Ana səhifə

Põhikooli tütarlasteosakonna koori õppekava. Eesmärgid


Yüklə 404.07 Kb.
səhifə4/4
tarix27.06.2016
ölçüsü404.07 Kb.
1   2   3   4

Kontorollivorm


Õppeaasta jooksul võivad õpilased esineda kontsertidel, võtta osa erinevatest konkursidest nii vabariigis kui väljaspool. Õppeaasta lõpus toimub arvestuslik kuulamine või klassikontsert. Lõpuhinnete panemisel võidakse arvestada õpilase esinemisi avatud kontsertidel.
Soovitatav repertuaar

I – IV klassid

C.Kyui „U Katenki-Resvushki”

V. Kalinnikov „Karu”

A.Arenski „Lastelaul”

Vene rahvalaul „Soroka”

E.Vevrik „Kaks kõutsi”

E.Grieg „Lastealaul”

V.Rebikov „Seebimullid”

W.Mozart „Lastemängud”

F.Schubert „Roos väljal”

R.Schumann „Sovenok”

L.Beethoven „Malinovka”

W.Mozart „Väike ketraja"

V - VIII klassid

E.Grieg „Suvelaul”

F.Schubert „Forell”

E.Maskeroni „Part ja moonid”

G.Wekerlane „Menuet Eksode”

A.Gurilev „Sarafantsik”

A.Dargomõškii „Kuusteist aastat”

G.Pergolesi „Oh, miks ma ei ole välu?”

A.aldara "Sebben crudele"

I.Dunajevski „Pepito laul” operetist „Vaba Tuul”

J.Verdi „Oskari laul” operetist „Maskiball”

J.Rossini „Alpi karjapiiga”
Vokaliisid ja harjutused

M.Glinka „Hääle täiustamise harjutused”

J.Concone „Kogutud vokaliisid”

A.Varlamov „Kogutud vokaliisid”

4.11 Orel

Ainekava maht tundides – 105 tn.

Orel on valikule lisaaine.

Lisainstrumendina on oreliõpe kavas 1 akad.tund nädalas (45 min). Üldised eesmärgid kogu õppeperioodi vältel on õpilastele orelimängu õpetamine erinevate harjutuste ning erinevatesse ajastutesse kuuluvate muusikateoste abil. Samuti on oluline esinemispraktika.


I. õppeaasta

Eesmärgid:

 • tutvustada oreliehitust, erinevaid registreid, nende nimesid ja kõla

 • tutvustada õiget istumisasendit orelipingil ja käte hoidu

 • sõrmetehnika tutvustamine ja harjutamine orelimängus

 • pedaaliharjutused pöiale ning lihtsamad pöia ja kanna koosmänguvõtted

 • jalgade ja erinevate käte koosmänguharjutused (jalad vasaku käega, jalad parema käega)

 • jalgade ja mõlema käe koosmänguharjutused

 • heliredelite mängimine pedaaliga rahulikus tempos

Heliredelid pedaaliga: C-duur, G-duur, F-duur, As-duur,

Palad: 1 prelüüd

1 polüfooniline pala barokkmuusikast

1 romantiline pala

1 koraaliprelüüd

Esinemispraktika: min. 2 korda aastasII. õppeaasta

Eesmärgid:

 • korrata esimesel aastal õpitut

 • sõrmetehnika täiustamine – sõrmevahetused, libistamised, legato, non legato, portato

 • pedaaliharjutused pöiale ja kannale, ülevõtmistehnika ühelt jalalt teisele

 • heliredelite „pime” mängimine pedaaliga keskmises tempos

 • erinevate mänguvõtete kasutamine barokkmuusikas ja romantilises muusikas

 • registreerimistehnika alused

 • kaasaegse orelimänguga tutvumine (džäss jm.)

 • esinemispraktika

Heliredelid pedaaliga: B-duur, A-duur, H-duur, E-duur

Palad: 1 prelüüd ja fuuga barokiajastust

1 koraaliprelüüd

2 romantilist pala

1 kaasaegne pala

1 J.S.Bachi teos

Esinemispraktika: min. 3 korda aastas
III. õppeaasta

Eesmärgid:


 • sõrmetehnika täiustamine erinevatel orelitel

 • pedaaliharjutused

 • heliredelite mängimine pedaaliga kiires tempos

 • suuremahulisemate teoste omandamine

 • erinevate mänguvõtete täiustamine barokis ja romantismis

 • esinemispraktika

Heliredelid pedaaliga: D-duur, Es-duur, Des-duur, Fis-duur

Palad: 1 prelüüd ja fuuga barokiajastust (Bach, Buxtehude)

1 koraaliprelüüd (Bach, Kickstat, Walther vm.)

2 romantilist pala

1 kaasaegne pala

Esinemispraktika: min. 4 korda aastas
4.12 Kitarr

Ainekava maht tundides – 105 tn.

Kitarr on valikule lisaaine.

Eesmärgid:


 • asend (loomulik sirge asend, kogu käe ja sõrmede koordineeritud liikumine, positsioonide vaba valdamine ja vibratsiooni oskused);

 • muusika tunnetamis-, kuulamis-, läbielamisoskuse arendamine, armastuse äratamine selle vastu, muusikalistele kujunditele emotsionaalse vastukaja esilekutsumine;

 • tehniliste oskuste arendamine;

 • noodilugemise ja ansamblis mängimise oskuste arendamine;

 • loominguliste oskuste arendamine (valik kuulmise järgi, enda muusika loomine);

 • individuaalne lähenemine õppijatele.

I õppeaasta

Õppesisu

Muusika kuulmise ja muusikalis-kujundliku mõtlemise arendamine. Käte asetus ja asend, sihipäraste mänguliigutuste koordineerimine. Sõrmestuse tähised. Tirando omandamine. Parema käe pöidlaga avatud bassikeeltel mängimine. Noodiharidus ning esimeses ja teises positsioonis noodilugemine. Helikvaliteet ja rütm. Kahekordsete nootide ja akordide esitamine parema käega. Üleminek ühel keelel mängimisele parema käe sõrmede vaheldumisega.

Õppeaasta jooksul tuleb omandada: 5-7 muusikalist heliteost, rahvalaulu, laulu- ja tantsupala; etüüdid ja ansamblid pedagoogiga.Lõppnõudmised:

Kaks erisugust pala

Kontroll-tund

IV veerand


Ligikaudne repertuaari loetelu:

 1. M.Carcassi „Valss” C-duur

 2. А.Ivanov – Kramskoj Prelüüd e-moll

 3. М.Juliani Etüüd C-duur оp. 100 nr 1

 4. F.Carulli Allegretto e-moll

 5. V.Bortjankov Hällilaul e-moll

 6. P.Prints Prelüüd C-duur

 7. Tundmatu 17 saj. autor Aaria

 8. F.Tarrega Etüüd C-duur

 9. P.Prints Unistus

 10. F.Molino Rondo C-duur

 11. D.Fortea Valss a-moll

 12. F.Sor Etüüd C-duur op. 31

II õppeaasta

Õppesisu

Asendi-liigutuste oskuste, toonijuhtimise, rütmi arendamise jätkamine. Muusikalis-kujundliku mõtlemise edasiarendamine. Tirando esitamise kvaliteedile esitatavate nõudmiste suurendamine. Heli dünaamika. Tutvumine griffidega nelja-viie asendi piires. Asendivahetamise ja noodilugemise esialgsete oskuste arendamine. Flažolettide elementaarsed viisid. Valmistumine ansamblimänguks lihtsaimal materjalil. Barre tehnika arendamine.

Õppeaasta jooksul tuleb omandada: 5-7 erisugust heliteost, kaasaarvatud ansamblid ja etüüdid.Lõppnõudmised:

Kaks erisugust pala

Kontroll-tund

IV veerand


Ligikaudne repertuaari loetelu:

 1. N.Paganini Valss

 2. A.Ivanov-Kramskoi Tants

 3. F.Tarrega Etüüd e-moll

 4. A.Gretsaninov Masurka

 5. M.Carcassi Allegretto D-duur

 6. P.Prints Tähtis päev

 7. F.Carulli Largetto

 8. J.Mertz Tšaardaš

 9. P.Prints Tänu

 10. D.Cipoli Menuett d-moll

 11. L.Ivanova Hispaania viis

 12. D.Aguado Etüüd masurka vormis

III õppeaasta

Õppesisu

Õppijate muusikalis-kujundliku mõtlemise ja esinemisoskuste arendamine. Töö rütmi, asendivahetuse ja helikvaliteediga. Sõrmede väleduse arendamisharjutused, tehnikad legato ja barrée. Segatud legato. Ettevalmistus mordenti esitamiseks. Vibratsioonioskuse omandamine. Apoyando võte. Suurvormi õppimise ettevalmistus. Mäng ansamblis.

Õppeaasta jooksul tuleb omandada: 5-7 erisugust heliteost, sealhulgas 1 polüfoonilist pala, 1 suurvormi. ansamblid ja etüüdid erinevas tehnikas. Esimeses asendis kromaatiline helistik.Lõppnõudmised:

Kaks erisugust pala

Kontroll-tund

IV veerand


Ligikaudne repertuaari loetelu:

 1. J.S.Bach Menuett e-moll

 2. F.Carulli Rondo G-duur

 3. F.Tarrega Pisarad

 4. J.S.Bach Menuett G-duur

 5. „Juba udu on langenud”, M.Võssotski töötluses

 6. F.Sor Etüüd a-moll op. 31 nr 20

 7. N.Kost Rondoletto

 8. I.Korneljuk Laul teleseriaalist „Bandiitide Peterburi”

 9. M.Carcassi Etüüd a moll op. 100 nr 11

 10. F.Molino Prelüüd

 11. „Sosnitsa”, M.Aleksandrova töötluses

 12. P.Roch Habaneer


4.13 Saksofon, klarnet

Ainekava maht tundides - 105 tn.

Saksofon, klarnet olevad valikule lisaained.

Peamiseks õppetöö vormiks on tund kui õpetaja individuaalne töö õpilasega. Õppetöö aluseks peab olema individuaalne diferentseeritud lähenemine, mis arvestab õpilase füüsilisi ja intellektuaalseid võimeid. Esimeste õpinguaastate jooksul (I, II õppeaasta) on samaaegselt traditsiooniliste tundide läbiviimise vormidega võimalikud tegevused ka väikestes rühmades (2-3 õpilast), kus tuleb pöörata tähelepanu noodilugemise, ansamblimängu, laadi-, intoneerimise jm oskustele.

Kogu õpiaja vältel tuleb pidevat tähelepanu pöörata huulte asendile ja hingamisele esitamise ajal, täpsele intonatsioonile. Suurt tähtsust omab õppija muusikalises arengus töö kontsertmeistri ja fonogrammiga.

Repertuaariga töötades tuleb püüda saavutada erinevaid esinemise täiuslikkuse tasemeid: avaliku esinemise jaoks, klassis esinemise jaoks, tutvumiseks.


I õppeaasta

Õppesisu:

Õppeaasta ainekavas: mažoorsed helistikud G, F, C (kahes oktaavis), minoorsed helistikud A, E (kahes oktaavis), kolmekõlaline arpedžo aeglases tempos (veerand-, kaheksandiknootidena);

10-12 harjutust ja etüüdi, 8-10 heliteost.

Ligikaudne repertuaar:


 1. S.Rozanov Etüüd nr 38

 2. Vene rahvalaul „Lehmake”

 3. N.Mjaskovskij „Kevadtuju”

 4. S.Rozanov Etüüd nr 19

 5. B.Bartok „Heliteos”

 6. J.Lully „Lauluke”

Lõppnõudmised:

Kaks erisugust heliteost

Kontroll-tund

IV veerand


II õppeaasta

Õppesisu: mažoorsed ja minoorsed helistikud, kolmekõlaline arpedžo tonaalsuses kuni 2 märki kaasa arvatud (mõõduka liikumisega); 10-15 etüüdi; 8-10 heliteost; 2-4 ansamblit.

Süstemaatiline töö õppijatega kergete heliteoste noodilugemisoskuste arendamisel (aeglases tempos).

Ligikaudne repertuaar; 1. P.Tšaikovski „Vana prantsuse laul”

 2. J.Kont „Õhtu”

 3. M.Glinka „Põhjanael”

 4. J.Kont „Tirooli serenaad”

Lõppnõudmised:

Kaks erisugust heliteost

Kontroll-tund

IV veerand

III õppeaasta

Õppesisu: Mažoorsed ja minoorsed helistikud, kolmekõlaline arpedžo kuni 3 märki kaasa arvatud ja kromaatiline helistik; 12-15 etüüdi, 8-12 heliteost, 2-4 ansamblit.

Süstemaatiline töö õppijatega kergete heliteoste noodilugemise ja orkestripartiide lugemise oskuste arendamisel (mõõdukas tempos).

Ligikaudne repertuaar: 1. N.Rimski-Korsakov Marfa aaria ooperist "Tsaari pruut"

 2. C.Gluck „Musette” ooperist „Armida”

 3. K.Saint-Sans „Luik”

 4. A.Arenskij "Valss"

Lõppnõudmised:

Kaks erisugust heliteost

Kontroll-tund

IV veerand


4.14 Digitaalne arranžeerimine (kui lisaaine)

Ainekava maht tundides – 140 tn.


Õppe eesmärgid:

 1. Elementaarsete arranžeerimise oskuste omandamine koos tänapäevaste digitaalsete tehnoloogiate praktilise kasutamisega.

 2. Helirežissööri, tele-ja raadioajakirjanikutööga tutvumine

 3. Heliloome meisterlikkuse saladuste õppimine

 4. Arranžeerija eritehnika omandamine

 5. Muusikalis-teoreetiline ettevalmistus algajale muusikule tänapäevase estraadimuusika eripärades.

 6. Õppija üldise muusikalise ja kultuurse taseme parendamine.

 7. Kuulmisanalüüs. Muusikariistade ja orkestreeringute eristamine kuulmise järgi

 8. Tutvustamine:

  • programmidega Cakewalk Pro Audio 9.0, Sonar 1.0, Cool Edit Pro 2.0, Emagic Login Platinum 5.5.1, Cubase SX.

  • formaatidega Mpeg Layer 3 Pro, Ogg Vorbis, AC-3 (Dolby Digital).

  • helikaartidega Sound Blaster Awe 64 Gold, SB Live 5.1, SB Audigy, SB Extigy.

  • muusikaesitlusprogrammidega Winamp, Windows Media Player, Appolo 37, Jet Audio 5.1.6, Sonique, Cool Player, Soritong.


Õppesisu

Teema 1. Sissejuhatav osa. 4 tundi.

Virtuaalsus (soft). VST. Digital arrangement.Teema 2. Heliteke. 8 tundi.

Kataloog QS 300 (Extended General andmebaas). Ületoonid. Audio Sound.Teema 3. Helikandjate liigid. 8 tundi.

Fl, CD, MD, CD-R, CD-RW. Anatoomia. Skeem.Teema 4. FM, TW süntesaatorid. 12 tundi.

Add-meetod, lainemeetod. Standartne general MIDI.Teema 5. Sample, multisampling. 8 tundi.

Eristamine. Koostisosad. Variandid.Teema 6. Analog Digital Converter (ADC, DAC). 12 tundi.

Heli digitaliseerimine. Krüpteerimine. Kvantimine. Salvestus.Teema 7. MIDI, Interface. 8 tundi.

Instrumentaalne MIDI. MIDI andmete formaat. Standart – Yamaha, Rolland…Teema 8. Muusikalise heliteose vorm. 8 tundi.

Introduction, main, fill, end, loop, groov, pattern.Teema 9. Töötlused. 12 tundi.

Müratasandamine, dünaamilised töötlused, filtratsioon.Teema 10. Efektid. 12 tundi.

Delay, reverb, flanger, chorus, distortion…Teema 11. Helikompressioon. 8 tundi.

Formaadid (Mp3, Ogg Vorbis, AC-3).Teema 12. Sound Blaster. 8 tundi.

Helikaardid. Loomise ajalugu. TootjadTeema 13. Surround (ruumilisus). 8 tundi.

Panoraamesitlus. Formaat 5.1.Surround. Stereobaas. Kvadrofoonia.Teema 14. Muusikaesitlusprogrammid. 8 tundi.

Winamp, Windows Media Player, Appolo 37, Jet Audio 5.1.6, Sonique…Teema 15. Salvestussüsteem. 8 tundi.

CD-key. Autoriõigus. Dekooder. Kaustaloend.Teema 16. Mastering. 8 tundi.

Heliteose andmed. T- Racks 24 (versioon 2.0). Equalizer. Compress. Limiter.


Lõppnõudmised.

Õppekursuse lõpuks teab ja oskab õppija: • vastata arvutihelidega seonduvatele küsimustele.

 • luua digitaalset fonoteeki.

 • reustaureerida helisid vanematelt kandjatelt.

 • valida helikaarti.

 • mõista akustilisi seadmeid

 • paigaldada helisüsteemi PK

 • salvestada muusika ning multimedia CD-sid

saab aru, kuidas on võimalik:

 • säilitada helilõike

 • heliteost harmoniseerida ja arranžeerida

 • valida selleks kõige paremini sobivad helid

 • salvestada vokaalhääli ja “elavaid” muusikariistu

 • töödelda saadud heliribasid erinevate effektidega

 • luua kompositsiooni, saavutada vajalikku dünaamilist, sageduslikku tasakaalu ja väga muljetavaldavat helide eristuvust stereopanoraamis.

 • tegeleda mastering’uga ja valmistada ette albumit salvestamaks seda erinevaile kandjaile

Kasutatavad õppevahendid

 • E. Javkorskihh „Heli personaalarvutil.“ 2004 a.

 • Roman Petelin, Juri Petelin „Cubase SX“ Meisterlikkuse saladused. 2003 a.

 • Roman Petelin, Juri Petelin „Cool Edit Pro 2.0“ Meisterlikkuse saladused. 2003 a.

 • www.piter.com

 • www.vorbis.com

 • www.classic.winamp.com

 • www.frol.ru

 • www.jetaudio.com

 • www.cakewalk.com

 • V.A.Vahromejev „Elementaarne muusikateooria“. 1967 a.

 • S.I.Voskresenskij „Tänapäevased estraadiansamblid“ 1975 a.

 • www.sonique.com

 • www.sorinara.com1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət