Ana səhifə

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliği temel Eğitim Genel Müdürlüğü İLKÖĞretiM ÖĞrencilerine yöneliK IX. MatematiK ve fen biLİMleri proje çalişmasi uygulama yönergesi


Yüklə 0.51 Mb.
səhifə8/9
tarix26.06.2016
ölçüsü0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


FORM 8

BİLİMSEL ETİK BEYANI

PROJEYİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ(LER) (EN FAZLA 2 ÖĞRENCİ) TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
İlköğretim Öğrencilerine Yönelik IX. Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması’na katıldığım(ız) projenin konusunun seçiminde, soruna yaklaşımım(ız)da, düşünce ve uygulamada tamamen kendi fikirlerimi(zi), bilgi ve becerimi(zi) kullandığımı(zı), karşılaştığım(ız) kimi problemlerde danışman öğretmenim(iz)den sadece yol gösterici olarak yardım aldığımı(zı), adı geçen projenin tamamen bana(bize) ait olduğunu beyan ederim(ederiz).

İli :


Okul Adı:

Proje Adı: ...................................................................................................................................................Öğrenci Adı Soyadı İmzası
1.

2.
DANIŞMAN ÖĞRETMEN TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
İlköğretim Öğrencilerine Yönelik IX. Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışmasına” katılan öğrenci(lere) ait projenin konu seçiminde, projenin özgünlüğünde öğrenci(ler)in soruna yaklaşımda düşünce ve uygulamada tamamen kendi fikirlerini bilgi ve becerilerini kullandıklarını karşılaştıkları problemlerde sadece yol gösterici olarak danışmanlık yaptığımı, bunun dışında projenin tamamen yukarıda öğrenciye/öğrencilere ait olduğunu, bunun aksinin tespiti durumunda her türlü yasal sorumluluğu kabul ettiğimi beyan ederim.
Danışman Öğretmen Adı Soyadı İmzası
1.


FORM 9

VELİ İZİN FORMU

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK IX. MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI BÖLGE SERGİSİ

TAAHHÜTNAME

BÖLGE SERGİSİNE KATILACAK ÖĞRENCİNİN

Adı-Soyadı :

Cinsiyeti : K ( ) E ( )

Doğum Tarihi : / /

Doğum Yeri :

Baba Adı :

Anne Adı :
Projenin Adı :

Okulu ve Adresi :

Okul Telefonu ve Faks: 0 ( ) 0 ( )

Ev Adresi :

Ev Telefonu : 0 ( ) Cep Telefonu: 0 ( )

……………………… BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜNE ........ /....... /2014


Velisi bulunduğum/bulunduğumuz, .................................................................’nın 07-11 Nisan 2014 tarihleri arasında.......................................................................................................... adresinde Bölge Koordinatörlüğü tarafından düzenlenecek İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK IX. MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI BÖLGE SERGİSİNE davetli olarak katılmasına izin veriyorum/veriyoruz.
Öğrencinin anılan tarihler arasında danışman öğretmeninin sorumluluğunda, bölge koordinatörlüğü görevlilerinin vereceği talimatlara uyacağını ve karşılaşabileceği kaza, hastalık, vb. riskler ile bu nedenlerden dolayı kendisine yapılabilecek tıbbi müdahalelerin sonuçlarını kabul edeceğimi/edeceğimizi şimdiden taahhüt ederim/ederiz.

Baba Adı ve Soyadı, İmzası

Anne Adı ve Soyadı, İmzası(Anne ve babanın her ikisi de hayatta değilse) Yasal Velisinin


Adı ve Soyadı Öğrenciye Yakınlık Derecesi İmzasıNot: Bu taahhütname, sergiye davetli olarak katılacak öğrencinin anne ve babası (anne-baba hayatta değilse yasal velisi) tarafından doldurulup imzalanmalı ve …………………. tarihine kadar Bölge koordinatörüne ulaştırılmalıdır. Aksi halde öğrencinin bölge sergisine davetli olarak katılması mümkün olamayacaktır. Gerçek dışı beyan ve imzanın sorumluluğu, taahhütnameyi doldurana ve imzalayana aittir.

Bu form öğrenci velisi/velileri tarafından doldurulacaktır.
Form 10

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU


İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK IX. MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

BÖLGE-FİNAL SERGİSİ DEĞERLENDİRME FORMU

PROJE NUMARASI : ...........................................................................

PROJE ADI :.....................................................................................................................................................

İLİ : -----------------------------------------------

PROJENİN ALANI : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………KRİTER (*)

PUANLAR

 1. Özgünlük ve Yaratıcılık

Proje, çözüme kavuşturulmak istenilen konuda yaratıcılık ve özgünlük taşıyor mu?

Verilebilecek Maksimum Puan

20

 1. Konu seçimi özgündür. Araştırma konusu üzerinde çalışılmamış bir konudur.
Aldığı Puan
…………

 1. Konu özgün olmamakla beraber konuya daha önce kullanılan yöntemlerden daha farklı bir yöntemle yaklaşılmıştır.
 1. Kullanılan Bilimsel Yöntem

Bilimsel araştırma süreçlerinin gerçekleştirilmiş olması (gözlem-ölçme-sınama)

Verilebilecek Maksimum Puan

40

 1. Gerçek bir problem saptanmıştır.
Aldığı Puan
…………

 1. Problem durumu açık ve kesin olarak tanımlanmıştır.
 1. Hipotez geliştirilmiş ve araştırma konusunu incelemek için iyi düşünülmüştür.
 1. Çözüme ulaşmak için yöntemsel bir plan geliştirilmiştir.
 1. Seçilen yöntem hipotezi test etmek için gerekli değişkenleri içermektedir.
 1. (Eğer proje deneysel çalışma gerektiriyorsa) projenin gerektirdiği deneysel süreçler gerçekleştirilmiştir.
 1. Çalışmayı destekleyecek yeterli veri toplanmıştır.
 1. Veri analizi doğru bir biçimde yapılmıştır.
 1. Veriler doğru bir biçimde (neden-sonuç ilişkisi kurularak) yorumlanmıştır.
 1. Tutarlılık ve katkı

Problemin amacı ile çözümü arasında tutarlılık vardır.

Verilebilecek Maksimum Puan 10

 1. Problem ve alt problemler arasında tutarlılık vardır.
Aldığı Puan
…………

Literatüre yeni bir yöntem kazandırmaktadır veya alanına yeni bir açılım sağlamaktadır.


KRİTER (*)

PUANLAR

 1. Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, Akademik, …)
Verilebilecek Maksimum Puan

5

1. Farklı bilimsel ve teknik alanlarda kullanılabilme özelliğine sahiptir.
Aldığı Puan
…………

2. Uygulandığı takdirde ekonomiye katma değer sağlayabilir.
3. Sonuçlar toplumsal bir fayda sağlamaya yöneliktir.
 1. Uygulanabilir veya Kullanışlı Olma

Verilebilecek Maksimum Puan

5

 1. Alanıyla ilgili problemlerin çözümünde kullanılabilir bir sonuç ortaya konulmuştur.
Aldığı Puan
…………

 1. Proje maliyeti kabul edilebilir sınırlardadır.
 1. Kaynak Taraması

Verilebilecek Maksimum Puan

5

 1. Proje sahibi öğrenci/öğrenciler, yaptıkları araştırma ile ilgili gerekli bilimsel literatüre ulaşmışlardır.
Aldığı Puan
…………

 1. Öğrenci/öğrenciler, kaynakları proje raporu içinde kullanmışlardır (atıf yapılmış mı)?
 1. Öğrenci/öğrenciler, kaynakları proje ile ilişkilendirmişlerdir.
 1. Sonuç ve Açıklık

Verilebilecek Maksimum Puan

5

Proje, sonuçlandırılmış ve verilere bağlı olarak açık bir şekilde izah edilmiştir.
Aldığı Puan
…………

 1. Özümseme ve Hâkimiyet

Öğrenci/öğrencilerin içeriğin açıklanmasına yönelik gerekli tüm bilgiye sahip olması

Verilebilecek Maksimum Puan

10

 1. Amaç-prosedür ve sonuçları yeterli düzeyde açıklanmıştır. Bu noktada projenin temel amacından sapan ezberlenmiş sözler olup olmadığına dikkat edilmelidir.
Aldığı Puan

……


 1. Gerekli terimler, eksiksiz ve doğru bir biçimde kullanılmıştır.
TOPLAM PUAN

100
Değerlendirmede, projeler kriterlere ait açıklamalar dikkate alınarak puanlandırılacaktır. Bu kriterlerin bir kısmı aynı tür projeler için uygulanabilir değilse, değerlendirme diğer kriterler üzerinden yapılacak ve sonuç 100’e normalize edilerek kişinin puanı belirlenecektir.

DİĞER (AÇIKLAYINIZ)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət