Ana səhifə

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliği temel Eğitim Genel Müdürlüğü İLKÖĞretiM ÖĞrencilerine yöneliK IX. MatematiK ve fen biLİMleri proje çalişmasi uygulama yönergesi


Yüklə 0.51 Mb.
səhifə5/9
tarix26.06.2016
ölçüsü0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Projelerin değerlendirilmesi, aşağıda belirtilen ölçütler kullanılarak yapılacaktır. Verilen kararlar kesindir, itiraz edilemez.


İl Çalışma Gruplarınca Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri


 • Hazırlanan projenin teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki etkinlikler olmaması,

 • Proje konusunun matematik ve fen bilimleri kapsamında olması,

 • Proje başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması,

 • Konu, amaç, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçların tam, açık anlaşılabilir biçimde ifade edilmiş olması,

 • Konunun daha önce aynı biçimde ve yöntemle çalışılmamış olması (proje bankası, ilgili literatür ve internetten yararlanılacaktır),

 • Projenin başka herhangi bir yarışmaya katılmamış olması,

 • Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması,

 • Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın birebir aynısı olmaması.


Bölge Çalışma Gruplarınca Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri


 • Hazırlanan projenin teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki etkinlikler olmaması,

 • Konunun daha önce aynı biçimde, yöntemle çalışılmamış olması (proje bankası, ilgili literatür ve internetten yararlanılacaktır),

 • Konu, amaç, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçlar arasında bütünsellik olması,

 • Projenin başka herhangi bir yarışmaya katılmamış olması,

 • Sonuca ulaşabilme yeterliğine sahip olması,

 • Toplumsal veya ekonomik bir yarar sağlaması,

 • Kaynakların belirtilmesi,

 • Uygulanabilirliği,

 • Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması,

 • Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın birebir aynısı olmaması.


Bilim Kurulları Tarafından Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri


 • Özgünlük ve yaratıcılık,

 • Kullanılan bilimsel yöntem,

 • Tutarlılık ve katkı,

 • Yararlılık (ekonomik, sosyal, akademik),

 • Uygulanabilir veya kullanışlı olması,

 • Kaynakların belirtilmesi,

 • Sonuç ve açıklık,

 • Özümseme ve hâkimiyet,

 • Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması.


GÜVENLİK UYARILARI

Proje çalışmalarında uyulması gereken güvenlik kuralları aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen güvenlik uyarılarına aykırı biçimde hazırlanan projelerin başvurusu kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. • Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler değerlendirme dışında tutulacaktır, sergiye çağrılmayacaktır.

 • Özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik (zehirli), kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler değerlendirme dışında tutulacaktır, sergiye çağrılmayacaktır.

 • Hayvan deneyi içeren projeler yürütmeyi planlayan öğrenciler; deneylerinde öncelikle, omurgalı hayvanlar kullanmak yerine olası tüm diğer alternatifleri gözden geçirmelidir. Önerilen bazı alternatifler aşağıda verilmiştir:

a) Omurgasız hayvanlar (örneğin, protozoa, planaria, böcekler)

b) Bitkiler, mantarlar ve mayalar,

c) Hücre ve doku kültürleri,

d) Mikroorganizmalar,

e) Matematik ya da bilgisayar modelleri.
Yine de omurgalı hayvanlar içeren deneyler yapılacaksa aşağıdaki kurallara uymak zorunludur.


 1. Hayvanların öldürülmesini, vücudunda herhangi bir kesi yapılmasını, herhangi bir uzvunun ya da dokusunun vücuttan ayrılmasını (kan alma dâhil) gerektiren;

 2. Hayvanlara ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, toksik ya da etkisi kesin olarak bilinmeyen (örneğin çeşitli bitki özütleri) tehlikeli ve yabancı maddelerin verildiği;

 3. Hayvanların aç ve/veya susuz bırakıldığı, hayvanların acı ve eziyet çekmesine neden olan, onlara rahatsızlık veren ve sağlığını tehdit eden deneyleri içeren projeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Bunların dışında, gözleme bağlı (örneğin hayvanın doğal yaşama ortamında gerçekleşen ve hayvana müdahale edilmeyen davranış deneyleri) ya da hayvanın çeşitli fiziksel özelliklerinin (örneğin yaş, boy, ağırlık, renk, metabolik hız vb.) ölçülmesini ya da atıklarının analizini içeren deneyler kabul edilebilir.

Bu deneylerde kullanılacak hayvanlar, düzenli, sağlık ve hijyen koşullarına uygun üretim-bakım yapan merkez ya da laboratuvarlardan sağlanmalı ve bu durum mutlaka belgelenmelidir. Hastalık (özellikle insana bulaşan) taşıdığı bilinen ya da böyle olduğundan şüphe edilen hayvanlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Hayvan deneyi içeren projelerin yukarıdaki koşullara uygunluğu konusunda karar yetkisi bilim kurullarına aittir.


 • İnsan deneyleri içeren projeler yapmayı planlayan öğrenciler aşağıdaki kurallara uymak zorundadır.

İnsanlardan kan almayı ya da herhangi bir madde vermeyi gerektiren deneyler ile önceden alınmış ve depolanmış insan kanıyla yapılan deneyler içeren projeler yapılmamalıdır.

İnsanı içeren deneyler, aşağıdakilerle sınırlıdır:

a) Birey ya da grup davranışlarını ölçmeye yönelik deneyler (denekleri rahatsız edici ya da onlara zarar verici koşullar altında olmayan),

b) Doğal duyusal uyarılara (ışık ya da ses gibi) verilen tepkilerin ölçülmesi,

c) Saç teli ya da damak/yanak içi epitel döküntüsü örnekleriyle yapılan DNA analizi deneyleri.

Yukarıda anılan deneylerin kabul edilebilmesi için denek olarak kullanılacak kişi/kişilerin deney hakkında önceden ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesi, denek olmayı kabul ettiğine dair yazılı onayı (çocuk denekler için bu onay ebeveynlerinden alınmalıdır) ile çalışma için destek alınan kurumun etik kurulunun yazılı izni gereklidir. • İlaç, parfüm, krem, sabun vb. ürünlerin üretiminin uzun süreli çalışmalar gerektirmesi, bu tür maddelerin dermatolojik testlerinin yapılmasının zorunlu olması ve insanlara zarar verme ihtimalinin olması nedeniyle bu kapsamdaki projeler kabul edilmeyecektir.


Lütfen Dikkat!

Proje uygulama süreci boyunca, başvuru kılavuzunda belirtilen hususlara uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun proje çalışmasından çıkarılacaktır.


TÜBİTAK TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN BÖLGE BİLİM KURULU KOORDİNATÖRLERİ

BÖLGE MERKEZİ

BÖLGE BİLİM KURULU KOORDİNATÖRÜ

GÖREV YERİ

TELEFON

E-POSTA

ADANA

Prof. Dr. Tuncay YILMAZ

Çukurova Üniversitesi

0 322 338 73 91

tunyil@cu.edu.tr

ANKARA

Prof. Dr. Mustafa GÜLLÜ

Ankara Üniversitesi

0 312 212 60 30/2736

mahir@gazi.edu.tr

ANTALYA

Prof. Dr. Abdullah Aziz ERGİN

Akdeniz Üniversitesi

0 242 310 22 32

aaergin@akdeniz.edu.tr

BURSA

Prof. Dr. Muhlis ÖZKAN

Uludağ Üniversitesi

0 224 294 22 81

muozkan@uludag.edu.tr

ERZURUM

Prof. Dr. Mehmet ÇİFTÇİ

Atatürk Üniversitesi

0 442 231 41 10

cifcim@atauni.edu.tr

İSTANBUL ASYA YAKASI

Prof. Dr. Fethi ÇALLIALP

Doğuş Üniversitesi

0 216 327 11 04/1122

fcallialp@dogus.edu.tr

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL

İstanbul Teknik Üniversitesi

0 212 285 31 11

ozkol@itu.edu.tr

İZMİR

Prof. Dr. Serdar KORUKOĞLU

Ege Üniversitesi

0 232 311 25 93

serdar.korukoglu@ege.edu.tr

KAYSERİ

Prof. Dr. Tankut YALÇINÖZ

Melikşah Üniversitesi

0 352 232 13 75

tyalcinoz@meliksah.edu.tr

MALATYA

Doç. Dr. İlhan İÇEN

İnönü Üniversitesi

0 422 377 00 00

iicen@inonu.edu.tr

SAMSUN

Doç. Dr. Kamil IŞIK

19 Mayıs Üniversitesi

0 362 312 19 19/5438

kamilis@omu.edu.tr

VAN

Prof. Dr. Cemil TUNÇ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

0 432 225 10 24-39/1266

cemtunc@yahoo.com

* Bölge Bilim Kurulu Koordinatörlerinin isimlerinde TÜBİTAK tarafından yapılabilecek değişiklikler, Bölge Koordinatörlüklerine bildirilecektir.

FORM 1

İL ÇALIŞMA GRUBU TARAFINDAN BÖLGE ÇALIŞMA GRUBUNA GÖNDERİLMESİ UYGUN BULUNAN (ONAYLANAN) PROJELER
(Bu Form İÇG ekranında onay işlemleri bittikten sonra Liste Oluştur başlığında yer alan Onaylanan Projeler butonu kullanılarak oluşturulacaktır. 2 nüsha çıktı alındıktan sonra bir nüshası il milli eğitim müdürlüklerinde saklanacak diğer nüsha bölge çalışma grubuna ulaştırılacaktır.)

SIRA NO

İLİ/İLÇESİ

OKULU

PROJE ALANI

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE ÖZETİ

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

PROJE DANIŞMAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI

…./…./2014


İL ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ
İSİM VE İMZA

FORM 2

İL ÇALIŞMA GRUBU TARAFINDAN BÖLGE ÇALIŞMA GRUBUNA GÖNDERİLMESİ UYGUN BULUNMAYAN (ONAYLANMAYAN) PROJELER
(Bu Form İÇG ekranında onay işlemleri bittikten sonra Liste Oluştur başlığında yer alan Onaylanmayan Projeler butonu kullanılarak oluşturulacaktır. Bu liste il milli eğitim müdürlüklerinde saklanacaktır.

SIRA NO

İLİ/ İLÇESİ

OKULU

PROJE ALANI

PROJE NO

PROJE ADI

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

PROJE DANIŞMAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI
…./…./2014


İL ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ

İSİM VE İMZA

FORM 3

BÖLGE ÇALIŞMA GRUBU TARAFINDAN BÖLGE BİLİM KURULUNA GÖNDERİLMESİ UYGUN BULUNAN PROJELER
(Bu form BÇG ekranında onay işlemleri bittikten sonra Liste Oluştur başlığında yer alan Onaylanan Projeler butonu kullanılarak oluşturulacaktır. 2 nüsha çıktı alındıktan sonra bir nüshası bölge merkezi il milli eğitim müdürlüklerinde saklanacak, diğer nüsha proje başvuru formları ile birlikte Bölge Bilim Kuruluna teslim edilecektir.)

SIRA NO

İLİ/ İLÇESİ

OKULU

PROJE ALANI

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE ÖZETİ

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

DANIŞMAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI

…./…./2014


BÖLGE ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ

İSİM VE İMZA

FORM 4

BÖLGE ÇALIŞMA GRUBU TARAFINDAN BÖLGE BİLİM KURULUNA GÖNDERİLMESİ UYGUN BULUNMAYAN (ONAYLANMAYAN) PROJELER
(Bu form BÇG ekranında onay işlemleri bittikten sonra Liste Oluştur başlığında yer alan Onaylanmayan Projeler butonu kullanılarak oluşturulacaktır. Bu liste bölge merkezi il milli eğitim müdürlüklerinde saklanacaktır.

SIRA NO

İLİ /İLÇESİ

OKULU

PROJE ALANI

PROJE NO

PROJE ADI

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

DANIŞMAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI
…./…./2014BÖLGE ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ

İSİM VE İMZA

FORM 5
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət