Ana səhifə

1. Adı Soyadı: Zabit Musayev Doğum Tarihi


Yüklə 244.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü244.5 Kb.
 

1.      Adı Soyadı: Zabit Musayev

2.      Doğum Tarihi: 15.03.1950

3.      Unvanı: Doç Dr.(Elektrik-Elektronik bölümü)

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans- Y. Lisans

Fizik

Bakü Devlet Üniversitesi

1974

Doktora

Fizik(Yoğun Madde Fiziği,Magnitooptik ve magnit olayları )

Moskova Devlet Üniversitesi

Bakü Devlet Üniversitesi19865.      Akademik Unvanlar:
Doçentlik Tarihi : (Uygulama fiziği ve mikroelektronik) 1992

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri (6)

6.2.  Doktora Tezleri (danışman)

Ni3Fe1-xTix halitalarının optik, magneto optik özellikleri ve ölçümün otomasyonu.( İ.A.İskenderov)

CoFe esaslı kristalik ve amorf alaşımlarin manyetik ve manyeto optik nitelikleri (İsayeva Aida Ejder)

7.     Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

YA. Ganshina, GS. Krinchik, ZS. Musayev, TM. Panakhov “Optical properties and ordering processes in ternary alloys on Ni3Fe base”, Fizika Metallov I Metallovedenie (The Physics of Metals and Metallography), 58,  298-305 (1984)

YA. Ganshina, GS. Krinchik, ZS. Musayev, TM. Panakhov “Optical and magneto-optical, properties of FeCoCr alloys”, Fizika Metallov I Metallovedenie (The Physics of Metals and Metallography), 59,  914-920 (1985)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Adımlı motorun kolaylaştırılmış işletim – teknik özellikli yönetim sistemi. Odessa Politeknik

Enstitüsü ilmi eserleri, baskı 3 (15), sah.59-62, 2001. (İ.A.İskenderov, T.M.Panahov ile birlikte).

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Adımlı motor hızının otomasyon yönetim sistemi. Otomasyon yönetimi üzere 3.Uluslararası

Konferans. sah.156-157, Odessa Politeknik Enstitüsü, 2001.(İ.A.İskenderov, T.M.Panahov ile

birlikte).
Yazma tesisatları için menazır malzemeler -(FeCo)1-xCrx- ferromagnetik halitaları. Uluslararası _

İlmi-Teknik Konferans, uzak sondlamada bilgi ve elektron teknolojileri, sayfa 300-301, Bakü 2004

(T.M.Panahov,V.İ.Ahmadov ile birlikte).
Nizamlanan Fe-Co-V alaşımlarının kuruluş ve elektrik özelliklerinin termik emaldan bağlılığı. Metallar fiziğinin çağdaş problemleri. Uluslararası ilmi praktik kongeresi,sayfa 111, Bakü-2007 (V.İ. Ahmadov,M.M.Ağayev,A.İ.Hesenova ile birlikte).
Tabakalı yapıların magneto optik özellikleri. Metallar fiziğinin çağdaş problemleri. Uluslararası ilmi praktik kongresi, sayfa 146, Bakü-2007.
Ni3Fe ve FeCo halitalarının optik ve magneto optik özelliklerinin temel nitelikleri.Metallar fiziğinin çağdaş problemleri. Uluslararası ilmi praktik kongresi, sayfa 157, Bakü-2007 (Y.A. Ganşina ile birlikte).
Fe-Ni-Si-B amorf halitalarında faza çevrilmeleri. Kondense olunmuş ortamlarda faz geçitleri, kritik ve lineer olmayan olaylar. Uluslararası kongres, 2007, sayfa 91, Mahaçkala- Rusiya (T.M. Panahovla birlikte ).
Yapraq nanokuruluşların magnetooptik özellikleri. Uluslararası kongres, 2009, sayfa 324-325, Bakü ( T.M. Panahov ile birlikte).
Amorf ferromaqnit metal-dielektrik nanokompozit malzemelerin magnetooptik özellikleri. Bakü Devlet Üniversitesinin 90 yılına düzenlenmiş Uluslararası kongres, 2009, sayfa 221, Bakü ( V.İ. Ahmadovla birlikte).
Elektroniğin gelişme menazırında nanoteknoloji kapasitesi. Metallar Fizikasının Çağdaş Problemleri, Uluslararası kongres, 2010, sayfa 98-101, Bakü (V. İ. Ahmadov, İ.A.İskenderov ile birlikte).
Aşırı yüksek kesafetli yazı sorunlarının çözümünde nanokompozit malzemeler. Sibernetik ve

bilgisayar sorunları. Uluslararası konferans , 2010, tom.1, sah.34-35,Bakü (F.Aliyev, A.Nağıyev ile birlikde).


Nanokompozitlerin magnit ve optik özelliklerinin kombinasionu. Nanotexnoloji ve onların texnikde tetbigi. 1 Uluslararası kongres, 2010, sayfa 117-122, Bakü(T.M.Panahov, İ.E.Mirzeliev, O.M.Sadıgovla birlikte).
Geçit elementleri ile karışılmış Ni3Fe ve FeCo alaşımlarının optik ve magnetooptik özellikleri. Türk Fizik Derneği, 24. Uluslararası Fizik Kongresi, 2007, sayfa 371, Malatya-Türkiye (M.Ş. Hesenova ile birlikde).
CoFe esaslı kristalik ve amorf alaşımlarin manyetik ve manyeto optik nitelikleri. Problems of metallurgy

and materials scıence. Proceedıngs ın thıs ıssue 1 ınternatıonal conference. 2013, sayfa 112-114, Bakü

(T.M.Panahov, A.E.İsayeva, N.T. Panahov ile birlikte).


7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar ve ya kitaplarda bölümler

Mikro şema ve mikro prosesörler texnolojisi ve konstrüksion yapılması.(karışık inteqral şemalar) ders kitabı, 184 sayfa, Bakü, 1991 (V.C.Ferecov,D.M.Mahmudova ile birlikte).


Mikro şema ve mikro prosesörlerin konstrüksionu ve texnolojisi üzere laboratuvar işleri. Yöntemsel öneri.

57 sayfa, Bakü, 1991, (Z.E.İskenderzade, V.C.Ferecovla birlikte).

Yarı iletken inteqral şemalar, ders kitabı. 143 sayfa, Bakü, 1996 (V.C.Ferecov,E.M.Kurbanov ile birlikte).
”Fizik” hafıza defteri. 94 sayfa, Bakü, 1998 (V.C.Ferecov ile birlikte).
Çevireci tesislerin hazırlanma texnolojisi. Yöntemsel öneri, 61 sayfa, Bakü, 2005 (A.Q.Nağıyev ve M.G. Allahverdiyeva ile birlikte).
ELEKTRONİK , ingilis, rus ve azerbaycan dillerinde açıklamalı terminoloji sözlük, I-bölüm, A-L, 284 sah., Bakü-İlim, 2011 (O.M.Sadıgovla birlikte).

ELEKTRONİK , ingilis, rus ve azerbaycan dillerinde açıklamalı terminoloji sözlük, II-bölüm, M-S(Magnetic amplifie-Single-stage trigger), 312sah., Bakü-İlim, 2013 (O.M.Sadıgovla birlikte).


AZERBAYCAN Teknik Üniversitelerin ‘Elektronik, tele kommünikasyon, radyo teknik mühendisliği’ bölümleri için ‘Elektron sistemleri ve teknolojisi’ ders programı 10 sah., Bakü, Azerbaycan Cümhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmıştır, 22 Nisan, No ‘469’, 2014 (Ç.İ.Abilov, M.R.Ahundov ile birlikte).
AZERBAYCAN Teknik Üniversitelerin ‘Elektronik, tele kommünikasyon, radyo teknik mühendisliği’ bölümleri için ‘Nanoteknoloji’ ders programı 10 sah., Bakü, Azerbaycan Cümhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmıştır, 22 Nisan, , No ‘469’, 2014 (Ç.İ.Abilov, M.R.Ahundov ile birlikte).

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Ni3Fe1-xTix halitalarının optik ve magneto optik özellikleri.. Fizika,cilt 7, No 4, sayfa 51-53,Bakü, 2001(T.M.Panahov,İ.A.İskenderov,N.T.Panahov ile birlikte).


Ni esaslı halitaların optik ve magneto optik özelliklerinin deneysel tetkik yöntemi ve otomasyonu.. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Raporlar, cilt LVIII, No 1-2, sayfa 85-88, Bakü 2002. (İ.A.İskenderov, T.M.Panahov ile birlikte).
Ni3Fe ve FeCo ferromagnetik halitaların optik ve magneto optik özellikleri. İlmi eserler fundamental ilimler, sayfa 114-116, No 1, cilt V(17), Bakü, 2006(C.A.Hüseynov ile birlikte).
Magnitorezistiv nanokuruluşlarda gigant maqnit direncinin yaranma sebebleri. Azerbaycan Ali Herbi Mektebi, İlmi eserler, sayfa 36-38, №1(10), Bakü-2008 ( T.M. Panahovla birlikde).
(FePt)1-x (SiO2)x ince tabakaların magnetooptik aktifliyi.İlmi eserler, Mili Aviasiya Akademisi, 2010, sayfa 25-26, Bakü (İ. A. İsgenderov,A.Q.Nağıyev ile birlikte).

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Bilginin magnetik yazılımı ve okunması için malzemeler.Fizik biliminin güncel sorunları, 3-cü Cümhuriyet Bilimsel Konferansı İşleri, sayfa 61, Bakü, 2004 (N.T.Panahov ile birlikte).


(FePt)1-x (SiO2)X nanokompozit malzemelerin magnetooptik özellikleri. Fizikanın çağdaş problemleri. 3 Ulusal kongresi, 2009, sayfa 21-22, Bakü (doç. V.İ. Ahmadovla birlikde).

7.7.  Diğer yayınlar

7.8. Uluslararası atıflar

SCI / SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yapılan atıflar;

Yurtdışı:2

Toplam:2
8.   Ulusal & Uluslararası Projeler

Hararet ve frekans çeviricisi. Patent No İ 20000141,Azerbaycan Cümhuriyeti Devlet Bilim ve Teknik Başkanlığı. Patent No İ 20000141,Bakü,2000.(İ.A.İskenderov, M.A.Ceferov, T.M.Panahov ile birlikte).

Dönme açışını kontrol eden tesisat. Azerbaycan Cümhuriyeti Devlet Bilim ve Teknik Başkanlığı. Patent No İ 20000069, Bakü, 2000.(İ.A.İskenderov, T.M.Panahov ile birlikte).

Adımlı motorun yönetim tesisatı. Azerbaycan Cümhuriyeti Standardizasyon, Metroloji ve Patent üzere Devlet Agentası. Patent No İ 20030085, Bakü, 2003(İ.A.İskenderov,T.M.Panahov, M.A.Ceferov, N.T.Panahov ile birlikte).9.    İdari Görevler

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11.  Ödüller

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

UygulamaFizik-I

4

-

78

2013-2014

Güz

Malzeme bilgisi


3

-

64

Elektromanyetik dalga teorisi (YL)

3

-

60

Yarıiletken cihazlar.Taşınım olayları (YL)

3

-

1

Fotonik ayğıtlar (YL)

3

-

4

İlkbahar

Fizik-II

4

-

86

2013-2014Elektromanyetik alan teorisi


3

-

40

Yarıiletken cihazlar.Taşınım olayları (YL)

3
4

Optoelektronik (YL)

3
6

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət