Ana səhifə

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliği temel Eğitim Genel Müdürlüğü İLKÖĞretiM ÖĞrencilerine yöneliK IX. MatematiK ve fen biLİMleri proje çalişmasi uygulama yönergesi


Yüklə 0.51 Mb.
səhifə3/9
tarix26.06.2016
ölçüsü0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5. UYGULAMA SÜRESİ

Çalışma, eğitim-öğretim yılı başında başlar ve o yıla ait uygulama takvimi doğrultusunda gerçekleştirilir.

2013–2014 eğitim-öğretim yılında, İlköğretim Öğrencilerine Yönelik IX. Matematik ve Fen Bilimleri-Bu Benim Eserim Proje Çalışması, 12 bölge merkezi ve bunlara bağlı iller olmak üzere ülke genelinde tüm ilköğretim kurumlarının (ortaokulların) sadece 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecektir.

Proje başvuruları 23 Eylül 2013 tarihinde başlayıp 17 Ocak 2014 tarihinde sona erecektir. Proje çalışmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler ve duyurular http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim adresindeki proje internet sayfasında yer almaktadır.6. PROJELERİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ

İl ve bölge merkezlerinde yapılacak değerlendirme işlemleri internet ortamında gerçekleştirilecektir. • Başvurular, İÇG tarafından incelenerek, değerlendirme sonucunda uygun bulunan projeler elektronik ortamda BÇG onayına sunulacaktır.

 • BÇG tarafından onaylanan projeler elektronik ortamda projenin bir üst değerlendirmesini yapacak olan BBK’ya sunulacaktır.

 • BBK’lar, bölgelerde yapılacak bölge sergisine katılmasını uygun buldukları projeleri belirler. Belirlenen projeler bölge merkezlerinde sergilenecektir.

 • BBK’lar ayrıca bölge sergisine katılan projeler içinden değerlendirme yaparak TEG Müdürlüğü tarafından belirlenen bölge kontenjanlarına göre Ankara’daki final sergisine katılacak projeleri tespit edecektir.

 • BBK ve MBK üyeleri proje değerlendirmelerini öğretmen ve öğrencilerle görüşmeler yoluyla yapmaktadır. Öğrenciler projelerin değerlendirilmesinde kullanmak üzere fotoğraf, video, grafik, şekil, tablo vb. araçları kullanarak en fazla 5 dakikalık bir sunum yapacaktır. Bölge koordinatörleri tarafından öğrencilerin bilim kuruluna sunum yapabilmeleri için gerekli düzenleme ve planlamalar yapılacaktır.

 • Final sergisine katılan projeler, MBK tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda ödüllendirilecektir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI
Projeleri hazırlayan öğrenci ve danışman öğretmenler, il düzeyindeki proje değerlendirme sonuçlarını bulundukları ilin internet sayfasından, değerlendirmenin bittiği tarihten sonra bölge düzeyindeki proje değerlendirme sonuçlarını ise illerinin bağlı olduğu bölge merkezi olan ilin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

Ayrıca bütün değerlendirmeler (il ve bölge düzeyinde) sona erdikten itibaren danışman öğretmenler isterlerse “başvuru yaptıkları giriş ekranından” “T.C Kimlik no ve Proje No” ile giriş yaparak sonuçları öğrenebilirler.


BU BENİM ESERİM” PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA TAKVİMİBaşvuru Formunun Doldurulması

(23 Eylül 2013- 17 Ocak 2014)
Başvuru Formunun Okul Müdürlüklerince Onaylanması

(En son onaylama tarihi 24 Ocak 2014)

03 Ekim 2011-03 Şubat 2012Projelerin İl Düzeyinde İl Çalışma Gruplarınca Değerlendirilmesi

(27 Ocak-14 Şubat 2014)Projelerin Bölge Düzeyinde Bölge Çalışma Gruplarınca Değerlendirilmesi

(17 Şubat- 21 Şubat 2014)


Projelerin Bölge Bilim Kurullarınca Değerlendirilmesi ve Bölge Sergisine Katılacak Projelerin Belirlenmesi

(24 Şubat-14 Mart 2014)

Bölge Sergileri Düzenlenmesi ve Final Sergisine Katılacak Projelerin Belirlenmesi

(08-09-10 Nisan 2014)


Ankara’da Final Sergisinin Düzenlenmesi

(06-07 Mayıs 2014)

Ödül Töreni

(08 Mayıs 2014)

Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması ve TEG Müdürlüğüne Gönderilmesi

(09-31 Mayıs 2014)


UYGULAMA BASAMAKLARI

1. Proje Başvuru Formunun Doldurulması

Proje başvuruları, 23 Eylül 2013 - 17 Ocak 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Projeler bu tarihler arasında tamamlanacak ve proje bilgileri, proje web sayfasındaki Proje Başvuru İşlemleri bağlantısı ile ulaşılacak http://basvurular.meb.gov.tr/bubenimeserim/login.aspx adresindeki başvuru formuna kaydedilecektir.

Başvuru formunun tamamı doldurulup kaydedildikten sonra (başvuru süresi içerisinde), bilgilerde değişiklik yapılmak istenildiğinde proje danışman öğretmeninin T.C Kimlik Numarası ve proje numarası (kaydetme işleminden sonra sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan numara) kullanılarak başvuru formuna ulaşılabilecek ve istenilen değişiklikler yapılabilecektir. Proje başvuru formunun eksiksiz ve hatasız doldurulmasından proje danışman öğretmeni sorumludur.

2. Başvuru Formunun Okul Müdürlüklerince Onaylanması- Kurum/Okul Onay İşlemleri

Okul müdürlükleri, proje başvuru formlarını başka proje girişi olmayacağından emin olduktan sonra (en son tarih) 24 Ocak 2014 tarihine kadar onaylayabileceklerdir. Onay işlemleri için proje web sayfasında (http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim) yer alan Kurum/Okul Onay İşlemleri bağlantısı kullanılacaktır.

Okul müdürlükleri, Kurum/Okul Onay İşlemleri sayfasında kurum kodu ve şifresini (okulun kendisinin belirlediği ve bulunduğu ilin MEBBİS biriminden aldığı en fazla 10 karakteri geçmeyen şifre) girerek kurum/okulundan yapılan proje başvurularının listesine ulaşabileceklerdir. Okul müdürlükleri, başvuru formlarındaki bilgilerde herhangi bir eksiklik olması durumunda gerekli düzeltmeleri yaptırdıktan sonra onay işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Lütfen Dikkat !

17 Ocak 2014 (saat 17.00) tarihinden sonra proje başvuru formu üzerinde hiçbir değişiklik yapılamayacaktır. Proje başvurusu ve değerlendirme işlemleri tamamen internet ortamında gerçekleştirildiğinden, projeyi hazırlayanlar ya da okul yönetimi tarafından herhangi bir çıktı alınmayacaktır. Ancak projeyi hazırlayanlar ya da okul yönetimi bilgi amaçlı proje ile ilgili bilgileri elektronik ortamda muhafaza edebilirler.

3. Projelerin İl Düzeyinde İl Çalışma Gruplarınca Değerlendirilmesi

İl çalışma grupları, başvuruların tamamlanmasının ardından 27 Ocak-14 Şubat 2014 tarihleri arasında ilinden yapılan tüm başvuruların ön değerlendirmesi ve onay işlemlerini belirlenen ölçütler doğrultusunda internet üzerinden yapacaklardır. Onay işlemleri için http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim proje web sayfasında yer alan İl Çalışma Grubu Onay İşlemleri butonu kullanılacaktır.

İl çalışma grupları iş ve işlemlerini internet üzerinden yürüteceklerinden, öğrenci projelerinin değerlendirilmesi süreci boyunca il milli eğitim müdürlüklerinde görevli MEBBİS personelinden destek alabilirler.

İl Çalışma Grubu Değerlendirme ve Onay İşlemleri

İl çalışma grubu üyeleri, İl Çalışma Grubu Onay İşlemleri butonu ile ulaşacakları sayfada; • İller için BBE İL TRAFİK KODU (Örn: Ankara için BBE06) formatına uygun biçimde daha önce oluşturulan Kullanıcı ve Şifrelerini (Şifreler MEBBİS il yöneticileri tarafından oluşturulmaktadır) girerek illerinden yapılan proje bilgilerine ulaşabileceklerdir.

 • İl çalışma grupları projeleri, il çalışma grupları için oluşturulan ölçütler doğrultusunda internet üzerinden inceleyecek, inceleme sonucunda bölge çalışma grubuna gönderilmesi uygun bulunan projeleri ‘Onaylandı’ seçeneğini kullanarak onaylayacaklardır.

 • İnceleme sonucunda bölge çalışma grubuna gönderilmesi uygun bulunmayan projeler için, “Reddedildi” seçeneği işaretlenecek ve reddedilme gerekçesi ilgili kutucuklar işaretlenerek belirtilecektir.

 • Bölge çalışma grubuna gönderilmesi uygun bulunan (Onaylanan) projelerin listesi 2 nüsha halinde, il çalışma grubu ekranındaki Liste Oluştur başlığı altında yer alan “Onaylanan Projeler” butonu kullanılarak oluşturulacaktır. Oluşan Excel formatındaki listeden (Form 1) 2 nüsha çıktı alınacaktır.

 • Bölge çalışma grubuna gönderilmesi uygun bulunmayan (onaylanmayan) projeler il çalışma grubu ekranında Liste Oluştur başlığı altında yer alan “Onaylanmayan Projeler” (Form 2) butonu kullanılarak listelenecektir. Oluşan Excel formatındaki listeden (Form 2) 2 nüsha çıktı alınacaktır.

 • Listeler (Form 1 ve Form 2 ) il çalışma grubu tarafından onaylanarak bir nüshası Bölge Koordinatörlüğüne gönderilecek, diğer nüshalar il çalışma grubunca muhafaza edilecektir.

 • Bu listeler 14 Şubat 2014 saat 17.00’a kadar alınacak, bu tarih ve saatten sonra Internet üzerinden herhangi bir işlem yapılamayacaktır.

 • Bu listeler 17 Şubat 2014 tarihinden itibaren il millî eğitim müdürlüğünün web sayfasında ilan edilecektir.
LÜTFEN DİKKAT!

İl Çalışma Gruplarının onay sayfasında projeleri hazırlayanlara ait bilgiler değerlendirme süresince görülemeyecektir.


3. Projelerin Bölge Düzeyinde Değerlendirilmesi

A) Bölge Çalışma Grubu Değerlendirme ve Onay İşlemleri

Bölge çalışma grupları, kendi illeri ve kendilerine bağlı illerin il çalışma grupları tarafından onaylanan projelerin bilgilerine http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim adresindeki proje web sayfasında yer alan Bölge Çalışma Grubu Onay İşlemleri butonunu kullanarak ulaşabileceklerdir.

Bölge çalışma grup üyeleri 17 Şubat–21 Şubat 2014 tarihleri arasında görevlendirilecektir. Görevlendirmede süre belirlenirken, bölgelerdeki proje sayıları dikkate alınacak olup en fazla beş (5) iş gününü geçmeyecektir. Değerlendirme işlemleri, bölge çalışma grupları için belirlenmiş değerlendirme ölçütlerinden yararlanarak gerçekleştirilecektir.

Bölge çalışma grupları iş ve işlemlerini internet üzerinden yürüteceklerinden, öğrenci projelerinin değerlendirilmesi süreci boyunca il milli eğitim müdürlüklerinde görevli MEBBİS personelinden destek alabilirler. • Bölge çalışma grubu üyeleri, Bölge Çalışma Grubu Onay İşlemleri sayfasında daha önce oluşturulan Kullanıcı adı ve Şifrelerini (Şifreler MEBBİS il yöneticileri tarafından oluşturulmaktadır) girerek il çalışma gruplarının onayından geçen proje bilgilerine ulaşabileceklerdir.

 • Bölge çalışma grubu üyeleri proje bilgilerini internet üzerinden inceleyecek ve inceleme sonucunda Bölge Bilim Kuruluna gönderilmesi uygun bulunan projeleri ‘Onaylandı’ seçeneğini kullanarak onaylayacaklardır.

 • İnceleme sonucunda Bölge Bilim Kuruluna gönderilmesi uygun bulunmayan projeler için, “Reddedildi” seçeneği işaretlenecek ve reddedilme gerekçesi ilgili kutucuklar işaretlenerek belirtilecektir.

 • Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra bölge çalışma grubu ekranında yer alan Liste Oluştur seçeneğinde Bölge Bilim Kuruluna gönderilmesi uygun bulunan projelerin listesi, Onaylanan Projeler butonu kullanılarak oluşturulacaktır. Oluşan Excel formatındaki listeden (Form 3) 2 nüsha çıktı alınacaktır.

 • Bölge Bilim Kuruluna gönderilmeyecek (onaylanmayan) projelerin listesi Liste Oluştur seçeneğindeki Onaylanmayan Projeler butonu kullanılarak oluşturulacaktır. Bu listeden (Form 4) 2 nüsha çıktı alınacaktır.

 • Listeler (Form 3 ve Form 4) bölge çalışma grubu tarafından onaylanarak bir nüshası Bölge Bilim Kuruluna gönderilecek, diğer nüshalar Bölge Çalışma Grubunca muhafaza edilecektir.

 • Bu listeler 21 Şubat 2014 saat 17.00’a kadar alınacak, bu tarih ve saatten sonra Internet üzerinden herhangi bir işlem yapılamayacaktır.

 • Bu listeler 24.02.2014 tarihinden itibaren Bölge Merkezi olan il millî eğitim müdürlüğünün web sayfasında ilan edilecektir.
Lütfen Dikkat!

Bölge Çalışma Gruplarının onay sayfasında projeleri hazırlayanlara ait bilgiler değerlendirme süresince görülemeyecektir.


B. Bölge Bilim Kurulu Değerlendirme ve Onay İşlemleri

Bölge Bilim Kurulları 24 Şubat-14 Mart 2014 tarihleri arasında projeleri internet üzerinden değerlendirerek bölge sergisine katılacak olanları belirleyeceklerdir.

Bölge bilim kurulları, bölge çalışma grupları tarafından onaylanan projelerin bilgilerine http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim adresindeki proje web sayfasında yer alan Bölge Bilim Kurulu Onay İşlemleri butonunu kullanarak ulaşabileceklerdir.

Değerlendirme işlemleri, Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması Değerlendirme Formu (Form 10) kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Bölge Bilim Kurulları, iş ve işlemlerini internet üzerinden yürüteceklerinden, öğrenci projelerinin değerlendirilmesi süreci boyunca Bölge Merkezi İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki Bölge Koordinatörlüğü tarafından desteklenecektir.


 • Bölge Bilim Kurulları, Bölge Bilim Kurulu Onay sayfasında BBK İL TRAFİK KODU (Örn: Ankara için BBK06) formatına uygun biçimde oluşturulan Kullanıcı adı ve Bölge Merkezi MEBBİS il yöneticileri tarafından oluşturulan Şifrelerini girerek bölge çalışma gruplarının onayından geçen projelerin bilgilerine ulaşabileceklerdir.

 • Bölge bilim kurulu üyeleri proje bilgilerini internet üzerinden inceleyecek ve sonuçları, Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması Değerlendirme formuna (Form 5) işleyecektir. İnceleme sonucunda bölge sergisine katılması uygun bulunan projeleri, formun en altında yer alan ‘Bölge Sergisinde Sergilenmesi “Uygun Bulunmuştur” seçeneğini işaretleyecek ve kaydedeceklerdir.

 • Bölge Sergisine Katılması uygun bulunmayan projeler için, formun en altında yer alan ‘Bölge Sergisinde Sergilenmesi “Uygun Bulunmamıştır” seçeneğini işaretleyecek ve kaydedeceklerdir. Bölge Bilim Kurullarının bölge sergileri öncesindeki proje değerlendirme iş ve işlemleri bu noktada tamamlanmış olacaktır.

Bölge Bilim Kurulu Değerlendirme ve Onay İşlemlerinin Tamamlanmasının Ardından:

 • Bölge Bilim Kurullarının çalışmalarını tamamlamasından sonra Bölge Koordinatörlükleri, Bölge Sergisine Katılması Uygun bulunan projelerin listesini Bölge Çalışma Grubu ekranında yer alan Liste Oluştur seçeneğinde Bölge Sergisine Davet Edilen Projeler (Form 6) butonunu kullanarak oluşturacaktır.

 • Bölge Sergisine Davet Edilen Projelerin listesi, TÜBİTAK Bölge koordinatörlüğü ve bölge koordinatörlüğü tarafından onaylanarak 17 Mart 2014 tarihinden itibaren bölge merkezi il millî eğitim müdürlüğünün web sayfasında ilan edilecektir.

 • Bu listenin bir örneği TEG Müdürlüğüne (tegm_projeler@meb.gov.tr) elektronik ortamda en kısa sürede gönderilecektir.

 • Bölge Koordinatörlüğü tarafından Bölge sergisine davet edilen projelere ait başvuru formlarının çıktısı “Bölge Sergisine Davet Edilen Proje Raporları” butonu kullanılarak alınacaktır. Her bir projeye ait dokümanlar ayrı ayrı dosyalanarak alanlara göre tasnif edilecektir. Söz konusu proje dokümanları bölge sergisi sırasındaki değerlendirme işlemlerinde kullanılmak üzere TÜBİTAK Bölge Koordinatörlüklerine teslim edilecek, sergi sonrasında Bölge merkezi ilde muhafaza edilecektir.

4. Bölge Sergilerinin Düzenlenmesi

Bölge sergileri 08-10 Nisan 2014 tarihlerinde bölge merkezi illerde gerçekleştirilecektir. Bölge sergileri için; • Bölge sergilerinin tarihleri ilgililere, bölge merkezindeki bölge koordinatörü tarafından duyurulacaktır. Bölge Koordinatörleri, bölgedeki sergiye davet edilecek projeleri hazırlayan öğrencilerin isimlerini öğrencilerin okul müdürlüklerine 17 Mart- 01 Nisan 2014 tarihleri arasında Bölge Sergisine Davet Formunu (Form 7) kullanarak bildireceklerdir.

 • Bölge koordinatörleri; bölgede yapılacak sergi ve sunuma katılacak öğrencilerden ve danışman öğretmenlerinden, “Bilimsel Etik Beyanı (Form 8) ve “Öğrenciler İçin Veli İzin Formunu” (Form 9), doldurarak kendi belirleyecekleri tarihte Bölge Koordinatörlüğüne ulaştırılmasını isteyeceklerdir.

 • Bölge merkezlerinde düzenlenecek sergilere yönelik hazırlıklar (Konaklama, sergi salonu vb.) en geç 04 Nisan 2014 tarihine kadar tamamlanacaktır.

 • Bölgelerde yapılacak sergiler esnasında TÜBİTAK tarafından görevlendirilen Bilim Kurulu üyeleri projeyi hazırlayan öğrencilerle görüşmeler yaparak projeleri, Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması Değerlendirme Formunu (Form 10) kullanarak değerlendireceklerdir.

 • Proje değerlendirmeleri görüşmeler yoluyla yapılacaktır. Öğrenciler projelerin değerlendirilmesinde kullanmak üzere fotoğraf, video, grafik, şekil, tablo vb. araçları kullanarak bir sunum hazırlayacaktır. Bölge koordinatörlükleri tarafından öğrencilerin bilim kuruluna sunum yapabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılacak, her projenin eşit sürelerde sunulmasına imkan veren bir planlama yapılacaktır.

 • Bölge Bilim Kurulu, TEG Müdürlüğü-Projeler Grup başkanlığı BBE Proje çalışması Merkez Yürütme Kurulu tarafından bölge düzeyinde belirlenen ve kendilerine bildirilen kontenjanlar doğrultusunda Ankara’da yapılacak sergiye gönderilecek projeleri seçecektir.

 • Bölge Bilim Kurulu seçilen projelere ait tüm dokümanları bölge koordinatörüne teslim edecektir.

 • Final sergisi için seçilen projeler 10 Nisan 2014 tarihinde düzenlenecek törende ilan edilecektir. Bölge sergilerinde düzenlenecek törende, tüm proje sahiplerine örneği TEG Müdürlüğü tarafından gönderilecek “Katılım Belgesi” verilecektir.

 • Seçilen projelere ait bilgiler Bölge Koordinatörlüğü tarafından Bölge Çalışma Grubu ekranında yer alan “Ankara’da Yapılacak Final Sergisine Katılacak Projelere Ait Bilgiler” Çizelgesine (Form 12) işlenecektir.

 • Final sergisine katılması uygun bulunan projeleri gösterir Form 12’nin bir örneği hem yazılı ve hem de elektronik ortamda (tegm_projeler@meb.gov.tr) TEG Müdürlüğüne gönderilecektir.

 • Final sergisine katılması uygun bulunan projelerin sahibi öğrenci/öğrencilerin proje standları başında çekilmiş fotoğrafları içeren CD ve dosyalar 14 Nisan 2013 tarihine kadar TEG Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.

5. Ankara’da Final Sergisinin Düzenlenmesi

Bölgelerden seçilerek Ankara’ya gönderilen öğrenci projeleri 06–07 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılacak final sergisine çağırılacaktır. Sergi ve ödül töreni ile ilgili çalışmalar TEG Müdürlüğü tarafından organize edilecek, final sergisine katılacak proje sahibi öğrencilerin bulunduğu illerdeki il koordinatörlerine bilgi verilecektir.

Projelerin nihaî değerlendirmesi, TÜBİTAK’ın oluşturacağı Merkez Bilim Kurulu tarafından yapılacaktır.

6. Ödül Töreni

Final sergisi sonunda 08 Mayıs 2014 tarihinde ödül töreni düzenlenecektir. Düzenlenecek törende, öğrenci ve danışman öğretmenlere ödülleri verilecektir.7. Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması ve TEG Müdürlüğüne Gönderilmesi
BBE Proje Çalışması ile ilgili sene başında yapılan çalışma programına göre; İlde yapılan çalışmalar, başvurular, il, bölge ve ülke genelinde elde edilen sonuçlar ve karşılaşılan sorunlara yönelik görüş ve önerilerin yer aldığı “Değerlendirme Raporu”, İÇG tarafından İl Koordinatörün başkanlığında 09 - 31 Mayıs 2014 tarihleri arasında hazırlanıp TEG Müdürlüğüne resmi yazıyla gönderilecektir.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət