Ana səhifə

Szovjetuni ó


Yüklə 1 Mb.
səhifə1/7
tarix18.07.2016
ölçüsü1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7S Z O V J E T U N I Ó

Irat-szám

Tárgy

Fajta

Lap-szám

1.

Dékány /Diamant/ Sándor partizániskola jegyzetei. /Komiszár otrád./ 1944-1945., /1 füzet lapok/

1968., /részlet, 2 pld./
kézzel írt eredeti

gépelt


másolat

189


20

2.

Fazekas József: Egy veterán élettörténete. /Naumov, IV. Ukrán front/ 1959., + egy kisalakú térképvázlat


gépelt

eredeti

76


3.

Nagy Sándor visszaemlékezése. /Arzsanov, Kalinkovicsi, Bobrujszk, pinszki mocsarak, kievi partizániskola/, d.n.


kézzel írt eredeti

7


4.

Ács István visszaemlékezése. /IV. Ukrán Front/, d.n.

/2 pld./gépelt másolat

2


5.

Krausz Endre visszaemlékezése. /Rudnyev és Cskalovszki otrád, Vörös Hadsereg/ d.n. /2 füzet /

gépelt nem hiteles másolata
kézzel írt eredeti


43

216.

Dékány Sándor visszaemlékezése. /Fjodorov/, d.n.


gépelt másolat

4

7.

Fazekas József visszaemlékezése. /Naumov/, 1948.

gépelt eredeti


5

8.

Partizánok által készített és terjesztett röplapok. 1944., orosz ny.

d.n., magyar ny.. /2 pld./ + szórólapok + fotokópia
nyomtatott.

eredeti


gépelt


1

2

1
9.

Balla Béla visszaemlékezése. /kievi partizániskola/, 1959.


kézzel írt eredeti
10.


Magyarok a brjanszki partizánok között. Részlet Andrejev: Népi háború c. könyvéből. d.n. /2 pld./


gépelt. másolat

45


11.

Domonkos Ferenc visszaemlékezése. /Naumov és Uszta csoport/, 1948.


gépelt.

másolat

6


12.

Kovács Mihály visszaemlékezése. /kievi partizánisko-la/ , 1960.


gépelt eredeti

8


13.

Sitku András visszaemlékezése. /IV. Ukrán Front/, 1959.


gépelt eredeti

1

14.

Hacsovecz István visszaemlékezése. /kievi partizán-iskola/, 1959.gépelt eredeti

1


15.

Frünik Ferenc visszaemlékezése. /kievi partizánis-kola/, 1959.


kézzel írt eredeti

2


16.

Fógel Sándor visszaemlékezése. /Vörös Hadsereg./, 1959.


gépelt eredeti


1

17.

Galambos László visszaemlékezése. /Cseznek otrád, Vörös Hadsereg/, 1959.


gépelt eredeti

2


18.

Névjegyzék azokról a partizánokról, akik az 1942-1945. években elvégezték a krasznogorszki antifasisz-ta iskolát. /297 fő/, 1959.


gépelt és kézzel írt

másolat


11

3


19.

A Kaukázusban harcolt Kili Elek visszaemlékezése. 1959.


eredeti

kézzel írt1

20.

Czeglédi László visszaemlékezése. /kievi partizán-iskola/, 1959.


eredeti

gépelt


3

21.

Dr. Kovács István feljegyzése. /Dedeja-Petja csoport/, 1959.


eredeti

gépelt


1

22.

Dékán Sándor visszaemlékezése. /Fjodorov egység, III. zlj./, d.n. aláírt


gépelt


13

23.

Havas Béla visszaemlékezése. /Rokoszovszkij hds., frontagitátor/, 1959.


gépelt

eredeti


1

24.

Hamburger László visszaemlékezése és igazolványai /Molotov brigád, Cskalov osztag/ 1959.

1945., orosz ny. + fordítás
gépelt

nyomtatott

fotokópia és másolat


3

2

225.

„Halál a német megszállókra” nevű partizánegység névsora, köztük két magyar /36 fő/

1943., orosz ny. d.n.,
eredeti

kézzel írt2

1


26.

A Magyarország 1957.okt.30-i számának cikke: Beszélgetés Kovpakkal, a magyarjait kereső legendás hírű ukrán partizánvezérrel


eredeti

nyomtatott

hasáb

1

327.

Maria Fortusz cikke a brjanszki partizánkörzet szovjet és magyar partizánjainak találkozásáról

1959., orosz ny. + fordítás

L. Sztárikov levele a Magyar partizánszövetség elnö-kéhez. 1959., orosz ny. + fordítás


gépelt
eredeti
5
2


28.

hiányzik29.

Papp Mihály visszaemlékezése

/Maliko egység/ d.n.,gépelt

másolat


16


30.

Szovjet partizánok harci szabályzatának ismertetése. /A M.kir. 1. gk. dd. I.b. oszt. által kiadott irat, a sza-bályzatot nem pontos fordításban, csak kivonatosan közli./ 1941.


sokszorosí-tott

gépelt


másolat

1

231.

Rákosi Mátyás két levele Sziklai Sándorhoz a parti-zániskolák ügyeivel kapcsolatban

1944.ápr., 1944.máj.
kézzel írt

fotokópia

gépelt másolata


2

2

332.

Fazekas József naplója és fényképe. /Naumov csoport/, 1944.,


kézzel írt

eredeti füzet


11


33.

Az Igaz Szó 1949.jan.26-i számának cikke a Vörös Hadseregben harcolt Tomka Ferencről


eredeti


1

34.

Az Igaz Szó 1949.jan.26-i számának cikke az antifa-siszta iskolát végzett Fülöp Ignácról


eredeti


1

35.

Töredékes összefoglalók a Szovjetúnió területén működő partizánalakulatokról, melyben magyarok is harcoltak. /Fjodorov, Szovjet, Molotov, Naumov csoport/ d.n. /


gépelt3


36.

Magyar partizánok a Szovjetúnióban.

Ismeretlen szerző tanulmánya.

d.n. /2 pld. + 1 pld. fotokópia/


gépelt

fotokópia


27


37.

Miklósi Béla visszaemlékezése

/Sztalinszki csoport/, d.n.
kézzel írt

eredeti

2


38.

Dévai József visszaemlékezése /kievi partizániskola/

1959.gépelt

eredeti

1


39.

Földes Pál visszaemlékezése: Találkozás Kovpak generálissal. 1948.


gépelt eredeti

3


40.

Kovács István-Flórián János: Magyar szabadsághar-cosok a fasizmus ellen c. könyvének: Magyar partizánok a Szovjetúnióban c. fejezete d.n.


gépelt

másolat


9


41.

Ismeretlen szerző tanulmánya a Szovjetúnió területén folyó partizánháború magyar résztvevőiről. d.n.


gépelt

másolat

5


42.

Beszédes Antal visszaemlékezése /Vörös Hadsereg/

d.n. /2 pld./

gépelt másolat

2


43.

Csillag Miklós életrajza /Vörös Hadsereg/ d.n.


gépelt másolat


2

44.


„Harcok tüzében” Ismeretlen szerző szépirodalmi fel-dolgozása a Szovjetúnióban harcolt magyar partizá-nokról. /Mikojan és Cservonat osztag / d.n.


gépelt

másolat


6


45.

Beszámoló az Új Szó c. lap megalakulásáról. Szerző: Lévai Béla. d.n.


gépelt

másolat

2


46.

A brjanszki erdőben harcolt Simon Ferenc visszaemlé-kezése. d.n.


gépelt

másolat

1


47.

A Tett c.lap 1946. máj.25-i számának cikke Kovpak tbk.-ról és a Magyar Partizánok Bajtársi Szövetsége I. Országos Kongresszusáról.

A Tett c. újság 1946.máj.25-i teljes számaeredeti

12


48.

I. Desteanu: A szovjet partizánok a II. vh.-ban. Armata c. lap 1948.1.sz


gépelt

másolat

7


49.

Ismeretlen szerzőtől származó adatgyűjtés a Szovjet-únió területén harcolt magyar partizánokról. /Uszta-Priscsepa, Cserba csoport/ d.n. /3 pld./


gépelt

4

50.

Dékán Sándor visszaemlékezése: „Szovjet partizánok soraiban” c. a Vörös Hadsereg 60. évfordulója tiszte-letére. 1978.febr.


gépelt

12

51.

hiányzik52.

Guttman István igazolványa /Vörös Hadsereg/

1944., orosz ny.
kézzel írt

eredeti

1


53.

A szovjet partizánokhoz átszökött Németh József felhívása volt bajtársaihoz. d.n., orosz ny.+ fordítás


eredeti

kézzel írt1

1


54.

Zácoi Tivadar visszaemlékezése partizánkiképzéséről és tevékenységéről. /Román csoport/, 1960.


gépelt

eredeti

3


55.

Kiss Károly partizántevékenységéről felvett visszaem-lékezési jegyzőkönyv /Sztaniszlaui partizániskola/ 1959.


gépelt eredeti

1


56.

Tóth László visszaemlékezése. /Juzsai antifasiszta iskola, hdf. táborban pol. munka/, 1960.


gépelt

eredeti

4


57.

Sárvári Sándor visszaemlékezése. /904. brigád, 1 ot-rád, 801. gy.e. 125. brigád, Kurano pk. osztaga/

1960., /2 pld./ + kisérőlevél
gépelt

eredeti

38


58.

hiányzik59.

Sütő László visszaemlékezése. /Lencsés csoport/, 1960.+ másolat


eredeti

kézzel írt

gépelt

4

360.

Solymossy József visszaemlékezése.

/kievi partizániskola/ 1960. /? /részlet
eredeti

kézzel írt

gépelt

2

161.

dr. Vértes Imre visszaemlékezése

/kievi partizániskola/, 1960.
eredeti

gépelt

4


62.

Jernyei József visszaemlékezése

/Naumov csop./, 1960.
eredeti

gépelt

1


63.

Sipos István visszaemlékezése /kievi partizániskola/, 1960

gépelt

eredeti


4


64.

Az Igaz Szó cikke Pripet mocsarak vidékén a partizá-nokkal barátkozó magyar katonákról. d.n.


hasáb

fotokópia


2


65.

Az 5. k. ho. pk.-nak, Álgya vőrgy.-nek búcsúparancsa

/A honvédeknek partizánok elleni bevetését említi meg/. 1943.
gépelt

másolat

2


66.

A székesfehérvári II. hdt. pság. bizalmas parancsa a fővezérség egyik őrállomásának partizánok által történt elfoglalását közli. 1943.


gépelt

másolat

2


67.

P. Szabó Sándor visszaemlékezése.

/kievi partizániskola/, d.n.
kézzel írt

eredeti

8


68.

dr. Kovács istván feljegyzése

/Dedja-Petja csoporttal kapcsolatban./ d.n.,
kézzel írt

eredeti

9


69.

Szilágyi László visszaemlékezése.

/kievi partizániskola/, d.n.
gépelt

eredeti

8??


70.

Mozsevoj Varvara Vasznya volt brjanszki partizán érdeklődik egykori magyar harcostársai iránt.

1961., orosz ny.
kézzel írt

fotokópia


2


71.

Kovács István katonai jellemzése.

/Uszta-Priscsepa egység/, 1944., orosz ny.
kézzel írt

fotokópia1


72.

Kende István visszaemlékezése

/Dzerzsinszkij osztag/, d.n. /3 pld./

Visszaemlékezés-töredékek., d.n. /3 pld./


gépelt

másolat


fotokópia

87

30

873.

Szaburov vezérőrnagy visszaemlékezése Major József magyar partizánra. d.n., magyar ny.


gépelt

másolat

4


74.

Partizánmozgalom Kárpátalján a második világháború idején. Vaszilij Ruszin cikke a Duklja c. folyóirat 1955/2. számában. orosz ny.+ magyar forítás.

gépelt


másolat

17

3375.

Részlet I.F. Jevszejev: Kárpátukrajna népi bizottságai, az államhatalom szervei c. könyvéből. /kárpátaljai partizánokról/, 1954., orosz ny. + magyar fordítás

gépelt


másolat

18

3276.

V.V. Pavlov levelében elmondja, hogy a Fjodorov par-tizáncsoport szabadon engedte az elfogott magyar katonákat. 1959., orosz ny.+ magyar fordítás

kézzel írt

eredeti

1

277.

Egy olasz elvtárs a Njesin /?/ községben /Szu./ a né-metek által 1943.febr.28-án kivégzett magyar katonák-nál talált fényképeket küldi meg.

1961., magyar ny.+ kisérőlevél+ fényképgépelt


eredeti

fénykép

1

1

378.

Sevcsenkó: Magyarok és románok részvétele a partizánmozgalomban Ukrajnában. d.n., orosz ny.

gépelt

21


79.

K.G. Gyementeva volt partizán visszaemlékezése magyar partizánokra. /Bjelorusszia Rogacsevszki körzet/, 1961., orosz ny. /2 pld./

gépelt


másolat


2


80.

P.A. Vihogyec ezredes visszaemékezése a magyar partizánok kiképzésére 1944-ben. 1955., orosz ny.


gépelt

eredeti

5


81.

E.A. Bjelosztockaja volt szovjet partizán vissszaemlé-kezése Bauer Tatjanára. 1963./?/, orosz ny.


gépelt

eredeti

3


82.


J. Melnyik visszaemlékezése Bauer Tatjanára. 1959., orosz ny. + fordítás

gépelt

eredeti+ fordítás6

4


83.

Oldner Vladimir: Az Új Szó születése.

Az Új Szó 1945.okt.26-i számának cikke.
fotokópia

hasáb

2


84.

„Búcsúzik a Kossuth rádió”. A Szabadság c. lap cikke. 1945.ápr.8.


fotokópia

hasáb

1


85.

Benyák Béla visszaemlékezése

/antifasiszta és partizániskola/, 1964.
gépelt

eredeti

5


86.

Fazekas József feljegyzése munkásmozgalmi és partizántevékenységéről. /Naumov csoport, IV. Ukrán Front/ 1962., 1964.+ d.n., feljegyzés

másolat


eredeti

1

1¼

87.

A Magyar Nemzet szerkesztőségéhez érkezett levelek a brjanszki erdőben harcoló partizánokról /magyarok-ról is/. 1964.

levél


fotokópia

7

21
88.

dr. Vadászy Viktor fhdgy. által készített névsor hadi-foglyokról és a hadifogságban elhaltakról. /köztük a krasznogorszki iskola hallgatói

Krasznagorszk, 1944.
kézzel írt

eredeti

4


89.

Hadifoglyok felhívása a fronton harcoló honvédekhez. /Az Igaz Szó 1944.jún.5-i számában/


nyomtatott

eredeti

1


90.

Guba László jegyzettömbje a kievi partizániskolán és az oprisovcei elhelyezésben történtekről készített fel-jegyzéseivel. 1944.


kézzel írt füzet

eredeti

48


91.

Guba László jegyzetei a kievi partizániskolán. 1944.


kézzel írt

eredeti14

92.

Abelovszky Vladimir igazolása. /Vörös Hadsereg/ 1944., orosz ny.


gépelt

eredeti1

93.

Kocsis Sándor okmányai /Vörös Hadsereg/ 1945., orosz ny.


gépelt

fotokópia
2

94.

Kovács Mihály okmányai. Igazolás arról, hogy részt vett a kievi hadiépítkezésben. Megbízólevél.

1944., orosz ny.gépelt


eredeti

2


95.

Sarkadi Simon igazolása arról, hogy részt vett a kievi hadiépítkezésben

1944., orosz ny.gépelt


eredeti

1


96.


Vigon Károly okmányai. /Scsorsz egység/ partizániga-zolvány, 1945., orosz ny.,.

Harctéri jellemzés, 1945., orosz ny.
nyomtatott
kézzel írt

eredeti


1
1

97.

Kertai Ferenc okmányai.

Igazolás arról, hogy a Vörös Hadseregben harcolt. orosz ny.

Jugoszláv katonai igazolvány, szerb nyelvű


gépelt

eredeti
nyomtatott


1
1


98.

Fehér Sándor okmányai

1945., orosz ny.
fotokópia

1

99.

Holub István igazolása. /Vörös Hadsereg/ Tatabánya, 1945., orosz ny.


gépelt

fotokópia


2


100.

Orbán Adolf okmányai. /Sztalin egység./

Igazolás 1945., orosz ny., + fordítás

Harctéri jellemzés. 1945., orosz ny. + fordítás


gépelt

fotokópia

kézzel írt

2

2101.

Pető Sándor okmányai /internacionalista tevékenysége/ 1955.

1952-ben kiadott orosz ny. igazolásról hiteles fordítás
másolat

1

102.

Uszta Gyula harctéri jellemzése.

1945., orosz ny.
kézzel írt

másolat

1


103.

Kertész Gyula okmányai /Vörös Hadsereg/

Igazolás a szolgálatról. 1945., orosz ny.

Szabadságoslevél. 1945., orosz ny.

gépelt


fotokópia

1

1104.

Igazolvány Zácoi Tivadar kitüntetéséről.

/Vörös Hadsereg/ d.n., orosz ny.
nyomtatott

fotokópia


2


105.

Ménesi /Milosevics/ Árpád okmányai /Vörös Hadse-reg/ 32 046. táb.postaszám.sz. alakulat. Monor község. katonai pk.-nak igazolása

1945. orosz ny.,+ fordítás

Dánszentmiklós község elöljáróságának igazolása. 1945., magyar ny.

A 32 046 táb. postaszámú alakulat igazolásának magyar fodítása. d.n.
kézzel írt

fotokópia

gépelt


1

11

106.

Botás György visszaemlékezése és okmányai. 1959.nov.

Köszönet Eger bevételében való részvételért. Parancs. 1944., orosz ny.+ másolat /2 pld./

+ fordítás /3 pld./

Minősítés és menetlevél. 1945., orosz ny.+ másolat

+ fordítás /3 pld./


eredeti

gépelt
nyomtatott

fotokópia

kézzel írt

eredeti

fotokópia
8

1

23

1

13

107.

Hoffmann Károly igazolványa. /Vörös Hadsereg/ 61 231 táb.postaszám.sz. alakulat/ 1945., orosz ny.


gépelt

fotokópia


1


108.

Czinkon János igazolványa. /Vörös Hadsereg/

1945., orosz ny.
gépelt

fotokópia


1


109.

Kripolszki Rafael igazolványa. /Vörös Hadsereg/ 09276 táb.postaszám.sz. alakulat. 1945., orosz ny.


gépelt

fotokópia


1


110.

Ölvedi Ignác igazolványa /antifasiszta iskola, útbain-dítják a magyar demokratikus hadsereghez/

1945., orosz-magyar ny.+ fordítás
gépelt


másolat

1


111.

Fógel Sándor menetlevele.

1945., orosz ny.
gépelt

eredeti

1


112.

A szovjet haderők főparancsnokának 70.sz. napipa-rancsa. 1944., magyar ny.


nyomtatott

1

113.

Váradi István visszaemlékezése.

/antifasiszta és partizániskola/ d.n.
gépelt

eredeti


3


114.

Vincze Jenő: A partizánok ezredese.

/Vihogyec Pavel Alekszandrovics/

Cikk a Lobogó 1965.júl.28-i sz.-ban

nyomtatott

fotokópia


1


115.

Görgényi Dániel és Hermann László jegyzetei. /Krasznogorszki antifasiszta iskola/

doboz

1


116.

P. Versigora vőrgy. visszaemlékezése. d.n., orosz ny.

magyar ny.
fotokópia

20

14


117.


Moldoványi Ferenc bjelorussziai partizán működéséről igazolványok és újságcikkek /Cskalov osztag/

1958. Bjelorusszia K.P. Bereza-i ker. biz. igazolvá-nya. orosz ny.+ fordítás

1944. Berezai romboló zlj. igazolványa.

orosz ny. + fordítás

1944. Partizánmozgalom Bjelorusz Pság. igazolványa

orosz ny., + fordítás

újságcikkek, orosz és magyar ny.


gépelt

xerox


másolat


3

2


2

8


118.

Bodnár György magyar tiszt átállása a partizánokhoz. /Dzerzsinszkij egység/

Az Esti Hírlap 1970.febr.26-án megjelent számának cikke.
xerox

másolat


hasáb

2


119.

Zsiros Zoltán a Tudor Vladimirescu hadosztály volt önkéntesének kérelme, igazolványai, stb.


eredeti

fotokópia


45


120.

Wetzler József igazolványainak és tevékenységét igazoló tanúvallomási jegyzőkönyvének a fotokópiái.

/402. klg. mu. szd., szovjet antifasiszta isk., hdf. táborokban pol. munka/
xerox

másolat

10


121.

Guttmann István igazolványai. /Kovpak/

1944. és 1945., orosz ny.+ magyar fordítás
gépelt és

kézzel írt

xerox más.


8


122.

Mészáros Jánosra vonatkozó iratok. /Szovjet hírszer-

ző a magyar hadseregben/ 1975.eredeti és

másolat


10


123.

Csizmazia Gyula életével és partizántevékenységével foglalkozó könyvek és cikkek jegyzéke. 1975.

gépelt

2


124.

P.K. Ponomarenko: Napokorennie /A leigázhatatlanok/ c. könyve.

/A szovjet partizánmozgalom Központi Törzsének Főnöke 1942. májusától 1944. nyaráig/

1975.

fotokópia


62


125.

Fazekas Pál hadifogoly feljegyzései 1944.szept.-től

kéziratos füzet
126.

Fejes István jegyzetfüzete a krasznogorszki antifasiszta iskola előadásairól

A 165.hadifogoly tábor (antifasiszta iskola) tagjainak felhívásai, az MKP-be való felvételi kérelmeik, előadások 1944.aug-szept.kézírásos füzet
kézírásos

26


127.

A 2. hegyi dd. pság a rögtönbíráskodás kiterjesztését és műszaki anyagok átadását kéri. 1943.okt.12.

/VKF 1943.eln.6161./
géptávíros

1

128.

A m.kir.Belügyminisztérium Államvédelmi Központja tájékoztatja a m.kir.honv. VKF hadműveleti csoport főnökét a szovjet partizáncsapatok helyzetéről az Észak-kelet Kárpátokban. 1943.aug.9.


gépelt

4

129.

Stomm Marcel és Desseő László által aláírt felhívás 1944.nov.9. /orosz nyelvű/

Stomm Marcel (?) feljegyzései londoni tevékenységéről
kézírásos másolat
kézírásos

1

1


130.

Szabó Ferenc szovjet személyi igazolványa


másolat, orosz ny.


1

131.

Ismeretlen magyar katonának adott szovjet igazolvány


gépelt

orosz ny.
1

132.

Otta István vőrgy. jegyzetei a krasznogorszki antifasiszta iskolán 1944.júl.-1945.jan.


kézírásos füzet
133.

Kende Béla visszaemlékezése a szovjetunióbeli magyar partizán harcokról


gépelt

163+mell.

134.

A 165. juzsai /talici/ antifasiszta iskola története

1943-1945.
gépelt 2 pld.

69

135.

hiányzik
136.

Sallai Elemér: Magyarok a szovjet partizán mozgalomban


gépelt

29

137.

Végh László: Átszökésem a szovjet hadsereghez

1944.gépelt

10+mell.

  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət