Ana səhifə

Yazılış Okunuş Anlam BÖLÜM supportive sıportiv


Yüklə 424 Kb.
səhifə2/3
tarix24.06.2016
ölçüsü424 Kb.
1   2   3

12. BÖLÜM

use

yu:s

kullanmak

mobile phone

mobayl fon

cep telefonu

absolutely

ebsılu:tli

kesinlikle

here you are

hiyı yu ar

buyrun (alın)

I’m sorry

aym sori

üzgünüm

forget

fırget

unutmak

home

hom

ev

right

rayt

doğru, haklı

social

soşiıl

sosyal

around

ıraund

etrafında

sometimes

samtaymaz

bazen

impatient

impeyşınt

sabırsız

get nervous

get nörvıs

endişelenmek

before …

bifor

-den önce

dictionary

dikşınri

sözlük

meaning

mi:ning

anlam

word

wörd

kelime

at first

et först

öncelikle

look up

luk ap

sözlüğe bakmak

USA

yu-es-ey

ABD

way

vey

yöntem, yol

being

bi:ng

olmak

more

mo:r

daha

13. BÖLÜM

local

lokıl

yerel

magazine

megızin

dergi

newspapers

nyuspeypır

gazete

foreign

forin

yabancı

language

lengviç

dil

abroad

ebro:d

yurtdışı

concert

konsırt

konser

crowded

krowdid

kalabalık

cold

kold

soğuk

dirty

dörti

kirli

angry

engri

kızgın

scared

skeyırd

korkak

feel

fi:l

hissetmek

cartoon

kartu:n

çizgifilm

horror film

horır film

korku filmi

advertisement

edvırtayzmınt

reklam

news

nyu:z

haberler

right

rayt

sağ

brain

breyn

beyin

dominant

dominınt

baskın

14. BÖLÜM

gain

geyn

elde etmek

intuitive

intuitiv

sezgisel

analytical

enılıtikıl

çözümleyici

realistic

riılistik

gerçekçi

logical

locikıl

mantıksal

weight

weyt

kilo

stop

stop

durmak

skin

skin

deri, cilt

care

keyır

bakım

product

prıdakt

ürün

vegetable

vecıtıbıl

sebze

fruit

fru:t

meyve

piece

pi:s

parça, dilim

open

opın

açmak

April

epril

Nisan

congress

kıngres

kongre

Grand

Grand

büyük

assembly

esembli

meclis

first

först

birinci

world

wörld

dünya

war

wo:r

savaş

Independence

indipendins

bağımsızlık

15. BÖLÜM

grocer

grosır

manav

come

kam

gelmek

back

bek

geri

fail

feyl

başarısız olmak

all

ol

hepsi, tüm

student

studınt

öğrenci

class

kla:s

sınıf

worst

wörst

en kötü

protect

prıtekt

korumak

get cold

get kold

üşütmek

swim

swim

yüzmek

always

olweyz

daima

person

pörsın

kişi, şahıs

dishonest

disonıst

hilekar, namussuz

suncream

sankri:m

güneş kremi

responsible

risponsibıl

sorumlu

irresponsible

irisponsibıl

sorumsuz

polite

pılayt

nazik

impolite

impılayt

kaba

happy

hepi

mutlu

unhappy

anhepi

mutsuz

16. BÖLÜM

cold

kold

soğuk

hot

hot

sıcak

walk

wolk

yürümek

run

ran

koşmak

orange juice

orınc cu:s

portakal suyu

water

wotır

su, sulamak

cheat

çi:t

kopya çekmek

truth

trut

doğru

computer

kımpyutır

bilgisayar

game

geym

oyun

I believe that

ay bili:v det

inanıyorum ki

meal

miıl

yemek

cut

kat

kesmek

grass

gra:s

çimen

reliable

rilayıbıl

güvenilir

personal

pörsınıl

kişisel

goal

go:l

hedef, amaç

speak

spi:k

konuşmak

usually

yu:jıli

genellikle

low

low

düşük

mark

mark

not, puan

17. BÖLÜM

sensitive

sensitiv

hassas

environment

invayırımın

çevre

class

klas

sınıf

clean

kli:n

temiz

dirty

dörti

kirli, pis

tidy

taydi

düzenli

neat

ni:t

düzgün

present

prezınt

hediye

remember

rimembır

hatırlamak

birthday

börtdey

doğumgünü

sing

sing

şarkı söylemek

verbal

vörbıl

sözel

high

hay

yüksek

highest

hayıst

en yüksek

yesterday

yestırdey

dün

today

tudey

bugün

tomorrow

tımorow

yarın

shopping

şoping

alışveriş

weekend

wi:kınd

haftasonu

hour

aur

saat

ago

ıgo

önce

last week

last wi:k

geçen hafta

18. BÖLÜM

bathroom

ba:tru:m

banyo

recently

ri:sıntli

son zamanlarda

interested in

interestid in

ilgili

piano

piano

piano

music

myuzik

müzik

sell (sold)

sel (sold)

satmak (2.hali)

buy (bought)

bay (bo:t)

satın almak (2h)

cry

kray

ağlamak

smile

smayl

gülümsemek

try

tray

denemek

“neither” – eğer karşımızdaki kişi olumsuz bir cümle kurduysa “ben de” demek için “neither” ifadesi kullanılır.

want

want

istemek

breakast

brekfıst

kahvaltı

healthy

heldi

sağlıklı

understand

andırstend

anlamak

better

betır

daha iyi

rainy

reyni

yağmurlu

season

si:zın

mevsim

tent

tent

çadır

19. BÖLÜM

I think

ay think

sanırım

diary

dayıri

günlük (ajanda)

fish

fiş

balık tutmak

visit

vizit

ziyaret etmek

museum

myu:zyum

müze

founder

faundır

kurucu

republic

ripablik

cumhuriyet

paint

peynt

boyamak

wall

wol

duvar

fall

fol

düşmek

ladder

ledır

merdiven

beautiful

byu:tifıl

güzel

slim

slim

ince

crazy

kreyzi

çılgın

handsome

hendsım

yakışıklı

know

now

bilmek

go on

go on

devam etmek

diet

dayıt

rejim, perhiz

plump

plamp

tombul

stingy

stingi

cimri

lazy

leyzi

tembel

hardworking

hardworking

çalışkan

well

wel

iyi (zarf)

good

gud

iyi (sıfat)

bad

bed

kötü
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət