Ana səhifə

Resmî Gazete Sayı : 29185 YÖnetmeliK


Yüklə 0.51 Mb.
səhifə1/5
tarix27.06.2016
ölçüsü0.51 Mb.
  1   2   3   4   5

24 Kasım 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete                      Sayı : 29185

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Gıdalarda, gıda katkı maddelerinde ve gıda enzimlerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin fonksiyonel sınıfları başlıklı EK-I’ e aşağıdaki fonksiyonel sınıf eklenmiştir.

“27. Kontrast arttırıcılar: Meyve ve sebzelerin dış yüzeyine, önceden belirlenmiş kısımlara depigmentasyon işlemini (ör: lazer uygulaması) takiben uygulandığında epidermisin belirli unsurları ile etkileşimi sonrası açığa (ortaya) çıkardığı renk ile bu bölgeleri diğer kısımlardan ayırt etmeye yardımcı olan maddeler”MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Gıdalarda kullanılmasına izin verilen gıda katkı maddelerinin listeleri ve kullanım koşulları başlıklı EK-II’ de aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a)   Bölüm A, Lakların hazırlanmasında kullanılabilecek renklendiriciler başlıklı Tablo 3’ te yer alan (E 151) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. E 151

Brilliant Black PN

b)     Bölüm B - Tüm Katkı Maddelerinin Listesi başlığı altında yer alan;

 

1)     Renklendiriciler başlıklı tablosunda (E 151) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

 E 151

Brilliant Black PN

2)  Tatlandırıcılar başlıklı tablosuna (E 968) kodlu katkı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki katkı maddesi eklenmiş, E 969

Advantam

3) Renklendiriciler ve tatlandırıcılar dışındaki katkı maddeleri başlıklı tablosuna numara sırasına göre aşağıdaki katkı maddeleri eklenmiş ve (E 466) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. E 172

Demir oksitler ve hidroksitler

 E 243

Etil laurol arjinat

 E 423

Gam arabikle modifiye edilmiş oktenil süksinik asit

 E 499

Stigmasterol yönünden zengin bitki sterolleri

 E 1206

Nötr metakrilat kopolimeri

 E 1207

Anyonik metakrilat kopolimeri

 E 1208

Polivinilpirolidon-vinil asetat kopolimeriE 466

Sodyum karboksi metil selüloz, Selüloz gam

c) Bölüm C - Katkı Maddelerinin Gruplarının Belirlenmesi başlığı altında yer alan;

1) Grup I tablosunda (E 466) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, E 466

Sodyum karboksi metil selüloz, Selüloz gam

quantum satis

                                                                                                                                                                          ”

2) Birlikte kullanımlarında maksimum miktar belirlenmiş olan gıda renklendiricileri başlıklı Grup III tablosunda (E 151) kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (E 104), (E 110), ve (E 124) kodlu katkı maddelerine ait satırlar tablodan çıkartılmış, E 151

Brilliant Black PN

3) Birlikte kullanılabilen diğer katkı maddeleri başlığı altında yer alan (i) E 338 – 341, E 343 ve E 450 — 452: Fosforik asit—fosfatlar—di-,tri-ve polifosfatlar tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.E-kodu

Adı

E 338

Fosforik asit

E 339

Sodyum fosfatlar

E 340

Potasyum fosfatlar

E 341

Kalsiyum fosfatlar

E 343

Magnezyum fosfatlar

E 450

Difosfatlar (1)

E 451

Trifosfatlar

E 452

Polifosfatlar

( 1 ) E 450 (ix) kodlu katkı maddesini kapsamamaktadır.

d)  Bölüm D - Gıda Kategorileri başlıklı tablosunda yer alan (03.) ve (14.2) numaralı satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.03.

Yenilebilir buzlar ve Dondurma

14.2

Alkollü içkiler, alkolsüz ve düşük alkollü benzer ürünler dahil

e)   Bölüm E - Gıda Kategorilerinde İzin Verilen Gıda Katkı Maddeleri ve Kullanım Koşulları başlıklı tablosunda;

1) Aromalandırılmış İçecekler başlıklı (14.1.3) numaralı kategoriye (E 957) kodlu katkı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş,14.1.3

Aromalandırılmış İçecekler

E 960

Steviol glikozitler

80

(60)

sadece enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz ürünler

 ”

2) (01.6.3), (01.7.3), (04.2.4.1), (06.6), (09.2), (09.3), (12.4), (12.6), (12.9), (13.2), (14.2.3), (14.2.4), (14.2.7.1), (14.2.7.2), (14.2.7.3), (14.2.8), (17.2) numaralı kategorilere ait tablolara numara sırasına göre (E 104), (E 110) ve (E 124) kodlu renklendiriciler aşağıdaki şekilde eklenmiş,

01.6.3

Diğer kremalar

 

E 104

Kinolin sarısı

10

(61)

sadece aromalandırılmış kremalar

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

5

(61)

sadece aromalandırılmış kremalar

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

5

(61)

sadece aromalandırılmış kremalar

01.7.3

Yenilebilir peynir kabuğu

 

E 104

Kinolin sarısı

10

(62)

 

04.2.4.1

Meyve ve sebze preparatları (komposto hariç)

 

E 104

Kinolin sarısı

30

(61)

sadece mostarda di frutta

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

35

(61)

sadece mostarda di frutta

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

20

(61)

sadece mostarda di frutta

06.6

Yağ, un ve yumurta karışımı yarı-akışkan hamur

 

E 104

Kinolin sarısı

50

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

35

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

55

(61)

 

09.2

İşlenmiş balık ve su ürünleri, yumuşakçalar ve kabuklular dahil

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

200

(63)

sadece Theragra chalcogramma ve Pollachius virens bazlı somon ikameleri

 

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

200

(63)

sadece Theragra chalcogramma ve Pollachius virens bazlı somon ikameleri

09.3

Balık yumurtası

 

E 104

Kinolin sarısı

200

(61)

sadece Mersin balığı yumurtası (Havyar)

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

200

(61)

sadece Mersin balığı yumurtası (Havyar)

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

200

(61)

sadece Mersin balığı yumurtası (Havyar)

12.4

Hardal

 

E 104

Kinolin sarısı

10

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

50

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

35

(61)

 

12.6

Soslar

 

E 104

Kinolin sarısı

20

(64)

çeşitli sebze, meyve,ot ve baharat karışımından oluşan acı sos (Hint Turşusu), baharatlı ve hardallı turşu dahil; domates bazlı soslar hariç

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

30

(64)

sadece piccalilli

12.9

Protein ürünleri, kategori 1.8 kapsamında yer alan ürünler hariç

 

E 104

Kinolin sarısı

10

(61)

sadece bitkisel protein bazlı et ve balık analogları

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

20

(61)

sadece bitkisel protein bazlı et ve balık analogları

 

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

10

(61)

sadece bitkisel protein bazlı et ve balık analogları

13.2

Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar / Günlük diyetin tamamı veya bir öğünün yerine geçen kilo kontrol amaçlı diyet gıdalar (günlük diyetin tamamı ya da bir kısmı)

 

E 104

Kinolin sarısı

10

(61)

 

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

10

(61)

 

 

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

10

(61)

 

14.2.3

Elma şarabı ve armut şarabı

 

E 104

Kinolin sarısı

25

(64)

cidre bouché hariç

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

10

(64)

cidre bouché hariç

14.2.4

Meyve şarabı ve made wine

 

E 104

Kinolin sarısı

20

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

1

(61)

 

14.2.7.1

Aromatize şaraplar

 

E 104

Kinolin sarısı

50

(61)

americano ve bitter vino hariç

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

50

(61)

americano ve bitter vino hariç

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

50

(61)

americano ve bitter vino hariç

14.2.7.2

Aromatize şarap bazlı içkiler

 

E 104

Kinolin sarısı

50

(61)

bitter soda, sangria, claria, zurra hariç

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

50

(61)

bitter soda, sangria, claria, zurra hariç

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

50

(61)

bitter soda, sangria, claria, zurra hariç

14.2.7.3

Aromatize şarap bazlı kokteyller

 

E 104

Kinolin sarısı

50

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

50

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

50

(61)

 

14.2.8

Alkolsüz içecekler ile alkollü içkilerin karışımlarını içeren diğer alkollü içkiler ve %15’ ten az alkol içeren distile alkollü içkiler

 

E 104

Kinolin sarısı

180

(61)

sadece %15’ ten az alkol içeren alkollü içkiler

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

100

(61)

sadece %15’ ten az alkol içeren alkollü içkiler

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

170

(61)

sadece %15’ ten az alkol içeren alkollü içkiler

17.2

Sıvı formdaki takviye edici gıdalar

 

E 104

Kinolin sarısı

10

(61)

 

 

E 110

Sunset Yellow FCF / Orange Yellow S

10

(61)

 

 

E 124

Ponceau 4R, Koşineal Red A

10

(61)

 
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət