Ana səhifə

Střední doba kamenná


Yüklə 29.04 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü29.04 Kb.
MEZOLIT 8000-6000/5000

-střední doba kamenná

-pokračování paleolitického způsobu života

-zmenšování kamenných nástrojů, více kostěných nástrojů

-lovena veškerá lesní zvěř

-obydlí-stanová, přenosná

-společnost se skládá z menších skupin,pohybující se v menším prostoru

-význam-lovecko-sběračská společnost(i v současnosti)


NEOLIT


-mladší doba kamenná

-NEOLITICKÁ REVOLUCE-vznik zem.,čl. přestává být závislý na přírodě

-vznik zem.-v Asii-oblast úrodného půlměsíce-rostly druhy divokého

obilí;záměrné pěstování;domestikace zvířat-ovce,koza,prase

DRUHOTNÉ NEOLITICKÉ CETRUM

-území bývalé Jugoslávie a Rumunska

-zem. se dostalo až k nám

-u nás-kultura s lineární keramikou

-pěstování obilí-usedlý život-budování pevných obydlí

-lidí se díky usedlému životu začali dožívat vyššího věku-nárůst oby.

-usedlý život-vedl ke vzniku nových nástrojů,srpy,třecí misky,kamenné nádoby

-kámen-jemněji opracován

-vesnice-domy z kamene,hlíny,cihly,dřevo

-muži.starali se o stáda;ženy-obdě. pole,tkaly látky

-kult-spojoval skupiny rodin,hl. úloha-žena-matka

-pohřby-mrtvé obklopují jeho těla

-keramické nádoby-zdobeny malovanými nebo rytými ornamenty

NEOLIT V ČR


Archeologická kultura-určujeme ji podle-území nebo lokality

-výzdoby nebo tvaru keramiky

-Lineární kultura-nejstarší zemědělská civilizace na našem území;po celé

Ev.;výskyt-Bylany u Kutné hory;pohřeb-kostrový

-Vypíchaná keramika-navazuje na keramiku lineární;výzdoba-vpichy;kostrové i

žárové;kamenné, broušené náramky z bílého mramoru

-Moravská malovaná keramika-malováním(bílá,žlutá,červená, černá);kostrový

pohřeb, měděné předměty

ENEOLIT

-Nálevkovité poháry-1.kostrové hroby se skrčenýmitěli;2.žárové;3.kenotafy-symbolické hroby

-sekeromlaty-nástroj i zbraň

-výskyt-Makotřasy-kultovní stavby-čtverec vymezený příkopem s několika

vstupy,souvisící s určitým systémem-zřejmě lunární(stěna-360 megalitických

yardů)

-MY-jednotka, používaná staviteli megalitických staveb v Z. Ev.;nádoby majízoomorfní tvary

-Šňůrová keramika-zdobení nádob otiskem šňůry;osídlila velkou část Ev.;uměli

jezdit na koních;hrobové nálezy;kostrové

pohřby-M-pravobok,Ž-levobok;pohřební výbava-M-sekeromlaty nebo poháry,Ž-dózy

-Zvoncové poháry-ex. se šňůrovou;v nížinách;kostrové

pohřby;M-levobok,Ž-pravobok;

v ženské poloze-muži, kteří byli nějak vyřazeni z produktivního

života;odlišné pohřbívání souvisí s Patriarchátem;nádoby-zvoncový pohár-ryté

ornamenty vyplněné bílou barvou;přešla na únětickou

DOBA BRONZOVÁ 2400-750


-BRONZ-slitina mědi a cínu

-oddělené řemesel od práce

-práce s bronzem-kadluby-formy z kamene

-ztracená forma-předmět se vymodeloval z vosku, na to se napatlala hlína,

po vypálená se vosk vypařil a do dutiny se vylil kov, forma se pak musela

rozbít


-rozvoj obchodu-měď byla dopravována v polotovarech-hřivny

-civilizační bariéra-vznikla v Neolitu, v Eneolitu se prohloubila

-Kréta-Minojská civilizace-budována města, vytvořili písmo a umělecká díla

DOBA BRONZOVÁ V ČR


Starší 2400-1150

-Kultura unětická-podle naleziště Unětice;vznikl ze šňůrové a zvoncových

pohárů;ve stř. Ev.; dálkový obchod-s jantarem a perlami;hromadné nálezy

bronz. předmě.-depoty;Hodonín-nejvyzná. Depoty;kostrové ve skrčené poloze,

hroby obloženy kamenem;Keramika-koflík-snížené ucho,bronzové

ozdoby-jehlice-jako šatní spínadlo,šperky.náramky, náušnice

Střední 1500-1200

-ex. tzv. mohylové kultury-pohřbívání pod mohylami-i více hrobů;kostrové i

žárové

-a)středodunajská-dochovaly se sídliště a kultovní stavby;bronzovépředměty-surovina pro přetavování;spešl nástroje-bronz. srpy;Velin-kult.

obje. a pozůstatky po lid. obje.-stopy po kolonizaci

-b)českofaltská-pozůst. po ryžování Au;pahorkatiny

Mladší a pozdní 1200-750

-Knovízská-pohřbívání v popelnicích-kultu. popelnicových polí;výbava-bohatá,

pod mohylami;

rituální kanibalizmus

-Lužická-kultu. popelni. polí, nerit. pohř. jednotli.

Etnické otázky

-v souvislosti s Lužickou mluvíme o tz. Venetech-příbuzní Italiků;svědectvím

po Venetech jsou některá zem. jména-Morava,Opava,Beskydy

-u mohylového lidu se uvažuje že to byli Illyrové nebo Veneti

DOBA ŽELEZNÁ 750-400/370

Starší (Halštatská)

Znaky-patrný vliv středomořského ang. světa; jednotný uměl. sloh;rozšířila

se do stř. Ev.,zahrnovala Čechy i Moravu

-Život-žárové-kromě náčelníků-pod mohylami-komorové hroby-pohřby na vozech

-Keramika-jednotná-18 druhů nádob;hl. keramika pohřební(nejvíce

zdobena);technika-malováním, vlešťováním;Fe-běžné,kování vozů;koňské

postroje-Fe i bronzové

-obchod s jantarem;uctívání slunce, zvířat

-náčelnická skupina,kněží,bojovníci,rolníci, řemeslníci

-Náčelníci-na opevněných hradištích, chránila je voj. družina, závislost

osta. oby.

-halštatské mohylové kultůry-Protokelti-vznik etnika, jednotná řeč

KELTOVÉ-asi 60 kmenů

-bojové (Bohemia), Volkové-Tektoságové

-dnes se keltskými jazyky mluví v Bretani,

Walesu, Skotsku, Irsku

-Řemesla-nejvyspělejší kultůra u nás

-keramika-ne hrnčířském kruhu

-sklářství-bižutérie, perly a náramky;emailem bylo vykládány šperky a

zbraně

-šperkařství-Torques-nosil se na krku,M i Ž; náramky a nánožník, zlatépásky z kroužku

-kovářství-nástroje se používají ještě dnes (kladiva,pili,nůžky,dláta)

-zemědělství-železné radlice,kozy,zlaté a stříbrné mince;sídla městského

tipu OPPIDA

-Náboženství-kelt. Kněží Druidové-předávali si vše ústně,věřili v

nesmrtelnost a strážné duchy,věřili že duše mrtvých se mohou

vracet(svátek-Samain) a mohou navštívit svůj dům,zapalovali co nejvíce

ohňů,kultovním bohům se obětovali lidé;zajímali se o historii a přírodní

filozofii

-Keltské tradice-zachovala se řemesla,některé převzali Germáni

-předpoklad přežité výroby skla,názvy míst,hor,

řek(nap. doksy-název pro vod. plochu-podle Keltů)

-Mytologie-o králi Artušovi a rytíři kulatého stolu;pověst o sv. Patrikovi

-400-v Irsku přijato křesťanství, navázalo na Kelt.Tradici

-z Říma přenesl křesťan sv. Patrika-vznik klášterů za jeho života,tamzapsány kelt. Pověsti a spojení křes. Vznik další mytologie-hledání sv.

krále


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət