Ana səhifə

Uşaq ədəbiyyatı fənnindən imtahan sualları. III kurs


Yüklə 23.99 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü23.99 Kb.
Uşaq ədəbiyyatı fənnindən imtahan sualları.
III kurs


 1. S.Ə.Şirvaninin həyat və yaradıcılığı.

 2. 1901-17-ci illərdə uşaq mətbuatı. ( “ Dəbistan ”, “Rəhbər” , “ Məktəb məcmuələri” )

 3. C.Məmmədquluzadənin “ İki alma” hekayəsini danış.

 4. Şifahi xalq yaradıcılığı.

 5. M.Ə.Sabirin təmsilləri ( “ Qarğa və tülkü ” təmsilini əzbər söylə.)

 6. M.Seyidzadənin “Eldarın məktubu” şeirini əzbər söylə.

 7. S.S.Axundovun həyat və yaradıcılığı.

 8. Qədim və orta yüzilliklərdə uşaq ədəbiyyatı.

 9. Nizaminin poemalarında dostluq və yoldaşlığa dair fikirləri ( “ Xeyir və şər ”, “Bişr və Məlixa” , “ Yaralı uşağın hekayəsi” və s. )

 10. M.Füzulinin poemaları. ( “ Leyli və Məcnun ”, “Bəngü badə” , “Ənisül- qəlb”, “Həft- cam, “Söhbətül Əsmar” , “Səhhət və Mərəz” və s. )

 11. C.Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığı.

 12. Sabirin “Elmə təğrib” şeirini əzbər söylə.

 13. M.Seyidzadənin dram əsərləri ( “Ayaz ”, “ Qızılgül ” , “Sehirli saz”, “Büllur qəsr” və s.)

 14. Sabirin təmsilləri.

 15. A.Səhhətin “ Köç ” şeirini əzbər söylə.

 16. 30-cu illərdə Uşaq ədəbiyyatı.

 17. M.Seyidzadənin şeirləri ( “ Kənd qızı”, “ Qoçaq Səməd ” , “Eldarın məktubu” və s.)

 18. A.Bakıxanovun “Qurd və İlbiz” təmsilini əzbər söylə.

 19. 1918-45-ci illərdə Uşaq ədəbiyyatı.

 20. A.Şaiqin uşaq pyesləri ( “ Gözəl bahar ”, “ İntiqamçı Xoruz ” , “ Danışan kukla” )

 21. Heyvanlar haqqında nağıl danış.

 22. A.Səhhətin təmsilləri (“ İt kölgəsi”, “ Ayı və arılar ”,“ Sərçə və qarğı”,“İki dana”, “Ayı və şir” )

 23. A.Şaiqin məzmun nağılları, poemaları (“Tülkü Həccə gedir”, “ Yaxşı arxa ”,“Tapdıq dəvə”, “Ovçu Məstan” )

 24. Bir neçə tapmaca de.

 25. M.Ə.Sabirin həyat və yaradıcılığı.

 26. S.S.Axundovun “ Qaraca qız ” hekayəsini təhlil et.

 27. A.Səhhətin “ Ata və oğul ” təmsilini əzbər söylə.

 28. Uşaq ədəbiyyatının ümumi mənzərəsi haqqında.

 29. Zakirin mənzun hekayələri və təmsilləri (“ Həyasız dərvişlər haqqında”, “Tərlanlar və elçilər”, “Zövçi- axər - məzmun hekayələrı ”,“Aslan , qurd və çaqqal”, “Dəvə və eşşək ”, “Tülkü və qurd ” və s. )

 30. Şirvanın “ Xoruz və çaqqal ” təmsilini əzbər söylə.

 31. A.Bakıxanovun təmsilləri (“Tülkü və qoyun ”, “Qurd və İlbiz”,“Yersiz iftixar” )

 32. 1901- 17-ci illərdə Azərbaycan Uşaq ədəbiyyatı.

 33. 5-6 yanltmac söylə.

 34. M.Ə.Sabirin təmsilləri (“Ağacların bəhsi”, “Hörümçək və ipəkqurdu”,“Qarğa və tülkü” )

 35. A.Bakıxanovun mənzun hekayələri və təmsilləri (“Hind əfsanəsi ”, “Ümidin boşa çıxması”, “ Uşaq və günəş “, “ Qarı və Harun” )

 36. “ Kitabi Dədə Qorqud ” dan “ Dirsə xan oğlu Buğac ” boyunu danış.

 37. Q.Zakirin şeirləri, mənzum məktubları. (“Bərdə və xərabələri ”, “Çıxmadı, qurtulaq dərdü bəladan ”, “ Xarəbə olsun görüm belə zəmanə ” və s.)

 38. C.Məmmədquluzadənin hekayələrı (“Zırrama”, “Poçt qutusu ”, “ Saqqalı uşaq ” , “ Oğru inək ”,

“ Buz” və s.

 1. Bir sehirli nağıl danış.

 2. A.Bakıxanovun nəsihətləri.

 3. 30-cu illərdə Uşaq ədəbiyyatı

 4. A.Səhhətin “ Sərçə və qırğı “ təmsilini əzbər söylə.

 5. N.Gəncəvinin elm, sənət, sənətkar, azadlıq və bərabərlik arzuları haqqında (“Oğlum Məhəmmədə nəsihət ”, “İki rəssam”, “ Simnarın əhvalatı“, “ Sehirli söz ”, “ Çoban və üzük” )

 6. M.Seyidzadənin həyat və yaradıcılığı.

 7. On tapmaca söylə.

 8. A.Bakıxanovun həyat və yaradıcılığı.

 9. XIX yüzillikdə Uşaq ədəbiyyatı.

 10. A.Şaiqin “Tülkü Həccə gedir ” şeirini əzbər söylə.

 11. Şifahi xalq yaradıcılığı. Lirik növ. ( laylalar,, oxşamalar, uşaq nəğmələri, mövsüm nəğmələri )

 12. S.Ə.Şirvaninin öyüd və mənzum hekayələri ( “ Ruhanilik təhsili ” , “Müctəhidin təhsildən qayıtması ”, “Körpəyə ehsan ” , “ Molla və çoban ” , “ Xan və dehqan ” )

 13. “ Koroğlu ” dastanından “ Durna teli ” Səfərinin məzmununu danış.

 14. A.Şaiqin hekayələri və təmsilləri (“Məktub yetişmədi ”, “Cümənin qəzəbi ”, “ Murad ” hekayələri, “ Tülkü və xoruz ” , “ Arı və eşşək ” , “ Tülkü və dovşan ”, “ Dəvə və siçan” və s.)

 15. M.Füzulinin həyat və yaradıcılığı.

 16. Məişət nağılı söylə.

 17. 1906- 1907-ci illərdə uşaq mətbuatı. A.Səhhətin pyesləri.

 18. A.Səhhətin pyesləri ( “Nağı və Tağı ” , “ Cəhalət səmərəsi yaxud bir yetimin xöşbəxtliyi ” )

 19. Bir sehirli nağıl danış.

 20. A.Şaiqin pyesləri ( “ Gözəl bahar” , “Danışan kukla ” , “Bir saatlıq xəlifə”, “Vətən” və s. )

 21. N.Gəncəvinin azadlıq və bərabərlik arzuları ( “Məcnunun ahuları azad etməsi ” ,“ İsgəndərin xöşbəxtlik ölkəsinə çatması”, “ İsgəndərlə Sokratın əhvalatı” )

 22. M.Ə.Sabirin “ Məktəbə təğrib” şeirini əzbər söylə.

 23. S.S.Axundovun “ Qorxulu nağıllar” hekayələr silsiləsi.

 24. Qədim və orta yüzillikdə uşaq ədəbiyyatı ( “ Dastani - Əhməd Hərami”, “ Qisseyi – Yusif ”, “ Mehr və Müştəri” əsərləri.)

 25. Zakirin “ Sədaqətli dostlar” təmsilini əzbər söylə.

 26. A.Bakıxanovun həyat və yaradıcılığı.

 27. Zakirin təmsilləri.

 28. A.Səhhətin “ Yay gecəsi” şeirini əzbər söylə.

 29. “ Kitabi Dədə Qorqud ” dastanları ( Dədə Qorqud )

 30. C.Məmmədquluzadənin uşaq hekayələri.

 31. M.Füzulinin “ Söhbətül Əsmar” poemasından bir parçanı əzbər söylə.

 32. Şifahi xalq yaradıcılığı. Dastanlar ( “Koroğlu” dastanı)

 33. S.Ə.Şirvaninin mənsur hekayələri ( “Əbu Mənsurun əfvi” , “ Şah və günahkar ” , “Düşmənin bagışlanması” və s.)

 34. 10 layla, 10 oxşama söylə.

 35. Şifahi xalq yaradıcılığı. Lətifələr.

 36. M.Ə.Sabirin uşaq şərqiləri.

 37. Zakirin “ Aslan, qurd və çaqqal” təmsilini əzbər söylə.

Tövsiyə olunan ədəbiyyat:
1. Qara Namazov “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı” 2007

2. Azərbaycan folklor antologiyası ( 2 ciliddə ) Bakı 1968

3. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası (3 ciliddə) ( tərtibçi Qara Namazov) 2005

4. Əfəndiyev P. “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı” Bakı 1982

5. Məmmədov Ə. “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı” Bakı, Elm, 1977

6. Vaqif Vəliyev. “Azərbaycan xalq ədəbiyyatı” Bakı, 1971

7. M.Rzaquluzadə “Azərbaycan sovet uşaq ədəbiyyatında mövzu və keyfiyyət məsələləri”,

Azərnəşr 1955,

8. Bəkir Nəbiyev “Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı ”, Bakı 1977

9. Mir Cəlal və F.Hüseynov “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı” Bakı, 1982

10. C.Məhrrəmova. “70-80-cı illərdə Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı” Bakı, A.D.P.U,1997

11. Ə.Məmmədov “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı” Bakı, 1977

12. Cəfərov M.C “İki qurultay arasında Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı həmişə bizimlə” Yazıçı, 1980

13. C.Abdullayev “Bədii ədəbiyyatın tərbiyəvi rolu” 2004

14. İnayət Bəktaşı “XX əsr uşaq mətbuatında ədəbiyyat” Bakı, 1995

15. Ayrı-ayrı şair və yazıçıların bədii, elmi, publisistik əsərləri.Hazırlayan : Fənn komissiyasının sədri : Fətiyeva Nərgiz


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət