Ana səhifə

Pentru clasa a xi-a ÎNVĂŢĂMÂnt profesional de 2 ani pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2: Lucrător în agroturism


Yüklə 0.57 Mb.
səhifə2/8
tarix27.06.2016
ölçüsü0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


Modulul I: TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR AGRICOLE


1. Notă introductivă
Modulul „Tehnologia de cultivare a plantelor agricole” face parte din pregătirea practică necesară dobândirii calificării profesionale Lucrător în agroturism, clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, şi are alocat un număr de 140 ore conform planului de învăţământ, din care:

Modulul vizează dobândirea de competențe specifice calificării Lucrător în agroturism în perspectiva folosirii tuturor achizițiilor în practicarea acestei calificări și în continuarea pregătirii profesionale.

Modulul Tehnologia de cultivare a plantelor agricolereuneşte competenţe din unitatea de competenţe tehnice specializate Cultura plantelor de câmp din standardul de pregătire de nivel 2 şi competenţe din unitatea de competenţe tehnice specializate Cultura plantelor horticole în gospodăria agroturistică din standardul de pregătire de nivel 1, domeniul Agricultură.2. Unităţile de competenţe la care se referă modulul


 • CULTURA PLANTELOR DE CÂMP

 • CULTURA PLANTELOR HORTICOLE ÎN GOSPODĂRIA AGROTURISTICĂ
 1. Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriilor de evaluareModulul: Tehnologia de cultivare a plantelor agricole

Cunoştinţe

Deprinderi

Criterii de evaluare2

Rezultatul învăţării 1: Identifică speciile plantelor de câmp

 • Grupe de plante de câmp după particularităţile tehnologice:

- cereale, leguminoase pentru boabe;

- oleaginoase, rădăcinoase şi tuberculifere;

- plante furajere.


 • Particularităţile morfologice: după: rădăcină, tulpină, frunză, floare, fruct, MMB şi MH.

 • Particularităţile biologice pe faze de vegetaţie:

- cereale: germinarea, răsărirea, înrădăcinarea, înfrăţirea, formarea paiului, apariţia influorescenţei, înflorirea, formarea şi coacerea boabelor

- oleaginoase: germinarea, răsărirea, formarea tulpinii, înflorirea, formarea fructelor;

- leguminoase pentru boabe: germinarea, răsărirea, faze de cotiledoane, îmbobocire, înflorire, formarea boabelor;

- tuberculifere: răsărirea, formarea stolonilor, formarea tulpinii subterane (tuberculi), formarea tulpinii aeriene, formarea florilor şi a fructelor;

- rădăcinoase: germinaţia, faza de cotiledoane, faza de formare a rozetei de frunze, faza de creştere a rădăcinii în lungime, faza de îngroşare a rădăcinii şi faza de acumulare a zahărului.


 • Cerinţe faţă de climă şi sol: de temperatură, de umiditate, de sol (textura, structura, Ph-ul)

 • Recunoaşte grupe de plante de câmp după particularităţile tehnologice;

 • Recunoaşte grupe de plante de câmp după particularităţile morfologice;

 • Recunoaşte grupe de plante după particularităţile biologice pe faze de vegetaţie şi cerinţele faţă de climă şi sol.


 • Clasificarea speciilor de plante de câmp pe grupe, după particularităţile tehnologice,

 • Recunoaşterea speciilor de plante după particularităţile morfologice şi biologice,

 • Precizarea cerinţelor plantelor de câmp faţă de climă şi sol.
Rezultatul învăţării 2: Înfiinţează culturile de câmp

 • Maşini şi utilaje: tractorul în agregat cu: grape cu discuri, tăvălugi, freze, combinatoare, semănători pentru semănat în rânduri dese şi în rânduri depărtate, maşini de plantat cartofi

 • Proba semănătorii

- la semănătorile de semănat cereale păioase

- la semănătorile de semănat plante prăşitoare • Soiuri şi hibrizi omologaţi a se cultiva din speciile plantelor de cămp: cereale, leguminoase pentru boabe, oleaginoase, rădăcinoase şi tuberculifere, plante furajere

 • Operaţii de pregătire a seminţei şi materialului de plantat: uscarea, curăţirea, sortarea, tratarea, ambalarea, etichetarea

 • Metode de înfiinţare a culturilor de câmp: prin semănat: în rânduri dese, în rânduri depărtate prin plantat

 • Epoca de semănat:

 • primăvara

 • toamna

 • Norme norme de securitate şi sănătate în muncă specifice lucrărilor specifice de înfiinţare a culturilor de camp

 • Recunoaşte maşinile pentru pregătirea solului, semănat, plantat.

 • Pregăteşte seminţele şi a materialul de plantat

 • Efectuează proba semănătorii

 • Recunoaşte soiuri şi hibrizi omologaţi a se cultiva

 • Execută lucrările de semănat şi de plantat

 • Precizează epoca de semănat

 • Aplică norme de securitate şi sănătate în munciă specifice lucrărilor de înfiinţare a culturilor de câmp • Identificarea utilajelor agricole folosite la înfiinţarea culturilor de câmp

 • Pregătirea seminţei şi a materialului de plantat

 • Efectuarea lucrărilor de semănat şi de plantat

 • Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă specifice lucrărilor de înfiinţare a culturilor de câmp
Rezultatul învăţării 3: Efectuează lucrări de îngrijire la culturile de câmp

 • Maşini şi utilaje folosite în protecţia plantelor: maşini şi utilaje folosite în combaterea buruienilor, bolilor şi dăunătorilor, tractoare, cultivatoare, echipamente de fertilizare

 • Metode de combatere a buruienilor: mecanice, manuale, chimice

 • Metode de combatere a bolilor şi dăunătorilor: agrotehnice, chimice, biologice

 • Epoca de aplicare a erbicidelor: preemergent, postemergent

 • Epoca de aplicare a insecticidelor şi fungicidelor: înainte de semănat şi în perioada de vegetaţie

 • Metode de verificare a stării de vegetaţie: metoda monoliţilor

 • Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice lucrărilor de îngrijire a culturilor de câmp

 • Pregăteşte utilajele agricole folosite la lucrările de combatere a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor

 • Efectuează lucrările de combatere a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor din culturile de câmp şi de verificare a stării de vegetaţie

 • Aplică metodele de combatere a bolilor şi dăunătorilor

 • Aplică normele de securitate şi sănătate în muncă specifice lucrărilor de îngrijire a culturilor de câmp

 • Verificarea gradului de îmburuienare, de infestare cu boli şi dăunători a plantelor de câmp şi a stării de vegetaţie a plantelor

 • Pregătirea utilajelor agricole folosite la lucrările de combatere a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor

 • Efectuarea lucrărilor de combatere a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor din culturile de câmp şi de verificare a stării de vegetaţie

 • Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă specifice lucrărilor de îngrijire a culturilor de câmp
Rezultatul învăţării 4: Recoltează şi depozitează producţia culturilor de câmp

 • Maşini şi utilaje: combine, tractoare, maşini de recoltat, remorci, cântare, vermorel, motocositoare, grebla pentru fân creştere naturală şi artificială a puilor;

 • Metode de evaluare:

 • pentru culturile semănate înrânduri dese;

 • pentru culturile semănate în rânduri depărtate

 • Metode de recoltare: manuală, mecanizat, semimecanizat

 • Epoca de recoltare: maturitate tehnologică

 • Operaţii de pregătire a spaţiilor de depozitare: reparaţii, dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare

 • Metode de depozitare: vrac, saci

 • Condiţii de depozitare: temperatură, umiditate, grosimea stratului de seminţe, mărimea lotului de seminţe

 • Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice lucrărilor de recoltare şi depozitare a culturilor de câmp

 • Efectuează lucrările de evaluare a producţiei culturilor de câmp

 • Efectuează lucrările de recoltat

 • Execută operaţiile de pregătire a spaţiilor de depozitare a producţiei plantelor de câmp

 • Precizează condiţiile de depozitare

 • Aplică norme de securitate şi sănătate în muncă specifice lucrărilor de recoltare şi depozitare a culturilor de câmp

.


 • Identificarea utilajelor pentru recoltarea produselor culturilor de câmp

 • Efectuarea lucrărilor de evaluare a producţiei culturilor de câmp

 • Pregătirea spaţiilor de depozitare a produselor culturilor de câmp

 • Efectuarea lucrărilor de recoltat

 • Depozitarea producţiei plantelor de câmp

 • Respectarea normelor de securitate şi

sănătate în muncă specifice lucrărilor de recoltare şi depozitare a culturilor de câmp


Rezultatul învăţării 5: Descrie speciile horticole: pomi fructiferi, viţă de vie, legume, flori de grădină

 • Specii de plante horticole:

 • pomi fructiferi: mărul, părul, prunul, cireş, vişin, cais, piersic.

 • viţa de vie: soiuri pentru vinuri roşii, soiuri pentru vinuri albe, soiuri de masă

 • legume: solano - fructoase, bostănoase, rădăcinoase, păstăioase, bulboase, verdeţuri

 • flori: anuale, bienale, perene.

 • Particularităţi biologice: rădăcina, tulpina, frunza, floarea, fructul, seminţele, la pomii fructiferi, viţa de vie, legume, flori.

 • Factori de mediu: căldură, lumină, apă, sol.

 • Recunoaşte speciile horticole după particularităţile biologice;

 • Diferenţiază speciile horticole prin analiza factorilor de mediu;

 • Identificarea speciilor de plante horticole, prin particularităţile biologice.

 • Caracterizarea speciilor de plante horticole, prin analiza factorilor de mediu.

Rezultatul învăţării 6: Produce material săditor legumicol şi floricol

 • Amestecuri de pământ: mraniţă, turbă, pământ de frunze, pământ de gradină, nisip.

 • Operaţii de preparare: stabilirea proporţiilor, omogenizarea, cernerea, dezinfecţia.

 • Lucrarea de semănat: aşezarea pământului în lădiţe, tasarea solului.

 • Metode: prin împrăştiere, în rânduri.

 • Lucrări de îngrijire: udat, plivit buruieni, repicat.

 • Pregăteşte amestecul de pămănt.

 • Pregăteşte terenul pentru plantat şi semănat

 • Efectuează lucrarea de plantat şi semănat a speciilor legumicole

 • Execută lucrările de îngrijire speciilor legumicole;
 • Efectuarea amestecului de pământ pentru producerea de răsaduri prin operaţii de preparare.

 • Execuţia lucrării de semănat prin metode specifice speciilor de legume şi flori.

 • Efectuarea lucrărilor de îngrijire aplicate semănăturilor;

Rezultatul învăţării 7: Realizează material săditor pomicol şi viticol

 • Metode: prin semănat direct la speciile pomicole, prin butăşire la viţa de vie şi pomii fructiferi.

 • Material săditor: seminţe, butaşi.

 • Operaţii: efectuarea de butaşi la pomii fructiferi şi viţa de vie, semănatul la speciile pomicole, plantarea butaşilor înrădăcinaţi.

 • Aplică metodele de producere a materialului săditor pomicol şi viticol,

 • Execută operaţii de obţinere a butaşilor la pomii fructiferi si vita de vie,

 • Execută semănatul speciilor pomicole,

 • Execută plantarea butaşilor înrădăcinaţi

 • Descrierea metodelor de producere a materialului săditor pomicol şi viticol

 • Execuţia operaţiei de obţinere a butaşilor la pomii fructiferi si vita de vie
Rezultatul învăţării 8: Efectuează lucrări de întreţinere cu caracter general la speciile horticole

 • Lucrările de întreţinere: afânat, plivit buruieni, udat, fertilizat.

 • Operaţii specifice: săpare, mărunţire, distrugerea buruienilor, udare, administrarea de îngrăşăminte.

 • Lucrări de îngrijire: susţinere, tăieri la pomi si vita de vie, stropiri

 • Execută lucrări de întreţinere a solului,

 • Efectuează lucrări de îngrijire a plantelor horticole,


 • Execuţia lucrărilor de întreţinere a solului prin operaţii specifice.

 • Efectuarea lucrărilor de îngrijire la speciile horticole.Rezultatul învăţării 9: Execută recoltarea produselor horticole

 • Operaţii de recoltare: manuale, cu ajutorul ustensilelor.

 • Sortarea: separarea produselor pe calităţi

 • Operaţii: aşezarea in lădiţe, transport.

 • Depozitarea: pivniţe, beciuri.

 • Efectuează operaţiile de recoltat şi sortare a produselor horticole

 • Execută operaţiile de depozitare a produselor horticole,

 • Efectuarea operaţiei de recoltat a fructelor si legumelor si sortarea acestora pe calităţi.

 • Executarea operaţiei de depozitare a fructelor si legumelor.

4. Conţinutul formării
Se recomandă următoarea ordine de parcurgere a modulului:
1. TEHNOLOGII DE CULTIVARE A PLANTELOR

1.1. Speciile plantelor de câmp grupate după particularităţile:

- tehnologice

- morfologice

- biologice1.2. Particularităţile morfologice ale plantelor de câmp (rădăcină, tulpină, frunze, fructe, seminţe)

1.3. Particularităţile biologice ale plantelor de câmp pe faze de vegetaţie:

- cereale (germinarea, răsărirea, înrădăcinarea, înfrăţirea, formarea paiului, apariţia inflorescenţei, înflorirea, formarea şi coacerea boabelor)

- leguminoase pentru boabe (germinarea, răsărirea, faze de cotiledoane, îmbobocirea, înflorirea, formarea boabelor)

- oleaginoase (germinarea, răsărirea, formarea tulpinii, înflorirea, formarea fructelor)

- tuberculifere (răsărirea, formarea stolonilor, formarea tulpinii subterane, formarea tulpinii aeriene, formarea florilor şi a fructelor)

- rădăcinoase (germinarea, faza de cotiledoane, faza de formare a rozetei de frunze, faza de creştere a rădăcinii în lungime, faza de îngroşare a rădăcinii în lungime şi faza de acumulare a zahărului)

- plante furajere (trifoi şi lucernă).

1.4. Cerinţele plantelor de câmp faţă de factorii climatici şi edafici (climă şi sol)

1.5. Operaţii de pregătire a seminţei şi a materialului de plantat:

- uscarea,curăţirea, sortarea, tratarea, ambalarea, etichetarea1.6. Operaţii de pregătire a maşinilor şi utilajelor folosite la înfiinţarea culturilor de câmp:

- procesul de pregătire al tractorului, grapelor cu discuri, tăvălugilor, frezelor, combinatoarelor, semănătorilor, maşinilor de plantat cartofi

- tehnici de formare şi reglare a agregatelor

1.7. Semănatul şi plantatul culturilor de câmp:

- proba semănătorii (prăşitoare şi păioase), maşini de plantat tuberculi de cartofi

- metode de înfiinţare a culturilor de câmp (în rânduri dese, rânduri depărtate, prin plantat)

- epoca de semănat (primăvara, toamna)1.8. Operaţii de determinare a gradului de îmburuienare, de infestare cu boli şi dăunători

1.9. Procesul de pregătire a maşinilor şi utilajelor:

- tractorului, cultivatorului, echipamentelor de fertilizare

- maşini pentru combaterea bolilor

- maşini pentru combaterea dăunătorilor

- maşini pentru combaterea buruienilor

1.10. Combaterea bolilor, buruienilor, dăunătorilor

- metode de combatere a buruienilor (mecanice, manuale, chimice)

- metode de combatere a bolilor şi dăunătorilor (agrotehnice, chimice şi biologice)

- epoca de aplicare a erbicidelor (preemergent, postemergent)

- epoca de aplicare a insecticidelor şi fungicidelor (înainte de semănat şi în perioada de vegetaţie) alte măsuri de îngrijire specifice unor culturi de câmp

- verificarea stării de vegetaţie (metoda monoliţilor)1.11. Procesul de pregătire a maşinilor şi instalaţiilor pentru recoltarea culturilor:

- tractor, combină, remorci

- echipamente specifice

- maşina de recoltat leguminoase

- maşina de recoltat rădăcinoase şi tuberculifere

- cositoarea mecanică, motocositoarea, grebla pentru fân

1.12. Metode de evaluare a producţiei culturilor de câmp

- semănate în rânduri dese

- semănate în rânduri depăratate

1.13. Metode de recoltare:

- mecanizată

- semimecanizată

- manuală1.14. Epoca de recoltare:

- maturitate tehnologică1.15. Operaţii de pregătire a spaţiilor de depozitare a produselor culturilor de câmp:

- reparaţii, dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare1.16. Depozitarea producţiei plantelor de câmp

- spaţii de depozitare

- metode de depozitare

- condiţii de depozitare (temperatură, umiditate, grosimea stratului de seminţe


2. CULTURA PLANTELOR HORTICOLE ÎN GOSPODĂRIA AGROTURISTICĂ

2.1. Descrie speciile de plante horticole:

- pomi fructiferi: măr, păr, prun, cireş, vişin, cais, piersic

- viţa de vie: soiuri pentru vinuri roşii, soiuri pentru vinuri albe, soiuri de masă.

- legume: solano-fructoase, bostănoase, rădăcinoase, păstăioase, bulboase, verdeţuri.

- flori: anuale, bienale si perene

2.2. Produce material săditor legumicol si floricol.

- amestecuri de pământ: mraniţă, turbă, pământ de frunze, pământ de grădină, nisip.

- operaţii de preparare: stabilirea proporţiilor, omogenizarea, cernerea, dezinfecţia.

- lucrarea de semănat: aşezarea pământului în lădiţe, tasarea solului,

- metode de semănat: în rânduri si prin imprastiere.

- lucrări de îngrijire: udat, plivit, repicat

- mijloace de lucru: lădiţe, stropitori, seminţe de flori si legume.

2.3. Realizează material săditor pomicol si viticol.

- metode: semănat direct la speciile pomicole, butăşire la viţa de vie şi pomi

- material săditor: seminţe, butaşi

- operaţii: obţinerea de butaşi la pomi fructiferi şi viţa de vie, semănat la speciile pomicole, plantat butaşi înrădăcinati

- mijloace: material semincer, butaşi, cuţite, foarfeci.

2.4. Efectuează lucrări de întreţinere cu caracter general la speciile horticole.

- lucrări de întreţinere: afânat, plivit, udat, fertilizat

- operaţii specifice: săpat, mărunţit, distrugerea buruienilor, udat, administrat ingrasaminte.

- lucrări de îngrijire: susţinere, tăieri le pomi şi viţa de vie, stropiri.2.5. Execută recoltarea produselor horticole.

- operaţii de recoltare: manuale.

- sortare: separarea produselor pe criterii de calitate.

- operaţii: aşezarea in ladite, transport

- depozitare: cămară şi beci
Conţinuturile formării cuprind teme care pot fi abordate şi practic prin desfăşurarea de lucrări de instruire practică.
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului

Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse materiale minime: • mulaje, postere, plante vii, imagini foto sau video, albume, mostre de furaje, machete depozite;

 • ierbare – plante;

 • maşini şi utilaje.
 1. Sugestii metodologice

Conţinuturile programei modulului „Tehnologia de cultivare a plantelor agricole” trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.

Modulul „Tehnologia de cultivare a plantelor agricole” are o structură elastică, deci poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în laboratoare şi în ateliere din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor precizate în unităţile de competenţe menţionate mai sus.

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.

Acestea vizează următoarele aspecte: • aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie;

 • îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;

 • folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competenţelor din modul;

 • însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:

 • Elaborarea de referate interdisciplinare;

 • Exerciţii de documentare;

 • Navigare pe Internet în scopul documentării;

 • Vizionări de materiale video (casete video, CD – uri);

 • Vizite de documentare la agenţii economici;

 • Discuţii.

Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului „Tehnologia de cultivare a plantelor agricole în continuare se recomandă câteva exemple de activităţi practice de învăţare:

 • clasificarea speciilor de plante de câmp pe grupe, după particularităţile tehnologice,

 • recunoaşterea speciilor de plante după particularităţile morfologice şi biologice,

 • precizeazarea cerinţelor plantelor de câmp faţă de climă şi sol.

 • lucrările de combatere a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor

 • efectuează lucrările de combatere a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor din culturile de câmp şi horticole, de verificare a stării de vegetaţie

 • aplică metodele de combatere a bolilor şi dăunătorilor

 • exerciţii de identificare a:

- tipurilor de maşini şi utilaje,

- principalelor specii de plante din culturile de camp şi horticole după particularităţile morfologice şi biologice şi fiziologice;

- epocilor de recoltare a plantelor


 • exerciţii aplicative de comparare a:

 • diferitelor agregate şi instalaţii în funcţie de caracteristicile tehnice;

 • diferitelor specii de plante agricole în funcţie de particularităţile morfologice, biologice şi fiziologice;

 • a epocilor de recoltare a plantelor agricole.

 • activităţi practice:

 • recunoaşte grupe de plante de câmp după particularităţile tehnologice;

 • recunoaşte grupe de plante de câmp după particularităţile morfologice;

 • recunoaşte grupe de plante după particularităţile biologice pe faze de vegetaţie şi cerinţele faţă de climă şi sol;

 • proba semănătorii;

 • pregătirea seminţei şi a materialului de plantat;

 • pregăteşte terenul pentru plantat şi semănat;

 • efectuează plantarea şi semănarea speciilor;

 • recunoaşte speciile horticole după particularităţile biologice;

 • efectuează combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor;

 • diferenţiază speciile horticole prin analiza factorilor de mediu;

 • aplică metodele de producere a materialului săditor pomicol si viticol;

 • execută operaţii de obţinere a butaşilor la pomii fructiferi si vita de vie.

Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat fiecare dintre rezultatele învăţării.

7. Sugestii cu privire la evaluare
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională.

Evaluarea poate fi: 1. În timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării

  • Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice.

  • Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit,

evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.

  • Va fi realizată pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de evaluare specificat în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.

 1. Finală

 • Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă: • Fişe de observaţie;

 • Fişe test;

 • Fişe de lucru;

 • Fişe de autoevaluare;

 • Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme.

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:

 • Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi.

 • Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.

 • Portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile extraşcolare etc.

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru verificarea atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul. O competenţă se va evalua o singură dată.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele tehnice din standardul de pregătire profesională.


8. Bibliografie
Moisiu M, Scrioşteanu C. Pregătire de bază în agricultură – practică; Manual pentru şcoala profesională; Editura Oscar Print Bucureşti, 2000

Sin Gh., coordonator Managementul tehnologic al culturilor de camp, Editura Ceres, Bucureşti, 2005

Scrioşteanu C., col. Fitotehnie, Manual pentru liceele agroindustriale, clasa a XI-a, Editura Ceres, Bucureşti, 1998

Bîlteanu Gh., col. Fitotehnie, Editura Ceres, Bucureşti, 1989

Popescu V. Producerea materialului săditor pentru legume, pomi şi viţă de vie, Editura M.A.S.T., Bucureşti, 2001

Popescu, V., Petrescu M. Legumicultura, Manual pentru Grupurile Şcolare Agricole, Meseria horticultor, Clasa a X-a şi a XI-a, Editura Tehnică Agricolă, Bucureşti, 1983

Florescu E., col. Horticultură şi viticultură, Manual pentru liceele agroindustriale, Clasa a XI-a, Editura Ceres, Bucureşti, 1982

Modulul II: TEHNOLOGIA DE CREŞTERE A ANIMALELOR


 1. Notă introductivă

Modulul „Tehnologia de creştere a animalelor” face parte din pregătirea practică necesară dobândirii calificării profesionale Lucrător în agroturism , clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, şi are alocat un număr de 105 ore conform planului de învăţământ, din care: • 35 ore – laborator tehnologic

 • 70 ore – instruire practică

Modulul vizează dobândirea de competențe specifice calificării Lucrător în agroturism în perspectiva folosirii tuturor achizițiilor în practicarea acestei calificări și în continuarea pregătirii profesionale.Modulul Tehnologia de creştere a animalelorreuneşte competenţe din unitatea de competenţe tehnice specializate Tehnologia de creştere a animalelor din standardul de pregătire de nivel 2, domeniul Agricultură.


 1. Unitatea de competenţe la care se referă modulul
 • TEHNOLOGIA DE CREŞTERE A ANIMALELOR


3. Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriilor de evaluare


Modulul: TEHNOLOGIA DE CREŞTERE A ANIMALELOR

Cunoştinţe

Deprinderi

Criterii de evaluare3

Rezultatul învăţării 1: Descrie principalele rase de animale

 • Specii de animale: taurine, bubaline, ovine, caprine, suine, cabaline, păsări, carnivore, iepuri, nurci, nutrii, vulpi argintii, peşti, albine, viermi de mătase;

 • Tipuri de caractere: caractere generale ale speciilor (dezvoltare, hrănire, înmulţire, producţie), caractere de exterior (cap, gât, trunchi, membre, dezvoltare corporală), caractere productive (greutate corporală, producţia medie, spor mediu consum, randament la sacrificare);

 • Contenţia animalelor: tehnica abordării, metode de contenţie, mijloace de contenţie (iavaşa, mucarniţă, frânghii, gâtar, căpăstru, cleşte, inel nazal);

 • Aspecte de exterior: regiuni corporale, conformaţie, constituţie, aplomburi, culori;

 • Tipuri morfoproductive: lapte, carne, lână, ouă, pielicele, blană, muncă, mixte

 • Diferenţiează rasele în cadrul specie

 • Recunoaşte rasele de animale după însuşirile productive

 • Explică particularităţile morfo-productive pe rase şi specii

 • Aplică normele de protecţia muncii în sectorul de creşterea animalelor • Identificarea raselor din cadrul speciilor

 • Explicarea caracterelor morfo-productive pe rase şi specii

 • Respectarea normelor de protecţia muncii în sectorul de creşterea animalelor

Rezultatul învăţării 2: Aplică tehnologia de creştere şi exploatare a taurinelor pe categorii de reproducţie şi producţie

 • Tehnologia de creştere a viţeilor şi a tineretului taurin în funcţie de destinaţie

 • Tehnologia de creştere a vacilor de lapte în sistem: gospodăresc, semiintensiv (hrănire, mulgere, aparatul de muls, întreţinere)

 • Tehnologia de creştere a taurinelor pentru carne în sistem: gospodăresc, sistem semiintensiv (caracteristici tehnice, hrănire, întreţinere)

 • Norme de protecţie a muncii:specifice lucrărilor cuprinse în tehnologiile de creştere a taurinelor
 • Execută lucrări specifice tehnologiei de creştere a viţeilor şi a tineretului taurin în funcţie de destinaţie

 • Efectuează lucrări specifice tehnologiei de exploatare a vacilor pentru producţia de lapte în diverse sisteme de creştere

 • Execută lucrări specifice tehnologiei de exploatare a vacilor pentru producţia de carne în diverse sisteme de creştere

 • Aplică normele de protecţia muncii în sectorul de creşterea animalelor

   • Aplicarea tehnologiei de creştere a viţeilor şi a tineretului taurin în funcţie de destinaţie

   • Respectarea tehnologiei de exploatare a vacilor pentru producţia de lapte în diverse sisteme

   • Respectarea tehnologiei de exploatare a taurinelor pentru producţia de carne în diverse sisteme

   • Respectarea normelor de protecţia muncii în sectorul de creşterea animalelor

Rezultatul învăţării 3: Utilizează tehnologia de creştere şi exploatare a ovinelor şi caprinelor pe categorii de reproducţie şi producţie
 • Tehnologia de creştere a mieilor şi iezilor sugari.

 • Tehnologia de creştere a tineretului ovin şi caprin în sistem extensiv şi semiintensiv.

 • Tehnologia de creştere a tineretului ovin şi caprin pentru reproducţie.

 • Tehnologia de creştere şi exploatare a reproducătorilor masculi.

 • Tehnologia de creştere şi exploatare a femelelor în lactaţie şi gestante.

 • Tehnologia de exploatare a oilor pentru producţia de lână în diverse sisteme.

 • Tehnologia de creştere şi exploatare a ovinelor adulte pentru producţia de carne în diverse sisteme.

 • Tehnologia de creştere şi exploatare a caprelor pentru producţia de lapte şi carne.

 • Norme de igienă şi securitatea muncii specifice lucrărilor cuprinse în tehnologiile de creştere a ovinelor şi caprinelor.
 • Aplică tehnologia de creştere a mieilor, iezilor şi a tineretului ovin, caprin în funcţie de destinaţie

 • Execută lucrări de exploatare a oilor pentru producţia de lână în diverse sisteme de creştere

 • Efectuează lucrări specifice tehnologiei de exploatare a ovinelor adulte pentru producţia de carne în diverse sisteme de creştere

 • Efectuează lucrări de creştere şi exploatare a caprelor pentru producţia de lapte şi carne

 • Aplică normele specifice de igienă şi securitate a muncii • Descrierea tehnologiilor specifice de creştere a mieilor, iezilor şi a tineretului ovin, caprin în funcţie de destinaţie

 • Prezentarea tehnologiei de exploatare a oilor pentru producţia de lână şi carne în diverse sisteme

 • Explicarea tehnologiei de exploatare a caprelor pentru producţia de carne şi lapte

 • Respectarea normelor specifice de igienă şi securitate a muncii specifice
Rezultatul învăţării 4: Aplică tehnologii de creştere şi exploatare a suinelor şi cabalinelor

 • Tehnologia de exploatare a porcinelor în sistem extensiv şi semiintensiv.

 • Tehnologia întreţinerii şi exploatării porcinelor de reproducţie (vieri şi scroafe).

 • Tehnologia de creştere a tineretului cabalin.

 • Tehnica hrănirii şi întreţinerii armăsarilor şi iepelor de reproducţie.

 • Tehnologia de exploatare a cabalinelor pentru tracţiune.

 • Tehnologia de exploatare a cailor pentru sport şi agrement.

 • Norme de igienă şi securitatea muncii specifice lucrărilor cuprinse în tehnologiile de creştere a suinelor şi cabalinelor.

  • Aplică tehnologia de exploatare a porcinelor în sistem extensiv şi semiintensiv destinate producţiei de carne şi grăsime

  • Efectuează lucrări de întreţinere şi exploatare a porcinelor de reproducţie

 • Efectuează lucrări de creştere a tineretului cabalin în funcţie de categoria de vârstă

 • Aplică tehnologia de exploatare a cabalinelor pentru reproducţie şi tracţiune

 • exploatează caii pentru sport şi agrement

 • Aplică normele specifice de igienă şi securitate a muncii
  • Explicarea tehnologiei de exploatare a porcinelor în sistem extensiv şi semiintensiv destinate producţiei de carne şi grăsime

 • Descrierea lucrărilor de exploatare a procinelor de reproducţie

  • Utilizarea tehnologiei de creştere şi exploatare a cabalinelor în funcţie de destinaţie

 • Respectarea normelor specifice de igienă şi securitate a muncii specifice
Rezultatul învăţării 5: Exploatează păsările în diferite sisteme
 • Rase de păsări: găini (grele, uşoare, mixte şi comune), curci (bronzate, negre, albe şi comune), raţe (grele, uşoare şi comune), gâşte (grele, uşoare şi comune)

 • Factori de incubaţie:înainte de producerea oului; după producerea oului; indici de calitate; modificări morfologice ale oului

 • Incubaţia ouălor: factori (temperatură, umiditate, ventilaţie, poziţia ouălor, locul, sortatul ouălor); aparate (incubatoare cu ventilaţie naturală, incubatoare cu ventilaţie mecanică);specii (ouă de găină, ouă de raţă, ouă de curcă, ouă de gâscă); metode (mirajul I, mirajul II, mirajul suplimentar)

 • Tehnologiile de exploatare a păsărilor în sistem extensiv:

- creşterea naturală şi artificială a puilor

- particularităţi de întreţinere a tineretului avicol şi

a păsărilor adulte


 • Tehnologiile de exploatare a păsărilor în sistem

semiintensiv:

- creşterea şi întreţinerea puilor în puierniţe

- particularităţi de creştere şi întreţinere a păsărilor

adulte (găini, raţe, gâşte, curci) • Norme de protecţie a muncii: - specifice lucrărilor din sectorul de creştere a păsărilor
 • Identifică rasele de păsări

 • Descrie factorii care influenţează calitatea oului de incubaţie

 • Aplică tehnologiile de exploatare a păsărilor în sistem extensiv

 • Aplică tehnologiile de exploatare a păsărilor în sistem semiintensiv

 • Aplică normele specifice de igienă şi securitate a muncii

 • Recunoaşterea raselor de păsări

 • Descrierea incubaţiei ouălor

 • Explicarea tehnologiei de creştere în sistem intensiv şi semiintensiv

 • Respectarea normelor specifice de igienă şi securitate a muncii
Rezultatul învăţării 6: Respectă tehnologia de creştere a albinelor
 • Morfologia şi biologia albinei

 • Utilaje apicole: stupi (orizontali, verticali), utilaje pentru fixarea fagurilor în rame, pentru extracţia mierii (centrifugă, filtru de miere), pentru extracţia cerii, ciocănel, afumător de mână, cuţit pentru descăpăcire

 • Echipamente de protecţie

 • Lucrări de întreţinere şi îngrijire a albinelor specifice fiecărui anotimp

 • Înmulţire (roire naturală, roire artificială)

 • Plante melifere şi polenifere:

- specifice forestiere (arbori, arbuşti)

- culturi agricole (floarea soarelui, rapiţă,

coriandru, lucernă, trifoi)

- pomi fructiferi (în perioada de înflorire)

- specii decorative (în perioada de înflorire)

- specii medicinale (levănţica, menta, roiniţa, salvia, anghinarea)

- specii melifere tipice: facelia

- specii erbacee spontane: zburătoarea • Norme de protecţie a muncii - specifice lucrărilor de hrănire, înmulţire şi îngrijire a albinelor
 • Recunoaşte perticularităţile morfologice şi fiziologice a familiei de albine

 • Recunoaşte uneltele şi utilajele apicole

 • Execută lucrăril de întreţinere şi îngrijire a albinelor specifice fiecărui anotimp

 • Recunoaşte principale plante melifere şi polenifere

 • Aplică normele specifice de igienă şi securitate a muncii • Identificarea membrilor familiei de albine

 • Descrierea biologiei familiei de albine

 • Identificarea utilajului apicol

 • Descrierea lucrărilor de întreţinere şi îngrijire a albinelor specifice fiecărui anotimp

 • Indicarea principalelor plante melifere şi polenifere

 • Utilizarea echipamentelor de protecţie a muncii şi respectarea normelor specifice de tehnică a securităţii muncii

 • Respectarea normelor specifice de igienă şi securitate a muncii specifice4. Conţinutul formării
Se recomandă următoarea ordine de parcurgere a modulului:


Principalele rase de animale:

 • Rase de taurine – caractere morfoproductive: Bălţata românească, Brună de Maramureş, Friză

 • Rase de ovine – caractere morfoproductive: Ţigaie, Ţurcană, Karakul

 • Rase de caprine – caractere morfoproductive: Albă de Banat, Carpatină, Sannen

 • Rase de porcine – caractere morfoproductive: Bazna, Mangaliţa, Laudrace, Marele Alb, Pietraine, Durac

 • Rase de cabaline – caractere morfoproductive: Calul Huţul, Trăpaşul românesc, Arabă, Pur sânge englez, Lipiţană, Ardeneză

 • Tehnologia creşterii viţeilor (sisteme şi metode de alăptare, sisteme şi metode de hrănire, metode de înţărcare, lucrări de îngrijire, adăpostire, mişcare)

 • Tehnologia creşterii tineretului taurin de reproducţie mascul şi femel

 • Tehnologia de creştere şi exploatare a taurilor de reproducţie

 • Tehnologia de creştere şi exploatare a vacilor gestante

 • Tehnologia de creştere şi exploatare a vacilor pentru producţia de lapte în sistem gospodăresc şi semiintensiv (hrănire, muls, întreţinere)

 • Tehnologia de creştere şi exploatare a vacilor pentru producţia de carne în sistem gospodăresc (hrănire, întreţinere)

 • Tehnologia de creştere a mieilor şi a iezilor sugari

 • Tehnologia de creştere a tineretului ovin şi caprin în sistem extensiv şi semiintensiv (caracteristici tehnice).

 • Tehnologia de creştere a tineretului ovin şi caprin pentru reproducţie.

 • Tehnologia de creştere şi exploatare a ovinelor şi caprinelor de reproducţie (masculi, femele gestante, în lactaţie).

 • Tehnologia de exploatare a oilor pentru producţia de lână.

 • Tehnologia de creştere şi exploatare a ovinelor adulte pentru producţia de carne.

 • Tehnologia de creştere şi exploatare a caprelor pentru producţia de lapte şi carne.

 • Tehnologia de exploatare a porcinelor în sistem extensiv şi semiintensiv (caracteristici, particularităţi, hrănire, întreţinere).

 • Recondiţionarea porcinelor adulte (perioade – adaptare, pregătire).

 • Tehnica întreţinerii şi exploatării porcinelor de reproducţie: vieri, scroafe (cazare, alimentaţie).

 • Tehnologia de creştere şi calificare a tineretului cabalin: mânji sugari, mânji înţărcaţi, tineret 6-36 luni, destinat călăriei şi sportului hipic (hrănire, cazare, mişcare, gimnastică funcţională, dresaj, antrenament).

 • Tehnica hrănirii şi întreţinerii armăsarilor şi iepelor de reproducţie.

 • Tehnologia de exploatare a cabalinelor pentru tracţiune (întreţinere, hrănire, tehnica dresajului, particularităţile folosirii cailor la transport).

 • Tehnologia de exploatare a cailor pentru sport şi agrement (caracteristici, hrănire, întreţinere).

 • Caracterele morfologice şi fiziologice ale raselor de păsări:rase de găini (grele, uşoare, mixte, comune), rase de curci (albe, negre, bronzate),rase de raţe (uşoare, grele), rase de gâşte (uşoare, grele).

 • Factorii care influenţează calitatea oului de incubaţie (înainte de producerea oului, după producerea oului).

 • Factorii de microclimat care influenţează procesul de incubaţie (temperatură, umiditate, ventilaţie, poziţia, tehnica întoarcerii ouălor).

 • Aparate de incubaţie (cu ventilaţie naturală, cu ventilaţie mecanică).

 • Regimul de incubaţie pe specii de păsări (ouă de găină, de curcă, de raţă, de gâscă).

 • Tehnica controlului biologic (mirajul I, mirajul II, mirajul suplimentar).

 • Tehnologia de exploatare a speciilor de păsări în sistem extensiv (creşterea naturală şi artificială, particularităţi de întreţinere a păsărilor adulte, adăposturi fixe şi mobile).

 • Tehnologii de exploatare a găinilor în sistem semiintensiv (creşterea puilor în puierniţe, particularităţi de creştere şi întreţinere a găinilor adulte).

 • Morfologia albinei (cap, torace, aripi, abdomen).

 • Caractere morfologice ale indivizilor familie de albine (matcă, albină lucrătoare, trântor).

 • Tipuri de stupi (orizontali, verticali).

 • Componentele stupului – fund, corp, capac; anexele stupului – rame, podişor, hrănitor, sisteme de fixare.

 • Utilaj apicol pentru: fixarea fagurilor în rame, extracţia mierii şi extracţia cerii.

 • Lucrări de întreţinere şi îngrijire a familiei de albine (primăvara, vara, toamna, iarna).

 • Tehnici de înmulţire a familiei de albine (roirea naturală, roirea artificială).

 • Principalele specii melifere şi polenifere: specii forestiere, culturi agricole, pomi fructiferi, specii medicinale, specii melifere tipice, specii erbacee spontane


5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului

Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse materiale minime: • Adăposturi zootehnice din ferma didactică sau agenţilor economici de profil

 • Utilaje şi echipamente corespunzătoare fiecărei specii şi categorii de animale

 • Centrul sanitar-veterinar al şcolii dotat corespunzător

 • Laborator de zootehnie dotat corespunzător

 • Echipamente didactice specifice: retropoiector, videoproiector,internet, mulaje, planşe, soft-uri, etc.


6. Sugestii metodologice

Conţinuturile programei modulului „Tehnologia de creştere a animalelor” trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de

1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət