Ana səhifə

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliği temel Eğitim Genel Müdürlüğü İLKÖĞretiM ÖĞrencilerine yöneliK IX. MatematiK ve fen biLİMleri proje çalişmasi uygulama yönergesi


Yüklə 0.51 Mb.
səhifə2/9
tarix26.06.2016
ölçüsü0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ÖLÜM
2

2. BÖLÜM
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK

IX. MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

BU BENİM ESERİM

1.ÇALIŞMANIN AMACI

Bu çalışmanın amacı, ülkemizin insan yetiştirme kapasitesini güçlendirmek, bunun için ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak; ülke genelinde bilimsel amaçlı etkinlikleri ilgiyi-katılımı artırarak yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh kazandırmaktır.2. ÇALIŞMANIN HEDEFLERİ

 • Öğrencileri, temel bilimler olan matematik ve fen bilimleri alanlarında yaratıcılığa teşvik etmek,

 • Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam hazırlamak,

 • Öğrencilerin, çalışmalarında bilimsel düşünce, yöntem ve teknikleri kullanarak bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak,

 • Ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, öz güveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.


3. ÇALIŞMANIN KAPSAMI

Bu çalışma, 2013-2014 eğitim öğretim yılında da ülke genelinde tüm ilköğretim kurumlarının (ortaokulların) sadece 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecektir.4. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Bu çalışmaya, 2013-2014 eğitim öğretim yılında ülke genelinde tüm ilköğretim kurumlarının (ortaokulların) sadece 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecektir.

 • Projeler İlköğretim Matematik ve Fen Bilimleri müfredatlarında yer alan bilgi ve konularla ilgili yapılacak araştırma projelerini kapsamaktadır. Çalışmalar müfredattaki içerik ve kazanımlarla ilişkili olmalıdır. Bu nedenle, uygulama ve tasarım projeleri (teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki etkinlikler gibi) değerlendirmeye alınmayacak, araştırma projeleri değerlendirilecektir.

 • BBE proje çalışmasına katılmak hem öğrenciler hem de öğretmenler için hiçbir şekilde zorunlu değildir, gönüllülük esastır.

 • Öğrenciler tek başlarına veya iki kişilik gruplar hâlinde proje hazırlayabileceklerdir.

 • Öğrenciler, hazırlayacakları projeler için 1 (bir) danışman öğretmen seçeceklerdir.

 • Her okul, birden fazla proje ile çalışmaya katılabilecektir.

 • Öğrenciler, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarının sadece birinden 1 (bir) proje ile çalışmaya katılabilirler.

 • Projeyi hazırlayan öğrenci sayısının 1’den fazla olması durumunda her iki öğrencinin de aynı okulda öğrenim görüyor olması gerekmektedir.

 • Danışman öğretmen en fazla 3 projeye danışmanlık yapabilecektir.

 • BBE proje çalışmasına başvuran projeler, 23 Eylül 2013 - 09 Mayıs 2014 tarihleri arasında ulusal ya da uluslar arası hiçbir yarışmaya katılamazlar. Katılanlar hangi aşamada olursa olsun elenecektir.

 • Proje başvuruları, 23 Eylül 2013-17 Ocak 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru tarihlerinin bitiminden sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 • Proje uygulama kılavuzu basılı olarak okullara gönderilmeyecek, yalnızca internet üzerinden ulaşılabilecektir. Proje başvuru işlemleri internet ortamında yapılacaktır.

 • Proje başvuruları, projeler hazırlanıp sonuçlandırıldıktan sonra başvuru formu doldurularak yapılacaktır. Başvuru işlemleri tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek, yazılı evrak biçiminde çıktı alınmayacaktır.

 • Elektronik ortamda yapılan başvurular öğrencilerin öğrenim gördüğü kurum/okul müdürlüğü tarafından yine elektronik ortamda onaylanacaktır.

 • Kurum/okul müdürlükleri tarafından onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 • Proje hazırlayan öğrenci/öğrenciler ile danışman öğretmeni arasında birinci derecede akrabalık bağı bulunmamalıdır.

 • İl ve bölge çalışma grubu üyelerinin, proje hazırlayan öğrenci/öğrenciler ile danışman öğretmeni arasında birinci derecede akrabalık bağı bulunmamalıdır.

 • İÇG Üyeleri, İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışmasında proje hazırlayan öğrencilerin danışman öğretmeni olarak görev alamazlar.

 • Okulda Fen Bilimleri ve Matematik branşlarında görevli öğretmenin bulunmaması ya da okulda bu branşlarda gönüllü öğretmenin olmaması durumunda, başka branşlardaki öğretmenler de danışman öğretmen olarak görev alabilirler.

 • Danışman öğretmenlerinin görevi projeyi hazırlamak değil, proje hazırlayan öğrencilere danışmanlık yapmaktır.

 • Proje bankasında arama yapabilmek için en az 3 karakter girilmelidir.

 • Proje son başvuru tarihi olan 17 Ocak 2014 tarihinden sonra proje başvuru formunda hiçbir değişiklik yapılamayacaktır.

 • Bölge sergisi ve final sergisine öğrenci ve danışman öğretmenlerin katılması zorunludur. Projeyi hazırlayan öğrenci veya danışman öğretmenin katılamaması veya yeni bir görevlendirmenin yapılmasına gerek duyulması halinde, durumun Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Yürütme Kurulu’na bildirilmesi zorunludur. MYK’nın kararı geçerli olacaktır.

 • Bölge ve final sergisine katılan;

- öğrencilerin yol ücretleri,

- danışman öğretmenlerin yol ücreti ile 2 günlük yevmiyeleri,

- il çalışma grubu üyeleri ve il koordinatörlerinin yol ücreti ile 2 günlük yevmiyeleri TEG Müdürlüğünün göndereceği ödenekten karşılanacaktır.

- Bölge ve final sergisi boyunca yukarıda belirtilen katılımcıların iaşe ve ibatesi bölge sergisi için Bölge Merkezi il tarafından, Final Sergisi için ise TEG Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

- İaşe ve ibate için katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir. Bölge ve final sergisi dışındaki günlere ait harcırahlar bulundukları ilin il millî eğitim müdürlüklerince ödenecektir.


 • Öğrencilerin zihinsel üretim içinde olmalarını sağlamak esas alındığından hazırlanan ve onaylanan projelerin başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) ya da çevirisi olduğu, bilimsel etik beyanına (bkz. sayfa 29) aykırı davranıldığı tespit edilirse, proje hangi aşamada olursa olsun süreçten çıkarılacak ve ilgililer hakkında idari soruşturma açılacaktır. Ayrıca verilen ödül ve belgeler geri alınacaktır.1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət