ac na wato yr amot yr argluyd by-/

11. eu kymell y gadu. mal y hatuerho yr amotwyr. O deruyd y dyn mynnu

12. gwadu amot ac arall yn gyrru arnau amot ac ynteu yn gwadu hunn6 y

13. gyureyth a dyweyt nat a arnau ew namyn y lu ehun oy wadu. ony byd gurth-/

14. dug arnau. Os gurthdug a uyd arnau galwet yr haulur am uraut ac

15. ysew a uernyr ydau y lv ar | y seythuet y wadu a | hynny mal y gwedyr mach

16. ar oet a | uo ar reyth mach y uot ar honno. O deruyd yna mynnu llyssu vn

17. or reythwyr hynny nyt oes lys arnau namyn na hanfo oy genedyl. ual

18. na dylyo bot yn reythur. a sew a dylyant bot yn reythwyr ydau yn gyn nes-/

19. set ac y talhoent galanas y gyt ac ew ac y cymeront. ac urth lu y reythwyr

20. bot yn wyr y gerenhyd. O deruyd y dyn ay gylyd gwneuthur amuot heb

21. amotwyr ar llau yn | y gylyd ar neyll onadunt yn mynn6 gwadu ny dau ar-/

22. nau namyn y lv ehun oy wadu. O deruyd y | dy(m)n \69\ ymadhau ac arall am beth

23. ygvyd tystyon a mynnu eilweith y wadu. nyny a dywedun na | dyly ew y wa-/

24. du yny ballho y tystyon. O deruyd y | dyn(yon) ymadau ac arall heb dystyon nyt

25. amot hunn6. a chanyt amot gwadet oy lu ehun. Ny dyly nep gwneu-/

26. thur amot dros y gylyd kanys ny phara amot namyn yn oes y dyn ay gwnel.

27. Ny eyll y tat adau amot ar | y mab namyn kan y | gannyat ac ny eyll y mab

28. gwneuthur amot ar dorr y tat ar | tat yn uy6. amot a dyrr dedyf. ket

29. gwnelher amot yn erbyn dyr yu y wadu. P6y | bynnac a | gy//


t. 42

1. mero arall ar oruodogaeth dyguydet ew ym pob keryd or a | uo ar | y dyn a gy-/

2. myrth atha6. O mynn ynteu y dyeyssywau or dyn a gymyrth ew drostau.

3. kymeret ynteu ueychyeu y | gan | y | dyn ar | y amrygoll. ac onys kymer ket dyly-/

4. o ew gwneuthur yaun tros y oruodogaeth ny dyly y dyn gwneuthur yaun

5. ydau ew kanyt ymedewys ac ew. Os y goruodauc a | gymer meychyeu y[.] \70\

6. gan y llowrud ar | y dyeyssywau ny byd naud ydau ynteu rac y | meychyeu

7. hynny. O deruyd y dyn kymryt arall ar | y oruodogaeth ac oet arnau a

8. chyn yr oet dylyssu or llowrud y goruodauc talet y goruodauc trosdau ku-/

9. byl. O deruyd y | dyn adau goruot peth y arall y ganthau yn | y benn ehun yd | a

10. pa | beth a oruo arnau ay bychan ay llawer. kanys ew ehun a greduyt.

11. Try | pheth ny dylyir naud racdunt gan eu bot yn gyuadewedyc. Goruodo-/

12. gaeth a mechnyaeth. a goresgyn. O deruyd y personeu yr egluys dywedu-/

13. yt gallu onadunt huy rody naud yn erbyn un or try | pheth hynny byt y penn

14. y brenhyn y gvr a rodes udunt huy y nodua. yn | y deturyt pa | del6 y roes ew

15. udunt huy y nodua honno ac o roes ew yn | y erbyn ehun catwent huynteu yr

16. hyn a | rodo ew. udunt huy. Pob perchennauc tyr llan a dylyant dyuot ar bop

17. brenhyn newyd a | del y datkanu ydau ew eu breint ac eu dylyet. a sew acha-/

18. us y datkanant ydau ew rac tuyllau y brenhyn. a gwedy y datcanoynt

19. idau ew o gwyl y brenhyn bot yn aun \71\ eu breint estynnet y brenhyn udunt

20. eu nodua ac eu breint. O deruyd y dyn gwneythur aghyureyth a rac yr ag-/

21. hyureyth yno kyrchu naud ac ew ar naud hyno kyuody haul arnau ny dyly

22. yr abbadeu nar effeyryeyt y hebrug ew yny wnel yaun am yr aghywreyth

23. gesseuyn. O deruyd na cyfroho haul arnau ew hebryghen 6ynteu euo hyt

24. yn | y lle y dylyoynt y hebrug. O deruyd y | dyn gwerth ceynnyauc y | ar | y | nodua

25. a cyuody haul arnau am | yr aghyureyth ry dygones y ar | y nodua ny dyly y

26. amdyfyn or naud y gwnaeth cam arnau. onys adnewydha o naud arall

27. oy newyd. yn llau arall. Puy | bynnac a gymerho naud ew a dyly ymdeyth

28. yn | y uynwent ar gorthlan. heb greyryeu arnau ay yscrybyl y gyt ac ysgry-/

29. byl y clas. ar abbadeu. hyt y dylyuynt bellaw ac yd ergythuynt y buches//


t. 43

1. tracheuyn. O deruyd y | dyn bot creyryeu arnau a gwneythur cam ohanau

2. dan y creyryeu; ny dyly y amdyfyn or creyryeu hynny canys hayd6s. Messur y

3. gorthlan er6 gyureythyaul yn hyt ay phen ar | y uynwent a hynny yg chylch

4. y uynwent a dyly bot yn gumpas. O deruyd bot egluys a dyweto dylyu kyn-/

5. nal dym ar | y | nodua seyth blyned hep wneuthur yaun neu yspeyt a | uo huy.

6. a | bot yr argluyd a uo ar | y wlat (yg) yn gurthuynebu (ydau) ydy hynny. a | dy-/

7. weduyt nat ydy6 y ganthau ew ydy y breynt hunn6. Reyt yu yr egluys

8. bot a gathwo ydy y breint hunn6 o dystyon deduaul. ac os keyf gater ydy

9. yn dywarauun y breynt. Ac onys keyph hytheu hebryghet yr egluys ew mal

10. y dylyo oreu. neu ynteu gwnaet yaun or aghyureyth ry dygones.

11. Deu amser y byt agoret kyureyth am dyr a dayar a | deu y byd cayat. O

12. nauuet dyd kalan gayaw y byd agoret hyt nauuet | dyd chweuraur. O

13. nauuet | dyd chweuraur y byt cayat y byd cayat \72\ kyureyth hyt y nauuet | dyd

14. o | uey. Or nauuet dyd o | uey y byd agoret cyureyth hyt y nauuet | dyd gwedy

15. aust. O nauuet dyd o aust y byd cayat y gyureyth hyt y nauuet | dyd wedy

16. kalan gayaw. Sew achaus y | byd cayat kyureith y cynhayaw ar gwaan-/

17. nuyn urth dywyllyau y dayar yn | y deu amser hynny. rac llesteyryau eredyc

18. y gwaanhuyn. a | rac llesteyryau y medy y cynhayaw. Sew achaus y mae nau

19. nyeu wedy kalan | gayaw yn gayat or gyureyth. a nau nyeu gwedy guyl

20. san | freyt yn agoret y gyureyth. rac kayu y gyureyth yn undydyauc ac unfu-/

21. nut a | hynny nau | nyeu wedy kalan | mey yn gayat. a nau nyeu wedy aust

22. yn agoret rac agory kyureyth yn undydyauc. Puy bynnac a uynho cyfroy

23. haul am dyr a dayar cyfroet pan uynno o nauuet | dyd kalan gayaw allan.

24. neu o nauuet | dyd mey canys yr amseroed hynny y byd agoret cyureyth am

25. dyr a dayar. O deruyd yr haulur mynn6 holy tyr yn yr amseroed hynny deu-/

26. et ar yr argluyd y erchy dyd y warandau y haul a hynny ar | y tyr. yn | y | dyd

27. hunn6 datkanet y haul. ny dyly y dythun hunn6 gafael atep. canys haul

28. deyssyuyt yu ar | y gwercheitweit ac urth hynny y gwercheydweyt a | dy-/

29. lyant oet urth porth. yaun yu yr haulur y ludyas udunt onyt y gyureyth//


t. 44

1. a dyweyt y dylyu. ac yna y mae yr yneyt eu gwarandau. a | gouyn pa | le y mae

2. eu porth. o dywedant bot eu porth yn eu kymut ehun roy oet trydyeu udunt.

3. o byd yn | yr eyl kymut nau nyeu. O byd yn | y trydyd neu uot llann a threy y ryg-/

4. thun ac eu porth os kynn hanner dyd y bernyr yr oet pytheunos or dyd hunn6

5. y byd yr oet. Os gwedy hanner dyd pytheunos o drannoeth. ac | ysew achaus yu

6. hynny canyt oes dyd cubyl. ac nat yaun talu dryll dyd yn lle dyd. ac yn | yr oet bar-/

7. nedic hunn6 y mae yaun dyuot ar | y tyr ac uynt ac eu porth. ac yna y mae y-/

8. aun gwneuthur duy | bleyt ac eysted yn gyureythyaul. Sew ual yd eystedyr

9. yn gyureythyaul. eisted or brenhyn neu or neb a uo yn | y le ay geuyn ar heul;

10. neu ar yr hyn. rac (a | uo) awlonydu yr hyn oy uyneb ew. ar ynat llys neu ygnat

11. y kymut yr hun hynaw a uo yn eysted rac y uron ew. ac ar y llau ass6 y hunn6

12. yr ynat arall a | uo yn | y maes. ac (r)ar y llau deheu ydau yr effeyryat neu yr ef-/

13. feyryeit. ac y chylch yr argluyd y | deu | hyneyw. ay wyrda o hynny allan o bop

14. tu ydau. Odyna ford yr yneyt cyuaruyneb ac eu darymret y | eu brautle kyg-/

15. haus yr haulur ar llau assv ydau ar | y ford. ar haulur yn nessaw ydau yn | y

16. perued. ay ganllau ar y llau arall ydau. ar ryghyll yn seuyll tracheuyn y

17. cyghaus. ar amdyfynn6r ar llau deheu ar | y ford. ay gyghaus yn nessaw y-/

18. dau yn | y perued. ay ganllau or tu arall ydau. ar ryghyll tray | geuyn ynteu.

19. Gwedy daruo eysted y!uelly kymerer mach ar gyureyth. sew meychyeu a

20. uyd ar dyr a | dayar guystlon o dynyon. deu | dyn neu a | uo muy o bop pleyt.

21. ar guystlon hynny y medyant yr argluyd yd ant. Odyna gwedy hynny y do-/

22. dyr tyllued. sew yu hynny gostec ar | y maes. Puy | bynnac a | dorro y dyllued

23. honno teyr | bu6 camlurv a | tal neu nau ugeint. ar geyr a | dyweter gwe-/

24. dy yr ostec bot hunn6 yn dywuynyant yr neb ay dyweto ac yr kygha-/

25. us y dyweter yn porth ydau.//


t. 45

1.

2.3. Gwyrda. hynaw. brenhyn. hynaw. Gwyrda.

4.


5.

6.

7.8. effeyryat ynat. ynat.

9.

10.11. Ryghyll. amdyffynn6r. kyghaus Ryghyll.

12.


13.

14.


15. kyghaus. haulvr.

16.


17.

18.


19. kanlla6. kanlla6.

20.


21.

22. Gwedy daruo eisted yn gyureythyaul mal y dywedassam ny uchot yna

23. y mae yaun dyweduyt urth y duy | bleit ymdyweduch o gyureyth weythyon.

24. ac yna mae yaun yr ynat gouyn yr haul6r p6y | dy | gyghaus dy. a ph6y dy

25. ganllau. ac yna y | mae yaun yr haulvr eu henwy. ac yna y mae yaun yr

26. ynat gouyn yr haulur a dody dy colly a chaphael yn eu pen 6ynteu. ac y-/

27. na y | mae yaun yr haulur dodaw heb | ew. ac yna y mae yaun yr ynat

28. gouyn yu ganlla \73\ a sauant huy ydau ew yn | yr hyn y mae ew yn | y dody

29. arnadunt h6y. ac yna y | mae yaun udunt uynteu dywedut sawun. A

30. gwedy hynny y mae yaun yr ynat gouyn yr amdyffynn6r p6y dy gyg-//


t. 46

1. haus dytheu a phuy dy ganllau ac yna y mae yaun ydau ynteu eu hen-/

2. wy. ac yna y mae yaun yr ynat gouyn ydau ynteu a dyt ew colly a cha-/

3. fael yn eu pen h6y. ac yna y mae yaun ydau ynteu dyweduyt dodaw heb

4. ew. ac yna y mae yaun yr ynat dyweduyt urth yr haulur. haul dy wey-/

5. thyon dy haul ac yna y | mae yaun yr haulur dechreu. llyma ysyd yaun yr ha-/

6. ulur y dyweduyt mynegy y uot ew yn bryodaur ar y tyr hun yma ar day-/

7. ar ac o | byd ay hamheuo ydau ew y uot yn bryodaur. bot ganthau ynteu

8. a gatwo y bryodolder (o) o ach ac edryn \74\ . yr | y mae dygaun yn | y gyureyth.

9. ar ry yrru yn (gyureythyaul) aghyureythyaul y ar y bryodolder ac o/

10. syt ay hamheuo y mae ydau ew ay gyrr yr ry yrru yn aghyureythy-/

11. aul. ac y!sew y mae ynteu yn dody ar | y gyureyth dylyu dyuot yn gy-/

12. ureythyaul tray geuyn yr lle yr ytruyt yn aghyureythyaul o!hana6.

13. O deruyd bot rey a dyweto bot yn reyt dody ceytweit a | gvybydyeyt or

14. un bleyt. nyny a | dywedun y gellyr yny gwarandawer ateb yr amdif-/

15. fynn6r. heb yr amdiffynn6r. myuy y!syd bryodaur o ach ac edryn \75\ . a

16. sew yd 6yw yn gwarchadu uy pryodolder ual y mae goreu y dylyaw | y

17. warchadu. Ac osyt ay hamheuo ymy y | mae ymy a geydu dygaun bot

18. yn wyr a | dywedaw. A thytheu o buosty yma ty a eythost yn gyureythy-/

19. aul odyma. ac osyt ay hamheuo ymy (dy) y mae ymy dygaun ay gvyr.

20. Nyny a dywedu \76\ ket darfo yr amdyffynn6r roy atep kyn oy holy ew

21. or haulur bot yn anolo yr ateb. yny warandawo ew yr haul ac ody/

22. na atepet. A gwedy darfo udunt eu duy gygheusaeth mal y dywedas-/

23. sam ny uchot. Gouynnet yr ynat udunt a dygaun yr hyn a dywe-/

24. dassant. A gouynnet udunt a uynnant gwellau eu kygheusaeth.

25. ac o | byd ay mynno gather ydau. ac ony byd ay mynno kymeret yr

26. ynat eu duy gygheusaeth a datcanet huy. ac wedy as datcano aent

27. yr yneyt allan ar effereit y gyt ac 6y ar yghyl y | gyt ac 6y y eu kadu.

28. rac dyuot dynyon y warandau arnadunt huynteu. O deruyd y dyn

29. dyuot y warandau arnadunt huynteu. ew a | dyly talu teyr | bu6//


[Ymddengys fod ffolio (yn cynnwys y testun a geir yn t. 983b.41-984b.36 yn y Myvyrian) ar goll yma.]
t. 49

1. eyt y gylyd nas dygant yr dygyn. ket as dycoent ar eu tauaut leueryd ya-/

2. un yu yr yneyt yna eu creyrhau. a gwedy as creyrhaont y | mae yaun udunt

3. mynet allan ac edrech yr hyn yaunhaw a weloynt urth a | gluyssant ac

4. o gwelant bot yn well tystyon y neyll noy gylyd dyuarnent 6y y gwath/

5. aw y tystyon. O deruyd bot yn gystall eu tystyon dyuarner yr am-/

6. dyffynn6r kanys edewys ew tystyon a uey well noc a oed gan

7. y llall. ac nys cauas. ac yna yna \77\ y mae yaun yr yneyt barnu dyuot yr yneyt

8. ar | y tyr ar | y breynt y doeth pan gychwynn6s yn aghyureythyaul y arnau.

9. A | gwedy hynny yr yneyt p{ro}uy y ceytweyt y edrech a dug pob rey onadunt

10. huy bot yn bryodaur y bleyt y maent yn | y chynhelu a dywedut o geytweyt

11. pob rey eu bot yn pryodaur. ac ot amheuyr 6ynteu yaun yu eu creyrhau

12. ar nep a gylhyo y geytweyt onadunt y urth y ll6 kollet y tyr. o cheyf y

13. ceytweyt or duy | bleyt kyhydet y6. ar lle y bo kyhydet deu | hanner uyd.

14. ket barner ydau dyuot yr tyr. ny chychwyn y gur a oed yn | y medyant

15. gynt yrdau o geyll gafael tu a | thal ydau yn yr un lle ac yn gystal y deu-

16. dyr urth na buriir odyna ew. Ac ny dylyir talu tyr amreynnyaul yn lle

17. tyr a | breynt o!hana6. uel kyghelloryaeth neu uayrony neu rydyt. ac yna

18. y | mae yaun yr yneyt dyuot tracheuyn y eu brautle. ac yna y mae yaun

19. udunt kymryt kedernyt ar uot urth y uraut. a kymryt mach ar eu

20. gobyr. ac yna y | dylyant yr yneyt datcanu y duy gygheusaeth. a gwe-/

21. dy hynny datcanu eu braut. ac yna y brenhyn a dyly rydhau y guystlon.

22. o | eu carchar. Messur gobyr yneyt am tyr a dayar. pedeyr ar | ugein. Ac

23. o | hynny duy | ran yr ynat llys ac ny dyly muy nac ew a uo yn | y lle nac

24. ew ny | bo. O deruyd y amphryodaur bot ceytweyt ganthau ar | y uot

25. yn gwarchadu tyr yn eyl | gwyr neu yn drydyd a | bot p{ry}odaur yn | y ho-/

26. ly a cheytweyt ydau ar p{ry}odolder. yr amp{ry}odaur a | gychwyn racda6.

27. O deruyt ydau ynteu holy o uot yn eyl | gur neu yn trydyd a bot p{ry}oda-/

28. ur yn eysted yn | y erbyn. ny chychwyn y p{ry}odaur yrdau y | ar y tyr. pry-/

29. odaur a gychwyn trydyg6r. trydyt gur a gychwyn trewtadauc.//


t. 50

1. ysew trewtadauc mab a adawo y tat gwedy ew. trewtadauc a gych-/

2. wyn gur dyuot sew yu y gur dyuot dyn a | del dr6ydau ehun ar tyr ac ny

3. bo nep oy genedyl kyn noc ew arnau ac y!uelly y kerda eu breint herwyd

4. y | bo eu kynwarchadv. Gobyr kyureythyaul y brenhyn o | tyr ny bo suyd

5. ohanau chwegeynt O dyr y | bo suyd ohanau mal pen!hebogy-/

6. dyaeth neu dysteynny!aeth neu gyghelloryaeth neu lumenydy-/

7. aeth neu uayrony punt. O | dyr y | bo suyd ohanau. chwe | ugeint a | phunt.

8. Sew yu hynny o uessur randyr. pen!teulu a dyly ugeynt o bop punt

9. a | del yr brenhyn am dadleu tyr a | dayar. a | hynny o ran y brenhyn. a dec

10. ceynnyauc yr dysteyn o pob punt y!uelly am dadleu tyr a dayar. Gwe-/

11. dy barner tyr a dayar y dyn ny ellyr lludyas ky6ran ydau o hynny al-/

12. lan pan uynno na chaedyc uo yr amser nac ew ny uo kyureythyaul

13. yu ydau ew gy6ran bop amser. ac ny dyly kymryt tyr cynnyw yn lle

14. pryodolder. ac o chymer ay golly ohanau yn gyureythyaul ny dylyir

15. y ennyll ydau. can cymyrth anylys yn lle dylys. ny | dyly kyt tyryauc

16. talu oy gylyd tyr ny | bo suyd ohanau. yn lle tyr y | bo suyd o!hanau onyt

17. ehun ay myn ac os kymer collet y ureynt. pa haulur bynnac a | dyr-/

18. chauo tystyon yn dyt colly cafael a dyrchauael ereyll or amdyfyn6r

19. yn | y erbyn sew a | dyweyt y gyureyth yna na dylyir duyn y ardel6

20. y gan nep onadunt yny pallho. ac yna y mae yaun gouyn udunt.

21. p6y yu y tystyon a pa | le y maent. ac onyt y | dyn yn | y maes roder oet

22. udunt herwyd y lle y bont yndau. mal y dyweyt y gyureyth. ac

23. ot ydynt yn | y maes muynhaer. rey yr haul6r. ac onyt ydyn rey yr

24. haulvr muynhaer rey yr amdyffynnur. sew achaus yu cany dyly-/

25. ir amot parodr6yd urth amparotruyd. os rey yr haulur a | uyd

26. yn | y maes yaun yu eu dangos yr yneyt ac eu neyllduau ac yna y mae

27. yaun yr yneyt kymryt y tystyolaeth gyntaw a dodet yn | eu | pen urth

28. y muynhau. a go6yn ydau ay gwyr a | dyweyt yr haulur ay nyt gwyr

29. a rody naud du6 racdau na | dyweto gam dystyolaeth a dywed6yt//


t. 51

1. ohanau ynteu dros hynny bot yn wyr a dywaut yr haulur. medylyet

2. yr amdyffynn6r yna pahon y mynno dystry6 y dystyon ay oc eu llyss6.

3. ay o uot ganthau ynteu rey y!syd adwuynach a | haus eu credu. Os eu llys-/

4. su a | dewys ac eu dyag y | a dan y | lys ew ny dylyir muynhau y tystyon ew

5. gwedy hynny. namyn muynhau rey dylys. Os o uot yn well y tystyon

6. y dewys muynhaer yr rey goreu ac yn ol y goreu barner. Os kystal

7. uydant barner yr haulur yr haul. can edewys bot yn well y tystyon.

8. nor lleyll ([.]) \78\ p eu kystal a adawey kyhydet oed a | rannu de | hanner.

Os

9. llysu y tystyon a uyn yr amdyfynn6r. llyset ual hyn pan dyweto y tyst10. y ewyllys gwedy as gouynno yr ynat ydau dywedet ynteu. ket as | dywe-/

11. tych ar dy dauaut leueryd nys dygy yr dygyn. ac yna os duc y tyst yr dy-/

12. gyn ay dyghu gurthdyghet ynteu arnau yr | y dyghu anudon. ac y | gyt

13. a | hynny nyt geyr dy eyr arnaw ac yna y mae yaun ydau dody yn | y erbyn

14. 6n o | try pheth kyureythyaul syd ay dyrtra ay galanas ay kerennyd nes

15. yr haulur noc ydau ew. ac ony wata y tyst a | yrrer arnau hyt llysyedyc

1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət