Ana səhifə

Põhikooli tütarlasteosakonna koori õppekava. Eesmärgid


Yüklə 404.07 Kb.
səhifə2/4
tarix27.06.2016
ölçüsü404.07 Kb.
1   2   3   4

II õppeaasta

10

Austria muusika.

V.Gljuk, J.Haydn, A.Mozart

11

Klassitsism muusikas.

Sümfooniline looming, instrumentaalne muusika. Viini klassikute stiil.J.Haydn- kontsert klaverile koos orkestriga D-duur (1 osa), Sonaat nr 52, Es-duur (3 osa), jt; A.Mozart – Väike öömuusika, sümfoonia nr 36 С-duur (1 osa), jt;

L.Beethoven „Egmont”, „Fidelio”, sonaadid.12

Pransuse muusika.

J.Lully’st kuni Edith Piafini.F.Couperain, L.Kerubini, G.Bizet, G.Berlioz, M.Ravel, G.Asnavour, E.Piaf – kuuslad šansoonid.

13

Romantism muusikas.

Romantika heliloojate stiil.F.Schubert – Lõputu sümfoonia”, muusikaline moment nr 3 (teos 94), „Ave Maria”, R.Schumann – „Karneval” („Shopain”, „Arlekiin”), F.Shopin – valsid, nokturnid, „Soov”, etüüd c-moll.

F.Liszt – „Pöialpoisside koor”, Metsakohin” – kontsertetüüd; E.Grieg – „Kevad” (teos 31), Sonaat nr 2 viiulile ja klaverile.

M.Glinka, A.Dargomõžskii, A.Skrjabin, S.Rahmaninov, jt.


14

Ungari muusika.

F.Liszt, Ungari rapsoodiad – ungari stiil,

B.Bartok, Z.Kodaja15

Poola muusika.

F.Schopin, S.Monjuško.

16

Itaalia muusika. Instrumentaalne kontsert.

Ülemaailmselt tuntud viiulimeistrid.

Itaalia – kõrgeima laulukultuuri maa.


D.Monteverdi, D.Rossini, A.Vivaldi, A.Korelli, D.Puccini, D.Verdi

17

Impressionism muusikas.

K.Debussy – alusepanija, Kolm sümfoonilist eskiisi „Meri” (seos Monet’ maalidega), „Pilved” – nokturn; M.Ravel – „Hispaania rapsoodia”; „Peegel”, „Peegeldus”, K.Šimanovskii, A.Hatšaturjan.

18

Ameerika muusika.

Spirituaalne, blues, jazz, muusikal.Paul Robson jt. D.Gershwin, F.Lou – „Minu veelev leedi”

L.Bernstein „Westside Story”.Kontrollivorm – iga veerandi lõpus on kokkuvõttev arutelu.


III õppeaasta

Eesti muusika ajalugu.19

Algus – rahvalaul, tants, muusikalised instrumendid.

Rahvuslik muusika etnoansamblite esituses.

20

Harrastuslik koori- ja instrumentaalmuusika. Laulupeod – üldrahvalikud sündmused. Eesti juhtivad dirigendid – laulupidude osalised.

А.Kunileid, F.Sebelmann, M.Lüdig, A.Hermann, G.Ernesaks

21

Esimesed professinoaalsed heliloojad – koorilaulude loojad.

J.Kapell, M.Härma, K.Türnpu,

2220 sajandi alguse eesti muusika eredeimad tegijad.

Eesti ooperi sünd.R.Tobias – oratoorium, А.Tamm – prof. laulja, А.Kapp – organist-virtuoos, sümfonist, M.Lüdig – teosed koorile.

E.Aav


23

Püüe rahvusliku stiili poole koorimuusikas.

М. Saar, K. Kreek

24

G.Ernesaks – kooridirigent ja helilooja.

G.Ernesaks

25


V.Tormis – eredate rahvuslike väljenduslike külgedega helilooja.

V.Tormis „Eesti kalendri laulud”, „Sügisvaated” – tsükkel naiskoorile,

„Ballaad Maarjamaale” - meeskoorile.26

Arvo Pärt – helilooja avangardist.

Arvo Pärt

27Raimo Kangro – optimistliku aktiivse rütmiga muusika looja

Erkki-Sven Tüür – uusima muusikalise keele autorRaimo Kangro – kantaat „Inimene ja...” (1992) jt.

„Reekviem” (1994) jt.28


Populaarne eesti muusika. Valsist svingini (1900-1950) – kujunemisaastad. G. Otsa looming

Artur Rinne – laulja, helilooja Paul Tammeveski. Georg Ots

29


Kuldse ja optimistlikud 60-ndad.

70-90-ndate aastate estraad.U.Naissoo, A.Rjabov, I.Linna, T.Mägi

30

Endine ja praegune estraad ja rokkgrupid
31

Jazz Eestis. Jassifestivalid.
32


Ida-Virumaa kultuurielu – juhtivad kollektiivid, festivalid, konkursid
Kontrollivorm – iga veerandi lõpus on kokkuvõttev arutelu.

Kolmanda õppeaasta lõpus toimub kollokviumi vormis arvestus „Muusikaloo” tähtsaimate teemade kohta.

Hindemisel arvestatakse:

1 - teoreetilisi teadmisi materjalist.

2 - muusika teadmine, oskus eristada stiili, ajastut.

3 - kontsertide külastamist.

Kolmanda õppeaasta koguhinne pannakse kirja ka kooli lõputunnistusse.4.4. Klaveri ainekava

Ainekava maht tundides – 420 tn.


Klaverimängu õpetamise ainekava on seotud teiste muusikalis-teoreetilise tsükli õppeainetega: solfedžo, muusikakirjandus, koor.

Ainekava aluseks on järjepidevuse, individualisatsiooni ja hariduse diferentseerituse põhimõtted.

Kõikide õppeaastate jooksul toimub NKKL-s õppijatele klaverimängu õpetamine järgmistes suundades:


 • tutvumine muusikariistaga;

 • helivõtmise oskuste omandamine:

 • erinevate stiilide ja laadidega heliteoste õppimine;

 • loominguliste oskuste arendamine;

Klaveritunni sisu hulka kuulub:

 • õpperepertuaari omandamine

 • helistike omandamine

 • muusikaliste terminite omandamine

 • noodilugemine

 • ansamblimäng

 • saade

 • vormi lühianalüüs

 • transponeerimine

 • valik kuulmise järgi

Käesoleva ainekava realiseerimise tulemusena kujundatakse ja arendatakse õppija muusikalised võimed. Paljude õppijate puhul leiab muusikariista käsitsemise oskus praktilist rakendust ka peale NKKL lõpetamist.


Eesmärgid ja ülesanded:

 • klaverimängu praktiliste oskuste õpetamine

 • esitustehnika arendamine

 • helivõtmise ja pedaalide kasutamise oskuse omandamine

 • õppijate loominguliste oskuste arendamine

 • muusikalise hariduse ja oskuse, kasutada saadud teadmisi iseseisvas töös heliteosega, arendamine

 • muusikaliste võimete arendamine: rütmitunnetus, muusikaline mälu, ansamblimängu oskustekujundamine

 • oma tegevusele hinnangu andmise õpetamine


I klass

Õppesisu


Tutvumine pianiino ja tiibklaveri eripäraga, nende kõla ja ehitusega, helivõtmise võimalustega.

Muusikalise hariduse alusteadmised.

Asend, käte asend.

Käte ja sõrmede liikumise koordinatsioon, klaviatuuri tunnetus.

Töö õpilase oskusega kuulata ja esitada meloodilist liini non legato, seejärel õppida helipikkust (legato).

Õppeaasta jooksul peavad õppijad omandama 12-16 erinevas vormis ja laadis muusikalist heliteost, kaasaarvatud etüüdid ja ansamblid.

Tutvumine helistikega C-duur, G-duur, akordidega, arpedžoga.

Muusika alane terminoloogia

Kontrollivorm

Lõppnõudmised

IV veerand - 2-3 erisugust pala

Kontsert-arvestus


II klass

Õppesisu


Esimese õppeaasta jooksul saadud oskuste kinnistamine. Õpilase repertuaar peab olema sisult, stiililt, vormilt ja faktuurilt mitmekülgne. Ainekavasse tuleb sisse viia polüfoonia elementidega heliteoseid, teisel poolaastal võib tutvustada sonaatvormi või variatsiooni lihtsamaid vorme.

Positsioonilise järjestikkusega etüüdid, sõrmede allaasetusega, vaheldamisega ja käte ristiasetamisega.

Õppeaasta jooksul peab õpilane omandama vähemalt

8-10 erisuguse vormi ja laadiga muusikalist heliteost:

2 polüfooniat, 4 etüüdi, 4 muusikapala

Helistikud: (2-4 oktaavi) C-duur, a-moll; G-duur, e-moll; F-duur, d-mollMažoor – otse ja lahku liikumisega

Minoor – ainult otse liikumisega (harmooniline ja meloodiline)

Lühikesed arpedžod (3-4 tooni), kolmkõla

Muusika alane terminoloogia

Kontrollivorm

Lõppnõudmised


I veerand – 1- 2 etüüdi

(1 etüüd kindlas õppekavas olevas tehnikas)

Tehnika arvestusII veerand – Diees-helistikud, noodilugemine, muusikaterminite tundmine

1 pala


Kontrolltund
Arvestus

III veerand – Bemoll-helistikud, noodilugemine,

muusikaterminite tundmineTehnika arvestus

Märts


IV veerand – Polüfoonia

1-2 erisugust palaArvestus

MaiIII klass

Õppesisu


Oskuste kinnistamine.

Õppeaasta jooksul peab õpilane omandama vähemalt 12-14 erisuguse vormi ja laadiga muusikalist heliteost: 1-2 polüfooniat, 1-2 suurvormi (sonaati või variatsiooni), 4 pala, 4 etüüdi

Helistikud: (2-4 oktaavi) D-duur, h-moll; A-duur; B-duur; g-moll,

kromaatiline helistik

Muusika alane terminoloogia
Kontrollivorm

Lõppnõudmised


I veerand - 1- 2 etüüdi (1 kindlas tehnikas)

Tehnika arvestus

II veerand – Diees-helistikud, noodilugemine,

muusikaterminite tundmine

1 pala


Kontrolltöö
Arvestus

III veerand – Bemoll-helistikud, noodilugemine,

muusikaterminite tundmineTehnika arvestus

IV veerand - 1 variant - suurvorm või Polüfoonia,

2 erisugust pala (etüüd)

2 variant – Polüfoonia, 1-2 pala


Arvestus


IV klass

Õppesisu


Oskuste kinnistamine.

Õppeaasta jooksul peab õpilane omandama vähemalt 12-16 erisuguse vormi ja laadiga muusikalist heliteost:1. variant - 2 polüfooniat, 1-2 suurvormi, 4-6 muusikapala, 4-6 etüüdi, 2 . variant - 2 polüfooniat, 1 suurvorm, 2-4 pala, 2-4 etüüdi

Etüüdide õppimise osas täiustada akordide, arpedžode esitamise oskuseid. Arvestuse etüüd peab kindlasti olema esitatud selles tehnikas

Helistikud: (2-4 oktaavi) D-duur, h-moll; A-duur, B-duur, g-moll,

pikad arpedžod

Muusika alane terminoloogia
Kontrollivorm

Lõppnõudmised


I veerand - 1-2 etüüdi (1 etüüd kindlas tehnikas)

Tehnika arvestus

II veerand – Diees-helistikud, noodilugemine,

muusikaterminite tundmine

1 pala


Kontrolltund
Arvestus

III veerand - Suurvorm

Bemoll-helistikud, noodilugemine,

muusikaterminite tundmine


Arvestus

Tehnika arvestusIV veerand – Polüfoonia, Pala või etüüd

Arvestus


V klass

Õppesisu


Oskuste kinnistamine.

Õppeaasta jooksul peab õpilane omandama vähemalt 12-14 erisuguse vormi ja laadiga muusikalist heliteost (neist mõned palad tutvumise korras):

Etüüdide õppimise osas tuleb täiustada helistiku võtmisel sõrmede võimalikku väledust.

1. variant - 2 polüfooniat, 1-2 suurvormi, 4-6 pala, 4-6 etüüdi

2. variant - 2 polüfooniat, 1 suurvorm, 2-4 pala, 2-4 etüüdi

Helistikud: kuni 4 märgini + tertsi ja deetsimi helistikud, D-akord

pikkade arpedžodega

Muusika alane terminoloogia

Kontrollivorm

Lõppnõudmised


I veerand - 1-2 etüüdi (1 etüüd kohustuslikus tehnikas)

Tehnika arvestus

II veerand – Diees-helistikud, noodilugemine,

muusikaterminite tundmine

1 pala


Kontrolltund
Arvestus

III veerand – 1.variant - Suurvorm

2.variant - Suurvorm (tutvumine)

Bemoll-helistikud, noodilugemine,

kadentsi väljendite mäng kahe käega

T-D-T, T-S-T marsi, polka rütmis

mažoor)


Arvestus
Kontrolltund
Tehnika arvestus

IV veerand – Polüfoonia, Muusikapala või etüüd

Eksam


VI klass

Õppesisu


Õppeaasta jooksul peab õpilane omandama vähemalt 10-12 erisuguse vormi ja laadiga muusikalist heliteost (neist mõned palad tutvumise korras): 2 polüfooniat, 1-2 suurvormi, 4 muusikapala, 4 etüüdi erinevates tehnikates; helistikud: kuni 5 märki + D7 lühikeste arpedžodena

Muusika alane terminoloogia

Kontrollivorm

Lõppnõudmised


I veerand - 2 etüüdi (1 etüüd vabas tehnikas)

Tehnika arvestus


II veerand – diees-helistikud, noodilugemine,

muusikaterminite tundmine

1 muusikapala


Kontrolltund
Arvestus

III veerand – 1. variant - Suurvorm

2. variant - Suurvorm (tutvustav)

bemoll-helistikud, noodilugemine,

kadentsi väljendite mäng kahe käega

T-D-T; T-S-D; T-D-T-T-S-I64-D-T

marsi, valsi, polka rütmis (mažoor,

minoor), heli transponeerimine tertsi


Arvestus

Kontrolltund

Tehnika arvestus


IV veerand – polüfoonia, muusikapala või etüüd

Arvestus


VII klass

Õppesisu


Õppeaasta jooksul peab õpilane omandama vähemalt 6-8 erisuguse vormi ja laadiga muusikalist heliteost (neist 1-2 ansambliseadet või saadet tutvumiseks): 1 Polüfoonia, 1 suurvorm, 2 erisugust pala, 1-2 etüüdi; helistikud: V klassi õppekava järgi

Muusika alane terminoloogia

Kontrollivorm

Lõppnõudmised


II veerand - eksami eeskava

1. kuulamine

III veerand – eksami eeskava

eksami eeskava2. kuulamine

3. kuulamineIV veerand – 1.variant – polüfoonia, suurvorm,

muusikapala, etüüd

2.variant - Polüfoonia või suurvorm

2 erisugust pala

3.variant - Polüfoonia või suurvorm

1 pala


Eksam


Muusika alase terminoloogia üldnõuded.

Seitsmeaastase klaverimängu kursuse jooksul peavad õppijad omandama peamised muusikaterminid vastavalt ainekavale, samuti kõik õppematerjalis esinevad muud terminid.I klass II klass III klass

piano

pianissimo

Largo

forte

fortissimo

Presto

mezzo piano

aktsent

Vivo

mezzo forte

accelerando

Vivace

crescendo

ritenuto

cantabile

diminuendo

tempo I

sostenuto

legato

simile

leggiero

non legato

Fermaat

scherzando

staccato

dolce

poco a poco

Andante

Allegretto

molto

Moderato

Andantino

Da capo al fine

Lento

Adagio

Melismid

AllegroIV klass V klass VI klass

grave

espressivo

agitato

graziozo

morendo

animato

maestozo

tranguillo

con anima

marcato

con brio

assai

sempre

sonore

appassionato

subito

una corda

tenuto

rallentando

tre corda

rubato

non troppo

tutti

rizoluto

piu mosso

con moto

sopra

meno mosso

ritmico

sotto

pesante

Muusikaline vorm: rondo, variatsioonid, sonaat-allegro, polüfoonia, inventsioon

solosenzacapricciozo

VII klass

Kõigi ainekavas olevate muusikaterminite tundmine.

1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət