Ana səhifə

1 coperta colecţiei de ion state


Yüklə 1.2 Mb.
səhifə1/17
tarix24.06.2016
ölçüsü1.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
1

COPERTA COLECŢIEI DE ION STATE

Grafica : Nicolae Sârbu Ilustraţia : Theseus şi Minotaurul, Pompei

JAMES JOYCE

A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG MAN Penguin Books

Lector : LIVIA CAMPEANU

Tehnoredactor : ELENA DINULESCU

Bun de tipar : 18-l1l-l987

Coli de tipar : II Întreprinderea Poligrafică BACĂU

Str. Mioriţei nr. 27 REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA


CLOBUS

James Joyce

Portret

al ARTISTULUI

In tinereţe
în româneşte de FRIDA PAPADACHEEDITURA UNIVERS

r
Bucureşti

1987
ET IGNOTAS ANIMUM DIMITTIT IN ARTES

(OVIDIU, Metamorfoze, vin, 188) '


1 Şi se dedă unui meşteşug pînă aci necunoscut — fragment din mitul lui Dedal povestit de Ovidiu în Metamorfoze (n. tr.).

A FOST ODATĂ pe timpuri şi ce timpuri frumoase o vacă mu-muu care venea pe drum şi vaca aceasta mu-uu care venea pe drum s-a-n-tîlnit c-un băieţel drăgălaş pe care-l chema băieţelu' tu-tu.

Povestea asta i-o spunea tata ; tata se uita la el printr-o bucată de sticlă ; avea o faţă păroasă.

El era băieţelu' tu-tu. Vaca mu-uu venea pe drumul unde locuia Betty Poyrne : care vindea pistil de iămîie.O, măceşu-i plin de floare In poiana mică, verde.

El cînta cîntecul ăsta. Era cîntecul lui. O, măţesu mică verde

Cînd faci pipi în pat, întîi e cald şi apoi se face rece. Mama punea muşamaua. Care miro­sea aşa ciudat.

Mama mirosea mai frumos decît tata. Ea-i cînta la pian dansul marinarilor şi el dansa. Aşa dansa :Tralala lala,

Tralala tralalila,

Tralala lala,

Tralala lala.

Unchiul Gharles şi cu Dante băteau din palme. Ei erau mâ"i bătrîni ca tata şi mama, dar un­chiul Charles era mai bătrîn ca Dante.

Dante avea două perii în dulapul ei. Peria îmbrăcată pe dos cu catifea castanie era pentru Michael Davitt1 şi peria îmbrăcată în catifea verde era pentru Parnell2. Dante îi dădea o pastilă de mentă ori de cîte ori îi aducea un şerveţel de hîrtie.

Copiii Vance locuiau la numărul şapte. Dînşii aveau alt tată şi altă mamă. Erau tata şi mama lui Eileen.

Se ascundea sub masă. Mama spunea :

— O, Stephen are să ceară iertare. Dante spunea :

— Sigur, dacă nu, vine vulturul mare şi-i scoate ochii.

Iţi scoate ochii vulturul mare,

Cere repede iertare,

Cere repede iertare,

Iţi scoate ochii vulturul mare,

Cere repede iertare, Iţi scoate ochii vulturul mare, Iţi scoate ochii vulturul mare, Cere repede iertare.

1 Michael Davitt (1846—1906), revoluţionar irlan­dez, conducător, alături de Parnell, aţ mişcării de eli­berare naţională din Irlanda (n.tr.).

'2 Charles Stewart Parnell (1846—1891), conducător de seamă al mişcării naţionale din Irlanda. învinuit de preoţii catolici de adulter, Parnell şi-a ruinat cariera politică (n.tr.).

Terenurile mari de joc roiau de băieţi. Toţi ţipau şi prefecţii * îi îndemnau cu strigăte pu­ternice. Amurgea şi aerul era palid şi răcoros şi, după fiecare atac şi bufnitură de-a juoăto-rilor, balonul unsuros, de piele, zbura ca o pasăre grea prin lumina cenuşie. El se ţinea la marginea terenului, ferindu-se să nu-l vadă pre­fectul, ferindu-se din calea picioarelor brutale, prefăcîndu-se din cînd în cînd că aleargă. îşi simţea trupul mic şi neputincios în îmbulzeala jucătorilor şi ochii îi erau neputincioşi şi-i lă­crimau. Rody Kickham nu era aşa : el avea să conducă echipa secţiunii a treia, toţi băieţii spuneau asta.

Rody Kickham era băiat de treabă, dar Nasty Roche era un scîrbos. Rody Kickham avea în dulăpiorul lui moletiere şi, la refectoriu, îşi păstra alimentele într-un paneraş. Nasty Roche avea nişte mîini mari. Budincii de pîine de vineri îi zicea budincă de cîine. Şi într-o zi îl întrebase pe Stephen :

— Cum te cheamă ? Stephen răspunsese :

— Stephen Dedalus.

Şi Nasty Roche atuncea zisese :

— Ce nume mai e şi ăsta ?

Şi cum Stephen nu ştiuse ce să-i răspundă, Nasty Roche îl întrebase :

— Ce e tatăl tău ?

1 In faimoasele institute pedagogice ale iezuiţilor aşa-zisul prefect este un preot sau călugăr care con­duce şi supraveghează cîte un sector al activităţii elevilor: învăţătura, disciplina, practicile religioase etc. (n. tr.).

Stephen răspunsese :

— Un domn.

Atunci Nasty Roche întrebase :

— E magistrat ?

Se tîra din loc în loc pe la marginea terenu­lui zbughind-o din cînd în cînd la fugă. Dar i se învineţiseră mîinile de frig. Le băga în buzu­narele vestonului cenuşiu, încins cu o curea. Purta o curea peste buzunare. Cureaua se mai foloseşte şi pentru a trage o bătaie cuiva. într-o zi, un băiat îi spusese lui Cantwell :

— îţi trag o curea cît ai zice pîs. Cantwell răspunsese :

— Du-te şi joacă-ţi meciu'. Trage-i o curea lui Cecil Thunder. Aş vrea să te văd. îţi dă el ţie un şut în fund să-l ţii minte.

Nu era frumos să vorbeşti aşa. Mama îi spu­sese să nu stea de vorbă la şcoală cu băieţii care vorbesc urît. Drăguţă, mama ! în ziua întîi în holul castelului, cînd îşi luase rămas bun, îşi ridicase voaleta pe nas ca să-l sărute : şi nasul şi ochii îi erau roşii. Dar el se făcuse că nu vede că-i venea să plîngă. Era drăguţă mama, dar cînd plîngea nu mai era aşa drăguţă. Şi tata îi dăduse două monede de cîte cinci şilingi bani de buzunar. Şi tata îi spusese că, orice i-ar mai trebui, să-i scrie lui, acasă, şi, fie ce-o fi, niciodată să nu pîrască pe vreun camarad. Apoi, în poarta castelului, rectorul dăduse mîna cu tata şi cu mama şi sutana îi fluturase în vînt, şi apoi trăsura pornise luîndu-i pe tata şi pe mama. Strigaseră către el din trăsură, fluturînd mîinile :

— Rămîi cu bine, Stephen, rămîi cu bine !

Fu prins în iureşul unei învălmăşeli şi, te-mîndu-se de ochii scînteietori şi de ghetele no­roioase, se chinei şi privi printre picioare. Băieţii se luptau şi icneau, iar picioarele lor frecau, izbeau, tropăiau. Apoi ghetele galbene ale lui Jack Lawton scoaseră cu dibăcie balonul, şi toate celelalte ghete şi picioare se repeziră pe urma lui. Alergă şi el pe urma lor puţintel şi-apoi se opri. In cuiînd venea vacanţa şi-a­veau să plece acasă. După cină, în sala de studiu, avea să schimbe numărul şaptezeci şi şapte, lipit înăuntrul pupitiului lui, cu numărul şapte­zeci şi şase.

Are să fie mai plăcut în sala de studiu decît aici afară, în frig. Cerul era palid şi rece, dar la castel se vedeau cîteva ferestre luminate. Se întrebă de la ce fereastră îşi va fi zvîrlit Hamilton Rowan pălăria în şanţul de gardă al parcului şi dacă-n vremea aceea or fi fost stra­turi de flori sub ferestre. Intr-o zi cînd fusese chemat la castel, portarul îi arătase urmele lăsate de gloanţele soldaţilor în lemnul porţii şi-i dăduse o bucată de pesmet de care mîncau la masa comunităţii. Luminile din castel erau plăcute şi calde. Parcă erau dintr-o carte. Poate cam aşa o fi Leicester Abbey K Ce propoziţiuni nostime erau în cartea de citire scrisă de doc­tor Cornwell ! Parc-ar fi fost poezii, dar nu erau decît propoziţiuni ca să înveţi să scrii corect :Wolsey a murit la Schitul Leicester;

Acolo îl îngropară scliivnicii.

Tăciunele este o boală a plantelor,

De cancer suferă animalele.

1 Schitul Leicester (n. tr.).

Ar fi plăcut să stai întins pe covorul din faţa căminului, cu capul proptit în mîini, şi să te gîndeşti la propoziţiunile astea. Se cutremură de parcă ar fi simţit pe piele o apă rece şi lipi­cioasă. Era o ticăloşie din partea lui Wells să-l îmbrincească în groapa cu lături fiindcă nu vru-sese să schimbe tabachera lui mititică pe cas­tana aromată, de tuse, a lui Wells, cîştigătorul la patruzeci de seturi. Ce rece şi lipicioasă fusese apa ! Un băiat văzuse într-o zi un şobolan mare sărind în spumele băltoacei. Mama şedea acum cu Dante în faţa focului şi aştepta să vină Bri-gid cu ceaiul. îşi ţinea picioarele pe apărătoarea din faţa căminului şi papucii ei cu pietricele sclipitoare erau atît de fierbinţi şi aveau un miros atît de bun şi cald ! liante ştia o mulţime de lucruri. Ea îl învăţase unde era Canalul Mo-zambic şi care era cel mai lung rîu din America şi cum se chema cel mai înalt munte din lună. Părintele Arnall ştia şi mai multe decît Dante, fiindcă dînsul era preot, dar şi tata şi unchiu' Charles ziceau că Dante e o femeie deşteaptă şi o femeie citită. Şi cînd scotea Dante zgomotul ăla după masă şi pe urmă îşi punea mîna la gură, se chema că are arsură la stomac.

O voce strigă de se auzea pe toate terenurile de joc :

— Toată lumea în clasă !

Apoi alte voci strigară dinspre celelalte echipe :

— Toată lumea în clasă ! Toată lumea în clasă !10

Jucătorii se adunară la un loc, înfierbîntaţi şi plini de noroi, şi el se duse printre dînşii, bucu­ros că intrau. Rocy Kickham ţinea mingea de şiretul unsuros. Un băiat îi spuse să-i mai tragă un şut, dar el merse înainte fără măcar să-i răspundă. Simon Moonan îi spuse să nu dea că se uită prefectul. Băiatul se întoarse către Simon Moonan şi zise :

— Ştim toţi de ce te-ai găsit tu să vorbeşti. Fiindcă-i eşti giugiuc Iu' McGlade.

Giugiuc era o vorbă ciudată. Băiatul îi zicea aşa lui Simon Moonan fiindcă avea obicei să-i lege prefectului mînecile sutanei la spate şi prefectul se făcea că se supără. Dar vorba asta avea un sunet urît. Odată se spălase pe mîini la toaletă la hotelul Wicklow şi după aia tata scosese dopul cu lanţ şi apa murdară se scursese prin gaura chiuvetei. Şi cînd se scursese toată încet, gaura chiuvetei făcuse un zgomot ca ăsta: giu-giuc. Da' mai tare.

Amintindu-şi asta, şi ce albă era toaleta, i se făcu frig şi apoi foarte cald. Erau două robi­nete — le învîrteai şi ieşea apa rece şi cea caldă. Simţi o răceală şi apoi o fierbinţeală : şi parcă vedea numele robinetelor scrise pe ele. Era foarte ciudat.

Şi aerul din coridor îi dădea fiori reci. Era ciudat şi jilav. Dar curînd o să se aprindă gazul şi cînd ardea făcea un zgomot micuţ, ca un cîn-tecel, mereu acelaşi : şi cînd tăceau pentru o clipă băieţii în sala de joc, auzeai cîntecul.

Era ora de aritmetică. Părintele Arnall scrise pe tablă o problemă grea şi apoi spuse :

11

— Ei, ia să vedem, care riştigă ? Înainte, York ! înainte, Lancaster !

Stephen se căznea cît putea, dar problema prea era grea — şi se zăpăci. Micuţa emblemă de mătase, cu trandafirul alb pe ea, prinsă cu un ac de pieptul vestonului, începu să tremure. El nu era tare la aritmetică, dar se căznea cît putea, ca să nu piardă York. Faţa Părintelui Arnall arăta foarte întunecată, dar nu era su­părat : rîdea. Pe urmă Jack Lawton a pornit din degete şi Părintele Arnall s-a uitat în caie­tul lui şi-a zis :

— Bine. Bravo, Lancaster ! Trandafirul roşu cîştigă. Acu' hai 'nainte, York ! Sileşte-te !

Jack Lawton îi aruncă o privire de unde şedea. Mica emblemă de mătase, cu trandafirul roşu pe ea, se vedea foarte frumos fiindcă Law­ton purta un tricou albastru. Stephen simţi că şi el roşeşte la faţă cînd se gîndi ce de mai prin-sori or să se pună care va fi primul din clasa întîi elementară, Jack Lawton sau el. în unele săptămîni lua Jack Lawton premiul întîi şi într-altele îl lua el. Fîşiuţa de mătase albă a emblemei tremura, tremura, pe cînd el se căz­nea cu problema următoare şi asculta glasul Părintelui Arnall. Apoi i se stinse toată ardoarea şi-şi simţi faţa rece de tot. îşi închipui că faţa trebuie să-i fie albă, fiincă şi-o simţea aşa rece. Nu izbutea să rezolve problema, dar nu-i mai păsa. Trandafiri albi şi trandafiri roşii : ce culori frumoase ! Era plăcut să ţi le închipui. Şi diplomele pentru premiul întîi şi al doilea şi al treilea aveau culori frumoase : roz şi gălbui şi liliachiu. Era frumos să-ţi închipui tranda-

12
firi liliachii şi gălbui şi roz. Poate că un tran­dafir sălbatic cum era măceşul ar putea avea o culoare din asta — şi îşi aminti de cîntecul cu floarea de măceş in poiana mică, verde. Dar un trandafir verde nu puteai găsi nicăieri. Dar poate că undeva în lume se găsea.

Suna clopotul şi elevii din toate clasele înce­peau să iasă încolonaţi şi s-o ia de-a lungul coridoarelor înspre refectoriu. Şedea şi se uita la cele două scoicuţe de unt din farfuria lui, dar nu putea mînca pîinea cea jilavă. Şi faţa de masă era jilavă şi fleşcăită. Dar bău tot ceaiul slab şi fierbinte pe care i-l turnase în cană rîndaşul cel greoi de la bucătărie, încins cu şorţ alb. Se întrebă dacă şorţul rîndaşului era şi el jilav sau dacă toate lucrurile albe erau reci şi jilave.

Nasty Roche şi Laurin beau cacao — le-o trimiteau de-acasă în cutii de cositor. Spuneau că ei nu pot bea ceaiul — că e ca lăturile pen­tru porci. Taţii lor erau magistraţi, aşa spu­neau băieţii.

Toţi băieţii îi păreau foarte ciudaţi. Toţi aveau taţi şi mame, şi fiecare avea alte haine şi alt glas. li era dor să fie acasă şi să-şi pună capul în poala mamei. Dar nu se putea, aşa că i se făcu dor să se termine cu jocu,l şi cu învăţatul şi cu rugăciunile şi să fie în pat.

Mai bău o cană cu ceai fierbinte şi Fleming îl întrebă :

—■ Ce ţi-e ? Te doare ceva ori ce ţi-e ?

— Nu ştiu, făcu Shephen.

— Te doare la lingurică, spuse Fleming, ţi-e faţa albă.13

— Da, sigur, făcu Stephen.

Dar nu-l durea acolo. Gîndea că-l doare inima, dacă poate să te doară într-un asemenea loc. Fleming era foarte de treabă că-l întrebase. Ii venea să plîngă. îşi propti coatele pe masă şi-şi astupă şi-şi destupă urechile. Şi acum auzea zgomotul din refectoriu de îndată ce-şi destupa urechile. Se auzea un muget ca de tren noaptea. Şi cînd îşi astupa urechile, mu­getul pierea ca trenul cînd intră într-un tu­nel. In noaptea aceea la Dalke aşa mugea tre­nul, şi cînd a intrat în tunel a încetat de a mugi. Închise ochii şi trenul urui înainte, mugind şi apoi oprindu-se, iar mugind, iar oprindu-se. Era nostim să-l auzi mugind şi oprindu-se, şi apoi iar ţîşnind din tunel cu mu­get şi apoi iar oprindu-se.

Începură să vină de-a lungul preşului de iută din mijlocul refectoriului băieţii din cursul su­perior, Paddy Rath şi Jimmy Magee şi Spanio­lul, care avea voie să fumeze, şi Portughezul cel mic, care purta o beretă de lînă scămoasă. Şi apoi cei de la mesele secţiei medii şi cei de la mesele secţiei a treia. Şi fiecare în parte avea alt fel de mers.

Şedea într-un colţ al sălii de joc, făcîndu-se că se uită la o partidă de domino, şi o dată sau de două ori putu auzi cîte o clipă cîntecul micuţ al gazului. Prefectul sta în uşă cu cîţiva băieţi şi Simon Moonan îi lega pe la spate mînecile sutanei. Le spunea ceva despre Tullabeg.

Apoi plecă din uşă şi Wells veni înspre Ste­phen şi întrebă :14

— Ia spune-ne, Dedalus, tu o săruţi pe mai-că-ta cînd mergi la culcare ?

Stephen răspunse :

— O sărut.

Wells se întoarse către ceilalţi băieţi, spu-nînd :

— O, i-auziţi ce zice ăsta, c-o sărută pe maică-sa în fiecare seară cînd merge la culcare.

Băieţii se opriră din joc şi se întoarseră către cei doi, rîzînd. Stephen roşi sub privirile lor şi spuse :

— Ba n-o sărut. Wells spuse :

— O, i-auziţi ce zice, că n-o sărută pe mai­că-sa cînd merge la culcare.

Iar rîseră toţi. Stephen încercă să rîdă şi el. Intr-o clipă îşi simţi tot trupul dogorind, tulbu­rat. Care era răspunsul corect la întrebarea asta ? Dăduse două răspunsuri şi Wells tot rîdea. Dar Wells trebuie să ştie răspunsul corect, că el e în a treia de gramatică 1. Încercă să se gîn-dească la mama lui Wells, dar nu îndrăznea să ridice ochii spre faţa lui Wells. Nu-i plăcea faţa lui Wells. El îl îmbrîncise cu o zi mai înainte în groapa cu lături fiindcă nu vrusese să schimbe tabachera lui mititică pe castana aromată, de tuse, a lui Wells, învingătorul la patruzeci de seturi. Era o ticăloşie ; toţi băieţii spuneau aşa. Şi ce rece şi lipicioasă fusese apa ! Şi-un băiat văzuse într-o zi un şobolan mare sărind pleosc drept în spuma lăturilor.1 Clasele de gramatică — cele care în licee, în acel sistem, preced pe cele de umanistică (poetică, reto­rică) (n. tr.).

15

Spumele reci din groapa cu lături îi învăluiră tot trupul ; iar cînd sună clopotul pentru in­trarea în sala de studiu şi băieţii ieşiră încolo­naţi din sălile de joc, simţi înăuntrul hainelor aerul rece din coridor şi din casa scării. Tot mai încerca să găsească răspunsul corect. Cum era bine : s-o săruţi pe mama sau să n-o săruţi ? Ce era aia, să săruţi ? Tu ridicai faţa, aşa, ca să spui noapte bună şi atunci mama îşi apleca faţa. Asta era sărutul. Mama îşi punea buzele pe obrazul tău ; buzele ei erau moi şi-ţi umezeau obrazul, şi făceau un zgomot micuţ : ţoc. De ce or fi făcînd oamenii aşa cu feţele lor ?Cît şezu în sala de studiu deschise capacul pupitrului lui şi schimbă numărul lipit înăuntru din şaptezeci şi şapte în şaptezeci şi şase. Dar vacanţa de Crăciun era încă foarte departe : însă odată şi odată tot o să vină, fiindcă pă-mîntul se învîrteşte mereu.

Era o poză cu pămîntul pe pagina întîi a cărţii de geografie : o minge mare în mijlocul norilor. Fleming avea o cutie cu creioane colorate şi în­tr-o seară de studiu liber colorase pămîntul cu verde şi norii cu cafeniu. Ca cele două perii din dulapul lui Dante, peria cu îmbrăcăminte de catifea verde pentru Parnell şi peria cu îmbră­căminte castanie pentru Michael Davitt. Dar nu-i spusese el lui Fleming să le coloreze aşa. Aşa vrusese Fleming să le coloreze.

Deschise cartea de geografie ca să-şi înveţe lecţia ; dar nu putea ţine minte numele locu­rilor ălora din America. Şi doar erau locuri deo­sebite cu nume deosebite. Erau toate în ţări

16

deosebite şi ţările erau în continente şi conti­nentele erau în lume şi lumea era în univers. Deschise cartea la pagina albă de după co­pertă şi citi ce scrisese el acolo : se scrisese pe el, numele lui şi unde se găsea.Stephen Dedalus

Clasa întîi elementară

Colegiul Clongowes Wood

Sallint

Comitatul Kildare

Irlanda \,

Europa

Lumea

în Univers

Asta era scris de el, iar Fleming, într-o seară, scrisese în joacă pe pagina de-alături : Stephen Dedalus mă cheamă, Şi Irlanda-i ţara mea, Stau la Clongowes deocamdată Sper să merg în cer cîndva.

Citi versurile de-a-ndăratelea, dar aşa nu mai erau poezie. Apoi citi pagina netipărită de jos în sus pînă ajunse la numele lui. El era ăsta : şi citi iar pagina de sus în jos. După univers ce era ? Nimic. Dar oare era ceva împrejurul uni­versului care să arate unde se isprăvea înainte să înceapă nimicul ? Un zid nu putea să fie, dar se putea să fie o linie subţire, subţire, care în­conjura jur-împrejur tot. Ce gînd mare, să te gîndeşti la tot şi la peste tot ! Numai Dumnezeu putea face asta. încercă să-şi închipuie cît de mare trebuie să fie gîndul acela, dar se putea

17

gîndi doar la Dumnezeu. Dumnezeu era numele lui Dumnezeu întocmai cum al lui era Stephen. Dieu era Dumnezeu pe franţuzeşte şi tot numele lui Dumnezeu era ; şi de cîte ori se ruga cineva la Dumnezeu şi spunea Dieu, Dumnezeu numai-decît ştia că se roagă un francez. Dar cu toate că existau nume diferite pentru Dumnezeu în toate limbile diferite din lume, şi că Dumnezeu înţelegea ce spuneau toţi cei care se rugau în limbile lor diferite, Dumnezeu tot rămînea totdeauna acelaşi Dumnezeu şi numele ade­vărat al lui Dumnezeu era Dumnezeu. __Cînd se_g|ndea_aşa obosea jfoarte^tare. I se părea că i-a crecut capul mare de tot. Întoarse pagina netipărită şi privi obosit pămîntul verde, rotund, în mijlocul norilor cafenii. Se întreba ce era bine, să fii de partea culorii verzi sau a culorii cafenii, fiindcă Dante într-o zi tăiase cu foarfecă îmbrăcămintea de catifea verde de pe peria care era pentru Parnell şi o aruncase şi-i spusese lui că Parnell era un om rău. Oare acasă tot se mai certau în privinţa asta ? Asta se chema politică. Erau două tabere care nu se înţelegeau : Dante era de o parte şi tata şi dom­nul Casey de cealaltă parte, dar mama şi cu unchiul Charles nu erau de nici o parte. în fie­care zi era ceva în jurnal despre asta.Se necăjea că nu ştia bine ce înseamnă poli­tica şi că nu ştia unde se isprăveşte universul. Se simţea mic şi neputincios. Cînd o să fie şi el ca băieţii din clasele de poetică şi retorică ? Ei aveau glasuri groase şi ghete mari şi învăţau trigonometria. Mai era foarte departe pînă acolo.

18

Intîi venea vacanţa şi pe urmă trimestrul ur­mător şi pe urmă iar vacanţa şi pe urmă iar alt trimestru şi pe urmă iar vacanţa. Era ca un tren care intră în tunele şi iese din tunele şi trenul era ca zgomotul băieţilor cînd stăteau la masă în refectoriu, pe care-l auzeai dacă-ţi des­tupai şi-ţi astupai urechile. Trimestru, vacan­ţă ; tunel, ieşire, zgomot, oprire. Ce departe era ! E mai bine să meargă să se culce. Doar rugăciunile în capelă şi apoi patul. Se înfiora şi căscă. Ce minunat o să fie în pat după ce se încălzeau puţin cearceafurile. La început erau aşa reci cînd te băgai în pat. Se înfiora cînd se gîndi ce reci erau la început. Dar pe urmă se încălzeau şi atunci putea să adoarmă. Era minunat să fii obosit. Căscă iar. Rugăciunile de seară şi apoi patul : se înfiora şi-i veni să caşte. O să fie minunat peste cîteva minute. Simţea un val de căldură invadîndu-i trupul din cearceafurile reci, care-l făceau să tremure, — cald, tot mai cald — pînă simţi că-i era cald din cap pînă-n picioare — cald de tot — şi cu toate astea, tot mai tremura puţin şi tot îi mai venea să caşte.

Suna clopotul pentru rugăciunile de seară ; ieşi din sala de studiu încolonat printre ceilalţi, coborî prin casa scării şi merse de-a lungul co­ridoarelor spre capelă. Coridoarele erau slab lu­minate, întunecate, şi capela era întunecată. Curînd totul are să fie cufundat în întuneric şi în somn. In capelă aerul era rece ca noaptea şi marmurile erau de culoarea mării noaptea. Ma­rea era rece şi ziua şi noaptea : dar mai rece era noaptea. Era rece şi întunecată sub cheiul de

19

piatră de lîngă casa tatei. Dar desigur că în nişa căminului sfîrîia ceainicul cu apă fierbinte pentru punci.

Prefectul capelei se ruga cu mîinile deasupra capului lui Stephen şi memoria lui cunoştea răspunsurile :

O Doamne, deschide-ne buzele Şi gurile noastre vor vesti slava Ta. Apleacă-te întru ajutorul nostru, o Dumnezeule ! O Doamne, grăbeşte-te a ne ajuta !

Mirosea a noapte rece în capelă. Dar era un miros sfînt. Nu era ca mirosul ţăranilor bătrîni care îngenuncheau în fundul capelei la slujba de duminică. Acolo era un miros de aer şi de ploaie şi de turtă şi de catifea groasă dungată. Dar erau nişte ţărani foarte cucernici. îi suflau în ceafă cînd stau îndărătul lui şi oftau pe cînd se rugau. Locuiau la Clane, aşa spunea un băiat; acolo erau nişte colibe mici şi el văzuse o femeie stînd în deschizătura mică a uşii unei colibe, cu un copil în braţe, pe cînd treceau tră­surile venind de la Sallins. Ce minunat ar fi să dormi o noapte în coliba aceea, în faţa focului de turbă fumegîndă, în întunericul luminat de foc, în întunericul cald, respirînd mirosul ţăra­nilor, de aer şi ploaie şi turbă şi catifea groasă dungată. Dar, vai, era un întuneric pe drumul acela printre copaci ! Puteai să te rătăceşti în întuneric ! I se făcu frică gîndindu-se cum era pe-acolo.

Auzi glasul prefectului capelei spunînd ultima rugăciune. O spuse şi el împotriva întuneri­cului acela de afară, de sub copaci.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət