Ana səhifə

Zápis z členské schůze os domažlice konané dne 21. 11. 2009 od 14. 00 hod ve Starém Klíčov při výstavě


Yüklə 135.7 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü135.7 Kb.
Zápis z členské schůze OS Domažlice konané dne 21.11. 2009 od 14.00 hod. ve Starém Klíčov při výstavě.

Přítomni: dle presenční listiny

Program: 1) Zahájení – volba návrhové komise

2) Informace ze zemské konference

3) Vyhodnocení závodní sezony 2009

4) Předání ocenění

5) Organizační záležitosti

6) Diskuse

7) Závěr

Jednání:


 1. Předseda OS přivítal přítomné a nechal schválit program schůze. Byla zvolena návrhová komise pro přijetí usnesení ve složení př. Echtner P., Zapletal st., Janeček.

 2. Předseda OS informoval o zápise ze schůze Zemské konference ze dne 14.11. 2009, která se konala ve Slivenci. Upozornil zejména na nově stanovené počty nasazených chovatelů a holubů na závody v sezoně 2010. OS Domažlice dodá na Zemskou výstavu dle vydaných propozic tyto holuby – př. Zahradník - mistr OS 3 ks , př. Zelenka – 05.081-683 H, 07-081-107 H, př. Ners – 06-0307-183 HE, př. Konigsmark – 02-080-44 H.

 3. Předseda OS zhodnotil uplynulou závodní sezonu. Došlo pouze k jedné změně závodu starých holubů. Problémy byly se startéry a stanovenými souřadnicemi v SRN. Svozy byly bezproblémové do 5 závodu. Pak z důvodu úspor při menším počtu nasazených holubů docházelo často ke změnám časů. U závodů holoubat bez problémů. Nutno řešit včas zdravotní stav holoubat aby nedocházelo k velkým ztrátám. Př. Zapletal st. zajistí na výroční konferenci přednášku o prevenci u holoubat.

 4. Předseda a výcvikář OS předali poháry a diplomy oceněným chovatelům dle dosažených výsledků v letové sezoně.

 5. Organizační záležitosti:

  • Dopravu na Zemskou a Celostátní výstavu zajistí ZO Kamenný Újezd

  • kolekce na Celostátní výstavu: A- Zelenka 05-081-723 H, B – Zahradník 03-082-201 H, D –Szerencsés 05-030-305 H, SUPER ESO – Zelenka 05-081-683 H, ESO HE – Zahradník 07-081-263, ESO ROČNÍ – Zapletal st. 08-030-860 HE, ESO HOLOUBĚ – Ners 09-0307-226, Standard H – Konopík, standard HE Zahradník, SUPER ESO – Zelenka 07-081-107 H.

  • ZO Tachov zajistí startéra ( Szerencsés ) pro účely svazu

  • ZO zajistí projednání a zpracování závodního plánu na rok 2010, návrhy zaslat na předsedu nebo tajemníka nejpozději do 10.1. 2010.

  • Termín výroční konference stanoven na 13.2. 2010 od 14.00 hod. ve Kdyni, prostory zajistí ZO Kdyně.

  • ZO nahlásí tajemníkovi OS počty závodících členů, počty členů a počty členů do 18 let – termín 10.1. 2010.

  • Přidělení čísel pro chovatele v ZO Trnová – 221 -240.

  • Kroužky pro rok 2010 budou předány po Celostátní výstavě.

 6. Diskuse: pokladník př. Balák požádal o uvolnění z funkce z rodinných důvodů. Vzato

Na vědomí.

 1. Na závěr poděkoval předseda OS všem přítomným za účast a popřál do Nového roku hodně zdraví a úspěchů.

Zapsal: Josef Janeček – tajemník OS Domažlice


Usnesení z členské schůze ze dne 21.11. 2009.

SCHVALUJE:

 • program schůze

 • návrhovou komisi

 • kolekci na Zemskou výstavu

 • kolekci na Celostátní výstavuBERE NA VĚDOMÍ:

 • informaci ze Zemské konference

 • informaci z průběhu závodní sezony

 • informaci o výdeji kroužků

 • rezignaci pokladníka OSUKLÁDÁ:

 • ZO projednat a navrhnout závodní plán na rok 2010

 • ZO nahlásit počty členů

 • ZO Tachov zajištění startéra na závody

 • př.Zapletalovi st. zajistit přednášku na konferenci

 • ZO Kamenný Újezd zajistit přepravu holubů na výstavy

Usnesení sestavil: Janeček, Echtner, ZapletalPresenční listina

členská schůze OS Domažlice konaná dne 8. března 2008 ve Kdyni


ZO CHPH

Poř. číslo

Příjmení a jméno

Podpis

Horšovský Týn

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.Kdyně

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.Mrákov

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.Nýrsko

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.Postřekov

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.Tachov

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.Hosté

1.


2.


3.
Platba ZO Mrákov
Kroužky 600.-Ks 2.400.-Kč

Gumičky 1000.-Ks 1.000.-Kč

Inf. Zpravodaj 3.-Ks 390.-Kč

Příspěvek do OS 5.000.-Kč


Celkem k platbě: 8.790.-Kč

Propozice oblastní výstavy PH ČS CHPH OS Domažlice

Místo konání: Mrákov, KD Starý Klíčov

Datum konání: 21.11. 2009

Pořadatel výstavy: ZO Mrákov z pověření OS CHPH DomažliceVystavené kategorie – dle výsledků na internetu

Mistr OS starých holubů 3 ks

Mistr OS holoubat 3 ks

Vítězové závodů starých holubů 1 – 3. místo

Vítězové závodů holoubat 1 – 3. místo

Sportovní kategorie A,B,C,D po 2 ks

Super ESO 2 ks

ESO holub 2 ks

ESO holubice 2 ks

ESO ročních holubů 2 ks

ESO holoubat 2 ks

Standardní holuby dle výběru ZO za předpokladu splnění podmínekTechnické a organizační zabezpečení oblastní výstavy

 1. Přejímka vystavovaných holubů:

 1. Vystavovaní holubi na OV musí být zdraví a vybavení veterinárním potvrzením o vakcinaci proti paramixoviroze příslušným veterinárním orgánem.

 2. Holubi budou předáni ve výstavním prostoru v ucelených zásilkách pověřeným zástupcem ZO CHPH. Současně bude předán dvojmo vyhotovený seznam předávaných holubů a veterinární potvrzení.

 3. ZO CHPH zašlou seznam vystavovaných holubů podle jednotlivých kategorií do 16.11. 2009 na adresu: Josef Janeček, 345 01 Mrákov 127, mob: 602936461, email: papouscijanecek@seznam.cz

 4. Vyplněný orginál výstavní karty, podepsaný předsedou ZO a opatřený razítkem, bude předán při přejímce holubů.

 5. Výdaje spojené s dopravou holubů na OV hradí jednotlivé ZO.

 6. Po skončení výstavy budou vystavení holubi předáni zástupci ZO.

 7. Za předané holuby ručí organizátor, který zajistí veterinární dozor.

2. Program výstavy:

Přejímka holubů: 7.00 – 8.00 Zahájení výstavy: 9.00Ukončení výstavy: 14.00 Výdej holubů: 16.00


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət