Ana səhifə

09 Kasım 2015 Pazartesi günü Saat 11. 00’de


Yüklə 48 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü48 Kb.
T.C.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU
Büyükşehir Belediye Meclisimiz 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 09 Kasım 2015 Pazartesi günü Saat 11.00’de Mardin, Büyükşehir Belediye Başkanlığı meclis toplantı salonunda Kasım ayı toplantısını başlayacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
Ahmet TÜRK Februniye AKYOL AKAY

Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Büyükşehir Belediye Eş Başkanı


G Ü N D E M:

Açılış ve Yoklama,


1-5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. Maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisinin Ekim 2015 Meclis kararlarının üyelere dağıtılması.
2- MARSU Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Programı (İPA) kapsamında “ Mardin Atıksu Projesi” ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.10.2015 tarih ve 189 numaralı kararında maddi hatanın düzeltilmesi.
3 - Mardin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28.10.2015 tarih ve 4079 sayılı, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’nin 27. Maddesi gereğince hazırlanan Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2016 Mali yılı Bütçe taslağının ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ki ilçe Belediyeleri bütçelerinin onaylanması ile ilgili teklifinin görüşülmesi.

4- Mardin Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 30.09.2015 tarih ve 3662 sayılı, mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz Dargeçit ilçesi Saray mahallesi Kılavuz caddesinde 2 katlı binanın zemin katında bulunan 3 dükkân ve 1. Katında bulunan 3 odanın Abone, Tahsilat, Tahakkuk, Su ve Kanal Servisi olarak kullanılmak üzere MARSU Genel Müdürlüğüne kiralanması ile ilgili teklifi bu konuda düzenlenen Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlanması.
5- Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının 02.10.2015 tarih ve 3686 sayılı, Öğrenci ve Personel Taşımacılığı, AVM Müşteri Servisi, Özel Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Sağlık Hizmetlerinde kullanılan Servisler için ayrı ayrı (S) plaka tahsis ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifi bu konuda düzenlenen Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlanması.
6- Mardin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07.10.2015 tarih ve 3746 sayılı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Personeline Yönelik Performans Değerlendirme Yönetmeliği’nin onaylanması ile ilgili teklifi bu konuda düzenlenen Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlanması.
7- Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.10.2015 tarih ve 3724 Sayılı ilimiz Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi 193 ada, 15 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği’nin onaylanması ile ilgili teklifi bu konuda düzenlenen İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun karara bağlanması.
8- Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.10.2015 tarih ve 3725 Sayılı ilimiz Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesi 455 ada, 3 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği’nin onaylanması ile ilgili teklifi bu konuda düzenlenen İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun karara bağlanması.
9- Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.10.2015 tarih ve 3757 Sayılı Dargeçit Belediye Meclisinin 06.08.2015 tarih ve 44 sayılı kararıyla onaylanan ilimiz Dargeçit ilçesi Kılavuz Mahallesindeki bazı sokak ve caddelerde ulaşım sıkıntısı nedeniyle yol çalışmalarının yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması ile ilgili teklifi bu konuda düzenlenen İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

10- Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.10.2015 tarih ve 3758 Sayılı ilimiz Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi 938 ada, 5 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği’nin onaylanması ile ilgili teklifi bu konuda düzenlenen İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlanması.
11- Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.10.2015 tarih ve 3759 Sayılı Artuklu Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih ve 31 sayılı kararıyla onaylanan ilimiz Artuklu ilçesi Diyarbakırkapı Mahallesi 655 ada, 34 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği’nin onaylanması ile ilgili teklifi bu konuda düzenlenen İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlanması.
12- Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.10.2015 tarih ve 3808 Sayılı İlimiz Artuklu ilçesi Eryeri mahallesi 446 nolu parselin Artuklu ilçesi için Moloz ve Hafriyat Döküm sahası olarak belirlenmesi ile ilgili teklifi bu konuda düzenlenen İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlanması.
13- Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2015 tarih ve 3813 Sayılı Mülkiyeti Ramanus İnş. San. Tic. A.Ş’ye ait Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanını olarak görülen Mardin ili Nusaybin ilçesi, Beylik Mahallesi 153 Ada 1 Nolu parselin için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının onaylanması ile ilgili teklifi bu konuda düzenlenen İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

14- Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.10.2015 tarih ve 3814 Sayılı İlimiz Kızıltepe ilçesi Büyükayrık mahallesi (Köyü) 127 nolu parselde yapılması planlanan “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planın onaylanması ile ilgili teklifi bu konuda düzenlenen İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

15- Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.10.2015 tarih ve 3823 Sayılı Kızıltepe Belediye Meclisinin 01.10.2015 tarih 114 sayılı kararı ile onaylanan ilimiz Kızıltepe ilçesi Yamaç Mahallesi 112 ada 1 nolu parsel üzerinde Akaryakıt ve LPG istasyonu yapılmak üzere hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama planının, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2015 tarih ve 98 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olup olmadığı ile ilgili teklifi bu konuda düzenlenen İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlanması.
16- Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının 28.10.2015 tarih ve 4083 Sayılı İlimiz Artuklu ilçesi - Sultanköy Mahellesi, Midyat ilçesi – Şenköy Mahellesi, Nusaybin ilçesi - Duruca Mahallesi ve Nusaybin ilçesi – Girmeli Mahallesi Güzergahlarında Yurttaşlarımızın toplu taşıma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1’er adet gidiş ve 1’er adet dönüş olmak üzere 2 adet Özel Halk Otobüsü hattı tahsisinin yapılarak satılması ile ilgili teklifinin görüşülmesi.
17- Mardin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 28.10.2015 tarih ve 4066 Sayılı Büyükşehir Belediye Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar kapsamında düzenlenen, (I) Sayılı Memur Kadro İhdası Cetvelinin onaylanması ile ilgili teklifinin görüşülmesi.
18- Mardin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 28.10.2015 tarih ve 4067 sayılı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince idaremizde sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin 2016 yılı için sözleşmelerinin yenilenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.
19- Mardin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28.10.2015 tarih ve 4078 sayılı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (a) bendi gereğince Mardin Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı İdare Performans Programı ile ilgili teklifinin görüşülmesi.
20- Mardin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28.10.2015 tarih ve 4080 sayılı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (f) bendi gereğince Mardin Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesinin onaylanması ile ilgili teklifinin görüşülmesi.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət