Ana səhifə

S. aureus (mrsa) enfeksiyonlarinin kontrolü talimati


Yüklə 30.48 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü30.48 Kb.
T.C

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
ENFEKSİYON VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ KONTROL KOMİTESİ

METİSİLİNE DİRENÇLİ S.aureus (MRSA) ENFEKSİYONLARININ KONTROLÜ TALİMATITalimat No: 15


Düzenleme Tarihi: 01.04.2009


Yenileme Tarihi:


Hazırlayanlar: Uzm.Dr. Emel Azak Karali, Prof.Dr. Ayşe Willke1.AMAÇ: MRSA enfeksiyonlarını ve olası salgınları önlemek için gerekli kontrol önlemlerini belirlemektir.
2. KAPSAM: MRSA enfeksiyonları ve olası salgınları önlemeye yönelik faaliyetleri kapsar.
3. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından hastanenin tüm birimlerindeki sağlık çalışanları sorumludur. Bu talimatın uygulanması ile ilgili denetimlerden Başhekimlik adına Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi sorumludur.

Form No: 38.0215 Rev.No : 0 KOÜ ARŞ. VE UYG. HAST. Umuttepe Yerleşkesi Eski İstanbul Yolu 10. Km KOCAELİY.Tarihi : 22.04.2009 Rev.Tarihi : 0 TEL: Santral (0 262) 303 75 75 - Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Odası (0 262) 303 82 26

METİSİLİNE DİRENÇLİ S.aureus (MRSA) ENFEKSİYONLARININ KONTROLÜ TALİMATI4. UYGULAMA

4.1. MRSA KONTROLÜ 1. Herhangi bir klinik örnekte MRSA üremesi durumunda Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi haberdar edilmelidir.

 2. Direnç saptandığında ilgili klinik ve hastanede bu konuyla ilgili olabilecek tüm personel bilgilendirilmelidir.

 3. Dikkatli ve akılcı antibiyotik kullanımı sağlanarak mümkün olduğunca antibiyotik kullanımı kısıtlanmalıdır.

 4. Standart izolasyon önlemleri ve temas izolasyonu önlemleri ‘‘İzolasyon Önlemleri Talimatı’’ doğrultusunda uygulanmalıdır.

 5. Temas izolasyonu; ilk kez MRSA izole edilen hastaları, hastaneye tekrar başvuran eski MRSA’lı hastaları (yapılacak tarama kültürleriyle hastanın temiz olduğu belirlenene kadar) ve MRSA hikayesi ile bir başka hastaneden transfer edilen hastaları kapsayacak şekilde uygulanmalıdır.

 6. İzolasyon önlemleri aile bireyleri ve ziyaretçiler tarafından da özenle uygulanmalıdır.

 7. Enfekte veya kolonize hastalar mümkünse tek kişilik odalara alınmalı veya benzer özellikteki diğer hastalar ile birlikte yatırılmalıdır.

 8. İzolasyon odasına ya da ünitesine giriş çıkışlar servis sorumlu hemşiresinin denetiminde olmalıdır.

 9. Steteskop, tansiyon aleti, termometre vb. malzemeler mümkünse hastaya özel olmalı, eğer bu malzemelerin başka hastalarda kullanımı gerekiyorsa her kullanımdan sonra mutlaka dezenfekte edilmelidir.

 10. MRSA saptanan serviste hijyenik önlemler arttırılmalı ve el yıkama eğitimi verilmelidir.

 11. Eller hasta odasına giriş ve çıkışta ‘‘El Hijyeni Talimatı’’na uyularak yıkanmalıdır.


38.0215_S2


METİSİLİNE DİRENÇLİ S.aureus (MRSA) ENFEKSİYONLARININ KONTROLÜ TALİMATI 1. Personel, ziyaretçi ve hastaların klorheksidin ya da alkol içerikli antiseptik maddelerle el hijyeni sağlanmalıdır.

 2. Hasta odalarına girerken eldiven ‘‘Eldiven Kullanımı Talimatı’’ na uyularak giyilmeli ve odayı terk ederken çıkarılarak odada bırakılmalıdır.

 3. Hastalarla ya da onların yakın çevresi, kontamine materyal ile temas durumunda koruyucu eldiven ve önlük giyilmelidir.

 4. Hastayla yakın temas gerektiren ya da sekresyonların sıçraması ihtimali bulunan durumlarda (bronkoskopi, yara irrigasyonu, trakeotomi bakımı gibi) önlük giyilmeli, maske ve gözlük takılmalıdır.

 5. Odadan çıkmadan önce eldiven, önlük, maske çıkarılıp eller antiseptik solüsyonla yıkandıktan sonra hasta odasında hiçbir yere dokunulmamalıdır.

 6. Hasta yatak takımları, yıkamaya gönderilecek kumaş materyal kırmızı renkli çöp poşetine konarak yıkamaya gönderilmelidir.

 7. Hastanın atıkları enfekte atık torbasında toplanarak ‘‘Hastane Atıkları Yönetimi Talimatı’’ na uygun olarak uzaklaştırılmalıdır.

 8. Hasta odasında kullanılan temizlik malzemesi başka bir yerde kullanılmamalıdır.

 9. Hasta odasındaki tüm yüzeyler dezenfektanlar ile Hastane Temizliği Talimatı’’na uygun olarak her gün temizlenmelidir.

 10. Hastaların ve personelin servisler arası yer değiştirmeleri minimuma indirilmelidir.

 11. MRSA’lı hastalar odadan ayrılacakları zaman bir maske ve önlük giymeli, ellerini iyice yıkamalıdırlar.

 12. Ellerinde açık lezyonu olan hasta oda dışında mutlaka eldiven giymelidir.

 13. Hasta başka bir bölüme veya servise gönderilecekse transfer sırasında da izolasyon önlemlerine uyulmalıdır. Serviste hastaların vücutları ve saçları antiseptik solusyonla yıkanmalı, temiz giysiler verilmeli ve yatak çarşafları değiştirilmeli, mevcut lezyonların üzeri kapatılmalı, hastayla beraber giden kişiler önlük giymeli ve ilgili servis veya kurum önceden uyarılmalıdır.

 14. Transport için kullanılan sedye ya da sandalye işlem sonrasında dezenfektan solusyon ya da alkolle silinmelidir.


38.0215_S3

METİSİLİNE DİRENÇLİ S.aureus (MRSA) ENFEKSİYONLARININ KONTROLÜ TALİMATI 1. MRSA ile enfekte ya da kolonize olduğu saptanan tüm hastaların 10-14 gün boyunca klorheksidin, povidon iyod gibi antiseptik solüsyonlar ile günlük banyo yapmaları veya duş almaları sağlanmalıdır.

 2. Saçlar da haftada iki kez antiseptik solüsyonla yıkanmalıdır.

 3. Hasta banyodayken hastanın yatağı, yemek masası, dolabı dezenfektan solüsyonlarla silinmeli, çarşafları değiştirilmelidir.

 4. Dermatitli hastalarda antiseptik solusyonlar dikkatli kullanılmalı, irritasyon gelişmesi halinde kesilmelidir.

 5. MRSA üremiş hastalardan Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi’nin belirleyeceği sıklıkta kontrol kültürleri alınmalıdır.

 6. Temas izolasyonu önlemleri, Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi tarafından uygun görüldüğü zaman sonlandırılmalıdır.

 7. Hastaların izolasyonunun sona erdirilmesi sürecinde hastaların kullandığı antibiyotikler en az 72 saat önceden kesilmiş olmalıdır.

 8. Hastane Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi gerekli görürse tüm hastalardan ve personelden tarama kültürleri yapabilir.

 9. Tarama kültürleri 24 saatlik aralarla birbirini izleyen 3 günde yapılmalıdır. Orijinal kültür pozitif bölge ile standart bölgeler olan burun, boğaz, koltuk altı, kasık veya perine, yara, varsa dren kültürleri alınır.

 10. Kan ve idrar kültürleri sadece daha önceden MRSA ürediyse tekrarlanmalıdır.

 11. MRSA’sı temizlenmiş bir hastanın kültürleri taburcu olana kadar haftada bir alınmalıdır.

 12. Hastanede hakim olan suşların epidemiyolojik özellikleri ve antibiyotik duyarlılıkları Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi tarafından irdelendiğinden enfekte veya kolonize hastaların ve taşıyıcı sağlık personelinin tedavisi komiteye danışılarak planlanmalıdır.38.0215_S4

METİSİLİNE DİRENÇLİ S.aureus (MRSA) ENFEKSİYONLARININ KONTROLÜ TALİMATI 1. Kolonize ya da enfekte hastaların verileri düzenli olarak dosyalarına işlenmelidir.

 2. MRSA ile enfekte ya da kolonize olan tüm hastalar kaydedilmeli, tekrar kabulde temas izolasyonu önlemlerinin uygulanabilmesi için MRSA hastalarının listesi oluşturulmalıdır.

 3. Tekrar kabulde hastaların hemen farkedilebilmesi için kayıtlar özel bir şekilde işaretlenmeli veya bu hastalara MRSA pozitif olduklarını gösteren kartlar verilmelidir.

 4. Kolonize hastaların başka hastanelere transferi söz konusu ise mutlaka MRSA kolonizasyonunu belirten bir notla gönderilmelidir.

 5. Taburcu etme sırasında herhangi bir önleme gerek yoktur.38.0215_S5

METİSİLİNE DİRENÇLİ S.aureus (MRSA) ENFEKSİYONLARININ KONTROLÜ TALİMATI4.2. VANKOMİSİNE ORTA DİRENÇLİ S.aureus (VISA)/ VANKOMİSİNE

DİRENÇLİ S.aureus (VRSA) KONTROLÜ
 1. Kolonize ya da enfekte tüm hastalara temas izolasyonu önlemleri ‘‘İzolasyon Önlemleri Talimatı’’ doğrultusunda uygulanmalıdır.

 2. Hastanın bakımı ile ilgilenen kişi sayısı sınırlandırılmalıdır.

 3. Sağlık personeli VISA/VRSA epidemiyolojisi ve uygun enfeksiyon kontrol önlemleri konusunda eğitilmelidir.

 4. Gerekli laboratuvar incelemeleri ve epidemiyolojik analiz başlatılmalıdır.

 5. Başka bir hastaneye nakil yada taburculuk işlemleri sırasında hastanın epikrizine mutlaka VISA/VRSA enfeksiyonu veya kolonizasyonu belirtilmelidir.

 6. VISA/VRSA vakalarının takibinde mutlaka enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu istenmelidir.


KAYNAKLAR


 1. Karadenizli A. Hastanelerde Metisilin Dirençli Staphylococus aureus (MRSA) Kontrol Politikaları ve MRSA Kolonizasyonunun Eradikasyonu. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2002;6(1):12-18.

 2. Valls V, Gomez-Herruz P, Gonzales-Palacios R, Cuadros JA, Romanyk JP, Ena J. Long-term efficacy of a program to control methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Eur J Clin Microb Infect Dis 1994; 13: 90-95

 3. Moreillon P, Que YA, Glauser MP. Staphylococcus aureus (Including Staphylococcal Toxic Shock). In Mandell GL, Bennet JE, Dolin R (eds). Mandell, Douglas and Bennett’s Principles and Practice of Infectous Diseases. Philadelphia, Pennsylvania, Elsevier Churchill Livingstone, 2005: 2321-52.

 4. Albrich WC, Harbarth S. Health-care workers: source, vector, or victim of MRSA?. Lancet Infect Dis 2008; 8: 289-301.

 5. Turabelidze G, Lin M, Wolkoff B, et al. Personal hygiene and methicillin- resistant Staphylococcus aureus infection. Emerg Infect Dis 2006; 12 (3): 422-27.38.0215_S6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət