Ana səhifə

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliği temel Eğitim Genel Müdürlüğü İLKÖĞretiM ÖĞrencilerine yöneliK IX. MatematiK ve fen biLİMleri proje çalişmasi uygulama yönergesi


Yüklə 0.51 Mb.
səhifə9/9
tarix26.06.2016
ölçüsü0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

PROJEYİ İNCELEYEN JÜRİ ÜYELERİ :


Adı ve Soyadı : .................................................................................. İmza....................... : …/.../2014

Adı ve Soyadı : .................................................................................. İmza...................... : …/.../2014

Adı ve Soyadı : .................................................................................. İmza...................... : …/.../2014

P
Bu formu juri üyeleri her proje için ayrı ayrı dolduracaktır.

rojenin Seçilme Gerekçesi : Bu proje………………….…alanında ……..………….konusunda gösterdiği üstün başarıyla ………….….. alanına ………………………………konusunda katkı yaptığından Bu Benim Eserim Final Sergisine katılması uygun görülmüştür.FORM 11

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK IX. MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME PUANTAJ ÇİZELGESİ

(MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ PROJELERİ İÇİN AYRI AYRI DOLDURULACAKTIR)

SIRA NO

PROJE
NO


PROJE ALANI

PROJE ADI

JÜRİ ÜYELERİ

1. Juri Üyesi Adı Soyadı

2. Juri Üyesi Adı Soyadı

3. Juri Üyesi Adı Soyadı

TOPLAM
PUAN


ORTALAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROJELERİ İNCELEYEN JÜRİ ÜYELERİ
Tarih : ....................................2014
Adı ve Soyadı : ........................................................... Adı ve Soyadı : ......................................... Adı ve Soyadı : ................................................

İmza İmza İmza
FORM 12

ANKARA’DA YAPILACAK FİNAL SERGİSİNE KATILACAK PROJELERE AİT BİLGİLER*SIRA NO

İLİ

PROJE ALANI

PROJE NO

PROJE ADI


PROJE ÖZETİ

ÖĞRENCİ(LER) ADI SOYADI

DANIŞMAN ÖĞRETMEN ADI SOYADI
TÜBİTAK BÖLGE KOORDİNATÖRÜ İLİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE KOORDİNATÖRÜ

ADI SOYADI ADI SOYADI

TARİH:…/…../2014


İMZASI İMZASI


 • Ankara’da yapılacak final sergisine katılacak projeler, TEGM Merkez Yürütme Kurulu tarafından bildirilen Bölge kontenjanı dikkate alınarak belirlenecektir.

 • Bu form hem yazılı hem de elektronik ortamda (tegm_projeler@meb.gov.tr) TEG Müdürlüğüne en kısa sürede gönderilecektir.FORM 13
FİNAL SERGİSİ SONUCUNDA ÖDÜL VERİLMESİ UYGUN BULUNAN PROJELER

SIRA NO

İLİ

PROJE ALANI

PROJE NO

PROJE ADI

ÖĞRENCİ(LER) ADI SOYADI

DANIŞMAN ÖĞRETMEN ADI SOYADI
TÜBİTAK MERKEZ BİLİM KURULU KOORDİNATÖRÜ TEG MÜDÜRLÜĞÜ BBE MERKEZ YÜRÜTME KURULU BAŞKANI

ADI SOYADI ADI SOYADI

TARİH:…/…../2014
İMZASI İMZASI


Bu bölümde BBE proje çalışması ile ilgili geçen yıllarda öğrenci, danışman öğretmen ve veliler tarafından sıkça sorulan soru ve cevaplara yer verilmiştir.
 1. BBE proje çalışması kim ya da kimler tarafından yürütülmektedir?

 • Millî Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın ortaklaşa yürüttüğü “İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri-BBE Proje Çalışması” Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.

 1. BBE proje çalışması bir yarışma mıdır?

 • Bu çalışmanın amacı, ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak; ülke genelinde bilimsel amaçlı etkinlikleri ilgiyi-katılımı artırarak yaygınlaştırmak, teşvik etmek ve proje hazırlama konusunda öğrencilere yönelik proje çalışmasıdır. Kesinlikle bir yarışma değildir.

 1. BBE proje çalışması katılmak zorunlu mudur?

 • BBE proje çalışmasına katılmak hem öğrenciler hem de öğretmenler için hiçbir şekilde zorunlu değildir, gönüllülük esastır.

 1. BBE proje çalışmasına bütün öğrenciler katılabilir mi?

 • 2013-2014 eğitim öğretim yılında da ülke genelinde tüm ilköğretim kurumlarının (ortaokulların) sadece 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecektir.

 1. BBE proje çalışmasına yabancı ülkelerden öğrencilerde katılabilir mi?

 • BBE proje çalışmasına sadece ülkemizde 81 ilde devlet ve özel okullarında öğrenim gören ilköğretim öğrencileri katılabilirler.

 1. BBE proje çalışmasında finale kalıp ödül alan öğrencilere SBS gibi sınavlarda katkı puanı verilmekte midir?

 • BBE proje çalışmasına katılan ve finale kalan öğrencilere SBS gibi sınavlarda herhangi bir ek puan verilmemektedir.

 1. BBE proje çalışması her yıl yapılacak mı? Bu çalışma ne zamana kadar devam edecektir?

 • BBE proje çalışması 2004-2105 yılları arasında uygulanmak üzere planlanmıştır. 2014-2015 yılında son kez uygulanacaktır.

 1. BBE proje çalışmasına sadece elektronik ortamda mı başvurulmaktadır?

 • BBE proje çalışmasına sadece internet üzerinden başvuru yapılmaktadır. Elden y ada posta yoluyla başvurular kabul edilmemektedir.

 1. Başvurularda bir sorunla karşılaşılırsa ne yapılacak? Kimlerden destek istenecek?

 • BBE proje çalışmasına başvuru yaparken ilk önce 2013-2014 BBE Uygulama kılavuzu indirilip kayıtla ilgili kısımlar okunduktan sonra başvuru yapılmalıdır. Teknik destek için http://basvurular.meb.gov.tr/bubenimeserim/login.aspx adresinden veya aşağıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşılmadır.

İletişim: Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Projeler Grup Başkanlığı
E-mail: tegm_projeler@meb.gov.tr

Tel: 0 312 413 16 05
Fax : 0 312 417 71 08

 1. BBE proje çalışmasına öğrenciler istedikleri kadar proje ile başvuru yapılabilir mi?

 • BBE proje çalışmasına her öğrenci Matematik ve Fen Bilimleri alanlarının sadece birinden 1 (bir) proje ile çalışmaya katılabilirler.

 1. BBE proje çalışmasına katılan bir proje eş zamanlı başka bir çalışma ya da yarışmaya katılabilir mi?

 • BBE proje çalışmasına katılan bir proje eş zamanlı hiç bir çalışma ya da yarışmaya katılamazlar. Katılırlar ise hangi aşamada olurlarsa olsunlar elenecektirler.

 1. BBE proje çalışmasına katılan projelerin danışman öğretmeni kimler olabilir ve kaç projeye aynı anda danışmanlık yapabilirler?

 • BBE proje çalışmasına katılan projenin danışman öğretmeni, öncelik okulda Fen Bilimleri ve Matematik Branşlarında görevli öğretmenlerindir. Bu branşlarda öğretmenin bulunmaması ya da okulda bu branşlarda gönüllü öğretmenin olmaması durumunda, başka branşlardaki öğretmenler de proje danışman öğretmeni olarak görev alabilirler.

 • Danışman öğretmen en fazla 3 projeye danışmanlık yapabilecektir.

 1. Proje danışman öğretmeni, danışmanlık yaptığı proje için ne zamana kadar ek ders ücreti alabilecek?

 • Danışman öğretmen haftada en fazla 6 saat olmak üzere önceden hazırlayacağı ayrıntılı proje takvimi ve planını kendi okul müdürlüğüne onaylattıktan sonra sisteme başvuru yapıp proje numarası alacak ve geçerlilik kazanacaktır. Projeler ne zaman elenirse o tarihe kadar öğretmen ek ders ücreti alacaktır. Ankara finaline katılan projelerin danışman öğretmenleri ise 8 Mayıs 2014 tarihine kadar ek ders alabileceklerdir.

 1. Proje sahibi öğrenci ve danışman öğretmenler daha önce hazırlamış oldukları proje bilgilerini kaybederlerse nerden ve nasıl bu bilgilere ulaşacaklar?

 • BBE projesine katılan öğrenciler ve danışman öğretmen proje ile ilgili bilgilerin birer kopyasını kendileri muhafaza edeceklerdir. Kaybolması halinde bulunduğu il milli eğitim müdürlüğü bünyesindeki “BBE İl koordinatörlüğüne” yazılı başvurmaları gerekmektedir.

 1. BBE proje çalışmasında başvuru süresi bittiği halde projeye sonradan başvuru yapılabilir mi?

 • BBE proje çalışmasında başvuru süresi bitiminde otomatik olarak sona erecektir. Bu tarihten sonra hiçbir şekilde başvurular kabul edilecektir.

 1. BBE proje çalışmasında projelerin değerlendirmeleri kimler yapmaktadır ve sonuçları nerden öğrenilecektir?

 • Proje başvuruları il düzeyinde yapılmakta ve ön incelemeleri il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan İl Çalışma Grupları (İÇG) tarafından yapılmaktadır. İÇG tarafından onaylanan projeler bir sonraki aşama olan Bölge Çalışma Gruplarının (BÇG) değerlendirmesine sunulmaktadır. İl ve Bölge Çalışma Grupları alan uzmanı öğretmenlerden oluşmaktadır ve değerlendirmeler önceden belirlenen objektif kriterler doğrultusunda yapılmaktadır.

 • İl ve Bölge Çalışma Gruplarının onayından geçen projelerin dokümanları Bölge Bilim Kurullarına (BBK) teslim edilmektedir. BBK, TÜBİTAK tarafından belirlenen alan uzmanı akademisyenlerden oluşturulmaktadır. Bu kurullar, projeleri dokümanlar üzerinden incelemekte ve uygun bulduğu projeleri bölge sergilerine davet etmektedir. BBK, bölge sergilerine katılan projeleri değerlendirmekte ve final sergisine katılacak projeleri belirlemektedir.

 • Sonuçları ise il düzeyindeki proje değerlendirme sonuçlarını bulundukları ilin internet sayfasından, değerlendirmenin bittiği tarihten sonra bölge düzeyindeki proje değerlendirme sonuçlarını ise illerinin bağlı olduğu bölge merkezi olan ilin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Ayrıca bütün değerlendirmeler (İl ve Bölge düzeyinde) sona erdikten itibaren danışman öğretmenler isterlerse “başvuru yaptıkları giriş ekranından” “T.C Kimlik no ve Proje No” ile giriş yaparak da öğrenebilirler.

 1. BBE proje çalışmasında elenen proje sahipleri itiraz edebilirler mi?

 • Projelerin değerlendirilmesinde, değerlendirme kurullarınca belirtilen ölçütler doğrultusunda verilen kararlar kesindir, itiraz edilemez.

 1. BBE proje çalışmasında elenen projeler bir sonraki yıl için yeniden çalışmaya katılabilir mi?

 • BBE proje çalışmasında elenen projeler bir sonraki yılda yapılacak olan BBE proje çalışmasına aynı proje ile katılamaz. Zaten sistem kaydını otomatik olarak reddecektir.

 1. BBE proje çalışmasının Bölge Sergilerine seçilen projelerin öğrencileri “bölge ve final sergisine” katılmak zorunlu mudur?

 • Bölge sergisi ve final sergisine öğrenci ve danışman öğretmenlerin katılması zorunludur.

 1. BBE proje çalışmasın bölge sergisi ve Ankara finaline katılmaya hak kazanan öğrenci, danışman öğretmen ve il temsilcileri yol, ulaşım, yatma ve barınma için bir ücret ödeyecekler mi?

 • Öğrencilerin yol ücretleri, danışman öğretmenlerin yol ücreti ile 2 günlük yevmiyeleri, il çalışma grubu üyeleri ve il koordinatörlerinin yol ücreti ile 2 günlük yevmiyeleri TEG Müdürlüğünün göndereceği ödenekten karşılanacaktır.

 • Bölge ve final sergisi boyunca yukarıda belirtilen katılımcıların iaşe ve ibatesi bölge sergisi için Bölge Merkezi il tarafından, Final Sergisi için ise TEG Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

 1. BBE proje çalışmasında bölge merkezleri nasıl belirlenmektedir?

 • BBE proje çalışmasındaki bölge merkezleri TÜBİTAK tarafından belirlenmektedir.

 1. BBE proje çalışmasında ne tür ödüller verilmektedir?

 • BBE proje çalışmasına katılan ve finale kalan öğrencilere ve danışman öğretmenlere genel olarak teknolojik ödüller verilmektedir. Para ödülü verilmemektedir.

 1. BBE proje çalışmasının finaline katılan her öğrenci ödül alacak mı?

 • BBE proje çalışmasının finaline kalan 100 projenin sahibi öğrenciler TÜBİTAK Merkez Bilim Kurulu tarafından sergi boyunca değerlendirilerek 1. Elli ve 2. Elli olarak iki gruba ayrılacaktır. Bütün öğrenciler ödüllendirilecektir. Ancak iki grup arasında ufak farklar olacaktır.

 1. BBE proje çalışmasında verilen ödüllerle ilgili bir sorun yaşanırsa hangi süreçler izlenmelidir?

 • BBE proje çalışmasında verilen ödüllerle ilgili olarak yaşanabilecek sorunlarda teknolojik ürün içinde garanti belgesi bulunmaktadır. Bununla birlikte bulunduğu yerdeki servise götürülmesi gerekmektedir.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət