Ana səhifə

Öğretmen Lisesi Müdürlüğü 2015 – 2016 EĞİTİM ÖĞretim yili coğrafya dersi DÖnem zümre toplanti tutanaği dersin adi


Yüklə 193.04 Kb.
səhifə1/3
tarix26.06.2016
ölçüsü193.04 Kb.
  1   2   3
…………….. Öğretmen Lisesi Müdürlüğü
2015 – 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA DERSİ

1. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

DERSİN ADI : Coğrafya 9., 10., 11., 12. Sınıflar.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ve DÖNEMİ : 2015 - 2016 / 1. Dönem (Senebaşı)

TOPLANTI NO: 01

TOPLANTI TARİHİ : 16/09/2015

TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası

TOPLANTI SAATİ : 12.00

TOPLANTIYA KATILANLAR : ........................ (Okul Müdürü), ........................ (Coğrafya Öğretmeni)
GÜNDEM MADDELERİ:
1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

2. Açılış, Yoklama, Başkan ve Yazman Seçimi.

3. 2014 / 2015 Eğitim Öğretim Yılının ve Alınan Zümre Kararlarının Değerlendirilmesi.

4. a)1739 Sayılı Türk Milli Eğitimi’nin Genel Amaçları ve Temel İlkelerinin Okunması

ve 2. 28. ve 43. Maddeleri Üzerinde Durulması (20.06.1973 gün ve 14574 S.R.G.)b) Milli Eğitimin Temel Kanunundan, Türk Milli Eğitimin amaçları ile Ortaöğretim

Kurumları Yönetmeliğinin 7. 9. 13. 14. 36. ve 79. maddelerinin okunması.5. Öğretim Programının İncelenerek Yıllık Planın Hazırlanması;

 1. Öğretim Programının İncelenmesi, Çalışma Takvimine Göre Konuların Yıllık Plandaki Sürelerinin Belirlenmesi (M.E.B Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge 2551 S.T.D).

 2. Öğrenme - Öğretme Yöntem ve Tekniklerinin Belirlenmesi.

 3. Kullanılacak Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçlerinin ( Öğretmen ve Öğrenci İçin ) Belirlenmesi.

 4. 2104 ve 2488 Sayılı Tebliğler Dergisine Göre Atatürk İlke ve İnkılâplarının Yıllık Plana Yansıtılması.

 5. Ölçme ve Değerlendirme Esaslarının Belirlenmesi ve Birlikteliğin Sağlanmasının Görüşülmesi.

6. M.E.B Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin Okunması.

7. Diğer Zümre Öğretmenleriyle Yapılacak İşbirliği Esaslarının Belirlenmesi (Hangi Konularda Nasıl İşbirliği Yapılacağının “Konu, Branş, Zamanın” Tespit Edilmesi) ve Yıllık Planda Gösterilmesi.

8.Yıllık Ödev Konularının, Kaynakların ve Değerlendirme Esaslarının Belirlenmesi (Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 2300 S.T.D.).

9. Öğrenci Başarısını Arttırıcı Çalışmaların Görüşülmesi (Verimli Ders Çalışma Tekniklerinin Öğretimi, Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kurslarının Değerlendirilmesi ve Gerekliliğinin Tartışılması, Okul ve Ders Motivasyonunun Arttırılması Ödüllendirme, Öğrencileri Kişisel ve Mesleki Gelişimlerine Katkı Sağlayacak Etkinliklere Yönlendirme vb.).

10. Zümre Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi, Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerinin Sağlanması (Yenilik ve Gelişimin Takibi) Konusunda Yapılabilecek Çalışmaların Görüşülmesi ve Okulumuzda Öğretmen, Öğrenci ve Yetişkinlere Yönelik Olarak Açılabilecek Kursların Değerlendirilmesi).

11. Öğrencilere okutturulabilecek kitaplar ve Öğrencilerle beraber yapılabilecek aktiviteler.

12. Okul İçi, Okul Dışı Her Türlü Bilimsel, Teknik, Sanatsal ve Sportif Yarışmaların, Fuar ve Sergilerin, Eğitsel ve Teknik Gezilerin Değerlendirilmesi ve Bu Konuda Yapılacak Çalışmaların Görüşülmesi.

13. Bölge Zümre Başkanları Kurulunda Gündeme Alınacak Sorun ve Önerilerin Görüşülmesi.

14. Öğrencilerin Küresel Isınma Konusunda Bilinçlendirilmesi ve Tasarruf Alışkanlığının Kazandırılması İle İlgili Konuların Görüşülmesi.

15. Okul Müdürlüğüne Öneriler

16. Dilek ve Temenniler.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR:
1. Baş Öğretmen Atatürk, O’nun silah arkadaşları, ebediyete intikal etmiş Türk büyüklerinin ve görevinin başında şehit düşen öğretmenlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşımız okundu.
2. Belirtilen gün ve saatte Okul Müdürü ........................ ve Coğrafya Öğretmeni ........................’ın toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir. Zümre başkanlığı ve yazman olarak ........................ görevlendirilmiştir. Okul Müdürü ........................ iyi dilekler ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı olması dilekleri ile toplantıyı açtı.
3.2014-2015 Eğitim – Öğretim yılı zümre öğretmenler kurul kararları Zümre Başkanı ........................ tarafından okunarak incelendi. Kurul kararlarının tamamıyla uyulduğu görüldü. Yılsonu zümre toplantısında öğrenci başarılarının; 9. -10. -11. ve 12. sınıf Coğrafya dersinde % 100 olduğu görüldü. Ayrıca yıllık planlar da incelenerek 2014 – 2015 Eğitim - Öğretim yılında da geçen yıl olduğu gibi gereken dikkat ve özenin gösterileceği belirtildi. Öğretim yılı içerisinde gerek görüldüğü zaman zümre toplantısının yapılması kararlaştırıldı.
4. a) 1739 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Türk Milli Eğitiminin Genel ve Özel amaçları ........................ tarafından okundu. Bu konu üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini vurguladı.
Madde 2- Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,


 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
 1. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

 2. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.


Bu yıl Talim ve Terbiye Kurulunun 26.08.2011 tarih ve 131 nolu sayılı Kararı ile kabul edilen Coğrafya Dersi Müfredat Programı’nın amaç ve açıklamaları incelendi. Şu amaçlar doğrultusunda hareket edilmesi gerektiği belirlendi.
Coğrafya Dersi Öğretim Programı ile öğrenci;


 • Coğrafyanın kavramsal ve kuramsal çerçevesini kavrayarak coğrafi bilginin oluşum sürecinde başvurulan araştırma ve sunum tekniklerini kullanır.

 • İnsan-doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanır.

 • Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirir.

 • Doğa ve insan sistemlerinin işleyiş ve değişimini kavrar.

 • Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere (doğa ve insanın ürettikleri ve biriktirdikleri) sahip çıkma bilinci geliştirir.

 • Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirir.

 • Doğa ve insan sistemlerinin ürettiği değerlerin uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavrayarak insan ve doğa kaynaklarının kullanımında “tasarruf bilinci” geliştirir.

 • Mekânsal süreçlerin yerel ve küresel etkileşim içinde olabilirliğini irdeler.

 • Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavrar.

 • Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamalar geliştirir.

 • Ülkelerin oluşturdukları bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan, çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin coğrafi açıdan uluslar arası ilişkilerdeki rolünü kavrar.

 • Bölgeler ve küresel ilişkiler açısında Türkiye’nin konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyellerle coğrafi bir birikim ve sentez ülkesi olduğunun bilincine varır.

 • Coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini özümser.


Karar: Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları ile coğrafya dersi müfredatı doğrultusunda öğrencilerin yetiştirilmesi üzerinde hassasiyetle durulacaktır.
b) Milli Eğitimin Temel Kanunlarından Türk Milli Eğitimin amaçları ile Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin;

7. Maddesi; İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.


9. Maddesi; Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.


13. Maddesi; Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir. Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımından teşvik edilir ve desteklenir.

14. Maddesi; Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim - insan gücü - istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir. Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir. Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.
Kaynak: Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları http://www.yazilisorulari.org/cografya-zumre/30604-cografya-dersi-1donem-yil-sene-basi-1zumre-toplantisi-tutanagi-arsiv-dosyasini-oku-ara.html
36. Maddesi; (Değişik: 16/6/1983 – 2842/11 md.) Yükseköğretim kurumları şunlardır:

1. Üniversiteler,

2. Fakülteler,

3. Enstitüler,

4. Yüksekokullar,

5. Konservatuarlar,

6. Meslek yüksekokulları

7. Uygulama ve araştırma merkezleri,

Yükseköğretim kurumlarının amaçları, açılış, kuruluş ve işleyişleri ile öğretim

elemanlarına ilişkin esaslar ve yükseköğretim kurumları ile ilgili diğer hususlar,

özel kanunlarında belirlenir. 1. a) ........................: Planlar yapılırken Ağustos 2003 tarih ve 2551 sayılı tebliğler dergisindeki; “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge” ye göre yapılacaktır. Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planlar ile ilgili kısımlar incelendi. Yıllık planların iş takvimine (36 hafta) uygun olması gerektiği vurgulandı. Günlük planların 40 dakika ders içinde neler yapılacağını bilmek için önemli olduğu üzerinde duruldu.

Talim ve Terbiye Kurulu’nun 26.08.2011 tarih ve 131 nolu sayılı kararı ile kabul edilen “Coğrafya Dersi Müfredat Programı” okunarak incelendi. Buna göre alanların kaldırılmasına bağlı olarak, 10. sınıflarda coğrafya dersinin 2 saat asıl ve 2 saat de seçmeli ders olarak konulduğu, buna bağlı olarak seçmeli coğrafya dersini de alan öğrencilerin, coğrafya dersini 2 + 2 saat olarak alacakları belirtildi. Coğrafya Öğretim Programı 10, 11 ve 12. sınıflarda haftada 4 ders saatine göre düzenlenmiştir. Bu sınıflarda haftada 4 saatlik uygulamada kazanımların tamamı işlenecektir.

2575 Sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan Coğrafya Dersi Müfredat programı okunarak Yıllık ve günlük ders planları hazırlanırken bu müfredat programının esas alınacağı ve buna uygun planların hazırlanması gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca planlar hazırlanırken 09/09/2011 tarihli değişiklikler göz önüne alınmıştır.

Coğrafya Dersi Öğretim Programı’nda diğer programlarda da verilen ortak becerilerin yanında coğrafyaya ait temel coğrafî becerilerin kazandırılması da esas amaçlardan birisi olduğu vurgulandı. Harita becerisi, gözlem becerisi, arazi çalışma becerisi, coğrafi sorgulama becerisi, zaman algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerilerinin kazanımları sağlanmasının önemi üzerinde duruldu.

Ayrıca 2506 sayılı T.D.sinde yer alan Deprem konusunun da ele alınmasına kararverildi

Ortak Beceriler:

 • Eleştirel Düşünme Becerisi

 • Yaratıcı Düşünme Becerisi

 • İletişim ve Empati Becerisi

 • Problem Çözme Becerisi

 • Karar Verme Becerisi

 • Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi

 • Türkçeyi Doğru, Güzel ve Etkili Kullanma Becerisi

 • Girişimcilik

Coğrafi Beceriler:

 • Harita Becerileri

 • Küre ve Atlas Becerileri

 • Gözlem Becerisi

 • Arazide Çalışma Becerisi

 • Coğrafi Sorgulama Becerisi

 • Coğrafi Sunum Tekniklerini Kullanma Becerisi

 • Zamanı Algılama Becerisi

 • Kanıt Kullanma Becerisi

 • Kaynakları Etkili Kullanma Becerisi

 • Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi

Harita Becerileri:

     • Harita üzerinde konum belirleme

     • Harita üzerine bilgi aktarma

     • Amacına uygun harita seçme

     • Haritalardan yararlanarak hesaplamalar yapma

     • Mekânsal dağılışı algılama

     • Haritayı doğru şekilde yorumlama

     • Taslak haritalar oluşturma

Gözlem Becerileri:

 • Olay ve olgulara dikkat etme

 • Olay ve olguları algılama

 • Olay ve olguları tanımlama

 • Olay ve olguların neden ve sonuçlarını açıklama

 • Olay ve gözlemlediklerinin nedenlerini sorgulayıp sonuçlarını tahmin edebilme

 • Olay ve olgular arasında ilişkiler kurabilme, benzer ve farklı yönlerini ortaya koyma

 • Gözlediklerini kaydetme ve aktarma

 • Gözlediklerini daha önce öğrendikleri ile karşılaştırabilme ve bağdaştırabilme

 • Gözlediklerini araştırmalarında veya gelecekle ilgili planlamalar yapmak için kullanabilme

 • Benzer olaylarla ilişkilendirme ve tekrar aynı olayla karşılaştığında ne yapması gerektiğine yönelik davranış geliştirme

Arazi Çalışma Becerileri:

 • Çalışmanın amaçlarını belirleme

 • Araştırma için plan tasarlama (araştırma öncesi gerekli kaynak, malzeme toplama, takvimlendirme, arazide gerekli olan materyali hazırlama)

 • Gerekli araç-gereç ve teknolojiyi kullanma

 • Arazide veri toplama ve kaydetme

 • Verileri analiz etme

 • Sonuçlar çıkarma

 • Öneriler geliştirme

 • Rapor yazma

Coğrafi Sorgulama Becerileri:

 • Konu veya problemin farkına varma

 • Konu veya problemi tanımlama ve açıklama

 • Konu veya problemi analiz etme ve yorumlama

 • Gelecekle ilgili tahminlerde bulunma ve karar verme

 • Kişisel çıkarımlarda bulunarak değerlendirmeler yapma ve yargılara varma


Tablo, Grafik Ve Diyagram Hazırlama Ve Yorumlama:

 • Uygun veri seçimi ve sınıflandırılması

 • Verilere uygun tablo, grafik ve diyagram oluşturma

 • Konuyla ilgili fotoğraflar kullanma ve ilişkilendirme

 • Kesitler oluşturma (bitki ve jeoloji kesitler gibi)

 • Tablo, grafik ve diyagramları uygun yerlerde kullanma

 • Tablo, grafik ve diyagramları yorumlama

 • Tablo, grafik ve diyagramları karşılaştırarak sentezleme

Zamanı Algılama Becerisi:

 • Jeolojik süreçlere ait zaman algısı,

 • Yıllık, mevsimlik ve günlük süreçlerle ilgili zaman algısı,

 • Tarihî süreçler ile ilgili zaman algısı,

 • Ekolojik döngüler ile ilgili zaman algısı kazandırılır.

Kanıt Kullanma Becerisi:

 • Jeolojik süreçlere ait fosil, taş veya tektonik vb. bir doğa unsurunu kanıt olarak kullanma

 • İklim süreçlerine ait kanıt kullanma

 • Tarihî, sosyal, ekonomik ve politik olay ve olgulara ait kanıt kullanma

Değişim Ve Sürekliliği Algılama Becerisi:

 • Benzerlik ve farklılıkları bulma,

 • Zamanla oluşan değişim ve sürekliliği algılama,

 • Mekândaki değişim ve sürekliliği algılama,

 • Coğrafî süreçlerdeki değişim ve sürekliliğin nedenlerini sorgulama

Coğrafya Dersi Öğretim Programı’nın diğer önemli unsurunu da tutumlar ve değerler oluşturmaktadır. Program beceri ve kavram öğretimiyle birlikte aşağıdaki değerleri de kazandırmayı önemsemektedir:
 • Dayanışma

 • Hoşgörü

 • Bilimsellik

 • Sevgi

 • Saygı

 • Duyarlılık

 • Vatanseverlik

 • Barış

 • Estetik

 • Sorumluluk


Bu değerler öncelikle coğrafyanın konusunu oluşturan mekân ve mekâna ait özelliklerin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesine hizmet edecek; vatanını sevme, koruma gibi vatan bilincini oluşturan duyguları destekleyecektir. Coğrafya öğretiminin genel amaçları içinde de vurgulandığı gibi öğrencilerin toplumsal gelişimi ve vatandaşlık sorumlulukları Coğrafya Dersi Öğreti Programında desteklenmiş, programın tüm öğeleri ile birlikte değer öğretimi de pekiştirilmiştir.

Bu anlamda coğrafî bilinç olarak doğa ve insana ait tutumlar da programın geliştireceği kazanımlardır.


Planlarda aşağıdaki temel ilkeler göz önünde bulundurulacaktır:
1) Planlar çağdaş eğitimin gereklerine uygun olarak öğrenci merkezli, bireyselleşmiş öğretim, tam öğrenme, aktif öğrenme - öğretme ve disiplinleri arası çalışmaları esas alan uygulanabilir etkinliklere dayalı olmalıdır.

2) Planlama çalışmalarında öğrenme- öğretme süreci, etkin hale getirilerek eğitimdeki yeni gelişmeler, çevre özellikleri, öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri (fiziksel, duygusal, bilişsel ve psikomotor ) ile okul - çevre ilişkileri göz önüne alınmalıdır.

3) Plan, standart değil, gerektiğinde konu, süre ve uygulamada değişiklikler yapılabilecek esneklikte olmalıdır.

4) Plan, eğitim-öğretimin hedeflerine ve öğretim kurumlarının özel amaçlarına uygun olmalıdır.

5) Planda öğretim programlarına göre konular belirlenir. Ayrıca konuların işlenişinde kullanılacak öğrenme- öğretme yaklaşımları, araç - gereç, kaynaklar, öğrenci etkinlikleri, gezi, gözlem ve deneyler göz önünde bulundurulur.

6) Her plan belli bir süreyi kapsayacak şekilde olur.

7) Plan, öğretimin niteliğine ve seviyesine, konuya, öğretim dalına ve amacına uygun olur.
Ünitelendirilmiş yıllık plan hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulacaktır:
1) Plan; öğretim yılının başında hazırlanır. Özel eğitime ihtiyacı olanlar için yapılacak planlamada öğrenci ihtiyaçlarının saptanması için belirli bir süre ayrılmalı ve bu süre planda gösterilmelidir.

2) Ders işlenirken hazırlanan planda yer alan başlıklar dikkate alınır.

3) Plan hazırlanırken zümre öğretmenleri ve şube öğretmenleri okulda, o uygulanacak haftalık ders dağıtım çizelgesinin kesin biçimini almasını bekler. Hangi sınıflarda ve hangi günlerde derslerin olduğunu öğrenir. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre Bireysel Eğitim Programları Geliştirme birimince yapılır.

4) Önerilen süre bölümünde, her ay hangi sınıfta haftada kaç saat ders okutulacağı belirlenmelidir.

5) İşlenecek derslere ait ünitenin kaç konuya ayrılacağının mümkün olacağı ve konunun işlenişi için kaç ders saatine ihtiyaç olacağı saptanır.

6) Ünitelendirilmiş yıllık plan hazırlanırken zümre öğretmenleri haftalık ders saatleri toplamına ve aylar, yarıyıl esasına göre bir öğretim yılında toplam kaç gün ve kaç saat ders işleneceğini saptar.

7) Ünitelendirilmiş yıllık plan aylara göre haftalık çalışma süresini gösterir.

Ünitelendirilmiş yıllık plan aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
1) Zümre öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulunda gezi, gözlem, inceleme, deney, ödev ve değerlendirme çalışmalarının belli hafta veya günlerde toplanıp toplanmadığı araştırılır, bu konuda ortak önlemler alınması sağlanır.

2) Öğretmenler geçmiş yıllardaki uygulamaları da gözden geçirerek okulun durumuna göre planlarını, kendileri veya zümre öğretmenler kurulu ya da şube öğretmenler kurulundaki diğer öğretmenlerle birlikte yaparlar.

3) Hazırlanan plan okul müdürüne öğretim yılının başlamasından itibaren 15 gün içinde onaylattırılır.

4) Öğretmen Ünitelendirilmiş yıllık planın onaylanmış bir örneğini yararlanmak üzere yanında bulundurur.
........................, Yeni Müfredata uygun planlama yapılırken özellikler şunlara dikkat edilmelidir:

“Coğrafya Dersi Öğretim Programında, belirlenmiş kazanımlara yönelik konu sıralaması yapılmamıştır. Kazanımlar ardışık olarak ele alınmıştır. Programda kazanımların öngördüğü bir içerik sınırlaması söz konusudur. Öğretmen kazanımları gerçekleştirmesi koşuluyla; çevre özelliklerini, öğrenci grubunun ilgilerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini, hazır - bulunuşluk düzeylerini ve dolayısıyla da ön bilgilerini dikkate alarak, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri doğrultusunda, uygun çıkış noktaları, uyarıcı ve pekiştireç unsurlarını kullanarak çerçevesi belirlenmiş olan içeriğe bağlı oluşturacağı alt başlıklar etrafında hareket etmelidir. Çevresel etkiler ve öğrenci grubunun sözü edilen özelliklerine uygun şekilde, güncellik ilkesi gözetilmek kaydıyla konuların işleniş süreleri planlanabilir.”

“Coğrafyanın bütünsel yaklaşımına uygun olarak tüm konuları ve etkileşimleri vurgulayacak biçimde belirlenmiş olan altı öğrenme alanından biri olan “Coğrafi Beceriler ve Uygulamalar” öğrenme alanı, içeriği açısından tüm öğrenme alanlarının konu ve temaları ile entegre durumdadır. Bu nedenle diğer öğrenme alanları altında belirlenen kazanımlar hazırlanırken, söz konusu öğrenme alanının içeriği ile bu beceri ve uygulamalar ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla bu öğrenme alanı için ayrıca kazanımlar yazılmamıştır. Öğretmen bu durumu dikkate alarak kazanımların içeriğini ona göre değerlendirmelidir.”

Coğrafya Dersi Müfredat Programında da üzerinde önemle durulan konulardan biri de, inceleme gezileridir. Coğrafya dersi için vazgeçilmez olan arazi çalışmaları hem arazi çalışma becerisinin gelişmesi için hem de pek çok coğrafi olayın yerinde görülüp daha iyi algılanması için çok önemlidir. Program tablosundaki açıklamalar kısmında bazı kazanımlar için arazi çalışması yönlendirmeleri koyulmuştur. Bunları bizim için önemli bir başvuru kaynağı olarak değerlendirelim. Programda arazi çalışmaları yapılırken okul dışındaki daha uzak yerlere gidilebileceği gibi, imkânlar içinde okul bahçesinde bile bu çalışmaların gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir. Arazi çalışmalarını kazanımlarla ilişkili olarak bir ticaret merkezi, gecekondu mahallesi veya toplu konut alanında bile yapabiliriz.

  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət