Ana səhifə

Pentru clasa a xi-a ÎNVĂŢĂMÂnt profesional de 2 ani pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2: Lucrător în agroturism


Yüklə 0.57 Mb.
səhifə7/8
tarix27.06.2016
ölçüsü0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.

Modulul Circulaţie rutieră, conducerea tractorului şi auto poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în laboratoare şi în ateliere din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor precizate în unităţile de competenţe menţionate mai sus.

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.

Acestea vizează următoarele aspecte: • aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie;

 • îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;

 • folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competenţelor din modul;

 • însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:

 • Elaborarea de referate interdisciplinare;

 • Exerciţii de documentare;

 • Navigare pe Internet în scopul documentării;

 • Vizionări de materiale video (casete video, CD – uri);

 • Vizite de documentare la agenţii economici;

 • Discuţii.

Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat fiecare dintre rezultatele învăţării.

Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului „Circulaţie rutieră, conducerea tractorului şi auto”, se recomandă următoarele activităţi de învăţare:


  • exerciţii aplicative şi practice de identificare a particularităţilor traficului rutier, a mijloacelor de dirijare, a regulilor de circulaţie, a consecinţelor nerespectării legislaţiei rutiere

  • exerciţii aplicative de comparare a modului de a circula în condiţii normale de trafic şi în condiţii periculoase

  • exerciţii de identificare a stării victimelor unui accident rutier, a stării tehnice a tractorului şi automobilului

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.

Acestea vizează următoarele aspecte: • aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie;

 • îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;

 • folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete;

 • însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:

 • Elaborarea de referate interdisciplinare;

 • Exerciţii de documentare;

 • Navigare pe Internet în scopul documentării;

 • Vizionări de materiale video (casete video, CD – uri);

 • Discuţii.

Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat fiecare dintre rezultatele învăţării.

7. Sugestii cu privire la evaluare
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională.

Evaluarea poate fi:a.În timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării

  • Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice.

  • Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.

  • Va fi realizată pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de evaluare specificat în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.

b.Finală

 • Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:

 • Fişe de observaţie;

 • Fişe test;

 • Fişe de lucru;

 • Fişe de autoevaluare;

 • Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme.

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:

 • Teste de evaluare a cunoştinţelor elaborate conform metodologiei în vigoare privind examenul de conducere auto.

 • Testare practică privind abilităţile în conducerea tractorului şi auto

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru verificarea atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul. O competenţă se va evalua o singură dată.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele tehnice din standardul de pregătire profesională.


8. Bibliografie
Legea circulaţiei - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publiceModulul IX: GASTRONOMIE ŞI SERVIRE


     1. Notă introductivă

ModululGastronomie şi servireface parte din stagiul de pregătire practică - CDL, necesar dobândirii calificării profesionale Lucrător în agroturism, clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, şi are alocat un număr de 150 ore conform planului de învăţământ, din care: • 150 ore – instruire practică

Modulul Gastronomie şi servirereuneşte competenţe din unitatea de competenţe tehnice specializate Operaţii simple de prelucrare a materiilor prime de origine vegetală şi animală din standardul de pregătire de nivel 1, competenţe din unitatea de competenţe tehnice specializate Prelucrarea materiilor prime de origine vegetală şi animală din standardul de pregătire de nivel 2, competenţe din unitatea de competenţe tehnice specializate Gastronomie din standardul de pregătire de nivel 2 şi competenţe din unitatea de competenţe tehnice specializate Servirea preparatelor şi băuturilor din standardul de pregătire de nivel 2, domeniul Agricultură.

     1. Unităţile de competenţe la care se referă modulul
 • OPERAŢII SIMPLE DE PRELUCRARE A MATERIILOR PRIME DE ORIGINE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ

 • PRELUCRAREA MATERIILOR PRIME DE ORIGINE ANIMALĂ ŞI VEGETALĂ

 • GASTRONOMIE

 • SERVIREA PREPARATELOR ŞI BĂUTURILOR


3. Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriilor de evaluare


Modulul: GASTRONOMIE ŞI SERVIRE

Cunoştinţe

Deprinderi

Criterii de evaluare10

Rezultatul învăţării 1: Recunoaşte materiile prime de origine vegetală şi animală

 • Materii prime: vegetale: fructe, legume, făină de grâu, făină de porumb, orez, arpacaş, tărâţe; animale: carne, lapte;

 • Analiză senzorială: aspect, culoare, consistenţă, miros, gust;

 • Identifică materiile prime de origine vegetală şi animală.

 • Analizează senzorial materiile prime de origine vegetală şi animală.

  • Identificarea materiilor prime de origine vegetală şi animală

  • Analizarea senzorială după aspect, gust, culoare, miros, consistenţă a materiilor prime de origine vegetală şi animală

Rezultatul învăţării 2: Organizează spaţiile de lucru în vederea prelucrării materiilor prime de origine vegetală şi animală

 • Mijloace de lucru: cuţite, cuve de spălare, vase de mărimi diferite, strecurătoare fină, site, tocătoare din lemn, palete din lemn, maşini de tocat, pâlnii de umplere, tăvi pentru copt, recipienţi din sticlă, capace, butoaie, mese de lucru, robot de bucătărie, răcitor, maşină de gătit, cuptor, zdrobitor, presă, instalaţii de distilare, separator centrifugal, afumătoare.

 • Pregătirea spaţiilor de lucru: bucătărie, lăptărie, carmangerie, magazie. Ordinea şi curăţenia locului de muncă, ordonarea mijloacelor de lucru, principii ergonomice;

 • Identifică mijloacele de lucru în vederea prelucrării materiilor prime de origine vegetală şi animală

 • Pregăteşte spaţiul de lucru adecvat prelucrării.

 • Aplică normele specifice pentru securitate şi sănătate în muncă

   • Indicarea spaţiilor ce vor fi amenajate

   • Identificarea mijloacelor de luru necesareamenajării

   • Pregătirea spaţiului de lucru în vederea prelucrării materiilor prime

Rezultatul învăţării 3: Prelucrează materiile prime de origine vegetală în diverse sortimente

 • Materii prime: pentru conserve din fructe şi legume: fructe, legume; pentru pâine: făină de grâu, apă, drojdie, sare; pentru băuturi alcoolice: struguri, fructe;

 • Materii auxiliare: pentru conserve din fructe şi legume: zahăr, sare, condimente, soluţie de acid acetic; pentru pâine: seminţe de mac, de susan; pentru băuturi alcoolice: SO2

 • Conserve din fructe: compoturi, gemuri, dulceţuri

 • Conserve din legume: suc de roşii, zacuscă, varză şi gogonele murate, gogoşari şi castraveţi acrii

 • Sortimente de pâine:după tipul făinii (albă şi neagră), după modul de coacere (pe vatră, în tavă)

 • Băuturi alcoolice: vin, ţuică (palincă)

 • Norme de securitate şi sănătate în muncă: specifice prelucrării materiilor prime de origine vegetală

  • Obţine conserve din fructe şi legume prin prelucrarea materiilor prime şi auxiliare.

  • Prepară sortimente de pâine prin prelucrarea materiilor prime şi auxiliare

  • Obţine diverse sortimente de băuturi alcoolice
  • Identificarea materiilor prime şi auxiliare necesare obţinerii diferitelor sortimente de produse.

  • Obţinerea conservelor din fructe şi legume prin prelucrarea materiilor prime şi auxiliare.

  • Prepararea sortimentelor de pâine prin prelucrarea materiilor prime şi auxiliare.

  • Aplicarea normelor specifice pentru securitate şi sănătate în muncă

Rezultatul învăţării 4: Prelucrează materiile prime de origine animală în diverse sortimente

 • Materii prime: pentru produse lactate: lapte (de vacă, de capră, de oaie, de bivoliţă), pentru preparate din carne: carne de porc, vită, oaie, capră, slănină, organe, membrane naturale, orez

 • Materii auxiliare: pentru produse lactate: cheag ; pentru preparate din carne: sare, condimente

 • Produse obţinute prin prelucrare: smântână, lapte bătut, brânză proaspătă, caş ( dulce, sărat, afumat), cârnaţi, leberwuşti, caltaboşi, tobă, costiţă, slănină şi jambon afumat

 • Norme de securitate şi sănătate în muncă: specifice prelucrării materiilor prime de origine animală

  • Obţine produse lactate prin prelucrarea materiilor prime şi auxiliare

  • Realizează preparate din carne prin prelucrarea materiilor prime şi auxiliare

  • Aplică normele specifice pentru securitatea şi sănătatea in muncă

  • Identificarea materiilor prime şi a celor auxiliare necesare obţinerii produselor lactate şi a preparatelor din carne

  • Obţinerea produselor lactate prin prelucrarea materiilor prime şi auxiliare, respactând normele specifice de securitatea muncii

  • Realizarea preparatelor din carne prin prelucrarea materiilor prime şi auxiliare, respactând normele specifice de securitatea muncii
Rezultatul învăţării 5: Asigură condiţii corespunzătoare de depozitare a produselor obţinute

 • Spaţii de depozitare: magazii, pivniţe, beci, cămară, frigider

 • Condiţii de depozitare: pregătirea: curăţire, aerisire, igienizare, parametrii ( temperatură, umiditate, durată)

 • Verificarea spaţiilor: inspectarea periodică a stării de igienă a depozitului

 • Verificarea produselor: examinare senzorială (culoare, aspect, miros, gust), îndepărtarea produselor necorespunzătoare

 • Norme de securitate şi sănătate în muncă: specifice pregătirii spaţiilor pentru asigurarea condiţiilor de depozitare

  • Execută pregătirea spaţiilor pentru asigurarea condiţiilor de depozitare a produselor

  • Verifică periodic spaţiile şi produsele depozitate.

  • Aplică normele specifice securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Identificarea spaţiilor corespunzătoare depozitării produselor obţinute.

  • Pregătirea spaţiilor pentru asigurarea condiţiilor de depozitare a produselor

  • Respectarea normelor specifice de securitate şi sănătate în muncă

 • Efectuarea verificării spaţiilor şi produselor depozitate.
Rezultatul învăţării 6: Realizează gustări şi antreuri

- calde: chifteluţe, crochete

 • Antreuri : - reci: piftie de pasăre

- calde:pizza, spaghete milaneze

 • Analiza calităţii produselor: analiză senzorială (aspect, culoare, consistenţă, miros, gust); defecte:de culoare, de consistenţă, de gust şi miros, cauze, remedieri

 • Condiţii de depozitare: pregătirea: curăţire, aerisire, igienizare, parametrii ( temperatură, umiditate, durată)

 • Verificarea: spaţiilor (inspectarea periodică a stării de igienă a depozitului) şi produselor: examinare senzorială (culoare, aspect, miros, gust), îndepărtarea produselor necorespunzătoare

 • Norme de securitate şi sănătate în muncă: specifice pregătirii spaţiilor pentru asigurarea condiţiilor de depozitare

  • Prepară gustări.

  • Prepară antreuri.

  • Verifică periodic spaţiile şi produsele depozitate.

  • Aplică normele specifice securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Clasificarea gustărilor şi antreurilor după modul de obţinere.

 • Prepararea gustărilor şi antreurilor, cu respectarea normelor specifice de securitatea muncii

 • Efectuarea verificării spaţiilor şi produselor
Rezultatul învăţării 7: Execută preparate culinare complexe, de felul I şi II

 • Preparate culinare de felul I: salate combinate(salată orientală, salată a la rousse, salată de boeuf, salată de ţelină cu mere, salată de vinete cu maioneză), preparate din peşte (rasol, saramură, plachie), preparate lichide (supe: cu găluşte, de roşii cu orez, de cartofi; supe-cremă:de cartofi, de carne de pui; ciorbe: ţărănească cu carne de vită, de burtă, de potroace; borşuri: de perişoare, cu carne de miel

 • Preparate complexe de felul II:

-Preparate din legume:iahnie de fasole, ghiveci de legume, roşii umplute cu orez, ciuperci cu smântână

-Preparate din carne cu legume sau crupe: mazăre cu carne de vită, varză cu ciolan de porc, stufat de miel, ostropel din carne de pui, pilaf cu carne de pasăre

-Preparate din carne tocată. chifteluţe cu sos, ardei umpluţi, sarmale în foi, musaca de cartofi, pârjoale, mititei

-Fripturi: pui la frigare, muşchi de porc la grătar, pui la tavă, şniţel pane

-Salate: de roşii şi castraveţi, da varză, de salată verde, de ardei copţi

-Garnituri:din cartofi (natur, piure, prăjiţi), soteuri din legume, pilaf, mămăliguţă • Analiza calităţii preparatelor obţinute: analiză senzorială (aspect, culoare, consistenţă, miros, gust), defecte:de culoare, de consistenţă, de gust şi miros, cauze, remedieri

 • Norme de securitate şi sănătate în muncă: specifice prelucrării primare şi termice a materiilor prime

  • Obţine preparate de felul I şi II

  • Stabilileşte calitatea preparatelor executate.

  • Respectă normele specifice securităţii şi sănătăţii în muncă la realizarea preparatelor
 • Indicarea preparatelor de felul I şi II

 • Executarea operaţiilor de obţinere a preparatelor de felul I şi II, cu respectarea normele specifice de securitatea muncii

 • Efectuarea verificării preparatelor executate
Rezultatul învăţării 8: Prepară deserturi.

 • Dulciuri: crema de zahăr ars, papanaşi, găluşte cu prune, colţunaşi cu brânză de vaci, salată de fructe

 • Preparate: cozonac, pască, colac, plăcinte, brânzoaice

 • Analiza calităţii preparatelor obţinute: analiză senzorială (aspect, culoare, consistenţă, miros, gust), defecte:de culoare, de consistenţă, de gust şi miros, cauze, remedieri
  • Pregăteşte dulciuri complexe de bucătărie.

  • Obţine preparate tradiţionale de patiserie.

  • Stabileşte calitatea preparatelor executate.

  • Depistează defectele preparatelor executate.

  • Respectă normele specifice securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Specificarea dulciurilor complexe de bucătărie şi a preparatelor tradiţionale de patiserie

  • Obţinerea dulciurilor de bucătătrie şi a preparatelor tradiţionale de patiserie, respactând normele specifice de securitatea muncii

 • Analizează calitatea preparatelor executate.

Rezultatul învăţării 9: Întocmeşte meniuri pentru diferite tipuri de mese şi diete.

 • Criterii de întocmire a meniurilor: tipuri de mese, vârstă, efort, sezon, stare de sănătate

 • Tipuri de mese:mic dejun, dejun, cină, mese festive

 • Diete: lactovegetariană, pentru diferite boli (diabet, obezitate, cardiovasculare, hepatice)

  • Caracterizează meniurile pentru diferite tipuri de mese şi diete

  • Aplică criteriilor de întocmire a meniurilor.

  • Întocmeşte meniuri pentru diferite tipuri de mese şi diete
  • Indicarea tipurilor de meniuri

  • Aplicarea criteriilor de întocmire a meniurilor în vederea realizării de meniuri pentru diferite tipuri de mese şi diete

Rezultatul învăţării 10: Aranjează şi decorează spaţiile de servire.

 • Aranjarea spaţiilor de servire: modalităţi de dispunere a meselor, scaunelor, bănci, dulapuri

 • Decorarea spaţiilor de servire: elemente decorative pentru pereţi, podea, mese,obiecte pentru decorare: din lemn şi ceramică, ţesături specifice zonei

 • Norme de securitate şi sănătate în muncă: specifice aranjării şi decorării spaţiilor

  • Alege obiectele decorative specifice zonei

  • Aranjează mobilierul în spaţiile de servire

  • Decorează spaţiile de servire.
  • Amenajarea spaţiilor de servire prin dispunerea mobilierului în diverse moduri

  • Identificarea obiectelor decorative specifice zonei

  • Decorarea spaţiilor de servire cu obiecte şi elemente decorative

Rezultatul învăţării 11: Serveşte preparatele culinare şi băuturile

 • Obiecte: farfurii, tacâmuri, pahare, olivieră, coşuri de pâine, tăvi, platouri, boluri, ceşti, scrumiere, feţe de masă, naproane, şervete

 • Mise-en-place:aranjarea mesei pentru mic dejun, dejun, cină, mese festive

 • Servirea preparatelor: porţionate la farfurie, la platou, la bol, respectând regulile de protocol

 • Servirea băuturilor:alcoolice, nealcoolice, calde sau reci

 • Norme de securitate şi sănătate în muncă: specifice servirii preparatelor şi băuturilor  • Realizează mise-en-place-ul

  • Serveşte preparatele culinare respectând regulile de protocol

  • Serveşte băuturile respactând regulile de protocol

  • Aplică normele de igienă, securitate şi sănătate în muncă la servirea preparatelor şi băuturilor
  • Identificarea obiectelor de inventar necesare realizării mise-en-place-ului.

  • Servirea preparatelor culinare respectând regulile de protocol.

  • Servirea băuturilor, respectând regulile de protocol

 • Respectarea normelor de igienă, securitate şi sănătate în muncă
Rezultatul învăţării 12: Debarasează mesele în spaţiile de servire

 • Obiecte debarasate: farfurii, tacâmuri, pahare, oliviere, coşuri de pâine, tăvi, platouri, boluri, ceşti, scrumiere, feţe de masă, naproane, şervete

 • Operaţii de pregătire a spaţiilor după debarasare: măturare, aerisire, schimbarea feţelor de masă, naproanelor, şervetelor

 • Norme de securitate şi sănătate în muncă: specifice debarasării şi pregătirii spaţiilor după debarasare

  • Ridică de pe mese a obiectele de inventar utilizate la servire respectând regulile de protocol

  • Pregăteşte spaţiile de servire, după debarasare.

  • Aplică normele de igienă, securitate, sănătate în muncă
  • Indicarea obiectelor ce vor fi debarasate

  • Ridicarea de pe mese a obiectelor de inventar utilizate la servire respectând regulile de protocol

  • Pregătirea spaţiilor de servire, după debarasare.

4. Conţinutul formării
Se recomandă următoarea ordine de parcurgere a modulului:
I. PRELUCRAREA MATERIILOR PRIME DE ORIGINE ANIMALĂ ŞI VEGETALĂ

1. Mijloace de prelucrare a materiilor prime;

2. Tehnica organizării spaţiului de lucru;

3. Norme specifice de organizare a spaţiilor de lucru în vederea prelucrării materiilor prime;

4. Materii prime şi auxiliare de origine vegetală necesare obţinerii diferitelor sortimente de produse;

5. Norme specifice prelucrării materiilor prime şi auxiliare;

6. Tehnologia obţinerii conservelor din fructe (compoturi, gemuri, dulceţuri);

7. Tehnologia obţinerii conservelor din legume (suc de roşii, zacuscă, varză şi gogonele murate, gogoşari şi castraveţi acrii);

8. Tehnologia obţinerii pâinii (pe vatră şi în tavă);

9. Tehnologia de obţinere a vinului din struguri albi şi roşii;

10. Tehnologia de obţinere a băuturilor alcoolice distilate (ţuică, palincă);

11. Materii prime şi auxiliare de origine animală necesare obţinerii diferitelor sortimente de produse;

12. Norme specifice prelucrării materiilor prime şi auxiliare;

13. Tehnologii de obţinere a produselor lactate (smântână, lapte bătut, brânză proaspătă, caş

dulce, sărat şi afumat);

14. Tehnologii de obţinere a preparatelor din carne (cârnaţi, leberwuşti, caltaboşi, tobă, costiţă, slănină, jambon afumat);

15. Spaţii de depozitare a produselor;

16. Condiţii pentru depozitarea produselor;

17. Modalităţi de control periodic a spaţiilor şi produselor depozitate;

18. Norme specifice asigurării condiţiilor de depozitare a produselor;


II. GASTRONOMIE

 1. Norme specifice prelucrării primare şi termice a materiilor prime;

 2. Gustări reci şi calde;

 3. Antreuri reci şi calde;

 4. Analiza senzorială a gustărilor şi antreurilor; Defecte ale gustărilor şi antreurilor;

 5. Salate combinate servite ca fel I;

 6. Preparate din peşte servite ca fel I;

 7. Preparate lichide;

 8. Analiza senzorială a preparatelor de fel I; Defecte ale preparatelor servite ca fel I;

 9. Preparate de bază din legume;

 10. Preparate din carne cu legume sau crupe;

 11. Preparate din carne tocată;

 12. Fripturi;

 13. Salate şi garnituri ce însoţesc fripturile;

 14. Analiza senzorială a preparatelor de fel II; Defecte ale preparatelor servite ca fel II;

 15. Dulciuri de bucătărie;

 16. Preparate de patiserie;

 17. Analiza senzorială a deserturilor; Defecte ale deserturilor;

 18. Criterii de întocmire a meniurilor;

 19. Tehnica întocmirii meniurilor pentru diferite tipuri de mese;

 20. Tehnica întocmirii meniurilor pentru diferite diete.


III. SERVIREA PREPARATELOR ŞI BĂUTURILOR

 1. Norme specifice de igienă şi protecţia muncii;

 2. Obiecte decorative ale spaţiilor de servire;

 3. Modalităţi de aranjare a mobilierul în spaţiile de servire;

 4. Modalităţi de decorare a spaţiilor de servire;

 5. Obiecte de inventar;

 6. Tehnica aranjării mise-en-place-ului;

 7. Sisteme de servire a preparatelor;

 8. Tehnica servirii băuturilor alcoolice şi nealcoolice;

 9. Tehnica debarasării obiectelor de inventar folosite la servire;

 10. Operaţii de pregătire a spaţiilor de servire după debarasare;


Conţinurile formării cuprind teme care pot fi abordate practic prin desfăşurarea de lucrări de laborator şi de instruire practică.
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului

Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse materiale minime: • Materii prime: vegetale (fructe, legume, făină de grâu, făină de porumb, orez, arpacaş,

tărâţe) şi animale (carne, lapte) ;

 • Mijloace de lucru: cuţite, cuve de spălare, vase de mărimi diferite, strecurătoare fină, site, tocătoare din lemn, palete din lemn, maşini de tocat, pâlnii de umplere, tăvi pentru copt, recipienţi din sticlă, capace, butoaie, mese de lucru, robot de bucătărie, răcitor, maşină de gătit, cuptor, frigider , cuptor cu microunde, zdrobitor, presă, instalaţii de distilare, separator centrifugal, afumătoare, site, ciururi, cuve de spălare, mese de sortare ( făină, mălai, orez, arpacaş, legume, fructe);

 • Spaţii: bucătărie, lăptărie, carmangerie, magazie;

 • Obiecte pentru mise-en –place: mese, scaune, farfurii, tacâmuri, pahare, olivieră, coşuri de pâine, tăvi, platouri, boluri, ceşti, scrumiere, feţe de masă, naproane, şervete

 • Obiecte decorative: din lemn şi ceramică, ţesături specifice zonei, elemente decorative pentru pereţi, podea, mese

 • Materiale şi ustensile pentru igienizarea ustensilelor şi utilajelor: sodă calcinată, fosfat trisodic, acizi organici, săpunuri, detergenţi, dezinfectanţi (pe bază de clor), perii, bureţi, furtun, lavete;

 • Materiale pentru igiena şi sănătatea în muncă: halate, şorţuri, cizme, mănuşi, materiale pentru igiană, dezinfectanţi


6. Sugestii metodologice
Conţinuturile programei modulului ,,Gastronomie şi servire” trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət