Ana səhifə

Pentru clasa a xi-a ÎNVĂŢĂMÂnt profesional de 2 ani pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2: Lucrător în agroturism


Yüklə 0.57 Mb.
səhifə8/8
tarix27.06.2016
ölçüsü0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.

Modulul ,,Gastronomie şi servirepoate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în laboratoare şi în ateliere din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor precizate în unităţile de competenţe menţionate mai sus.

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.

Acestea vizează următoarele aspecte: • aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie;

 • îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;

 • folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competenţelor din modul;

 • însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:

 • Elaborarea de referate interdisciplinare;

 • Exerciţii de documentare;

 • Navigare pe Internet în scopul documentării;

 • Vizionări de materiale video (casete video, CD – uri);

 • Vizite de documentare la agenţii economici;

 • Discuţii.

Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat fiecare dintre rezultatele învăţării.

Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului ,,Gastronomie şi servire, se recomandă următoarele activităţi de învăţare:

- exerciţii de identificare a materiilor prime şi auxiliare, a materialelor de lucru, amaşinilor şi utilajelor, a obiectelor de inventar pentru realizarea mise-en –place-ului

- exerciţii aplicative de realizare a mise-en –place-ului

- activităţi practice:


 • Organizarea spaţiilor de lucru în vederea prelucrării materiilor prime şi obţinerea preparatelor

 • Prelucrarea materiilor prime de origine vegetală în diverse sortimente

 • Prelucrarea materiilor prime de origine animală în diverse sortimente

 • Realizarea gustărilor şi antreurilor

 • Executarea preparatelor culinare complexe, de felul I

 • Obţinerea preparatelor culinare complexe de felul II

 • Prepararea deserturilor

 • Stabilirea calităţii preparatelor executate.

 • Depistarea defectelor preparatelor executate

 • Verificarea periodică a spaţiilor şi produselor depozitate

 • Aranjarea şi decorarea spaţiilor de servire

 • Realizarea mise-en-place-ului

 • Servirea preparatelor culinare şi a băuturilor respectând regulile de protocol.

 • Debarasarea meselor în spaţiile de servire

 • Pregătirea spaţiilor de servire, după debarasare


7. Sugestii cu privire la evaluare
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională.

Evaluarea poate fi:a.În timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării

  • Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice.

  • Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.

  • Va fi realizată pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de evaluare specificat în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.

b.Finală

 • Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:

 1. Fişe de observaţie;

 2. Fişe test;

 3. Fişe de lucru;

 4. Fişe de autoevaluare;

 5. Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme.

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:

 • Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi.

 • Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.

 • Lucrarea practică prin care se evaluează metodele de lucru şi produsul final obţinut

 • Portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile extraşcolare etc.

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru verificarea atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul. O competenţă se va evalua o singură dată.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele tehnice din standardul de pregătire profesională.

8. Bibliografie


1.

G. Berechet, D. Doirilă

Pregătirea preparatelor şi băuturilor destinate turiştilor

Gemma Print, Bucureşti, 2003

2.

C. Florea

Servirea preparatelor şi băuturilor în structurile de primire turistice din mediul rural

Gemma Print, Bucureşti, 2003

3.

R. Nicolesu

Tehnologia Restaurantelor

Editura Inter Bucureşti

4.

E. Dobrescu, S.Stavrositu

Tehnica servirii consumatorilor

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006

5.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Kultur Kontact AustriaGhidul profesorului, Lucrător în agroturism

Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.Bucureşti
1 Pregătirea practică va fi realizată doar de persoane autorizate (ca profesor de legislaţie rutieră – pentru laborator, respectiv ca instructor auto – pentru instruirea practică); cele 70 ore/elev de instruire practică pentru conducerea tractorului şi auto vor fi efectuate prin programarea individuală a elevilor.


2 Criteriile de evaluare sunt stabilite pe baza criteriilor de performanță din standardele de pregătire profesională.

3 Criteriile de evaluare sunt stabilite pe baza criteriilor de performanță din standardele de pregătire profesională.

4 Criteriile de evaluare sunt stabilite pe baza criteriilor de performanță din standardele de pregătire profesională.

5 Criteriile de evaluare sunt stabilite pe baza criteriilor de performanţă din standardele de pregătire profesională.

6 Criteriile de evaluare sunt stabilite pe baza criteriilor de performanță din standardele de pregătire profesională.

7 Criteriile de evaluare sunt stabilite pe baza criteriilor de performanţă din standardele de pregătire profesională.


8 Criteriile de evaluare sunt stabilite pe baza criteriilor de performanţă din standardele de pregătire profesională.

9 Criteriile de evaluare sunt stabilite pe baza criteriilor de performanță din standardele de pregătire profesională.

10 Criteriile de evaluare sunt stabilite pe baza criteriilor de performanță din standardele de pregătire profesională.

1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət